Most már gyorsan kiderül, hogy a Brexit siratóünnep vagy vidám lakodalom
Gazdaság

Most már gyorsan kiderül, hogy a Brexit siratóünnep vagy vidám lakodalom

Az Úr: Arthur, britek királya! Te és a kerekasztal lovagjai feladatot kaptok, hogy példát mutassatok e sötét korszakban. Arthur: Isteni ötlet, Uram! Az Úr: Persze hogy az, te ostoba. Figyelj ide, Arthur! Íme a Szent Kehely! Nézd meg jól, mert szent feladatoddá teszem, hogy megkeresd a Szent Kelyhet. Ez a te rendelésed, Arthur, hogy felkutasd a Szent Kelyhet.

végkifejlethez közeleg a világtörténelem egyik legabszurdabb politikai komédiája, amelyben a Brexit-ellenes politikai erők óriási bénázások közepette kiléptetik Nagy-Britanniát az Európai Unióból. A bénázás nem csak a kiléptetés körülményeire, hanem annak formájára is vonatkozik.

Akik figyelték a britek útját, tudják, hogy (az amúgy túlnyomó többségében EU-párti) konzervatív párt azért tette fel a politika pókerasztalára tétként a Brexitet, mert mérsékelni akarta a választási vereség mértékét. Aztán a váratlan győzelem után kénytelen-kelletlen kiírta a népszavazást, bízva a kilépés elutasításában. A méltatlanul alacsony színvonalú kampányban természetesen a maradás mellett kampányolt - és elbukott. Ezek után jobb híján megbízták a Brexit-ellenes Theresa Mayt, hogy miniszterelnökként vezesse le a kilépésről szóló tárgyalásokat.

Vendég:Megölte a nénikémet. Király: Csendet, csendet! Nem siratóünnep ez, hanem vidám lakodalom. Kár lenne pörlekedni, áskálódni azon, hogy ki ölt meg kit.

A Brexit ideális folyamata, hogy a lisszaboni szerződés rendelkezései alapján a kilépést elindító ország két jól menedzselt év során (2017. március és 2019 március között) megteremti a kilépés utáni működőképességet, és újrarendezi az EU-val a viszonyát. Erre azonban egyetlen másodpercig sem nyílt valódi esély. Ahogy azt látni fogjuk, a kilépés valódi folyamata, hogy

egy stratégia nélküli, pocsék tárgyalási pozícióban vergődő ország tárgyalásokat mímel azzal az EU-val, amelynek egyetlen racionális célja lehet: megmutatni, hogy az unióból nem lehet nyertesen kilépni.

A tárgyalások megkezdésekor kétféle lehetőség adódott a britek előtt. Az egyik szerint Nagy-Britannia gyakorlatilag úgy marad bent a közös piacban, mintha továbbra is az Európai Unió tagja lenne. Első pillantásra ez egy tökéletes megoldás lenne egy olyan politikusnak, aki igazából nem szeretne kilépni. Az EU legnagyobb értéke a közös piac. Az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad (pontosabban egységes szabályok szerint történő) áramlása az intenzív gazdasági együttműködés alapja. A közös piacban lenni minden józan számítás szerint nagyobb jólétet jelent, függetlenül attól, hogy mit gondolunk az unió nyilvánvaló működési tökéletlenségeiről.

Csakhogy a közös piacban maradás leglogikusabb formája mégis vállalhatatlan lehetőség Nagy-Britannia számára. Egyrészt azért, mert ez azt jelenti, hogy a négy szabadság elve szerint a munkaerőpiacot is nyitva kell hagyni. Másrészt azért, mert a közös piac közös politikák tömegét jelenti (kereskedelem, verseny stb.), amelyek a kilépés után Nagy-Britanniára úgy lennének érvényesek, hogy azokra semmiféle jövőbeli ráhatása nem lenne. Vagyis a közös piacban való bennmaradás valójában sok szempontból a függetlenség csorbulását jelentené.

