Ez az életfeladatom, egy sajnálatos haláleset nem futamít meg!
Üzlet

Ez az életfeladatom, egy sajnálatos haláleset nem futamít meg!

Horváth Zoltán
Andy Vajna halálával gyakorlatilag lenullázódtak azok a tervek, amiket az Est Media nagytulajdonosa, Balázs Csaba és Vajna hajtott volna végre, pedig a filmügyi kormánybiztos média- vagy ingalanportfóliójának egyes elemei is bekerülhettek volna a tőzsdei cégbe. Most ott tart az Est Media, ahol egy éve, a jelenleg több mint 13 milliárd forint piaci értékű vállalat továbbra is üres, még bevétele sincs, csak a remény, hogy egy befektető fantáziát lát benne, és megtölti tartalommal. Balázs Csabával, az Est Media nagytulajdonosával beszéltünk, aki elmondta, jelenleg is folytat tárgyalásokat potenciális befektetőkkel.
Közel egy éve beszélgettünk utoljára, akkor az Est Media piaci kapitalizációja 7 milliárd forint körül állt, a cégben gyakorlatilag nem volt fundamentum, nem végzett tevékenységet, nem volt alkalmazottja. Most nagyjából dupláját éri a vállalat. Mi található most az Est Mediában?
Ha fundamentumokat nézzük, akkor ugyanaz. Vagy ugyanaz van, vagy ugyanaz nincs. A társaság életének egyéves szakasza lezárult, sajnos egy ajtó becsukódott Andy Vajna halálával. Úgy gondolom azonban, hogy ha egy ajtó becsukódik, akkor egy vagy több másik kinyílik. A legfontosabb azonban az, hogy megmutattuk a befektetőknek azt az utat, amit ez a társaság bejárhat. Függetlenül attól, hogy egyébként tevékenység vagy fundamentumok nincsenek a társaságban, vagy másfelől mondhatjuk azt is, hogy a fundamentumok egyelőre a vállalaton kívül vannak és sokrétűek.
Andy Vajna és az általa képviselt portfólió, szaktudás, network, legenda, véleményem szerint nagyon jól illeszkedett volna az Est Médiához. Nagyon sajnálom, hogy ez a lehetőség itt becsukódott a társaság számára, személy szerint is sajnálom, és nagyon örülök, hogy megismerhettem Andy Vajnát.

Mik voltak a tervek Vajnával, mennyire volt ő aktív a társaság életében?
Erről csak megszorításokkal lehet beszélni, mert nincs rá felhatalmazásom, hogy tervekről, elképzelésekről és belső egyeztetésekről beszéljek. Azt mondhatom el, hogy számomra milyen lehetőségek rajzolódtak ki ezzel. Andy Vajna jelentős vagyont kezelt, menedzselt, épített egy vállalatcsoportot, amelynek egy része vagy egésze bekerülhetett volna az Est Mediába, olyan, jól menedzselt cégekről és eszközökről beszélünk, amelyek nyereségesek, és bár konkrét számokat nem tudok mondani, de azok a vállalatok, amelyeket Andy az Est Mediába apportálhatott volna, komoly nyereségpotenciállal rendelkeznek.

Láttuk, hogy mi minden volt benne Vajna portfoliójában, de az eszközök jelentős része, például a kaszinók, a TV2 vagy a rádiók többek között jogszabályok miatt nem is kerülhettek volna be az Est Mediába.
Országos kereskedelmi rádió valószínűleg nem kerülhetett volna bele, de volt más kereskedelmi rádió és más olyan tevékenységek, amik viszont bekerülhettek volna.

Ingatlanportfólió?
Az ingatlanok nyilván bekerülhettek volna az Est Mediába, de arról a tárgyalásaink során nem esett szó. Működő vállalatokról volt szó, de mivel az együttműködés meghiúsult, ezért nem szeretnék további részletekről beszélni. Az viszont biztos, hogy Andyvel a lehető legjobbat tettem volna a cégnek és a részvényeseinek.

Ön személyesen is tárgyalt Andy Vajnával?
Igen, több alkalommal is beszéltünk.

Nagyjából meddig jutottak el ezek a beszélgetések?
Konkrétumokat nem mondhatok, erre nincs felhatalmazásom.

Vajna halála után a Park Teniszklub kiadott egy közleményt, amiben az szerepelt, hogy a cég stratégiai és akvizíciós tervére, a befektetőkkel folytatott tárgyalásokra rálátása van a Teniszklubnak. Mi a stratégia, milyen befektetői tárgyalásokat folytatott a cég, milyen akvizíciós tervek vannak?
Andy Vajna és az Est Media között megtörtént a formális kapcsolatfelvétel, voltak feladatok, és volt egy folyamatos munka Andy és a társaság között, de ennek már vége. Az viszont lényeges, hogy adott egy infrastruktúra, egy tőzsdei jelenlét, sok aktívan kereskedő kisrészvényes, egy kötelezettségektől megszabadított és egy kockázatoktól mentesített társaság, ami hajlandó és képes viszonylag gyorsan, átlátható módon, nagy biztonsággal befektetéseket fogadni. A célom az, hogy ezzel az infrastruktúrával a lehető legjobb partnert találjuk meg, a Park Teniszklub közleményének lényege pedig az, hogy a társaság továbbra is támogatja ebben az Est Mediát, akár finanszírozással is.

