Koronavírus
Üzlet

A legnagyobb válság a második világháború óta, mi lesz a magyar vállalatokkal?

Portfolio
Egymás után teszik közzé drasztikus lépésekről, a termelés leállításáról, gyárak, üzletek bezárásáról, létszámleépítésekről, profit warningokról szóló közleményeiket a világ nagyvállalatai a koronavírus terjedése és a globális bezárkózás pusztító hatásai miatt. A hazai nagyvállalatok az elmúlt hetekben néhány kivételtől eltekintve szűkszavúak voltak, pedig a befektetők igénylik a híreket, hiszen a bizonytalanságnál minden jobb. Ezért kérdeztük meg a magyar tőzsdén jegyzett vállalatok közül a BUX-tagokat arról, hogy milyen lépéseket tettek a koronavírus egészségügyi hatásainak kivédésére, hogyan változott meg a cég működése, működési környezete, milyen csatornákon keresztül hat a vállalatra a járvány, terveznek-e költségracionalizálást, hogyan erősítik meg a tátsaság likviditási helyzetét, és mire számítanak a válság után. Hosszú olvasmány, de érdemes végigolvasni, ilyen vészterhes időkben minden információmorzsára szüksége van a befektetőknek. A beérkező válaszokat változtatás nélkül közöljük.

1 2 3

OTP, Richter, Mol, Magyar Telekom

OTP

Néhány bevezetett intézkedés az elmúlt időszakból:

 • fertőtlenítő eszközök kihelyezése fiókokba, irodaházakba, sűrűbb takarítás elrendelése 
 • a fertőzés terjedésének lassítása érdekében szakaszos beengedés egyes nagyforgalmú fiókokba
 • amelyik munkakörben lehetséges, a home office engedélyezése hosszabb távon
 • pandémiás protokoll elkészítése
 • az üzletmenet folytonossági tervek felülvizsgálata, felkészülés az esetleges telephely kiesésekre
 • a hivatalos utazások korlátozása, tiltása, az elektronikus csatornák előnyben részesítése
 • a külföldi magánutazásokat követően kötelező otthoni karantén elrendelése
 • folyamatos tájékoztatás, edukáció a kollégák körében, az OTP Csoporton belül is
 • információs e-mail cím létrehozása, ahol a kollégák feltehetik kérdéseiket
 • nagyrendezvények elhalasztása,
 • nagylétszámú meetingek elhalasztása
 • oktatások korlátozása,
 • a fejlemények folyamatos figyelése és elemzése,
 • kapcsolattartás a hatóságokkal,
 • munkacsoport létrehozása.

Ügyfeleinket a bankfiókokban is tájékoztatjuk, kérjük, hogy betegen ne menjenek közösségbe és csak a legszükségesebb esetben látogassák a fiókokat, valamint higiéniai okokból kerüljék a készpénzhasználatot. Pénzügyeiket inkább az internetbankon és a mobilbankon keresztül intézzék, vásárlásaik ellenértékét pedig bankkártyájukkal vagy okostelefonjuk segítségével, mobilfizetés használatával egyenlítsék ki. 

A járvány első körben a legnagyobb problémát a turizmus és az ehhez szorosan kapcsolódó ágazatok (utazás-szervezés, vendéglátás, légiközlekedés) számára jelenti, ahol igen jelentős lehet a rövid távú árbevételi sokk. A beszállítói láncok és az átmenetileg visszaeső kereslet miatt szintén jelentős sokk érheti a feldolgozóipart. Ezen túl a bevásárló-központok hiteleit érdemes figyelni, ahol szintén érdemi kiesés várható a bevételben. A háztartások esetén az jelenthet problémát, ha a járvány által erősen érintett ágazatokban jelentős létszámleépítésre kerül sor, ez azonban gazdaságpolitikai eszközökkel jelentősen tompítható.

