wizz-air-a321
Üzlet

A fenntartható repüléshez vezető út: komoly lépésekre készül a Wizz Air

Ahogy a tőkepiaci befektetők és elemzők egyre csak bővítik a jelenleg alkalmazott vállalati értékelési modelleiket, környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kritériumok bevonásával, úgy kezdik jobban érezni a vállalatok is a nyomást, a nem pénzügyi információk közzétételére. Vannak, akik már hosszú évek óta egy igen értékes résszel bővítik ki az éves pénzügyi jelentésüket, ez pedig a fenntarthatósági eredmények, célok és az ehhez szükséges konkrét lépések bemutatása és adatokkal való alátámasztása. A hazai piacon nem tolonganak azok a tőzsdei vállalatok, akik rendszeresen készítenek fenntarthatósági riportot, akik viszont mégis, azok érdekes tapasztalatokkal szolgálnak a jelentések előnyeiről és nehézségeiről. Marion Geoffroy, a Wizz Air vállalati igazgatója beszélt nekünk arról, hogy a légi iparban milyen kihívásokkal kell megküzdeni a fenntarthatósági jelentések közzétételekor.

Egyre több vállalat kezdi elfogadni, hogy a befektetők új elvárásai már túlmutatnak a profitmaximalizáláson. A társadalmilag felelős befektetések iránti növekvő kereslet amellett, hogy új lehetőséget teremt, egyben kihívás elé állítja még a legnagyobb vállalatokat is. A befektetők azonban elvárják a vállalatoktól, hogy hosszú távú stratégiáikat módosítsák az ESG alapelveinek beépítésével, és minderről átlátható módon be is számoljanak. Éppen ennek ösztönzésére készítette el például a Budapesti Értéktőzsde az ESG kézikönyvét, azoknak a vállalatoknak, akik még nem kötelezték el magukat, de már foglalkoznak a fenntarthatósági jelentések kialakításával. Vélhetően a befektetők számára való megfelelés az egyik ok, ami sok nagyvállalatot már évekkel korábban arra ösztökélt, hogy a pénzügyi jelentéseikben a fenntarthatósági eredményeikről, adataikról is beszámoljanak.

Hol tart most a Wizz Air a fenntarthatósági célkitűzésekben?

Marion Geoffroy szerint abból az alap törekvésből érdemes kiindulni, hogy  a Wizz Air csoport és a hozzátartozó légitársaság életében a fenntartható működésre való törekvés mindig is fontos volt.

„A cégprofil és maga az üzleti modell miatt is fenntartható a működésünk, ebben nagy szerepet játszik az általunk használt technológia. A világ egyik legfiatalabb flottájával üzemelünk, ebben az évben repülőgépeink átlagéletkora alig haladja meg az 5 évet, miközben az európai átlag messze 10 év felett van. A fiatalabb flotta nagyobb hatékonyságot, üzemanyag-megtakarítást, és további előnyöket jelent, például a zajszennyezés csökkentése által . A Wizz Air fenntarthatósági törekvései már a repülőgépek gyártásával elkezdődnek. A repülőgépeket 10-12 év használat után visszaadjuk a lízingcégnek, és kezdődik a körforgás elölről, az új, hatékonyabb repülőgépekkel.”

20181121_FA_7536
Marion Geoffroy

De, ahogy azt az ESG három alappillére is mutatja, a fenntarthatóságnak nemcsak a környezet, hanem a társadalmi faktorok is részesei, sőt, nagyvállalatként nemcsak a közösségre kell figyelniük, hanem a vállalaton belüli kormányzásra is, ami szoros kapcsolatban áll a számunkra kiemelten fontos stakeholder csoportokkal, vagyis a vállalat működésében érdekeltekkel és érintettekkel.

A stakeholderek csoportjába egyaránt beletartoznak a befektetők, az ügyfelek, a munkavállalók, beszállítók, de akár a kormányok, vagy az ESG értékeléseket kiállító ügynökségek is, és mindazok, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a vállalat működését, és akiket a vállalat működése is befolyásol.

