Olyan kutat fúrt a PannErgy, ami új szintre emelheti a geotermikus energiát Magyarországon
Üzlet

Olyan kutat fúrt a PannErgy, ami új szintre emelheti a geotermikus energiát Magyarországon

2019-ben lesz igazán érezhető a győri kapacitás bővítésének hatása a PannErgy számára, amely ugyan számos kihívással szembesült az új termelő kút kialakítása során, de egyúttal jelentős olyan tudásra, innovációra és kutatási eredményre is szert tett, amelyek a jövőbeni projektek fejlesztésénél és a meglévő projektek működtetésénél komoly értékként jelentkezhet. A 2018-as intenzív beruházási időszak után 2019-ban a kialakult kapacitások működtetésének stabilizálása, a működés hatékonyságának növelése és a műszaki működés biztonságának további növelése a cél az organikus eredménybővülés mellett - mondta el Gyimóthy Dénes, a társaság megbízott vezérigazgatója a Portfolio-nak.
Az interjú néhány érdekesebb pontja:
  • A PannErgy számára összességében sikeres év volt 2018, de a napi átlagos hőmérséklet-eloszlás a geotermikus hőtermelés és értékesítés szempontjából nem volt kedvező, mert a szokásosnál több ideális tartományon kívül eső átlagos napi környezeti hőmérséklet értékkel szembesült a társaság.
  • A győri projekt bővítése, illetve a harmadik - a korábbiaknál mélyebb és nagyobb átmérőjű - termelő kút megfúrása a tavalyi év egyik legizgalmasabb fejleménye a társaság számára. A kapacitásbővítés hatása 2019-ben lesz majd igazán érezhető.
  • A PannErgy mindegyik geotermikus projektje esetében jelentős szabad kapacitásokkal rendelkezik; jókora potenciállal bír például a használt, de még jelentős energiát tartalmazó folyadék mezőgazdasági hasznosíthatósága.
  • A 2018-as intenzív beruházási időszak után 2019-ben a kialakult kapacitások működtetésének stabilizálása, a működés hatékonyságának növelése és a műszaki működés biztonságának további növelése a cél az organikus eredménybővülés mellett.
  • A fűtési időszakon kívüli jelentős hőkapacitások hasznosításának egyik lehetséges módja a meglévő vagy új nagyfogyasztók bekapcsolása, akik ebben az időszakban is tudják a hőenergiát hasznosítani például szárításra vagy akár abszorpciós technológiai vagy térhűtésre.


Milyen évet zárt a PannErgy, hogyan értékeli az elmúlt időszakot a társaság szempontjából?

Gyimóthy Dénes: Annak ellenére, hogy a PannErgy csapatára az jellemző, hogy a szilveszteri koccintás után már csak az Újévre koncentrál és az óesztendőt szinte el is felejti, mégis egy nagyon izgalmas évről tudunk beszámolni, ami elsősorban a győri létesítményünk bővítésére vezethető vissza.

Habár a geotermiában páratlannak mondható tapasztalatokat gyűjtöttünk eddigi projektjeink során, mégis a győri beruházás megannyi kihívással volt tarkított. A győri harmadik termelő kút megfúrása az első koncessziós, 2 500 méter mélységet meghaladó fúrási projektünk, ami egy olyan kutatási, fejlesztési és kútkiképzési projektcsomagot takar, mely során az eddigieknél sokkal bonyolultabb és komplexebb jogi, gazdaságossági és mindenekelőtt műszaki kihívásokkal szembesültünk. Ez a kút a korábbiaknál mélyebb, nagyobb átmérőjű és lemélyítéséhez valamint végleges kialakításához megannyi új technológiát, eljárást és speciális anyagot kellett alkalmazni. Az, hogy végül sikerrel jártunk, nem csak abban fog jelentkezni, hogy Győrben nagyobb kapacitással és biztonsággal tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket, hanem azt is, hogy megannyi olyan tudásra, innovációra és kutatási eredményre tettünk szert, ami a jövőbeni projektek fejlesztésénél és a meglévő projektek minél hosszabb élettartamú hatékony működtetésénél komoly értékként fog jelentkezni.

A 2018-as hőbeadásunk sajnos a terveinknél és a megelőző évnél szerényebbre sikerült, elsősorban az optimálistól eltérő környezeti hőmérsékletek alakulása miatt. Ezzel együtt összességében nagyon sikeresnek gondoljuk az óesztendőt és egy újabb bizonyítéknak arra, hogy a geotermia fenntartható és működőképes energetikai alternatívája a környezetszennyező konvencionális energiaforrásoknak. Ennek az ügynek a PannErgy 2018-ban is büszke zászlóshajója volt.