A koronavírus gazdasági hatásai csak forgatókönyvek mellett valószínűsíthetők, ugyanis a növekedésre gyakorolt hatás nagyban függ attól, hogy Magyarországon, a régióban, illetve ezen országok fontosabb kereskedelmi és turisztikai partnereinél milyen lesz súlyos a járvány lefolyása. Súlyos járvány esetén, ha annak megfékezéséhez drasztikus állami beavatkozásra lesz szükség a negatív hatások nagyobbak. Szintén kérdés a járvány időbeli lefutása, hiszen elnyúló járvány esetén a hatások is nagyobbak. Az utolsó kérdés pedig az, hogy az adott ország gazdaságpolitikája mennyire tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat, van-e mód az erősen érintett ágazatok támogatására költségvetési (célzott támogatások), jegybanki (olcsó likviditás) és egyéb hatósági (például hiteltörlesztés felfüggesztése) eszközökkel, illetve amennyiben az állam tudja tompítani vagy ellensúlyozni a munkanélküliségre gyakorolt negatív hatást.

Egyelőre csak korai becslések állnak rendelkezésre. Ezek szerint:

 • enyhe lefutás és gyorsan helyreálló termelési láncok esetén az OTP csoport országaiban 0,5-2 százalékponttal lehet alacsonyabb az idei növekedés, mint a korábban várt 2,0-3,5%. Ekkor a recesszió elkerülhető.
 • ha a járvány lefolyása gyors, de súlyosabb és ez erős zavart okoz a termelési láncokban, akkor becsléseink szerint a régiós országok többségében az alappályához képest 2,5-3,5 százalékponttal lenne alacsonyabb a növekedés, ami a turizmusnak erősebben kitett országok esetén már okozhat kismértékű recessziót. Az eddig bevezetett intézkedések alapján jelenleg ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Ezen kívül azt is kijelenthetjük, hogy a bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb ország felmérte a helyzet súlyosságát, és ennek megfelelő mértékű intézkedésekkel reagált. Ez jelentősen csökkentheti a járvány másodkörös hatásait – megugró munkanélküliség, vállalati csődhullám – a gazdaságban. Ugyanakkor a krízis jellege miatt az idei visszaesést gyors visszapattanás követné a várakozásaink szerint, különösen, ha a bejelentett gazdaságpolitikai intézkedésekkel valóban sikerül elkerülni a másodkörös hatásokat.
 • Ha pedig a járvány miatt tartósan (az idei éven túlnyúlóan) esik a turisztikai és szolgáltatás-kereslet, akkor számításaink szerint minden országban csökkenne a bruttó hazai termék 2020-ban, de a visszaesés kisebb lenne, mint 2009-ben.

Richter

Milyen lépéseket tettek, hogy megvédjék a munkavállalóikat, üzletfeleiket, ügyfeleiket a koronavírus-járvánnyal szemben?

A Richter a kitettségének minimalizálása és dolgozói védelme érdekében szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet- kiemelten a hivatalos szervek és kormányzati lépéseket - és annak megfelelően folyamatosan vezet be újabb intézkedéseket, illetve biztosít tájékoztatást dolgozóinak és partnereinek. Az ehhez kapcsolódó feladatok koordinálására a cégen belül egy operatív törzset is felállítottunk, amelynek keretében valamennyi érintett terület vezetője folyamatos kapcsolatban áll és amely biztosítja, hogy késedelem nélkül meg tudjuk hozni a szükséges döntéseket.

A jelenlegi helyzetben kettős cél lebeg a szemünk előtt: egyik oldalról próbáljuk maximálisan óvni munkavállalóinkat, másik oldalról pedig erőfeszítéseket teszünk az üzletmenet folytonosságának fenntartására. Utóbbi azért is rendkívül jelentőséggel bír, mivel a Richter egy stratégiai jelentőségű ágazat maghatározó szereplője Magyarországon, ezért a folyamatos termelés, az ellátás biztosítása kulcskérdés.

