Richter
Üzlet

Rekord árbevétellel zárta az első negyedévet a Richter

Portfolio
Pénteken tette közzé legfrissebb számait a Richter, a társaság árbevétele az első negyedévben új rekordot döntött, a negyedév eredményeit kedvezően érintették a Vraylarhoz köthető royalty bevételek, a royalty bevétel állandó emelkedése ellensúlyozni tudta a bázisidőszakban realizált mérföldkő bevétel tárgyidőszaki hiányát. Az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága által 2020. márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az Esmya értékesítése felfüggesztésre került és a Richter szerint nem zárható ki, hogy az év hátralévő részében nem realizálnak több árbevételt az Esmyaból. A Richter a főbb sorokon felül tudta teljesíteni a Portfolio által készített elemzői várakozások mediánját, az adózott eredmény kétszámjegyű ütemben bővült, ami új negyedéves csúcsot jelentett, a befektetők figyeleme ezután a menedzsment várakozásai felé fordulhat majd.

Pénteken hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a Richter, a társaság árbevétele 141,42 milliárd forint lett, ami 2,9 százalékkal volt magasabb a Portfolio által készített konszenzus mediánjánál, a bruttó fedezet 81,7 milliárd forint lett, ami szintén felülteljesítette az előzetes várakozásokat. Az üzleti tevékenység eredménye 25,2 milliárd forint lett az első negyedévben, ami 17,6 százalékkal volt magasabb a Portfolio elemzői konszenzusának mediánjánál, az adózott eredmény 29 milliárd forint lett az első negyedévben, szemben az elemzői konszenzus 23,4 milliárd forintos medián értékével. A Richter első negyedéves árbevétele és adózott eredménye is új negyedéves rekordot jelentett.

Richter Konszenzus

Szépen nőttek a bevételek

A Richter 2020-as első negyedéves árbevétele 16,3 százalékkal 141,4 milliárd forintra emelkedett, ami új negyedéves árbevételi rekordnak felelt meg, és a társaság 2,9 százalékkal teljesítette felül a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus medián értékét. Az idei első negyedév eredményeit kedvezően érintették a Vraylarhoz köthető royalty bevételek, és a Richter specialty portfoliójához tartozó többi készítmény árbevétele is az átlagot meghaladó mértékben tudott emelkedni. Ezt az árbevétel növekedést a cég termelőegységeiben végrehajtott kapacitás bővítés tette lehetővé, amihez hozzájárult a beszámolási időszak vége felé tapasztalt felvásárlási láz első hulláma is. Mindemellett az árfolyammozgások is pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre és eredményhányadokra. A fenti kedvező fejlemények együttesen sikeresen ellensúlyozzák a Kínában és Oroszországban 2019. második felétől tapasztalt kedvezőtlen intézkedések áthúzódó hatását. A devizaárfolyam változások 8,2 milliárd forint értékben hatottak a Richter konszolidált árbevételére.