Hogyan befolyásolta az időjárás tevékenységüket és eredményességüket?Olyan kutat fúrt a PannErgy, ami új szintre emelheti a geotermikus energiát Magyarországon
2018 napi átlagos hőmérséklet-eloszlása nem volt kedvező, mert a szokásosnál több ideális tartományon kívül eső átlagos napi környezeti hőmérséklet értékkel szembesültünk. A geotermia számára a 2-8 Celsius-fok közötti napi külső átlaghőmérséklet biztosítja a legnagyobb energia betáplálási potenciált. Természetesen, amikor a környezeti hőmérséklet ennél a tartománynál magasabb, akkor a fűtés iránti szükséglet csökkenése korlátozza a hőbeadást. A nagyon meleg időjárás mellett a nagy hidegek és az erős, hideg napokon belüli erős hőmérsékletingadozás sem kedvez a geotermikus forrású hőértékesítésnek. A nagy hidegek elsőre kedvezőnek tűnhetnek egy fűtéssel foglalkozó energiatermelő számára, azonban a geotermia sajátosságai megcáfolják ezt.

A PannErgy ügyfélköre legnagyobb részt városi távhőszolgáltatókból áll, ők veszik át a megtermelt hőenergia közel háromnegyed részét. A távhőrendszerekbe táplált geotermikus energiával fűtött folyadék maximális hőmérséklete javarészt földtani adottság, így érthető módon nem emelhető. Az átadott hőenergia energetikailag az átadási hőmérséklet és a visszatérő hőmérséklet különbözetéből adódó hőmérsékletkülönbség értékével egyenesen arányos. Ez a hőmérsékletkülönbség a környezeti hőmérséklet csökkenésével, különösen a fagypont és a negatív tartományok átlépésénél jelentősen lecsökken. Ennek oka, hogy a városi távhőszolgáltatók hidegebb időjárás esetén az előremenő hőmérsékletüket kénytelenek növelni, hogy a távhőhálózat legtávolabbi pontján levő fogyasztókhoz is megfelelő hőmérsékletű távhő érkezzen, de sajnálatos módon ezáltal a geotermikus rendszer visszatérő hőmérséklete is megemelkedik. A geotermia az előremenő hőmérséklet növelésével nem tud "lépést tartani", viszont a teljes rendszer megemelkedett hőmérséklettartománya miatt a visszatérő hőmérséklete emelkedni fog - így az átadott hőmérsékletkülönbség beszűkül.

Hogyan mérsékelhető az időjárás jelentette bizonytalanság?

A geotermia időjárásnak való kitettsége csak részben csökkenthető. Az egyik ilyen lehetőség hőátvevő partnereink rendszerének és működésének korszerűsítése, harmonizálása, avagy finomhangolása, amely eredményeként a végfogyasztók minél alacsonyabb hőfokú távhő felhasználásával működhetnek. Ennek eredménye a geotermia szélesebb hőlépcsővel való működtetése és a több átadott hőenergia. Szerencsére mind távhő- és egyben ipari hőátvevő partnereink is nyitottak ezekre a fejlesztésekre. A másik lehetőség a fűtési időszakon kívüli jelentős hőkapacitások hasznosítása. Ezen belül olyan koncentrált meglévő vagy új nagyfogyasztók bekapcsolása, akik ebben az időszakban is tudják a hőenergiát hasznosítani például szárításra vagy akár abszorpciós technológiai vagy térhűtésre. Sajnos ez utóbbiak elérése hosszabb időt vesz igénybe.

Szeretném viszont kiemelni, hogy az időjárási befolyásoltság ugyan jelentős befolyással bír működésünkre, de hosszú távon a megújuló környezetbarát energiatermelés és a hőszolgáltatás még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a Nemzeti Energiastratégiában is, így a geotermia a mindennapi energiatermelés egyik meghatározó szegmense lehet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ saját és az Egészségügyi Világszervezet számításaira hivatkozva a közelmúltban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a légszennyezettség rövid távú hatásai mellett számolni kell a hosszú távú következményekkel is, amely komoly egészségügyi problémákat okoz. Az is jól ismert, hogy az elmúlt hetekben többször olvashattuk és hallhattuk a sajtóban, hogy az aktuális légszennyezettség megannyi településen az egészségügyi határértékek felett alakult.

A geotermikus energiának viszont pont az az egyik előnye, hogy az üvegházhatású gázokon kívül egyéb jelentős környezeti és egészségügyi hatásokkal rendelkező (karcinogén, mutagén stb.) vegyületeket sem bocsát a környezetbe. Tekintettel arra, hogy egyes hagyományos fűtőanyagok az igen veszélyes benzo(a)pirénnel, és egyéb PAH vegyületekkel jelentősen terhelik a légkört, addig a geotermikus energiahordozó felhasználása nem bocsát ki ilyen jellegű káros anyagokat. A nagyobb expozíciónak kitett városokban a geotermikus energia hasznosítás hozzájárulhat a karcinogén vegyületek kibocsátásának mérsékléséhez, így a súlyos és életveszélyes megbetegedések csökkenéséhez.

Hogyan állnak az egyes geotermikus projektjeik, és milyen további fejlesztéseket terveznek?

