Bank

Tündérmesébe illő sztori lett Matolcsy ingyen hiteléből

A kormányzati sanyargatások, ijesztgetések és ultimátumok közepette igazi felüdülés a hazai bankszektor számára a Magyar Nemzeti Bank június elején indult Növekedési Hitelprogramja. A Portfolio.hu által megkérdezett bankok többsége a vállalkozók vártnál nagyobb érdeklődéséről és a beruházási célú hitelek viszonylag magas arányáról számolt be. A 750 milliárd forintos, legfeljebb 2,5%-os kamatozással továbbadható keretösszeg nagy részére szerződést kötöttek a bankok az ügyfelekkel az augusztus 29-ei határidőig, így a folyósítások tervezett része szeptember végéig megtörténhet. A programot valószínűleg hamarosan ismét meghirdeti a jegybank. A jövőre vonatkozóan van is a bankoknak néhány jobbító szándékú javaslatuk, amelyeket velünk is megosztottak.

1 2

A Növekedési Hitelprogram is terítékre kerül a Portfolio.hu Budapesti Gazdasági Fórum című konferenciáján. A regisztráció megkezdődött, jelentkezzen Ön is!
Ezt tudja a Növekedési Hitelprogram.
Hogy sikerült a Növekedési Hitelprogram?

A Magyar Nemzeti Bank április 4-én jelentette be, és június elején indította el 750 milliárd forintos keretösszegű Növekedési Hitelprogramját, amelynek keretében 0%-os refinanszírozási hitelt nyújt az önkéntesen résztvevő bankok számára. A hitelintézeteknek e forrást legfeljebb 2,5%-os kamatszint mellett kell továbbadniuk a hitelképesnek bizonyuló kis- és középvállalkozások számára. A hitelprogram 425 milliárd forintos I. pillérének célja új forinthitelek nyújtása, illetve a meglévő forinthitelek kiváltása, a 325 milliárdos II. pilléré pedig a meglévő devizahitelek forinthitellel történő kiváltása volt. A június eleji indulás óta két fontos módosítást tett az MNB a hitelprogram feltételeiben. Egyrészt augusztus végéről az idő rövidsége miatt szeptember 30-ára tolta ki a folyósítás határidejét. Beruházási célú hiteleknél az összeg legalább 30%-át, a többinél a 100%-át kell eddig az időpontig folyósítani, a szerződéskötés határideje viszont egységesen augusztus 29-e maradt. Másrészt lehetővé tette az MNB, hogy a nagy érdeklődéssel kísért I. program céljaira használják fel a bankok azokat a forrásokat, amelyeket a kevésbé népszerű II. pillérben nem használtak ki. A Portfolio.hu kérdéseire válaszoló bankok jó része élt is ezzel a lehetőséggel.

Tündérmesébe illő sztori lett Matolcsy ingyen hiteléből
Mivel a szerződéskötésre mindössze három hónap (június elejétől augusztus végéig) állt a bankok és a kkv-k rendelkezésére, a források jó részét augusztus második felében, az utolsó két hétben kötötték le a hitelintézetek saját elmondásuk szerint. A program kihasználtsága olyannyira farnehéz volt, hogy a 425 milliárd forintos I. pillérből az MNB adatai szerint augusztus végéig még csak 124 milliárd forintra kötöttek szerződést a bankok a kis- és középvállalkozásokkal. A jegybank közlése szerint ekkor a hitelek 59%-a volt új hitel, 41%-a pedig hitelkiváltásra szolgált. Az új hitelek közel fele-fele arányban oszlottak meg a beruházási (30%) és a forgóeszköz célúak (29%) között. Különösen a takarékszövetkezeteknél volt magas (összesen 50%) az új, beruházási célú hitelek aránya. A bankok jó része kisebb beruházási célú hitelkeresletre számított a ténylegesnél, így ebből a szempontból a programot sikertörténetként értékelte. A hitelek összege 3 millió és 3 milliárd forint közötti, maximális futamideje 10 év. Az MNB augusztus közepi adatai szerint az új beruházási célú hiteleknél 7,9 év, az új forgóeszköz célúaknál 5,1 év körül alakult az átlagos futamidő.