Nagyot nőtt a gyógyszergyártás európai árbevétele

 • A gyógyszergyártási szegmensen belül a magyarországi árbevétel 0,9 százalékkal 10,78 milliárd forintra nőtt az első negyedévben. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma is jelentősen, 15,3 százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 5 százalékos részesedéssel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,6 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.
 • A gyógyszergyártás szegmens teljes európai uniós árbevétele 31,5 százalékkal 39,42 milliárd forintra emelkedett 2020. első negyedévében. Az EU12 régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 53 százalékát tette ki. A Lengyelországban elért jelentős növekedés a Richter vírus elleni készítménye, a Groprinosin forgalomemelkedésének volt köszönhető. Romániában a Cavinton és a Mydocalm árbevétele számottevően növekedett a vizsgált időszakban. Az EU15 piacain árbevétel 26,2 százalékkal növekedett a beszámolási időszakban, ami elsősorban a Spanyolországban, Olaszországban, valamint Németországban elért magasabb árbevételnek tudható be. A termékösszetétel vonatkozásában a növekedés elsődlegesen az orális fogamzásgátlók, a Terrosa és a Bemfola forgalomemelkedésének köszönhető. A gyógyszergyártási szegmensen belül az EU15 régió adta az Európai Unióból származó árbevétel 47 százalékát.
 • A FÁK régió forintban kifejezett árbevétele 18,9 százalékkal 34,39 milliárd forintra emelkedett az első negyedévben, a régióban elért árbevételt pozitívan befolyásolták a devizaárfolyam változások, elsősorban az amerikai dollár erősödése, valamint a forint gyengülése. Oroszországban az árbevétel 7,3 százalékos emelkedést követően, 22,157 milliárd forintot tett ki, ami elsősorban az árfolyammozgások következménye. A volatilis piaci környezet, a rendkívül alacsony bázisidőszaki árbevétel, valamint a tárgyidőszakban tapasztalt romló vásárlóerő következtében alakult ki a stagnáló értékesítési szint. A létfontosságú listán szereplő termékek árát felülvizsgálja a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021. január elsejéig lépnek hatályba. A 2020 első negyedévében elért árbevételt pozitívan érintette a Richter forgalomban lévő készítményei árának átlagosan mintegy 1 százalékkal történő emelése. Ukrajnában a Richter árbevétele 13,3 millió dollárt tett ki. Az elért növekedés elsősorban annak tudható be, hogy a társaság vírus elleni készítménye, a Groprinosin értékesítése mintegy háromszorosára növekedett 2020 első negyedévében, míg a bázisidőszaki forgalom szintje alacsony volt. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban realizált árbevétel növekedés részben az orális fogamzásgátlóknak és a Groprinosin által elért magasabb árbevételnek a következménye. A térség egyes országaiban bekövetkezett árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések.
 • Az Egyesült Államokban 5,9 százalékos volt a forintban kifejezett első negyedéves árbevétel növekedés. A jelentős árbevétel növekedést, ami elsősorban az Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető, majdnem teljesen ellensúlyozta a beszámolási időszakban elmaradt, értékesítéshez kötött mérföldkő bevétel hiánya. A bázisidőszakban ugyanis egyszeri, árbevételhez kötött mérföldkő bevételt realizáltunk, 7,154 milliárd forint értékben. A Richter hatóanyag értékesítésének magasabb árbevétele szintén hozzájárult a beszámolási időszakban elért forgalomnövekedéshez.
 • Kínában 5,9 százalékkal csökkent a forintban kifejezett árbevétel az első negyedévben. A Cavinton injekciónak 2019 második félévében a kínai hatóságok által kihirdetett támogatási listáról való törlése 2020. január 1-jén lépett hatályba, ami a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott.
 • Latin-Amerikában 28,5 százalékos volt a forintban kifejezett árbevétel növekedés az első negyedévben, az orális fogamzásgátlók forintban kifejezett forgalomnövekedése hozzájárult a beszámolási időszakban elért magasabb árbevételhez.
 • Az egyéb országok esetében 58,2 százalékkal emelkedett a forintban kifejezett árbevétel az idei első negyedévben. A beszámolási időszakban elért árbevételhez a Vietnámban eladott orális fogamzásgátlók, az Ausztráliában értékesített Bemfola és a teriparatide Japánba irányuló értékesítése jelentős mértékben járultak hozzá. Bizonyos, egyszeri orális fogamzásgátló kiszállítások is hozzájárultak a régió árbevételének növekedéséhez.

Jól teljesít a Vraylar

A Vraylar jól teljesített az idei első negyedévben, a készítmény royalty bevétele 43,8 millió euró volt az első negyedévben, míg a Reagila 2,3 milliós árbevételt ért el 2020 első három hónapja során. Az elmúlt negyedév eredményeit kedvezően érintették a Vraylar-hoz köthető royalty bevételek: a készítmény továbbra is a valaha volt leggyorsabban növekvő orális antipszichotikumnak számít az Egyesült Államok piacán. A royalty bevétel állandó emelkedése ellensúlyozni tudta a bázisidőszakban realizált mérföldkő bevétel tárgyidőszaki hiányát, aminek eredményeképpen a Vraylar teljes árbevétele nagyjából azonos szinten maradt.

A Bemfolából származó árbevétel 14 millió euró lett az idei első negyedévben, a Bemfola értékesítéséből származó magasabb árbevétel elsősorban a megnövekedett franciaországi, spanyolországi és ausztráliai forgalomnak köszönhető.

Az Esmyaval kapcsolatos vizsgálat 2018 harmadik negyedévében lezárult, majd az Európai Bizottság döntése nyomán a készítmény korlátozásokkal a piacon maradhatott, és az Esmya forgalmazása ezt követően újraindult. A Richter idén március közepén jelentette be, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottsága (PRAC) a március eleji ülése után elindított egy értékelési eljárást azután, hogy a közelmúltban májátültetéshez vezető súlyos májkárosodás lépett fel egy, az Esmyaval kezelt beteg esetében. A PRAC által 2020. márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az Esmya értékesítése felfüggesztésre került. A Richter szerint nem zárható ki, hogy az év hátralévő részében nem realizálnak több árbevételt. A Richter a negyedév során Esmya készlet értékvesztést képzett 202 millió forint összegben, az EU15 régiós forgalmazásra szánt készletekre.