Mindegyik geotermikus projektünk esetében rendelkezünk jelentős szabad kapacitásokkal. A fűtési idényben ügyfeleinktől nagy tömegárammal visszatérő "lehűlt" de még jelentős energiát tartalmazó 55-68 'C fokos folyadék jövőbeni nagyon gazdaságos például mezőgazdasági hasznosíthatósága jelentős potenciál, hasonlóan a korábban említett fűtési szezonon kívüli, úgynevezett nyári magas hőfokú kapacitásainkhoz. Ha az egyedi projekteket nézzük, Miskolcon lépésről lépésre, a meglévő rendszer méretéhez képest kisebb ügyfelek bekapcsolásával haladunk előre, olykor közvetetten a város távhőrendszerének bővítésén keresztül, de olykor közvetlen csatlakozással is. Győrben a növekedést a már említett, 2018-ban javarészt befejezett harmadik termelőkutas kapacitásbővítés vezéreli majd, meglévő ügyfeleink nagyobb hőmennyiséggel való kiszolgálásával. Ennek hatása 2019-ben lesz majd igazán érezhető.

Várhatók 2019-ben akvizíciók, új beruházások? Vizsgálnak-e új helyszíneket Magyarországon, esetleg országhatáron túl?

A PannErgy mindig nyitva tartja a szemét és igyekszik energetikai tapasztalatait minél inkább hasznosítani. Sajnos az is tény, hogy a geotermia csak megfelelő geológiai adottságok és jelentős felvevő piac együttes közvetlen közeli jelenléte esetén életképes, így a csillagok együtt állasa igen ritka. A külföldi színrelépéssel igen óvatosak vagyunk, hiszen az energetika terén minden ország speciális és markánsan változó piaci és szabályozási környezettel rendelkezik. Ezen kockázatok és a velük párosuló lehetőségek mérlegelése nagy körültekintést és hosszas előkészítést igényel. Mindez persze csak akkor lehet érdekes, ha a korábban említett piaci és földtani adottságok rendelkezésre állnak - ami szintén nem gyakori.

Milyen főbb terveik vannak 2019-re?

A 2018-as intenzív beruházási időszak után 2019-ben a kialakult kapacitások működtetésének stabilizálását, a működés hatékonyságának növelését és a műszaki működés biztonságának további növelése a cél, természetesen organikus eredménybővülés mellett. A társaság konkrét eredménycélokat a soron következő éves rendes közgyűlés előterjesztése részeként tervez ismertetni, vélhetően az éves beszámolók publikálásával együtt.

Hogyan alakulhat hosszabb távon a társaság osztalékpolitikája?

Izgalmas kérdés, hiszen az elmúlt évek éves rendes közgyűlésein a részvényesek a vonatkozó napirendi pontnál minden alkalommal éles vitát folytattak a szabad pénzeszközök és éves eredmény illetve eredménytartalék osztalék vagy sajátrészvény-vásárlás iránti felhasználása terén. Eddig a részvényesek többsége a sajátrészvény-vásárlást preferálta. Az igazgatótanács nem elkötelezett egyetlen irányban sem, mindenkori álláspontját nagyban befolyásolja a tőkepiaci szereplők és elemzők értékítélete szembe állítva az aktuális tőzsdei árfolyammal.

Kedvező hatások és céláremelés A társaság által értékesített hőmennyiség 2018-ban 9,3%-kal marad el a bázisidőszaktól, azonban a hatékonyabb üzemvitel és az október 1-től érvényes magasabb hatósági értékesítési árak kedvezően hatottak az eredményességre. Ennek köszönhetően a 2018-as EBITDA értéke az előzetes számítások szerint a 2017-es eredmény szintjén alakult - derült ki a PannErgy előző héten publikált termelési jelentéséből. A jelentés közzétételét követően az OTP Research a korábbi 1072 forintról 1090 forintra emelte a PannErgy-részvényre vonatkozó tizenkét havi célárfolyamot, elsősorban a nettó adósság csökkenésével és a részvény-visszavásárlási program hatásával indokolva a lépést. A társaság a 2018. április 27-i közgyűlési határozattal összhangban folytatja a sajátrészvény-vásárlást. A vásárlásokat december 28-án kezdte el a társaság, a program kerete legfeljebb 1 milliárd forint. A vásárlási ár a mindenkori tőzsdei kereskedési ajánlatok szerinti aktuális piaci árral azonos, de a közgyűlési határozat értelmében részvényenként nem haladhatja meg az 950 forintot. A program 2019. április 27-ig tart.

A PannErgy-részvény árfolyama az elmúlt évben összességében stagnált, az elmúlt hónapban, december végétől viszont mintegy 25 százalékkal 800 forint körüli szintre erősödött.

Olyan kutat fúrt a PannErgy, ami új szintre emelheti a geotermikus energiát Magyarországon
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
shutterstock_1077065507
donaldtrumpgolf
Boris Johnson Brexit igeret beszed1500
Brexit Boris Johnson ketto level Donald Tusk
GettyImages-1135670779
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
2019. november 14.
Portfolio Banking Technology 2019
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Junior elemző/elemző

Junior elemző/elemző

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Online előadás
Befektetési termékek a magas hozam reményében.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
GettyImages-1126212271