Ez a kiindulópont. Innen indult el az a nagyon furcsa játék, hogy Nagy-Britannia úgy próbálja magát "behackelni" a közös piacba, hogy azt mégse hívjuk közös piacnak, és az ezzel járó kötöttségeket ne kelljen felvállani. Ráadásul Theresa Maynek ebben a játékban nem csak az EU-val, hanem saját Brexit-párti kisebbségével is meg kell küzdenie. Ez az a csoport, amely a "bátor" kilépést (tehát a gazdasági kapcsolatok határozott elvágását) szorgalmazza, de David Davis, volt Brexit-ügyi főtárgyaló teljesítményét figyelve inkább az lehet a gyanúnk, hogy ennek a tábornak egyáltalán nincs koherens elképzelése a Brexit utáni Nagy-Britanniáról - inkább csak egy nagyon gyenge chicken game stratégiát próbált játszani, teljesen értelmetlenül.

Nem témája a mostani írásunknak, de érdemes egy mondattal kitérni a fentiek politikai következményeire. A konzervatív párt egyik oldalról nézve a kormányzati pozíciót több alkalommal sikeresen megtartó alakulat, a másik oldalról viszont egy saját maga által előidézett permanens politikai krízis kényszerű menedzselője, miközben a saját értékeitől eltérő irányba vezérli az országot, szemmel láthatóan egyre nagyobb kétségbeeséssel.

Lovag: Miért égnek a boszorkányok? Bőrsapkás a tömegből: Azért, mert fából vannak. Lovag: Úgy van! És hogyan győződhetünk meg róla, hogy ő fából van-e? A kaszás a tömegből: Ha hidat építünk belőle! Lovag: No-no fiam, kőből talán nem lehet hidat építeni?

A szorosra fűzött gazdasági, jogi, politikai kapcsolatok szétválasztása számos helyen sért érdekeket. Éppen ezért a Brexit megszerkesztése már csak technikai okokból sem egyszerű. Ennek kicsúcsosodása az ír-északír határhelyzet, ahol az uniós határ, vámhatár, speciális országhatár státuszt kellene valahogy úgy összehozni, hogy se a brit szuverenitás, se az EU érdekei ne sérüljenek.

Most már gyorsan kiderül, hogy a Brexit siratóünnep vagy vidám lakodalom
A leválasztás és az új gazdasági kapcsolatrendszer kialakításához ugyan több modell rendelkezésre áll, de ezek a briteknek vagy nem biztosítanak elég nagy hozzáférést a közös piachoz, vagy túl nagy árat kell fizetni érte. Leginkább még a laza viszonyt jelentő kanadai modell jöhet szóba, nem véletlen, hogy Theresa May a legutolsó, chequers-i javaslatát gyakorlatilag ennek próbálta eladni. Ám igazából ez csak egy átfestett vámunió volt, annak minden előnyével, hátrányai nélkül. Vagyis ugyanolyan kimazsolázó (cherry picking) jellegű volt, mint amilyenből az EU a megelőző egy évben már elutasított egy párat.

Most már gyorsan kiderül, hogy a Brexit siratóünnep vagy vidám lakodalom
Az elmúlt másfél év során a britek gyakorlatilag végig úgy viselkedtek, mint akik nem értik a fennálló helyzetet. Ők azt gondolták, hogy ki lehet alakítani egy teljesen személyre szabott, új integrációs formát. Az EU viszont úgy látja, hogy ilyen lehetősége senkinek nincs, az ismert elvek mellett kiformálódó kész lehetőségek között lehet választani. Ennek lényege pedig az, hogy az EU közös piacához az férhet hozzá, aki annak szabályait hajlandó elfogadni. Ha a gazdasági (és politikai) integráció részének érzed magad, megkapod az egész csomagot. Ha nem, akkor nem kapsz (szinte) semmit.

