Lekörözi a nagyokat a kihívó magyar bank
Bank

Lekörözi a nagyokat a kihívó magyar bank

A Gránit Bank elsőként valósította meg a világban challenger bankként definiált fiókhálózat nélküli banki működési modellt Magyarországon, de a hasonló szereplőktől eltérően a vállalati portfólió felépítését is prioritásként kezeli. Így a bank a működése negyedik éve óta profitot termel, tavaly pedig a bankszektor átlagánál sokkal jobb mutatók mellett 1 milliárdos adózás utáni nyereséget ért el - mondja a Portfolio-nak adott interjújában Hegedüs Éva. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját a tőzsdei tervekről, a Takarék Jelzálogbanknál betöltött pozíciójáról, az azonnali fizetés bevezetéséről és az újabb banki innovációkról is kérdeztük.

Hogy sikerült a tavalyi év a Gránit Banknál? A Gránit Bank eddigi működésének legsikeresebb évét zárta 2018-ban, a tervezettet meghaladó, 354 milliárd forint mérlegfőösszeggel, amely a bank 2010-es májusi indulása óta ötvenszeres bővülést, éves átlagban pedig 58%-os növekedést jelent. Az adózás előtti nyereség a megelőző évhez képest több mint 23%-kal magasabb, összege meghaladta az 1,2 milliárd forintot, az adózás utáni eredmény 1 milliárdos összegét pedig a közgyűlés döntése alapján az eredménytartalékba helyezték. A bank teljes hitelállománya az év végén 160 milliárd forint volt, amely az indulás óta 95%-os éves átlagos növekedést jelent, az egy évvel korábbi értéket pedig 38%-kal haladja meg. A hitelállomány továbbra is kiváló minőségű, a teljesítő hitelállomány aránya 99,7%. A betétállomány az előző évhez képest 23%-kal bővült, összege meghaladta a 302 milliárd forintot. A betétek éves átlagos növekedése 60%-os volt az alapítástól a beszámolási időszak végéig. A banki likviditáskezelés továbbra is konzervatív, a hitel-betét arány 50% körüli. Dinamikusan nőtt az ügyfélszám is az elmúlt évben, a meglévő ügyfelek elégedettségének és a bank növekvő ismertségének köszönhetően. Jelenleg a bank több mint 50 ezer lakossági és vállalati számlát kezel. A digitális üzleti modellből eredő hatékonysági előnyök egyre jobban kirajzolódnak.

A működési költség a mérlegfőösszeghez viszonyítva mindössze 1,1%, szemben a hitelintézeti rendszer 2,6%-os átlagával.

Lekörözi a nagyokat a kihívó magyar bank

Eredetileg inkább vállalati bankként tartották számon a Gránit Bankot, pedig a lakossági marketingre is nagy figyelmet fordítanak. A számok nyelvén hogy sikerült a lakosság megnyerése az elmúlt években? A Gránit Bank üzleti stratégiája a kezdetektől két pillérre épült. A bank gyors üzleti növekedését, valamint a mielőbbi nyereséges működés elérését a vállalati ügyfelek kiszolgálása és testreszabott hitelezése biztosította, ugyanakkor ezzel egyidőben megindult a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások innovatív, digitális csatornán történő értékesítése. A bank a hazai piacon elsőként valósította meg a világban challenger bankként definiált fiókhálózat nélküli banki működési modellt, de tőlük eltérően a bank tudatosan a vállalati portfólió felépítését is prioritásként kezeli.

Míg a challenger bankok csak nagyon hosszú idő alatt érik el az első nyereséges működési évüket, hiszen a digitális kiszolgálás jelentős IT erőforrást, innovációt igényel, a jövedelemtermelés pedig csak bizonyos méret és idő után valósul meg, addig a bank a vállalati portfólió gyors, ugyanakkor konzervatív felépítésével, a nemzetközi összehasonlításban is viszonylag korán, az üzleti működés megkezdését követő negyedik évtől már profitot tudott termelni.

