Üzlet

Itt az újabb botrány - Megint átverték a kisbefektetőket

A Business Telecom nagyon távolról nézve az egyik legígéretesebb hazai tőzsdei vállalati sztori volt: a távközlési cég nem csak Magyarországon, de az országhatárokon túl is terjeszkedett volna, új szolgáltatásukról egyenesen azt állították, hogy forradalmasítja az internetet, a cég részvényeit nem csak a budapesti, de a frankfurti tőzsdén is jegyezték, a hazai tőzsdén az elitklubba, a BUX indexbe is bekerültek a részvények. A színfalak mögött azonban egy egészen más történet játszódott: a vállalat saját cash-flow-jából nem tudta fenntartani működését, ezért egyre nagyobb kötvénykibocsátásokra kényszerült, csak az újabb és újabb kibocsátásokból sikerült visszafizetni a lejáró adósságokat. Egyszerűen nem jött ki a matek.

Bedobták a törölközőt

Tegnap a Business Telecom bejelentette, ami az elmúlt hónapok eseményei alapján már egyértelmű volt: a vállalat fizetésképtelen. A céggel szemben már több alkalommal kezdeményeztek felszámolási eljárást, korábban azonban a BTelnek sikerült megegyeznie a felszámolást kezdeményezőkkel. Úgy tudjuk, egymással párhuzamosan több felszámolási eljárást is kezdeményeztek a BTellel szemben, azzal, hogy a vállalat elismerte fizetésképtelenségét, gyakorlatilag bedobta a törölközőt, így az általunk megkérdezett jogászok állásfoglalása szerint már csak idő kérdése, hogy a Cégközlönyben is megjelenjen a BTel felszámolása és elinduljon a felszámolás, hiszen míg eddig vitatták a fizetésképtelenségüket (és póthatáridőt kértek a fizetésre, a felszámolást elrendelő elsőrendű határozatot pedig fellebbezték), addig most elismerik azt, így ha újból határozat születik a felszámolásról, akkor felgyorsulhat a folyamat.

Mibe bukott bele a BTel?

A BTel távközlési szolgáltatásokat, telefon-, internet- és TV-szolgáltatást nyújtott lakossági és üzleti ügyfeleknek. Azt, hogy korábban hitelesnek tűnő vállalkozás volt, jól mutatja, hogy az üzleti ügyfelek között olyan partnerek is voltak, mint a Budapesti Értéktőzsde, a hitelességet a cég azzal is igyekezett növelni, hogy reklámkampányaihoz, egy ismert médiaszemélyiséget, Kasza Tibort nyerte meg. A cég elsősorban nagyobb ügyfélállományok megvásárlásán keresztül növekedett, ezeket iparági forrásaink szerint igencsak drágán vásárolták. A másik problémát az jelentette, hogy a társaság nagyrészt más szolgáltatók hálózatain kínálta szolgáltatásait, ez a viszont rendkívül alacsony marzsú biznisz, iparági forrásaink szerint a BTel üzleti modelljében már évek óta nem jöhetett ki a matek. Mivel a vállalat nem termelt annyi cash-flow-t, ami a működéshez és a növekedéshez szükséges volt, bankhitelt pedig nem kapott, a BTel kötvényeket bocsátott ki. Idővel újabb és újabb kötvénykibocsátások voltak szükségesek a lejáró adósságok visszafizetéséhez, ez a folyamat fenntarthatatlan volt.

Itt az újabb botrány - Megint átverték a kisbefektetőket
Forrás: BTel

Botrányok

Az, hogy ilyen sokáig húzta a cég, elsősorban annak köszönhető, hogy a vállalat a növekedést nem a cégből kipörgő cash-flow-ból, hanem több milliárd forintos kötvénykibocsátásokból finanszírozta. A BTel kötvények az állampapírokhoz képest magasabb hozammal kecsegtettek, így sok, jellemzően lakossági befektető jegyzett a kötvényekből. Az első néhány sorozatot még vissza tudta fizetni a cég, ez azonban nem a profitábilis üzletmenetnek volt köszönhető, a lejáró kötvénytartozásokat újabb és újabb kibocsátásokból fedezték. Ráadásul már nem csak nyílt, hanem zárt körben is bocsátott ki kötvényeket a BTel, ezek volumenéről és kondícióiról nem sokat lehetett tudni.