Arthur: NI tisztelt lovagjai! Hoztunk nektek rekettyést. Most már tovább mehetünk? A lovagok vezére: Helyes kis rekettyés. Különösen a babérbokor bájos. Csakhogy felmerült egy kis probléma.

A Brexitet tehát akkor is nehéz lenne levezényelni, ha együttműködő felek közös törekvéséről beszélnénk, ám ettől a szituációtól nagyon távol állunk. Az olvasóban az előzőek alapján felmerülhet a kérdés, hogy az EU a közös múltra tekintettel miért nem viselkedik egy kicsit rugalmasabban, és kínál fel a briteknek egy külön bejáratot a közös piacra. A válasz az, hogy az EU nem mutathat fel a többi tagállamnak a briteken keresztül pozitív példát arra, hogy ki lehet lépni az integrációból komolyabb gazdasági veszteségek nélkül. Egy ilyen magatartás még békeidőben sem racionális, hiszen az integrációs folyamat kezelhetetlenné válna, ha mindenki egy étlapról szabadon választható menüként fogná fel az európai közösséget, amiből kedvére válogathat. Az euroszkeptikus mozgalmak megerősödésével ez még inkább öngyilkos stratégiának bizonyulna.

Ahogy az elején írtuk: a kilépés valódi folyamata, hogy egy stratégia nélküli, pocsék tárgyalási pozícióban vergődő ország tárgyalásokat színlel azzal az EU-val, amelynek egyetlen racionális célja lehet: megmutatni, hogy az unióból nem lehet nyertesen kilépni.

Három legyen, ameddig számolsz, s ameddig számolsz, az háromig legyen. Négyig ne számolj hát ezért, sem pediglen kettőig - hacsak nem folytatod a te számolásodat háromig. Az ötöst szádra ne vedd. Midőn a hármashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen, eldobandod te az Antiochiai Szent Gránátot a te ellened felé, ki - mivel nem kedves nekem - megdöglend.

Az elmúlt másfél év legnagyobb meglepetése, hogy a magatartásán egyik fél sem változtatott. A britek várnak a csodára, hogy az unió valamelyik tervükre óvatlanul rábólint, az EU pedig résen van. Mint jeleztük, a Brexit folyamatát leginkább úgy tudnánk leírni, hogy Nagy-Britannia és EU két éve beültek egy olyan kocsiba, amelyik padló gázzal száguld egy távoli szakadék felé. Igazából már akkor világosan látszott, hogy ennek a kocsinak a volánját a felek gondosan fixálták, a gázra pedig rászögeztek egy mázsás súlyt, de ennek ellenére úgy volt vele mindenki, hogy az mégis csak nagyon abszurd lenne, ha "valahogyan" nem sikerülne elkerülni a szakadékot. Most viszont, immár jóval közelebb a szakadékhoz még mindig úgy látszik, hogy nincs erő, ami eltérítene.

Lovag (Sir Bedevere): Csendet! Aztán tudjátok-e, hogy több módja is van annak, hogy megtudjuk, boszorkány-e? Tömeg: Több is? Mondd el, halljuk, halljuk! Mondd el nekünk is, mi az?