Tündérmesébe illő sztori lett Matolcsy ingyen hiteléből
Melyik bank mennyi MNB-hitelt ad tovább?

Egyenként is megkérdeztük a legnagyobb bankokat arról, mekkora összeget kértek a Növekedési Hitelprogramból, és mennyit sikerül(t) abból felhasználni. Budapest Bank: a bank az MNB által rendelkezésére bocsátott teljes keretösszeget, azaz 44 milliárd forintot határidőre leszerződte. A keret 60%-át az I. pillérben, 40%-át a II. pillérben helyezték ki. A II. pillérből körülbelül 20%-ot kitevő összeget csoportosítottak át. Összességében több mint 700 ügylet esetében került sor szerződéskötésre a program keretében. A vártnál nagyobb volt az érdeklődés az új hitelek iránt, amelyek az I. pillér 50%-át teszik ki. A mikrovállalkozások számára külön keretet biztosítottak, itt több mint 200 szerződés született. A kkv-k esetében az átlagos hitelösszeg 100-150 millió forint, mikrovállalkozásoknál pedig 8-10 millió forint. CIB: a bank az I. pillérre 15 milliárdot, a másodikra pedig 12,3 milliárd forintot igényelt. A bank a teljes kkv-nak minősülő portfólióját megcélozta és bevonta a programba, ezen belül is különösen a középvállalati szegmenst. Citibank: az első pillérhez csatlakoztak. Csak annyit árultak el, hogy az igényelt összeg összhangban van a Citi hazai kkv portfoliójának a méretével, és a növekedési terveikkel. Erste: a bank a piaci súlyának megfelelő méretű keretösszegre, 57 milliárd forintra szerződött, amit teljesen ki is használt. Elárulták: a program során közel 400 ügyféllel, összesen több mint 500 darab ügylet esetében szerződött le a bank. A hitelnagyságok között a 10-20 milliós tételek éppúgy megtalálhatóak, mint a 1 milliárdos finanszírozások. Az átlagos hitelnagyság 100 millió forint körül alakult. A kisebb, 200 millió éves árbevétel alatti vállalkozások részvételét külön, számukra elkülönített kerettel biztosította az Erste Bank - ismertette a Kis-és Középvállalati Igazgatóság vezetője, Kálmán László. FHB: a rendelkezésükre álló 30 milliárdos keret közel 100 százalékára aláírásra kerültek a vonatkozó szerződések, a folyósítások terv szerint haladnak. Sikerként értékelték, hogy az eredeti céloknak megfelelően, a két pillérben rendelkezésre bocsátott összeg közel kétharmadát új hitelek kihelyezésére használták. Az I. pillérben az FHB-s ügyletek átlagos hitelnagysága kb. 170 millió forint volt. Örvendetes volt megtapasztalni a vállalkozások tömeges érdeklődését, az ügyféligények jelentős részét ki tudták szolgálni - közölték, kiemelve ennek okai között a magyarországi központú működést. K&H: A két pillérre az MNB a Növekedési Hitelprogram teljes hitelösszegének mintegy nyolcadát, 95 milliárd forintot allokálta a bank számára, melynek 99%-át szerződte le a bank az ügyfelekkel. MKB: a bank összesen 82 milliárd forintra szerződött a jegybankkal, nagyjából fele-fele arányban az I. és a II. pillérből. Az I. pillért teljes egészében sikerült kihelyezni, de a II. pillér keretét csak 50%-ban sikerült kihasználni. A szabályok módosulását követően a szűkös idő miatt valamivel több mint 5 milliárdot tudtak átcsoportosítani utóbbiból az előbbibe. OTP: a bank a pontos összeget nem árulta el kérdésünkre, csak annyit, hogy a mikro- és kisvállalatoknak szánt keret náluk maximálisan felhasználásra került, noha a határidők teljesítése kihívást jelentett. UniCredit: a banknak 46,1 milliárd forintot allokált a Magyar Nemzeti Bank, aminek 60%-át már lehívták és az ügyfelek rendelkezésére bocsátották. Az I. pillérben tapasztaltak nagyon jelentős érdeklődést, a II. pillérre kevesebb igény mutatkozott a cégek részéről. A program a bank szerint a hitelfelvételi kedv jelentős élénkülését eredményezte a kkv-k körében. Az előzetes várakozásokkal ellentétben a vállalkozások jelentős mértékben jelentkeztek új finanszírozási igényekkel is, ami a gazdasági növekedésre is bizonyára érezhető hatást fejt ki - vélik a banknál. Volksbank: 10-10 milliárd forintra, vagyis összesen 20 milliárdra kötöttek szerződést az MNB-vel.