Vajna halála után van valaki, aki kezeli a vagyonát, akivel esetleg tovább lehet tárgyalni?
Fogalmazzunk úgy, hogy nem folynak jelenleg ilyen tárgyalások. Még nem került sor a temetésre, és nem tudom, ki az örököse. Úgy gondolom, hogy viszik tovább az ügyeket az erre felhatalmazott személyek, ügyvitel folyik, de szerintem nem lenne ildomos döntéseket hozni, amíg az örökség nincs rendezve.

Tehát ha jól értjük, Andy Vajna halálával gyakorlatilag lenullázódtak azok a tervek, amiket közösen tűztek ki?
Természetesen.

Tehát az Est Media visszakerült a startmezőbe, újra keresni kell valakit, aki fantáziát lát a cég infrastruktúrájában.
Nem kell mindent elölről kezdeni, mivel Andy Vajna megjelenése előtt is folytattam tárgyalásokat más befektetőkkel, azokat a tárgyalásokat most ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.

Hány potenciális befektetőről van szó?
Több befektetővel is tárgyalásokat folytatok, ők különböző méretű befektethető vagyonnal rendelkeznek, és különböző szintre jutott el velük az egyeztetés. Ezek egy részét Andy Vajna jelentkezésekor visszamondtam, vagy elhalasztottuk a további egyeztetéseket, továbbá új érdeklődők is vannak.

Mennyi időn belül sikerülhet egy újabb nagybefektetőt bejelenteni az Est Mediánál?
Mint minden más, ez is a konkrét körülményektől függ. A társaság igazgatóságának minden felhatalmazása megvan ahhoz, hogy különösebb kerülőutak nélkül végre tudjon hajtani akvizíciókat, tehát szinte bármilyen mértékű tőkeemelést végre tudunk hajtani, akár 300 milliárd forintosat is, erre is van felhatalmazása az igazgatóságnak. Fontos kérdésekben sem kell közgyűlést összehívni, nem kell azzal foglalkozni, hogy az egyes lépések között milyen határidők telnek el, tehát szépen ütemesen meg tudjuk valósítani a terveinket, amikor érkezik egy potenciális befektető.

A Park Teniszklub kinek a tulajdonában van?
A családomé.

Az elmúlt napokban változott a Park Teniszklub tulajdonrésze az Est Mediában?
Nem, és nem is tervezünk rajta változtatni, bejelentett részesedésként kezeljük.

Andy Vajna közel 5,2 százalékos részesedésében történt változás?
Úgy tudom, hogy ebben nincs változás.

Mik a követkető hetekben, hónapokban várható fontosabb társasági események? Számíthatnak a befektetők valamilyen bejelentésre?
Az a befektetői tárgyalások eredményétől függ. A normál társasági események le fognak zajlani. Ha az éves rendes közgyűlésig nem történik esemény, akkor az igazgatóságban és a vezető tisztségviselők személyében sem tervezünk változást. Amennyiben szükséges, és a most újra élesedő befektetői tárgyalások ezt megkívánják, akkor meg fogjuk tartani azokat a társasági aktusokat, amik ehhez szükségesek, de például közgyűlés összehívása nem szükséges. Tehát ha mondjuk egy befektető nagyobb részesedést szerezne az Est Mediában, akkor közgyűlést csak azért kellene tartani, hogy a vezető tisztségviselőket és az összes általa szükségesnek tartott változást átvezessük. Ha akarja, más lesz a neve a társaságnak, más a székhelye, mások a vezető tisztségviselői. De ahhoz, hogy befektetésekre tegyen szert, fundamentumokra, a társaságnak nincs szüksége ehhez a közgyűlés összehívására.

Az Est Media piaci értéke közel 13 milliárd forint. Összhangban áll ez az összeg a vállalat mostani állapotával és a tervekkel?
A potenciált tekintve ennél én többet is el tudok képzelni.