A helyzet tavaly vált kritikussá, a BTel több esetben sem tudta kifizetni kötvényeseit. Ráadásul erről elfelejtett beszámolni a befektetőinek. De nem csak az elmaradt kifizetésekkel kapcsolatban nem kommunikált a vállalat, kiderült, az éves beszámolójukat meghamisították, 2013. évi könyvvizsgáló által auditált, konszolidált beszámolója a mai napig nincs a BTelnek. Ezek miatt a BÉT és az MNB több esetben milliós bírságot szabott ki a cégre, részvényeinek és kötvényeinek a kereskedését pedig többször felfüggesztették.

A BTel utolsó reménye az volt, hogy az utolsó pillanatban Timur Rahimkulov cége, a SkillInvest beszáll a BTelbe, már egy közel 1 milliárd forintos tőkeemelést is vállat az új befektető, aki azonban elállt a befektetéstől, emiatt a BTel pert is indított a Skillinvesttel szemben.

Már csak színjáték folyt

Az elmúlt hónapokban azonban már inkább csak színjáték folyt, a cég igyekezett időt nyerni, azonban kívülről nézve nem tűnt úgy, hogy reális esélye lenne a BTelnek a felszámolás elkerülésére. A cég vezetése reorganizációs tervet fogadott el, aminek keretében akár 2 milliárd forintos tőkeemelést helyeztek kilátásba, de hogy honnan származna ez az összeg, arra nem utalt a menedzsment. Ráadásul arról is döntöttek, hogy a korábbi alaptevékenységből, a hagyományos távközlésből kivonul a társaság, eladják ügyfél- és hálózati eszközeiket, ami szintén nem tűnt tudatos stratégiának, inkább csak veszteségminimalizálásra volt jó. Ehelyett hivatalosan a korábbi csodafegyverre, az internetet forradalmasító XPrime-ra fókuszált volna a cég, azonban ez is inkább csak fedősztoriként szolgált, a vállalat ezidáig nem tudta igazolni, hogy az XPrime üzleti modell életképes.

Mi lesz most?

A BTel tegnap bejelentette, hogy a reorganizációs terv sikertelen volt, így a társaság fizetésképtelen, amennyiben a bíróság jogerősen elrendeli a felszámolást, akkor kijelölik a felszámolót és ezt közzéteszik a Cégközlönyben, ez a felszámolás kezdőpontja. Ettől az időponttól a felszámoló rendelkezik a vállalat vagyonával, felméri a vállalat vagyoni helyzetét, zárómérleget készít, összesíti a követeléseket, kötelezettségeket, megtervezi a felszámolás költségeit, ütemtervet készít. A hitelezőknek a Cégbírósági bejegyzést követő 40 napon belül jelezniük kell az igényüket, akik ezt nem teszik meg, azok sem mondanak le a követelésükről, de kvázi hátrébb sorolódnak.

A vállalat vagyonából a tartozásokat a következő sorrendben elégítik ki:
A: felszámolás költsége
B: zálogtárggyal fedezett követelések,
C: gazdálkodó szervezetet terhelő kötelezettségek,
D: magánszemélyek nem gazdasági tevékenységből származó követelései, kivéve a kötvények!
E: adó, vám, egyéb köztartozások,
F: egyéb követelések

A BTel kötvények tulajdonosai az utolsó kategóriába tartoznak, nincsen semmilyen különleges státuszuk azáltal, hogy az őket megillető követelésről értékpapírjuk van. Az eddigi tapasztalatok alapján a felszámolások nagy részében az egyéb kategória teljes kielégítése nagyon ritka, az esetek többségében az ebbe a kategóriába sorolt követelésekre egyáltalán nem kerülnek kielégítésre.

Egy érdekes mellékszál, hogy tavaly a BTelt 944 millió forint szolgáltatási díj és járulékai megfizetésére perelte a Magyar Telekom, kérdés, hogy azóta sikerült-e rendezni a tartozást. Ha nem, akkor amennyiben nem fedezett követelésről van szó, kicsi a valószínűsége, hogy a Telekom viszontlássa ezt az összeget.