Ezek részeként több lépcsőben felfüggesztettük a hivatalos utakat és a magánutakról hazatérő kollégák esetén is 2 hetes otthontartózkodást kérünk a hataztérést követően. A fertőzés megakadályozása érdekében számos intézkedést vezettünk be a személyes érintkezések minimalizálására. A zavartalan üzletmenet biztosítását szem előtt tartva, ahol lehetséges például rotáljuk a telephelyeinken jelenlévő létszámot illetve azokban a munkakörökben, ahol lehetséges, az otthoni munkavégzés lehetőségét is jelentősen bővítettük. A kontaminációnak legjobban kitett kollégáink részére védőfelszereléseket biztosítunk, takarítási tevékenységek bővítésre kerültek fertőtlenítő jellegű feladatokkal. A közös használatú helységek használatára is rendkívüli szabályokat vezettünk be, hogy a kontaktusszámot csökkentjük. Így például értekezleteink többségét online tartjuk, rekreációs célú létesítményeink (uszoda, pihenőpark, tornaterem) átmenetileg bezártak, éttermeink csökkentett üzemmódban csak elvitelre szolgálják ki a vendégeket. Belső eljárásrendet is bevezettünk a koronavírus fertőzés gyanújának kockázata esetére, így például, hogy kollégáinknak milyen értesítési kötelezettsége és teendője van, ha a jellemző tüneteket észlelnék otthon vagy a munkahelyükön, vagy ha fertőzött beteggel érintkeztek.

Külsős partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a Társaságunk által, annak területén életbe léptetett intézkedésekről.

Hogyan változott meg a vállalat működési környezete az elmúlt hetekben? Mit látnak a partnereknél, ügyfeleknél?

Az elmúlt időszakban a partnereink számára is a legfontosabb szemponttá az üzletmenet folyamatosságának biztosítása és a dolgozók védelme vált, amelyben a fertőzést megelőző intézkedéseknek fontos szerepe van. Ennek jegyében a partnerkapcsolatokban is minimalizálódtak a személyes kontaktusok, lemondásra kerültek az személyes találkozók és üzleti utazások, helyette az online érintkezés várt meghatározóvá és még szorosabban a mindennapi üzletmenet részévé. Ügyfeleink részéről is fokozott óvatosságot tapasztalunk, több partnerünk hasonló intézkedéseket vezetett és minimalizálta a helyszíni jelenlétét.

Hogyan, milyen csatornákon keresztül érinti a koronavírus terjedése a vállalat működését?

A koronavírus terjedése elsősorban beszállítói és szolgáltatói kapcsolatainkon, valamint dolgozóinkon keresztül hathat a vállalati működésünkre. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket és gyors intézkedésekkel reagálunk a folyamatosan változó helyzetre annak érdekében, hogy dolgozóink körében a megfertőződés kialakulásának kockázatát csökkentsük. Beszállítói kapcsolatinkat és a piaci lehetőségeket is folyamatosan monitorozzuk, hogy az üzletmenet folytonosságának érdekében szükség szerint azonnali lépéseket tudjuk tenni.

Beszállítóink jelenleg még tudják teljesíteni szerződésben vállalt kötelezettségeiket, de a raktárkészleteik és saját működésük csökkenésével arányosan nehézségek fognak jelentkezni. A határzár elrendelése, több előre tervezett feladatunk átütemezését kívánja meg. Legjelentősebb problémát a védőfelszerelések és fertőtlenítő szerek beszerzése jelenti, de kritikus szintre még itt sem jutottunk el.

Tervez-e a társaság költségracionalizálást a koronavírus hatásaira reagálva? Elképzelhető-e a beruházások csökkentése, létszámleépítés stb.? Milyen lépésekkel erősítik a vállalat pénzügyi, likviditási helyzetét?

A normál üzletmenetre vonatkozó vállalati stratégiánkon belül a költségracionalizálási kérdések folyamatosan napirenden vannak, azok végrehajtása folyamatos. A koronavírus jelenlegi stádiumában ugyanakkor extra lépéseket nem végzünk, de ez a helyzet eszkalálódásával változhat.