Bár Nagy-Britannia törekvései mindeddig nem hoztak sok sikert, azért még mindig több forgatókönyv lehetséges, amelyek nagyon különböző eredményt hozhatnak a brit gazdaság számára. A közbeszédben (nem teljesen konzisztensen) ezek különféle "no-deal" és "hard" Brexit kimeneteket jelentenek, érdemes a főbb lehetőségeket a végkifejlet előtt áttekinteni.
  • No-deal Brexit, avagy a rendezetlen leválás: A szétválási határidőre nem születik semmiféle megállapodás, a kilépés automatikusan életbe lép. Így az Egyesült Királyságot többé már nem kötik az EU-s megállapodások, a nemzetközi kapcsolatait jogilag több helyen semmi sem fogja szabályozni. A kereskedelmi akadályok a WTO-megállapodásoknak megfelelő szintekre emelkednek. A keményvonalas "brexiterek" többször hangoztatták, hogy mennyire örülnének ennek, hiszen az ország teljesen a nulláról építheti fel kapcsolatait, mindenféle kötöttségek nélkül. Hogy az EU-n kívül lehet-e egy ilyen stratégiát sikerre vinni úgy, hogy a legtermészetesebb kereskedelmi partnerrel való együttműködés korlátozottá válik, kérdéses. Rövid távon a vesztesek sora hosszú lehet: a vámellenőrzések miatt óriási felfordulás lenne a kereskedelemben, a légi forgalom átmenetileg megbénulhat, a brit kamionosok nem fuvarozhatnának az EU területén (és fordítva), és így tovább. Emellett az ír-brit határ lezárása rég nem látott politikai feszültséget okozna Észak-Írországban. Felerősödhetnek a skót függetlenségi törekvések. Szélsőséges esetben akár az Egyesült Királyság szétesése is felmerülhet. Hosszabb távon természetesen számunkra az a legérdekesebb kérdés, hogy a gazdasági racionalitás mennyire építi fel újra a kereskedelmi kapcsolatokat. A Brexit-pártiak igazi elképzelése éppen az, hogy egy nagyon erős szabadkereskedelmi megállapodással, a közös piaci szabályozáshoz alkalmazkodva úgyis visszatér minden a régi kerékvágásba, csak az EU számos nyűgjétől szabadulhatnak meg.
  • Hard Brexit, avagy igazi megállapodás nélküli megállapodás: A felek a kilépésről ugyan megállapodnak, de a fontos hosszú távú kérdésekről (például a kereskedelmi kapcsolatokról) nem. Ekkor jönne egy 21 hónapos átmeneti fázis, amikor a cikkünk elején említett alapforgatókönyv lesz érvényes: Nagy-Britannia a közös piac része marad, ám kívülállóként a döntésekbe semmiféle beleszólása nem lesz, vagyis a függetlensége több kérdésben is sérül. Természetesen egy ilyen esetben a külkereskedelmi kapcsolatokban érintett cégeket rövid távon nem érnék sokkhatások. Érdekes, hogy erről a köztes lehetőségről a felek nem szívesen beszélnek, Theresa May a múlt héten is csak azt hangsúlyozta, hogy a rossz megállapodásnál és a no-deal Brexit is jobb lehetőség.
  • Soft Brexit, ami már nem annyira soft: Bizonyos termékek esetében sikerülne megegyezni a szabadkereskedelmről, ez azonban a szolgáltatói szektorra egyáltalán nem vonatkozna, és az áruk jelentős részére sem. Ráadásul a vámellenőrzések miatt így is fennakadások lennének a kereskedelem lebonyolításában. Mivel az euróövezetnek áruforgalom területén nagyjából ugyanakkor többlete van, mint amekkora passzívuma a szolgáltatáskereskedelemben, ezért a változások a két térség viszonyában az EU-nak lenne kedvező.
  • No-Brexit, vagyis a kilépés második népszavazás útján történő elutasítása: Ennek a forgatókönyvnek politikai esélyei szinte percről perce változnak. Bár a kudarcos tárgyalások felerősítették az új referendum kiírását követelő hangokat, egyelőre úgy tűnik, ennek valódi esélye csak egy kormánybukással lehetséges. Ez esetben előállhat, hogy a Brexit története már nem abszurd komédiának tűnik utólag, hanem Shakespeare vígjátéknak: Sok hűhó semmiért!


Néhány hónap, és meglátjuk, kiegyeznek-e a felek döntetlenben.
shutterstock_1100688464_rugalmas
brexit0115
bitcoin automata shutter
gáztározo0921
klima0921
shutterstock_1424418242
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Pénzügyi modellező

Pénzügyi modellező

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól.
brexit0115