Update: A Magyar Telekom kérdésünkre azt a választ adta, hogy folyamatban levő peres ügyről nem kíván nyilatkozni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BTel még nem rendezte tartozását.
A felszámolásról általában
A felszámolási eljárás - a csődeljárástól eltérően - nem a cég fizetőképességének helyreállítását követő továbbműködtetésére, hanem a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetésére irányul. A felszámolási eljárást az adós cég, a hitelező vagy a végelszámoló, bizonyos esetekben a cégbíróság vagy a büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezheti, illetve a fentebb említett, csődegyezség hiánya esetén hivatalból folytatható le. A felszámolás során az adós cég azon hitelezői, akik követelésüket határidőben bejelentették és a nyilvántartásbavételi díjat is megfizették, a törvényben meghatározott sorrendben és módon nyerhetnek kielégítést. A csődeljáráshoz hasonlóan a felszámolási eljárásban is sor kerülhet egyezségkötésre, de ez nem mondható az eljárás tipikus kimenetelének. Az adós cég tartozásaiért - bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén - a cég volt vezetői, illetve minősített többségi befolyással rendelkező, valamint a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedésüket átruházó, többségi befolyással rendelkező tagjai felelősségének megállapítását lehet kérni az illetékes bíróságon. A felszámolási eljárás eredményeként az adós cég teljes vagyona a hitelezők között felosztásra, a cég pedig jogutód nélkül megszüntetésre kerül.

Mekkora vagyona van a cégnek?

A legfrissebb elérhető információk még tavaly szeptember végiek, akkor a BTel mérlegén közel 2,3 milliárd forintnyi szellemi termék és vagyoni értékű jog volt, ha ez nagyrészt az XPrime-hoz köthető illetve a vállalat informatikai rendszerét stb. jelenti, akkor ez nem sokat érhet. A BTelnek nem voltak nagy értékű ingatlanjai (korábban erre hivatkozott a cég azzal kapcsolatban, miért nem kapnak bankhitelt), a műszaki berendezések, járművek viszont 770 millió forinton voltak kimutatva tavaly szeptemberben, ezek értékesítéséből befolyhat némi pénz. 51 millió forintnyi pénzeszköz, és 120 millió forintnyi értékpapír (ha saját részvény is, az most nem sokat ér) volt, ennek nagy része elmehet a felszámolás költségeire.

A legnagyobb tétel a 6,5 milliárd forintnyi követelés, amivel az a baj, hogy egyrészt kisebb partnerektől nehezen behajtható összegekből, másrészt az XPrime-hoz köthető, árbevételként kimutatott, de be nem folyt (fiktív?) összegekből áll.

Ezekkel a vagyonelemekkel szemben állt tavaly szeptember végén közel 8,7 milliárd forintnyi követelés, a szállítókkal szemben és kötvénykibocsátásból is közel 2-2 milliárd forint tartozása állt fenn a BTelnek.

Itt az újabb botrány - Megint átverték a kisbefektetőket

Mi lesz a részvényesekkel és a kötvényesekkel?

Részvényesek
A BTel részvényekkel (és tőzsdén jegyzett kötvényekkel) jelenleg nem lehet kereskedni, mert az MNB arra hivatkozva függesztette fel a kereskedésüket, hogy a BTel még mindig nem tette közzé 2013-as auditált beszámolóját. Elképzelhető, hogy a következő hetekben lesz olyan felszámolási kezdeményezés, amely "jogerőre fut", így elképzelhető, hogy a részvényekben már nem lesz kereskedés, és a BÉT szabályzata értelmében törlik a papírokat. Ebben az esetben a részvényesek mindent elbuknak. A cég kint lévő részvényeinek értéke az utolsó kereskedési árfolyam alapján 602 millió forint.

Itt az újabb botrány - Megint átverték a kisbefektetőket
Kötvényesek
A BTel kötvényeseinek követelései kielégítést nyerhetnek a felszámolásban, de egyrészt a kötvények a kielégítési sorrendben hátra sorolódnak, másrészt az eszközök értékesítéséből a kötelezettségeknél jóval kisebb összeg jöhet össze. A kötvényesek most nem tehetnek mást, mint hogy megvárják, míg a Cégközlönyben meg nem jelenik a felszámolás időpontja, ettől kezdve 40 nap áll rendelkezésükre, hogy jelezzék igényüket.
BÉT
német200117
India merriage
napelem magyar zoldites
négy_napos_munkahét
izer norbert allamtitkar
címlapkép_zöld
Népszerű
HEPA-Startup Campus
Ernyőmegállapodás segíti a hazai startupok globális terjeszkedését

A program képzéseket biztosít a külpiacra lépés iránt érdeklődő startupok számára.

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Statisztikai elemző

Statisztikai elemző

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
BÉT