Javult a bruttó fedezeti hányad

A bruttó fedezeti hányad 2020. első negyedévében 57,8 százalékos volt, szemben a korábbi év azonos időszakának 57,5 százalékos értékével összehasonlítva, a növekedéshez hozzájárult a gyógyszergyártási tevékenység árbevételének bővülése, ami meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának növekedését.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Richter branded generikus készítményeinek, mint például a kardiovaszkuláris termékek, vagy a vírus elleni Groprinosin iránt részben a világjárványhoz köthető felvásárlások miatt fokozódott a kereslet, a cég ezt ki tudta elégíteni a megnövelt gyártási és csomagolási kapacitásaira támaszkodva. Pozitívan befolyásolta a fedezetet az összességében kedvező árfolyamkörnyezet, az erősödő amerikai dollár és orosz rubel, amihez hozzájárult a gyengülő forint és azon egyéb közép és- kelet-európai országok gyengülő devizái, ahol a Richter gyártókapacitásokkal rendelkezik, amelyek a forintban kifejezett árbevétel növelésén keresztül hatottak a fedezeti összeg alakulására, emellett egyes, magas fedezetű orális és sürgősségi fogamzásgátlók, valamint a Bemfola részarányának növekedése a forgalmon belül, mely hatást tovább erősítette ez utóbbi készítmény termelési költségeinek csökkenése. A fedezeti összeget negatívan érintette a Richter egyes, hagyományos készítményei árbevételének visszaesése, amely részben annak a következménye, hogy a Cavintont Kínában törölték a támogatott készítmények listájáról, valamint, hogy Oroszországban elindult a kötelező árharmonizációs eljárás, emellett a Közép-Kelet Európában nagymértékben emelkedő munkabérek és a Richter hagyományos piacain bekövetkezett árlemorzsolódás.

Az értékesítési és marketing költségek 1,5 százalékkal nőttek az első negyedévben, az értékesítési és marketing költségek aránya az árbevételhez viszonyítva jelentősen csökkent a beszámolási időszak során elsődlegesen a dinamikusan növekvő árbevétel következtében. A marketing költségek forintban kifejezett összegének növekedése főként a beszámolási időszakban bekövetkezett árfolyamváltozásoknak volt köszönhető. Ezen költségek euróban vizsgálva csökkentek, elsősorban a kedvezőtlen piaci folyamatok következtében visszafogott kínai promóciós költségeknek, valamint a csökkentett orvoslátogatói létszámnak betudhatóan. Az első negyedéves kutatási és fejlesztési költségek 29,2 százalékkal nőttek a korábbi év azonos időszakához képest, az árbevételhez viszonyított arányuk 10,7 százalékos volt az első negyedévben, ezen költségek alakulása az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programoknak köszönhető. Ezen felül egyes központi idegrendszeri projektek is klinikai fázisba értek. Az egyéb bevétel és ráfordítás eredménye 2,3 milliárd forintot tett ki az első negyedévben.

Az üzleti tevékenység eredménye 46,5 százalékkal 25,2 milliárd forintra emelkedett az idei első negyedévben, a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva.

Nőtt az adózott eredmény

A pénzügyi tevékenység eredménye 5,7 milliárd forint lett az első negyedévben, ami 9,1 százalékkal volt magasabb a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva. A Richter adózott eredménye az idei első negyedévben 31,7 százalékkal 29 milliárd forintra emelkedett, ami 24,2 százalékkal haladta meg a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus medián várakozásait. Az első negyedéves eredmény egyben új negyedéves rekordot jelentett.