Ami a vállalati létszámot illeti, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a jelen helyzetben is stabil hátteret nyújtsunk dolgozóinknak.  A beruházások felfüggesztésével vagy elhalasztásával csak a helyzet további fokozódása – pl. hatósági intézkedések - vagy a működési környezetben bekövetkező radikális változás esetén számolunk.

A Richter jelentős pénzügyi tartalékai biztos hátteret nyújtanak ahhoz, hogy tompítsuk a koronavírus negatív hatásait.

Mivel számolnak, a „koronavírus-válság” után visszatér a vállalat működése a normál mederbe, vagy alapvetően változik meg a működési környezet?

Társaságunk működése egy nagyon összetett beszállítói és partneri kapcsolatokon alapul, amely többszörösen túlbiztosított. Jelen környezetben, amikor a járvány hatása globális méreteket öltött és lecsengéséről még szakmai körökben sincs konszenzus, a hatások megbecsülése és felmérése van soron, időtartamra való becslésekkel még nem rendelkezünk.

Különböző szcenáriók felállításával, a helyzet folyamatos monitorozásával és gyors reagálással arra törekszünk, hogy járvány hatásait a minimalizálni tudjuk és a járvány elmúlását követően mihamarabb visszatérhessünk a normál üzletmenetünkhöz. Ugyanakkor az már most látható, hogy a járvány sok olyan jelenségre ráirányította a figyelmet és sok olyan kényszerintézkedést szült, vagy sok esetben meglévő folyamatok felgyorsításához vezetett, amelyek akár hosszabb távon pozitív változásokat is okozhatnak – ilyen például az egészségügyi szolgáltatások és gyógyszeripar stratégiai jelentőségének felértékelődése, vagy a digitális megoldásoknak a fokozott használata a mindennapokban.

Mol

Az egészségvédelem és a koronavírus terjedésének megelőzése, illetve lassítása érdekében a teljes MOL-csoport bevezette a távoli munkavégzést március 16-tól, azokban a munkakörökben, ahol az megoldható. A MOL-csoport továbbra is biztosítja a régió és Magyarország energia és üzemanyagellátását. A vállalatcsoport üzleti folyamatai a termelés, a gyártás, áruszállítás és üzemanyagkiszolgálás továbbra is változatlanul működnek. A lakosság üzemanyagellátása is zavartalan. 

A MOL-csoportban március 16-tól minden országban, telephelyen és irodában csak az a fizikai és szellemi dolgozó tartózkodhat, akinek ez feltétlenül szükséges a termelés, értékesítés és az üzleti működés fenntartása szempontjából. 

Az intézkedés célja, hogy a vállalatcsoport minimálisra szorítsa a házon belüli személyes és fizikai kapcsolattartást, és így is hozzájáruljon az össztársadalmi védekezéshez. Minden megbeszélést, találkozót, egyeztetést telefonon vagy digitális eszközön kell lebonyolítani. Ugyanez vonatkozik a külsős partnerekkel történő megbeszélésekre is.

Ami az üzemanyagellátást illeti: a MOL töltőállomások zavartalanul működnek. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében számos intézkedést hoztunk mind a hazai, mind pedig a regionális töltőállomás-hálózatban. Azt viszont fontos kiemelni, hogy most minden ember egymásra van utalva, fontos, hogy egymással összefogva, egymásra figyelve segítsük egymást. Mi vigyázunk a vásárlóinkra, de azt kérjük, hogy a vásárlóink is vigyázzanak a töltőállomáson dolgozókra.