Tündérmesébe illő sztori lett Matolcsy ingyen hiteléből
Mennyi megy új célokra, beruházásokra?

A Növekedési Hitelprogram gazdasági növekedést serkentő hatásaival kapcsolatban a legfontosabb kérdés talán az, a program keretösszegének hányad részét sikerül új hitelcélokra, leginkább beruházásfinanszírozásra felhasználni. Az MNB fent említett augusztus közepi adatai még nem véglegesek, az alábbi banki válaszok pedig nem teljesek ennek megválaszolásához. A program alap esetben 0,2-0,5%-kal növelheti 2014 végéig a GDP-t, optimista esetben ennél sokkal magasabb, 1-1,8% is lehet - jelezte előre még május végén az MNB. Azóta megjelentek a jegybank legfrissebb, júliusi hitelezési statisztikái, ezekben azonban a fent említett okok miatt a forinthitelezés némi élénkülésén és az új vállalati hitelekre vonatkozó kamatok csökkenésén túl (lásd az alábbi ábrákat) sok minden még nem látszódik. A program első körének tényleges hitelpiac- és gazdaságélénkítő hatásairól csak később rendelkezhetünk megbízható adatokkal.

Budapest Bank: jelenleg körülbelül 50 % az új hitelek (beruházási és forgóeszköz) aránya, és 50 % a hitelkiváltás az I. pillérben. A mikrovállalkozási keretből 55%-45% az arány a beruházási célú hitelek javára. CIB: igen magas volt az új, valamint a hosszú távú hiteligények száma, ami üdvözlendő a CIB vállalati szakértői szerint, mert a hazai piacon sokat hiányolt ügyfélbizalom meglétét igazolja. A középvállalatok egyharmada beruházási hiteleket igényelt, ami némi élénkülés jele lehet - emelte ki Szabados Richárd, a KKV Üzletág vezetője. Citibank: többségében forgóeszköz finanszírozási igénylések érkeztek az ügyfeleiktől, de beruházások finanszírozására is jelentős igény mutatkozott. Erste: a nem devizahitel-kiváltási célú hitelek egyharmada lett náluk beruházási célú hitel. FHB: a program I. pilléréből a hitelállomány 42%-ával szerződött a bank beruházási célra (ingatlan, gépek beszerzésének finanszírozására). K&H: az eddig megkötött szerződések 35%-a új beruházási vagy új forgóeszköz-hitelre vonatkozik. MKB: a hitelek fele nagyságrendileg saját meglévő hitelük kiváltása, kb. egyharmada új hitel, a fennmaradó rész pedig más bankok hiteleinek kiváltására kerül felhasználásra. OTP: a bank közép- és nagyvállalati üzletága kiemelten a Növekedési Hitelprogram hatására egyértelmű növekedésre számít a hitelpiacon, de a rövid lejáratú hitelek népszerűbbek a beruházási hitelekkel szemben - ennél többet nem tudtuk meg tőlük. UniCredit: a már megvalósult ügyletek volumene alapján 52% a kiváltás és 48% az új hitelek aránya. Az I. pillérben a forint hiteleken belül 50% az új beruházási hitelek aránya. Volksbank: a beruházási, illetve nem beruházási célú hitelek aránya kb. 50-50%. az I. pillérben.

Tündérmesébe illő sztori lett Matolcsy ingyen hiteléből
Ez a cikk folytatódik
1 2
facebook_getty
wall street_shutterstock
Sundar Pichai, CEO of Google, getty
BET
Denso
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Pénzügyi modellező

Pénzügyi modellező

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Commerzbank