2020-ban jelentősen nőtt az ESG tematikájú alapok iránti érdeklődés. Hogyan hatott és a jövőben miként lehet ez hatással a befektetői döntésekre?

„A befektetők elvárják tőlünk, hogy információt nyújtsunk számukra fenntarthatósági eredményeinkről. Sokszor az általuk megbízott alapkezelő, vagy a vállalatirányítással foglalkozó munkatársuk kezdeményez velünk beszélgetést az ESG-ről. Ez különösen jó gyakorlat, hiszen nyomatékosítják bennünk, hogy szükség van az adatszolgáltatásunkra, illetve arra is, hogy megosszuk velük a stratégiánkat. Segít abban is, hogy megértsük, mi fontos nekik, ezt pedig később be tudjuk építeni a stratégiánkba. A fejlesztési projektek, az új munkahelyek alapítása is mind fontos tényező számukra. Sokszor kapunk olyan kérdéseket, amelyek az alkalmazottak továbbképzésére, vagy a női munkavállalóink számának növelésére vonatkoznak.” – mondta el Marion Geoffroy.

Emberek, környezet, gazdaság

A fenntarthatósági stratégiánkat három pillérre építettük: emberek, környezet, gazdaság.

- hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette, hogy az ESG, és a saját alappilléreiknek is fontos része az emberközpontúság. A vállalat működéséből fakadóan lényeges elem a társadalom, az emberek felé való elköteleződés. 2004-ben jött létre a Wizz Air, amikor Kelet-Közép-Európa új piacok felé szeretett volna nyitni. A vállalat azért tudott megalakulni, mert megjelent az igény az EU-n belüli országok légi összeköttetésére, illetve az EU és más országok közötti kapcsolat kialakítására.

„Mit teszünk az emberekért? Összekötjük őket a családjukkal, munkalehetőségekkel és kikapcsolódási lehetőségekkel Európán belül és kívül, mindezt megfizethető áron. Hozzájárulunk egyes régiók fejlődéséhez, és a határokon túli mozgásokhoz. Munkahelyeket teremtünk az új bázisok és utak nyitásával, amihez helyi legénységet keresünk, és ezáltal közvetetten is hatást gyakorlunk a helyi munkaerőpiacra, például a reptéri személyzet bővítésen keresztül.”

A vállalati igazgató elmondta, hogy most a fenntarthatóság a szíve minden befektetői gondolkodásnak, nem véletlen, hogy több oldalról is foglalkoznak ezzel a témakörrel a vállalaton belül. Az ESG vállalatirányítási szempontjainak úgy igyekeznek megfelelni, hogy több szinten is foglalkoznak a fenntarthatósággal. Az igazgatósági tagok döntéshozó pozícióban vannak a fenntarthatósági stratégiákat illetően, van továbbá egy fenntarthatósági bizottság a cégen belül, akik az általuk befogadott stratégiáért, megoldásokért felelnek. A légitársaságnál ezen túl fenntarthatósági osztály is van, amely a folyamatok koordinálásáért felel.

Légitársaságként különösen fontos ez, hiszen általában ennek az iparnak negatív a megítélése, annak ellenére, hogy a légi iparág az, amelyik a leginkább foglalkozik az új technológiák bevezetésével. Jelenleg is rengeteg projekt fut a kibocsátás csökkentése érdekében.

A fenntarthatósági jelentések

A hosszú távú sikerek elérése érdekében tehát a vállalatoknak be kell építeniük a fenntarthatóság elvét az üzleti stratégiájukba, és mérniük kell, majd közzétenniük többek között a kibocsátási, az energiafogyasztási, a vízfogyasztási, a hulladékgazdálkodási eredményeiket, illetve ezek javítására vonatkozó terveiket. Mindezek összefoglalására jöttek létre a nem pénzügyi, úgynevezett fenntarthatósági jelentések, ezeket olvasva a befektetők képet kapnak a vállalat ESG hatásairól.

A Wizz Air egészen 2020-ig a fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit az éves beszámolóban hozta nyilvánosságra, 2021-től azonban a befektetők elvárásainak megfelelve, illetve a nagyobb transzparencia jegyében TCFD jelentést készítenek.