Ami az intézkedéseket illeti: a shopokon belül legalább óránként (csúcsidőben pedig még ennél is gyakrabban) fertőtlenítjük a mosdókat és a gasztro területet, így a pultot, a székeket és asztalokat is. A mosdókban mindig van elegendő fertőtlenítő szappan, és vásárlóinkat is arra ösztönözzük, hogy a korábbinál sokkal gyakrabban mossanak kezet, éppen ebből kifolyólag a mosdók használata jelenleg díjtalan. A töltőpisztolyokat szintén rendszeresen tisztítjuk, fertőtlenítjük ezzel is elkerülve a vírus terjedését. Sőt, több száz töltőállomásunkon egyszerhasználatos kesztyűket is kihelyeztünk, így vásárlóink azokat is bátran használhatják. Ami a Fresh Corner üzleteinket illeti, jelenleg vásárlóinkat csak papírpohárban árusított kávéval szolgáljuk ki, a csészéket és a saját bögrés kiszolgálást a még magasabb higiéniai körülmények biztosítása érdekében jelenleg szüneteltetjük. Üzleteinkben jelenleg csak előrecsomagolt pékárukat árusítunk. Az LCD kijelzőkön pedig folyamatosan edukatív tartalmakat osztunk meg, pl. tippeket a vírusfertőzés megelőzésére útközben, de arra is felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy tartsanak egyméteres távolságot egymás között, csúcsidőben pedig előfordulhat a kinti várakoztatás is.

Magyar Telekom

Milyen lépéseket tettek, hogy megvédjék a munkavállalóikat, üzletfeleiket, ügyfeleiket a koronavírus-járvánnyal szemben?

Természetesen a Magyar Telekom is kezdetektől fogva kiemelt figyelemmel kíséri a koronavírus-helyzettel kapcsolatos híreket, és folyamatos kapcsolatot tart fenn anyavállalatával, a Deutsche Telekommal, az egészségügyi hatóságokkal és a foglalkozásegészségügyi szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a szükséges óvintézkedéseket megtehesse. Ebben a helyzetben kiemelten fontos számunkra munkatársaink, partnereink és ügyfeleink egészségvédelme, és elsősorban a megelőzésre helyeztük a hangsúlyt a megtett elővigyázatossági intézkedésekkel.

Néhány példa a konkrét intézkedésekre:

 • A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Telekom március 16-ától általános távmunkát hirdetett munkavállalói számára. Ez azt jelenti, hogy azokban a munkakörökben, ahol lehetséges, a kollégák otthonról dolgoznak a veszélyhelyzet végéig.
 • Az oktatási intézmények bezárása miatt a Magyar Telekom igyekezett a távmunka lehetőségét kiterjeszteni olyan munkakörökre is, ahol ez eddig nem volt bevett szokás. Amennyiben egy kisgyermeket nevelő kolléga munkaköréből adódóan mégsem tud élni a távmunka lehetőségével (pl. bolti értékesítő), úgy a Magyar Telekom távolléti díjat fizet számára, hogy gyereke(i) felügyeletét elláthassa.
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy csak halaszthatatlan ügyben és egészségesen látogassák az üzleteinket, amelyek 2020. március 17-től visszavonásig 15 óráig tartanak nyitva. A kényelmesebb ügyintézés érdekében válasszák a digitális ügyfélszolgálati csatornákat (www.telekom.hu oldal és Telekom alkalmazás). Ha valaki mégis a személyes ügyintézést választja, üzletterünkben annyi ügyfél tartózkodhat egyszerre, ahány pult van és megkértük kollégáinkat, ügyfeleinket, tartsák be a 2m-es távolságot.
 • A hatályos jogszabályi előírások értelmében a Domino SIM-kártyák kapcsán évenkénti adategyeztetés szükséges. A koronavírus-helyzetre való tekintettel a Telekom meghosszabbítja a Domino előfizetések adategyeztetési határidejét, az új határidőről az érintett ügyfeleket SMS-ben tájékoztatja a Telekom. A szolgáltató kéri, hogy saját és mások egészségének védelmében az ügyfelek adategyeztetés céljából ne keressék fel a Telekom üzleteket. Amennyiben az ügyfél mégis szeretné az adategyeztetést most elvégezni, egyszerűen és gyorsan megteheti a www.telekom.hu/adategyeztetes oldalon.

Hogyan változott meg a vállalat működési környezete az elmúlt hetekben? Mit látnak a partnereknél, ügyfeleknél stb.?