Jelenleg a bank által kezelt számlák több mint hetven százaléka lakossági ügyfélszámla, miközben a betétállomány 75%-a és a hitelállomány több mint 90%-a származik a vállalkozási szektorból. A lakossági ügyfélszám növekedése folyamatos volt az elmúlt időszakban, az idei év első 5 hónapját tekintve az előző év azonos időszakához képest pedig 40% volt a bővülés. A növekedést az ügyfélvisszamérések szerint alapvetően az online és mobiltelefonon történő bankoláshoz kapcsolódó innovációk, érintéssel megvalósuló bankkártya limit-beállítás, kártyablokkolás, videobanki szolgáltatás, pénzügyi költés elemzési funkciók eredményezték. Ilyennek képzelte el a bankot kilenc évvel ezelőtt? Melyek azok a területek, ahol az eddiginél sokkal aktívabb kíván lenni a Gránit Bank? Nem hiányzik-e ehhez egy szemmel látható fiókhálózat? A bank egy zöldmezős bankként kezdte meg a működését és a kezdetekben bátor döntésnek számított a fiókhálózat nélküli banképítés, de az élet igazolta az üzletpolitika helyességét. Az alapító tulajdonos Demján Sándor nyitott volt az újszerű, digitális megközelítés elfogadására, később büszkén mutatta külföldi partnereinek is a bank innovációit. Tehát a kérdésére azt mondhatom, nincs hiányérzetem, nincs olyan terület, amelynek a növekedési számaival elégedetlen lennék, ami nem jelenti azt, hogy nincs további feladat. Jóval előbb sikerült elérnünk a nyereséges működést, mint azt korábban terveztük, és ez a különféle üzleti volumenekre is elmondható.

A kezdetektől online módon értékesítjük a lakossági számlákat, habár az ügyfélazonosítás 2017. júliusi új szabályai előtt szükségünk volt ügynökökön keresztüli ügyfélazonosításra, amelyet a digitális technológia ma már nem feltétlenül indokol. A lakossági számlák értékesítésének túlnyomó többsége már online módon zajlik.

Tekintettel arra, hogy a lakossági területen a digitális, fintech megoldások iránt fogékony ügyfelek prémium banki kiszolgálására fókuszálunk, határozottan mondhatom, nem hiányzik a fiókhálózat, nem beszélve arról, hogy ez alapozza meg a bank költséghatékony működését. Az általunk megcélzott vállalati ügyfelek is már több mint egy évtizede elektronikus terminálon, netbankon keresztül intézik a bankügyeiket. A vállalati szegmensben a piaci részesedésünk további növelésére törekszünk, ezért a magyar gazdaság versenyképességét is javítandó, még aktívabb szerepet kívánunk vállalni az exportképes-, ill. a multi cégeknek beszállító hazai kkv-k, az energetikai - köztük a zöld programot megvalósító - szektorok, valamint az egészségügy, illetve a mezőgazdaság és élelmiszeripar finanszírozásában. Minden szépnek és jónak tűnik a magyar bankszektorban, a hatékonyságot és a digitális fejlettséget leszámítva. Hogy látja behozhatónak ezen a területen a magyar bankszektor nemzetközi lemaradását? A verseny kikényszeríti a még meglevő tartalékok kiaknázását, különös tekintettel a költséghatékonysági tartalékokra, amely természetesen összefügg a digitalizációval is. Jelentős informatikai beruházások történtek az elmúlt években a pénzügyi szektorban, amelynek egy része már az ügyfelek számára is érzékelhető, használható termékekben is megmutatkozik, a digitális szolgáltatások térnyerése ennek következtében várhatóan felgyorsul a következő években és egyúttal az azt használó ügyfélkör is jelentősen bővül majd. Ezt az átalakulást segíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a kormány is prioritásként kezeli a digitalizáció terjedését, jó példa erre az MNB által létrehozott Regulatory Sandbox, de a különböző digitális kormányzati programok is ebbe az irányba mutatnak. Korábban folyamatosan napirenden tartották a Gránit Bank tőzsdére vitelét. Lemondtak erről? Ha egyáltalán valamikor, akkor mikor mehetnek tőzsdére?

A tőzsdére vitel nem került le a napirendről, az a banki stratégia része. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a piaci kondíciók, a befektetői kereslet, a technikai előkészítés szempontjából a lehető legjobb időzítést megtaláljuk.