A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2015-ben adta ki ajánlását arra vonatkozóan, hogy a vállalatok milyen módon mutassák be a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat és azok pénzügyi vonatkozásait.Ebben szerepel többek között, a klímakockázatok közvetlen és közvetett hatásainak a leírása a cég működésére, vagy például egy pontos leirata annak, hogy milyen ütemben és módon fogja az adott cég elérni a 2050-re kitűzött céljait.

Marion Geoffroy elmondta: „Bár csak 2022-től lesz kötelező ez a jelentésforma, bízunk benne, hogy így segítünk a befektetőknek, hogy könnyebben tudjanak összehasonlításokat végezni. A jelentések ilyenfajta szabványosítása azért is fontos, mert minden vállalat a saját, egyéni elképzelései alapján készít jelentést, a mérőszámok sem egységesek, ez pedig káoszt teremt. Nem különálló riportként tesszük közzé, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek az információk az éves jelentés többi részéhez szorosan kapcsolódnak és együtt könnyebben is értelmezhetőek.”

Külső tanácsadó segítségével készítik a fenntarthatósági riportot?

„Igen, mivel az idei év az első alkalom, hogy TCFD riportot készítünk, helyesebbnek láttuk, hogy egy külső tanácsadó is részt vegyen ebben. Így tudjuk garantálni, hogy a riport tartalmazza a befektetők számára szükséges és hasznos információkat.” – mondta el a szakértő.

Mi a legnagyobb nehézség egy ilyen riport elkészítésekor?

A legnagyobb nehézség, hogy túl sokféle keretrendszert lehet alkalmazni egy fenntarthatósági riport elkészítésére, talán ez a következő 5 évben már változni fog és egységesebbé válik. Vállalatként hiába választunk ki egyféle módszert, az még nem biztosíték arra, hogy minden befektető és stakeholder számára ez könnyen értelmezhető és egyértelmű lesz.

– válaszolta Geoffroy.

Egy központi szabályozás miként tudná ezt egységessé tenni?

„Egy egységes keretrendszer is megoldás lehet, de talán még jobb út lenne, ha a szabvány az iparági jellemzőkre tekintettel készülne el. Hatalmas különbség van például egy légi-, vagy élelmiszeripari vállalat között, nem is lenne érdemes ezeket egy az egyben összehasonlítani. Az viszont járható út lenne, ha egy mindenkire vonatkozó vázat, alapelvárásokat tartalmazó szabványt hoznának létre, ezen belül pedig további alkategóriák is létesülnének, amelyek már az egyes iparágakra külön-külön vonatkoznak.” – vélte a szakértő.

Az adatgyűjtés során nincsenek nehézségek?

„Nem jellemző, ennek egyrészt az az oka, hogy a légi iparág egy erősen szabályozott környezet, másrészt a tőzsdei jelenlétünk miatt is elvárás, hogy rengetegféle adatot gyűjtsünk. A kihívás inkább abban rejlik, hogy ezeket hogyan használjuk fel.” – mondta el a vállalati igazgató.

A fenntarthatósági jelentés leggyakoribb olvasói általában a befektetők, de az ESG minősítéseket készítő ügynökségek és a pénzügyi intézmények is figyelemmel kísérik, hisz ezeket a szempontokat is figyelembe veszik a vállalat értékelésekor. Az ügyfelek számára is egyre fontosabb, hogy az ESG-vel kapcsolatos eredmények pontosan mit takarnak, illetve a kormányzatok is figyelik ezeket a jelentéseket. Utóbbi oka Marion Geoffroy szerint egyrészt az, hogy a kormányzat szeretne tudni a magánszektor egyes szereplőinek felelősségvállalásáról, másrészt mivel maguk is dolgoznak az ESG-vel kapcsolatos szabályozásokon, jobb megértést ad számukra, ha figyelik az iparágak kibocsátását.