Koronavírus update

 • A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a Richter gyorsjelentése többek között kiemelte, hogy bár a járványhelyzet hatására mérséklődött valamelyest az általános munkaerőhiány, a munkába járási hajlandóság / képesség is némiképp visszaesett, a szükséges létszám biztosítása továbbra is kihívást jelent.
 • A kijárási korlátozások nyilvánvaló negatív hatást gyakoroltak az ellátási láncra és a globális logisztikai útvonalakra. A Richter vertikálisan integrált üzleti modellje nagymértékben hozzájárul ellenálló képességének megerősítéséhez, mégis hosszabb várakozási idővel és növekvő kockázattal szembesültek a kiinduló alapanyagok, a védőfelszerelések és az egyéb anyagok beszerzése terén. A közösségi távolságtartást szabályozó intézkedések ideiglenesen csökkentették gyártási telephelyeinken a termelékenységet. A társaság vezetősége megkettőzte erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a vállalat folyamatos gyártási tevékenységét biztosítani tudja.
 • A kijárási szigorítások bevezetésének előzetes hírére felkészülve 2020 márciusában a betegek a Richter számos hagyományos piacán az átlagosnál nagyobb mennyiséget vásároltak egyes –például a szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri, stb. – krónikus betegségek kezelésére szolgáló készítményekből. A cég vírusellenes készítménye, a Groprinosin kiemelkedő árbevételt ért el 2020 első negyedévében Lengyelországban, Ukrajnában, az egyéb FÁK országokban és Oroszországban. Emellett a Richter orális fogamzásgátlói is magasabb árbevételt realizáltak az EU15 régió legtöbb piacán.
 • Miközben a közvetlen, személyes látogatásra épülő promóciós tevékenységet a fizikai kapcsolat csökkentése érdekében gyakorlatilag minden piacon meg kellett szüntetni, ezeket a tevékenységeket a Richter sikeresen átirányította az online csatornákra.
 • A társaság tőkeerős, jelenleg semmilyen hitelállománnyal nem terhelt mérlege, amelyet egyfolyamatosan pozitív egyenlegű pénzáramlás egészít ki biztosítja a vállalat szilárd alapjait aválság és az azt várhatóan követő gazdasági lassulás idejére egyaránt.
 • A Richter fokozott figyelemmel kíséri kintlévőségeit, ami tovább javítja rugalmas válaszadási képességüket a jelen kiszámíthatatlan körülmények között. A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben is fenntartják a szigorú vevői hitelpolitikánkat és a társaság pénzügyi vezetése figyelemmel kíséri kinnlevőségeink pillanatnyi alakulását. A Richter sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észlelt.

Így látja Orbán Gábor

Bár a gyógyszeripar általában kevésbé kitett a válsághelyzetek okozta nehézségeknek, a COVID világjárvány valamennyi iparágat alaposan megrázta, ideértve a miénket is. Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy üzletvitelünk bizonyította rugalmasságát a világjárvány következtében kialakult rendkívüli helyzet kezelésekor. Talpon maradásunkat a bizalomra és együttműködésre épülő szervezeti kultúránknak, vertikálisan integrált üzleti modellünknek, földrajzi és terápiás diverzifikációnknak valamint tőkeerős pozíciónknak köszönhetjük. Mindezek olyan fontos értékek, amelyek továbbra is alapjaiban határozzák meg a Richter irányításáról vallott felfogásunkat.

emelte ki Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások a Richternél magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest a viszonylag alacsonynak mondható a Richter EV/EBIDTA mutatója.

A Richter részvényei az utóbbi néhány év során diszkont mellett forogtak legközelebbi szektortársaihoz képest, azonban az elmúlt időszak során a diszkont mértéke csökkent.

Az európai gyógyszercégekhez képest 2016-ban és 2017-ben jellemzően prémium mellett forogtak a Richter részvényei, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt két évben azonban a Richter papírjai diszkont mellett forogtak.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedést vár a Richtertől, azonban a részvény árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, ezért a Richter továbbra is vonzó papír a szektoron belül.

A Richter részvényei a legközelebbi szektortársakkal összehasonlítva 2016-ban és 2017-ben is prémium mellett forogtak, és bár a prémium mértéke 2018-ban csökkent, a Richter részvényei jelenleg továbbra is prémium mellett forognak a legközelebbi szektortársakhoz képest.

Fontos szintek közelében jár az árfolyam

A márciusi hatalmas esés után a Richter felpattant, bár április közepén átmenetileg megtorpant az emelkedés, a hónap végén azonban további erősödés következett, azonban a Richter április végén már nem tudott újabb lokális csúcsot ütni, és az árfolyam az elmúlt napokban ismét lefelé vette az irányt. Az árfolyam a formálódó csökkenő trendvonal és a rövid távú, emelkedő trendvonal között jár, a Richter csütörtökön az emelkedő trendvonal alá is beszúrt, azonban a nap végére sikerült felette bezárnia. Lefelé, támaszt a rövid távú emelkedő trendvonal jelent, 6 650 forint közelében, míg alatta a következő támaszt 6 400 forint közelében található szint jelentheti majd a későbbiekben. Felfelé, a 6 830 forintos szintet áttörve a formálódó csökkenő trendvonal jelent ellenállást 6923 forint közelében.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

járvány koronavírus brazília
Frankfurti tőzsde
virág barnabás mnb
trend és varos
mol campus látványterv
olaj, wti
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. június 11.
Tudatos felkészülés a generációváltásra
2020. június 25.
Járműipar: Korszakváltás a beszállítóknál koronavírus idején
2020. szeptember 3.
Financial and Corporate IT 2020
2020. szeptember 9.
Sustainable World 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Online előadás
Miért előnyös trendkövető kereskedővé válni, hogyan azonosítod a piaci irányokat?
Online előadás
Egyszerű, kézzel fogható praktikák, termékek az olajár meglovaglásához.
Frankfurti tőzsde