 • A cégek, intézmények igyekeznek rugalmasan alkalmazkodni az új környezethez. Jó látni, hogy milyen sok jó kezdeményezéssel igyekeznek a cégek egymást és a lakosságot segíteni.
 • Ügyfeleinknél azt látjuk, hogy a kialakult helyzetben a digitális szolgáltatások a mindennapi munkavégzés, vagy éppen az életminőség, a családi kapcsolattartás meghatározó elemeivé váltak. Ezért a Telekom a saját eszközeivel is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy ügyfelei a lehető legkönnyebben igazodhassanak a megváltozott körülményekhez. Lakossági és üzleti mobil ügyfeleinek díjmentes extra adatot biztosít a munkához, tájékozódáshoz és a családi kapcsolattartáshoz, együttműködéshez arra az esetre, ha a koronavírus miatt valaki egy ideig nem megy, vagy nem mehet közösségbe, otthonról dolgozik, vagy akadályozottá válik a családjával való személyes kapcsolattartásban. A vállalat minden mobil ügyfelének, beleértve a lakossági előfizetőket és a feltöltőkártyás ügyfeleket, valamint a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország üzleti és kormányzati ügyfeleit, továbbá a Mol mobil és Blue mobil ügyfelek számára is 10 GB-os mobil adatforgalmi egyenleget biztosít díjmentesen. Az ügyfeleknek nincs külön teendője, az extra adategyenleget március 16. 0:00 óráig aktiválja a Telekom mindenkinél. Az egyszeri extra 10 GB-os egyenleg belföldön és az EU-n belül használható fel április 30-ig. Ha ez az adatmennyiség is kevésnek bizonyulna, abban az esetben a lakossági és kisvállalati ügyfelek a Telekom alkalmazásban további 5 GB plusz adatmennyiséget tudnak aktiválni, 30 napon belüli felhasználásra (ennek lejárta után újra aktiválható, április 30. előtt). Az extra adatmennyiséget a belföldön korlátlan adatforgalmú díjcsomagokkal rendelkező ügyfelek is tudják roaming helyzetben az EU-n belül hasznosítani. 
 • Az otthon tartózkodás idejének tartalmas eltöltéséhez több mint 200 filmet/epizódot kínál a Telekom Videotéka díjmentesen, valamint kéthetente megújuló kínálattal féláras akció formájában is igyekszik kedveskedni ügyfeleinek (utóbbiak március 13-án 20 órától elérhetők).

Hogyan, milyen csatornákon keresztül érinti a koronavírus terjedése a vállalat működését?

A legfontosabb most az a számunkra, hogy fenntartsuk szolgáltatásaink jó minőségét ebben a helyzetben is. Nagy feladat hárul most az ügyfélszolgálatos kollégákra és a hálózatüzemeltetésért felelős kollégákra, hiszen jelentősen a forgalomnövekedés a hálózatainkon:

 • Adataink alapján az első napokban jelentősebb, 20-30% körüli megnövekedett adatforgalmat tapasztalunk, illetve hang forgalomban is emelkedés figyelhető meg: a hét elején 30-35%-os csúcsidőszaki növekmények is előfordultak a múlt héthez képest, miközben az elmúlt két hét alatt az emelkedés mértéke elérte az 50%-ot.
 • A helyzet percről percre változik, folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, monitorozzuk hálózatunkat és mindent megteszünk a kapacitások megfelelő kezelése, lehetséges bővítése érdekében. Amennyiben úgy látjuk, a hálózat biztonságát veszélyeztetné a fokozott forgalom, elő vannak készítve olyan védelmi intézkedési terveink, amelyekkel be tudunk avatkozni és amelyekkel a szolgáltatások hálózati szintű biztonságos működtetése továbbra is fenntartható.
 • A megnövekedett távmunka, illetve az internetes, valamint a TV-s platformokon beinduló távoktatás nagyban alakítja át a megszokott hálózati terhelést. A Magyar Telekom hálózati infrastruktúrája megfelelő a jelenlegi igényeknek, azonban természetszerűleg nem rendelkezik végtelen erőforrásokkal, így a jelenleg még előre nem ismert, de a várhatóan megjelenő igen nagy tényleges forgalom-növekmény volumenei fogják meghatározni az esetleges korlátokat (pl. most még nincsen mindenki távmunkában, így egy esetleges teljes karantén idején tovább növekedhet az internetforgalom) .
 • Azokon a pontokon, ahol a fokozott forgalom hatására extra kapacitás-igény jelentkezik, szállítóinkkal közösen felmérjük, hogy milyen licensz- vagy hardver bővítési lépéseket tudunk implementálni az egyes hálózati elemekben, az igények - lehetőségekhez mérten - minél teljesebb körű kielégítése érdekében.