Azért még mindig egy üres cégről beszélünk.
A társaság jelenlegi állapotához képest is el tudok képzelni magasabb értéket, volt is ilyen, a piaci kapitalizáció korábban már a 18 milliárd forintot is elérte, és azt sem tartottam indokolatlannak. Ha a jelenlegi tevékenységet nézzük, akkor talán indokolatlan, de ha figyelembe vesszük, hogy mekkora potenciál van az Est Mediában és úgy általában a magyar tőkepiacban manapság, hogy milyen figyelem irányul a hazai tőzsdére, hogy milyen tranzakciók vannak a BÉT-en, akkor bőven van még tere a piaci érték növekedésének. Egyszerűen megnőtt a BÉT jelentősége, minden értékesebb lett, ami a tőzsdével összefügg. Hüvelykujj-szabály szerint a tőzsdei társaságok profitja és piaci kapitalizációja nagyjából egy a tízhez arányt mutat, ha ez jóval nagyobb, például egy az ötvenhez, azt a különbséget valahogy igazolni kell, például jövőbeni potenciállal.

Ez az életfeladatom, egy sajnálatos haláleset nem futamít meg!
Az Est Mediának egyelőre még profitja sincs, de a mostani piaci érték alapján a 10-es P/E rátához is több mint egymilliárd forint adózott eredményre lenne szükség.
Annál sokkal többet is el tudok képzelni. A célom továbbra is az, hogy a lehető legnagyobb halat fogjam ki. Minél nagyobb az Est Media piaci kapitalizációja, annál nagyobb halra vágyom, mivel nem okozhatok csalódást a befektetőknek, és úgy gondolom, hogy Andy Vajnával nem is okoztam volna csalódást, sőt. Andy kijelölte azt a pályát, ahová ez az egész történet kifuthat. A társaság értékének növekedése nagyobb feladat elé állítja a társaság menedzsmentjét és nagyobb lehetőségek elé a tulajdonosokat, de azért ne felejtsük el, hogy ezzel a kockázatok is nőnek. Azok a részvényesek, akik engem kárhoztattak az Andy Vajna halála utáni árfolyamesésért, azok nem vették figyelembe, hogy az Est Media sztorinak vannak kockázatai is. Mivel én viszem az ügyeket, én a lehetőségeket látom benne, de a kockázatokat ugyanúgy viselem, mint bármelyik más tulajdonos.

Az ön által idézett hasonlattal van olyan nagy hal a potenciális befektetők között, mint amekkora Andy Vajna volt?
Nagyságrendileg szerintem nyugodtan elmondhatom, hogy van, de nem ígérhetek semmit.

Ismert gazdasági szereplők a tárgyalópartnerek?
Ez egy kis ország, óhatatlanul ismertek azok, akik szóba jöhetnek. De egyébként van külföldi is köztük.

A tárgyalópartnerek maguktól figyeltek fel az Est Media sztorira, vagy ön kereste meg őket?
Ők jöttek, mindenki engem talált meg. Andy esetében a megkeresés egyértelműen tőle jött, addig én teljesen más utat kerestem, az se lett volna rossz, de az a lehetőség még mindig megvan.

Közel egy éve azt kérdeztük öntől, hogy hol lesz egy év múlva az Est Media. Akkor azt mondta, hogy a vállalat működőképes lesz, és a Budapesti Értéktőzsde fontos szereplőjévé válik. Azóta az Est Media visszakerült a standard kategóriába, és újra likvid papír lett. Milyen cég lesz az Est Media egy év múlva?
Azt gondolom, hogy egy év múlva arról fogok tudni beszámolni, amennyiben még velem készül az interjú, és nem valaki mással, hogy a fundamentumok bekerültek az Est Mediába. Tulajdonképpen örülnék is, ha nem velem beszélgetnének egy év múlva.

Azért, mert kiszállt a cégből?
Nem, hanem azért, mert az azt jelentené, hogy a céget átvették, és nincs már rám szükség. Arról beszélek, hogy nekem ez nem egy befektetés, nem egy üzlet, nekem ez az életfeladatom, hogy ezt a sztorit tető alá hozzam, és én bármilyen áldozatot meghozok érte. Bármilyet. Ha kell, akkor én ülök itt, de ha kell, akkor átadom valaki másnak a helyemet. Ha kell, akkor dolgozom tovább, de ez az én életfeladatom, ez nem munka, ez annál sokkal több. Ha azt gondolja bárki is, hogy egy sajnálatos haláleset engem megfutamít, az óriásit téved. Én innen nem megyek el, magamtól biztosan nem.
Varga Judit magyar vetoGettyImages-1156220693
repules szegell iata GettyImages-1180597944
unios tagsag visszaforditas Emmanuel Macron GettyImages-1187821001
Motor app Continental
Frankfurti tőzsde
Népszerű
Heindrich Balázs HEPA
Mi kell ahhoz, hogy sikerrel üzletelj külföldön? Átalakulóban a magyar exporttámogatás

Nem mernek kockázatot vállalni a magyar cégek, pedig fel lehet készülni a külföldi piacokra – véli Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója.

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
2019. november 20.
Big Office Day Konferencia 2019
2019. november 20.
Big Office Consumption Based IT 2019
2019. november 21.
Property Investment Forum 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
Online előadás
Első lépések a tőzsdei megtakarítások felé.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
repules szegell iata GettyImages-1180597944