Ön bekerült a Takarék Jelzálogbank igazgatóságába is. Mi a kapcsolat Önök között? Elképzelhető, hogy részt vesznek a sokat emlegetett "szuperbank" (Takarék/MKB/BB részvétellel) létrehozásában? A jelenleg Takarék Jelzálogbank néven működő Földhitel- és Jelzálogbank alapító vezérigazgató helyettese voltam, több évig irányítottam a jelzáloglevél kibocsátást és -értékesítést, feleltem a kockázati terület felépítéséért és működtetéséért. Vida Úr megkeresett és felkért, hogy tapasztalataimat felhasználva segítsem a jelzálogbank működését, amit én megtisztelőnek tartottam és elfogadtam a felkérést. Ráadásul a Takarék Jelzálogbank kizárólag jelzáloglevél-kibocsátást és jelzáloghitel-refinanszírozást végez, vagyis nem versenytársa a Gránit Banknak. A pozíciónak semmilyen köze nincs az Ön által említett "szuperbank" esetleges létrehozásához. A Gránit Bank eredményesen és önállóan működik a kezdetektől célul kitűzött digitális üzleti modell mentén. Nagy változást hoz az idei év a digitalizációban, hiszen élesedik a PSD2 direktíva. Mozgolódnak-e a bank környékén fintech cégek, netán maradnak inkább a házon belüli innováció hívei? A PSD2 jelentős IT-feladat, de mi elsősorban lehetőségként tekintünk rá, két okból. Egyfelől a PSD2 növelheti az ügyfelek számára a transzparenciát a bankköltségekre vonatkozóan, ez pedig a költséghatékony működésünknek és kedvező árazásunknak köszönhetően számunka inkább jelentős lehetőség, mintsem fenyegetés. Másfelől a PSD2 nyújtotta lehetőségek számos digitális ügyfélutat egyszerűbbé tehetnek, valamint új digitális szolgáltatások létrehozását teszik lehetővé, ezek pedig maximálisan támogatják a bank stratégiáját. Saját fintech cégünkkel, a GB Solutions-al közösen nagy erőkkel dolgozunk előremutató innovációkon. Felkészült-e a bank az azonnali fizetés július 1-jei bevezetésére? Maguk vagy mások miatt szükségesnek tartanak-e egy tesztidőszakot? Az MNB ezen a területen is nagyon előremutató döntést hozott, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a pénzügyi tranzakciók szinte azonnal, öt másodpercen belül megvalósuljanak. Ez rendkívül jelentős fejlesztési feladat és a teljes bankszektornak és az ügyfeleknek is az áll érdekükben, hogy zökkenőmentes legyen az átállás. Az MNB folyamatosan méri, hogy az egyes bankok hogyan állnak a felkészüléssel és információink szerint az MNB rövidesen dönt a tesztidőszak kérdésében is. A távoli ügyfélazonosítás jogszabályi lehetőségének megteremtését követően, mintegy két éve, hírt adtak arról, hogy a jogszabály hatályba lépését követően szinte azonnal meg is nyitották az első lakossági bankszámlát teljesen online, videós azonosítással. Hogyan alakult azóta az online számlanyitás a banknál?

A Gránit Banknál jelentős szerepe van az online, videóbankon történő számlanyitásnak, több ezren nyitottak számlát ily módon. Ebben az évben a heti több száz új számlanyitás több mint 50%-a ezen a csatornán zajlik.

A Gránit Bank megoldásában a tájékoztatás, a kártyaválasztás, az azonosítás és a szerződéskötés is teljesen online történik, bármilyen eszközzel elérhető módon, nagyságendileg 10 perc alatt. Érdekességképpen, a videóbankon keresztül számlát nyitó ügyfelek zöme a 30-50 év közötti korosztályból kerül ki, de több száz nyugdíjas ügyfelünk így nyitotta a számláját, amelyhez egyébként csak magyarországi kártya formátumú személyi igazolványra és lakcímkártyára van szükség. A VideóBank - amely távolról is a személyes kiszolgálás élményét adja - ma már egyre népszerűbb ügyintézési csatornaként is, kvázi bankfiókként működik, 100 beérkező hívásból 70 meglévő ügyfelek ügyeinek intézését jelenti. Első volt a Gránit Bank az androidos érintéses mobilfizetés bevezetésénél. Miután más bankok már jelezték, mikor vezetik be Önök az iOS eszközt használók számára is ezt az innovatív fizetési módot? A kényelmes és biztonságos fizetést tartjuk szem előtt, ennek érdekében dolgozunk azon, hogy a mobilon keresztüli fizetés élményét a telefonjának típusától függetlenül mindenki átélhesse.

Lekörözi a nagyokat a kihívó magyar bank

Év eleje óta lehetséges a nem valós idejű ügyfélazonosítás a bankoknál, terveznek-e ezzel kapcsolatos innovációt is? Alaposan megvizsgáltuk az új lehetőséget és a nemzetközi tapasztalatok alapján jelenleg azt gondoljuk, hogy lényegesen ügyfélbarátabb megoldás a valós idejű ügyfélazonosítás, amely - ha jó technológiával végzik el - nem tart tovább pár percnél és biztosak lehetünk abban, hogy az azonosítás sikerrel zárult. A nem valós idejű megoldást használó intézmények több esetben is napokkal a fotók, okmányképek elkészítése után jeleznek csak vissza az ügyfeleknek az azonosítás sikeréről és meglepően nagy arányban kell új fényképet készíteni. Ez a folyamat néha többször is megismétlődhet, mire eredményes lesz az azonosítás. Mi nem szeretnénk ilyen kényelmetlenségnek kitenni az ügyfeleinket.

McDonalds
appleiphone
The Hungarian central bank, also known as Magyar Nemzeti Bank,
Frankfurti tőzsde
Brexit Michel Barnier europai unio
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Szerkesztő - újságíró

Szerkesztő - újságíró

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Esti webinárium
Közérthető előadás kezdőknek.
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Összeomlás a magyar bankfiókban: Te hány perc után mondod, hogy elég!