Új lakás keresőTOVÁBB AZ ADATBÁZISRA
CSENGERY PALACE
43–122 m247–190 M Ft
Egressy Liget
48–100 m245.75–82.95 M Ft
Harmony Terrace
32–116 m230–104 M Ft
Waterfront City 2
26–60 m226–67 M Ft
Waterfront City 3
27.56–148.55 m228.5–152 M Ft
Westfalia
42–90 m244–89.7 M Ft

Egy jól kidolgozott fenntarthatósági jelentés magas ESG-pontszámot is jelent? Nem feltétlenül

Az ESG minősítő ügynökségek a saját módszereikkel értékelik egy vállalat környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményét, amihez nyilvánosan elérhető adatokat használnak. Az értékelések célja, hogy segítsék a pénzügyi döntéshozatali folyamatokat, azáltal, hogy egy mutatóval írják le a cégek ESG szempontoknak való megfelelését. Az ilyenfajta vállalatértékelés előnyös oldala, hogy bizonyos alapértelmezés szerint, előzetes konzultáció nélkül hoznak döntést, így a vállalatoknak nincs rá befolyása. Ugyanakkor éppen ebből fakad az árnyoldala is. A vállalatok sokszor érvelnek azzal, hogy az értékelés során az ügynökségek csak részleges információt használnak fel, ami nem feltétlenül ad teljes körű képet az egyébként rendelkezésre álló adatokról, az ilyen esetek elkerülése miatt lenne hasznos, ha előzetesen kapcsolatba lépnének a vállalatokkal. Az sem ritka, hogy ugyanaz a cég, kedvező értékelést kap az egyik, míg rosszat a másik ügynökségtől.

Marion Geoffroy szerint kissé aggasztó, hogy az ügynökségek különböző módszerek alapján értékelnek, sokszor nem is ugyanarra az eredményre jutva és anélkül, hogy beszélnének a vállalatokkal: „Mi igyekszünk megfelelni a különböző elvárásoknak, és ebben várhatóan a TCFD riportnak is hasznát vesszük majd, hisz így az ügynökségek is könnyebben össze tudják majd hasonlítani az eredményeinket más vállalatokéval.”

Mik a Wizz Air hosszú és közép távú tervei?

A vállalati igazgató végül a cég hosszú és közép távú terveit is összefoglalta: „Többféle kezdeményezésen is dolgozunk a partnerekkel együtt, például az Airbus-szal, illetve alkatrészgyártókkal és egyéb beszállítókkal is. Mindannyian a hatékonyság növelésére törekszünk jelenleg, ezek fejlesztésében nagy potenciál rejlik, ha a kibocsátást, költségeket, vagy az üzemanyag-felhasználást akarjunk csökkenteni. Egy fenntartható légiipar létrejötte előtt állunk, ebben többek között az Európai Bizottság is érdekelt. A technológiai fejlesztés a legnagyobb célunk jelenleg, ennek eredményeit, ha 2 éven belül nem is, de 5 éves távlatban már láthatjuk. Ami nagyon megváltoztathatja a teljes iparágat, az a hidrogénhajtású flotta. Az Airbus ezen már dolgozik, ennek eredménye viszont csak 2035 körül lesz látható. Addig viszont egy fiatal és korszerű technológiával rendelkező flottával akár 20 százalékos csökkenést is elérhetünk a károsanyag-kibocsátásban."

Látszik, hogy az egész ipar elkötelezett, de a legvégső kérdés mégiscsak az, hogy ki képes megvalósítani az alacsonyabb kibocsátást. Ez pedig az lesz, akinek megvan az a pénzügyi lehetősége, hogy új technológiákba fektessen be. A technológiai fejlődés egy egyértelmű és a legjobb válasz.”

Címlapkép: Wizz Air

utazás koronavírus
bécs
üveg
vakcina maszkviselés viszlát koronavírus
digitális bank chip
vakcina koronavírus beadás szputnyik

Alapblog Tőzsde, a mentorunk

Archívumunkból (2019): A tőzsde sokak szemében egy kiszámíthatatlan terület. Aki viszont közelebb merészkedik hozzá...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
2021-06-08
FM & Hybrid Office 2021
2021-06-09
Hitelezés 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Lakossági kockázatkezelési szakértő

Lakossági kockázatkezelési szakértő
Online előadás
Hol fordul az árfolyam, vételi, eladási zónák, piaci aktualitások.
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
bécs