Terveznek-e költségracionalizálást a koronavírus hatásaira reagálva? Beruházások csökkentése, létszámleépítés stb.? Milyen lépésekkel erősítik a vállalat pénzügyi, likviditási helyzetét?

Nem ez a megközelítésünk a jelenlegi helyzet hatásainak kezelésére. Azon dolgozunk munkatársainkkal, hogy ügyfeleink és a társadalom számára hasznos és megbízható segítséget nyújtsunk szolgáltatásainkkal, megoldásainkkal ezekben a nehéz időkben is. Bízunk benne, hogy ez az értékteremtés hosszabb távon segíteni fogja, hogy üzleti céljainkat elérjük.

Mennyire lehet tartós a koronavírus hatása a vállalat működésére?

Nehéz ezt most megmondani, hiszen még csak a magyarországi járvány elején tartunk. Azonban tavaly  - bár ilyen történésre akkor még nem számítottunk - pont azért vágtunk bele egy átfogó, vállalati szintű átalakulásba, az agilis transzformációba, hogy az ügyféligényekre, változó piaci környezetre gyorsabban, hatékonyabban tudjunk a jövőben reagálni.  Egy biztos, a jelenlegi helyzetben és utána is, nekünk az ügyfelekre, az ő aktuális igényeikre  kell figyelnünk, különösen fontos ez egy ekkora ügyfélbázissal rendelkező cégnél, mint a Magyar Telekom.

Az agilis működés lényege, hogy az ügyfélút, a customer journey mentén szervezzük újra a vállalatot. A hagyományos szervezeti modellel ellentétben több funkcióból, több kompetenciából álló csapatok közös célokért dolgoznak, egy térben is ülnek. Egy ilyen szervezeti felépítésben például az IT és az üzleti területek közösen dolgoznak egy-egy feladat megoldásán. Ez nem csupán egy átszervezés, hanem egy szemlélet- és kultúraváltás, amelynek a nyertesei az ügyfelek lesznek, akiknek így még jobb szolgáltatást tud a Telekom nyújtani. Jelenleg közel 1300 kolléga dolgozik az agilis módszertan szerint.

Mivel számolnak, a „koronavírus-válság” után visszatér a vállalat működése a normál mederbe, vagy alapvetően változik meg a működési környezet?

Nehéz egyelőre megjósolni, hogyan változik meg a világ a koronavírus-járványt követően. Annyi biztos, hogy a válság kapcsán a digitalizáció fontosságára még jobban, még szélesebb körben ráeszmélünk. Felgyorsul most számtalan folyamat, kialakításra kerülnek új módszerek, amelyek azt szolgálják, hogy megtanuljuk a digitális lehetőségeket még jobban kihasználni, legyen szó kapcsolattartásról, tanulásról, munkavégzésről vagy éppen szórakozásról. Azt gondoljuk, hogy ezek pozitív hozadékát mind vállalaton kívül, mind a belső vállalati működésünkben érdemes lesz majd fenntartani.

Ez a cikk folytatódik
1 2 3
koronavírus sakk
panelházak
fertőtlenítés koronavírus magyar
donald trump chad wolf
koronavirus hazi karanten
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Webinárium
Alapoktól a befektetési, kereskedési ötletekig.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Junior portfoliókezelő

Junior portfoliókezelő
2020. május 21.
FM & Office 2020
2020. május 21.
Future City 2020
2020. június 2.
Smart Logistics 2020
2020. június 9.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
New York tőzsde