varga judit igazságügyi miniszter
Gazdaság

Az egész régió nyerhet a Miskolci Egyetem modellváltásával - Interjú Varga Judittal

Jogi értelemben a Miskolci Egyetem a jövőben államilag elismert magán felsőoktatási intézményként fog működni - fejtette ki a Portfolio-nak adott interjújában Varga Judit. Az igazságügyi miniszterrel azok után készítettünk interjút, hogy kiderült: ő lesz az egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának elnöke. A tárcavezető leszögezte, hogy az eddigi államilag támogatott képzések megmaradnak, a hallgatói támogatások, az ösztöndíjak és tehetségprogramok változatlanul elérhetőek lesznek, az állami elismertség érintetlen marad. A modellváltás rugalmasságot hoz az egyetem életébe, hiszen kiszakad a merev államháztartási szemléletből, és egyúttal új piaci források bevonását teszi lehetővé. A hamarosan létrejövő alapítvány leendő kuratóriumi elnöke szerint a cél, hogy az egyetem itthon a legjobb magánegyetemmé váljon, nemzetközi szinten pedig még előkelőbb helyen jegyezzék. Az igazságügyi miniszter beszélt arról is, hogy mi vár az új rendszerben a hallgatókra, a kutatókra, az oktatókra és mi garantálja az öttagú kuratórium elkötelezettségét a miskolci ügy iránt.

Felpörgött az egyetemek modellváltásának folyamata. Legutóbb újabb 6 egyetem kapcsán jelentették be a változásokat, ezek egyike a Miskolci Egyetem. Az újonnan létrejövő vagyonkezelői alapítvány kuratóriumának elnöke Ön lesz. Miért Önre esett a választás?

Miskolcon születtem, itt élnek a szüleim, a rokonaim, így a családommal gyakran járunk haza. Gyönyörű vidék a miénk. Kötődőm a városhoz és az Egyetemhez. Itt végeztem jogászként, ez az Alma Materem. A Miskolci Egyetem NB-I-es kosárlabda csapatának a kapitánya voltam, tanáraim, hallgatótársaim és a selmeci diákhagyományok elkísérnek egy életen át. A mai napig az Egyetem több tehetségprogramját segítem. Sohasem szakadtam el sem Miskolc városától, sem az Egyetemtől.

Talán mindez hozzájárult ahhoz, hogy immár feladatként is megkapjam a Miskolci Egyetem átalakulásának segítését. Ha pedig tehetek szűkebb szülőföldemért, Miskolcért és az észak-magyarországi régióért, bátran nekilátok a feladatnak. Azt se felejtsük el, hogy a kormányzati megbízatás mindig határozott idejű, a miskolci kötődés azonban életre szóló. Nagyon sok tervünk van. A kuratórium többi tagjával együtt azt szeretnénk, ha a modellváltás olyan sikertörténetté válna, amiből senki se szeretne kimaradni.

A modellváltás milyen változásokat hoz a gyakorlatban a Miskolci Egyetem számára?

A hat egyetemet, köztük a Miskolci Egyetemet is érintő átalakulási folyamat egy nagyobb felsőoktatási reform és szemléletváltás része, amely nem ma kezdődött. A 2016-ban elfogadott felsőoktatási stratégia kijelölte azokat a változásokat, amelyek révén prosperálóbb felsőoktatásunk lehet. Ennek egyik lehetséges eleme a modellváltás. Az elérni kívánt cél egy versenyképesebb felsőoktatás. Az állami szerepvállalás mellett az intézmények sajátbevétel-szerző képessége növekedni tud az alapítványi formában. Az oktatási és kutatási tevékenység mellett az ún. harmadik missziós szerepvállalás által az egyetem a szűkebb és tágabb környezetére komoly hatással van. A Miskolci Egyetem innovációs ökoszisztéma központként az Északkelet-Magyarországi Régió szellemi kisugárzó központja.

Jogi értelemben a Miskolci Egyetem a jövőben államilag elismert magán felsőoktatási intézményként fog működni.

A kuratórium az egyetem vezetésével azon fog dolgozni, hogy a modellváltás minden területen pozitívabb változásokat hozzon az egyetem életében, és ezt az egyetemen belül és kívül is érezze mindenki.

varga judit igazságügyi miniszter

Vegyük pontról pontra, ebből a fogalomból mi mit jelent pontosan? Hogy a jelenlegi hallgatók és a jövőbeli diákok számára is egyértelmű legyen.

Minden szónak jelentősége van ebben a mondatban.

A legfontosabb, hogy a hallgatói támogatások, az ösztöndíjak és a tehetségprogramok változatlanul elérhetőek lesznek. A képzések, a kari struktúra, a diplomák, oklevelek állami elismertsége is érintetlen marad.

Azért mondom ezt, mert az eddigi benyomásaim alapján, a modellváltás körül a hallgatókban és a szülőkben joggal kialakult bizonytalanság ezekre a kérdésekre koncentrálódik. Fontos, hogy tisztázzuk a félreértéseket és eloszlassuk az esetleges aggodalmakat.

Az új egyetemi alapítványok, nálunk az Universitas Miskolcinensis Alapítvány, a jövőben azonban nemcsak az állam által biztosított támogatásokkal, hanem új piaci források bevonásával is szolgálják az egyetemek akadémiai, vagyis tudományos, oktatási, és kutatási életét, valamint az intézmények működését. E két szegmens forrásait viszont egységes vagyongazdálkodói szemlélettel a leghatékonyabban használják fel. Az alapítvány ezt az egységes és remélhetőleg gyarapodó vagyontömböt kezeli és biztosítja a vegyes finanszírozást.

Ez az új szemlélet, a merev államháztartási szemléletből való kiszakadás alkalmas az innováció megvalósítására és egyben gazdasági hatékonyságot is teremt.

Ebben az új modellben kinek mi lesz a szerepe?

A felsőoktatási törvény által meghatározott fenntartói jogok, amelyek eddig az államnál voltak, az Alapítványhoz kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a már ismert jogszabályi keretek között az Alapítvány dönt - természetesen az Egyetem vezetői szerveivel együttműködve – az Egyetem működését érintő legfontosabb kérdésekben. Az öttagú kuratórium gyakorolja a rektor, valamint a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat. Továbbá a kuratórium feladata lesz a jövőben például az egyetemi költségvetés, az éves beszámolók és a vagyongazdálkodási terv elfogadása, dönt majd stratégiai kérdésekben. Az irányokra figyel, és ellenőrzi azok megtartását. A napi szintű operatív feladatokba azonban nem tud és nem is szándékozik beleszólni. Ezt az Egyetem végzi, de a közösen meghatározott célok, feladatok, hatékonysági elvárások szerint. Azáltal, hogy az Egyetemhez egy fizikailag is közelebb álló kuratórium lép az arctalan állam helyébe, egy sokkal dinamikusabb és szervesebb együttműködés alakulhat ki fenntartó és fenntartott között. Ez lesz a hatékonyság záloga. Ez az alapítványi működés előnye. A sajátunknak érezzük, ami nagy szabadságot és egyben nagy felelősséget, valamint számtalan, az eddigi modellben nem létező új lehetőséget rejt magában.

Mi lesz a kancellári tisztséggel?

Nem gondolkodunk kancellári modellben, az Egyetemet a rektor egy személyben vezeti és képviseli. A Kissinger-kérdésre egyértelmű választ kell adnunk. Mivel azonban önfenntartásra képes felsőoktatási modellben hiszünk, fontos, hogy a rektort egy menedzser típusú gazdasági vezető segítse.

Hogy zajlik az átadás átvétel folyamata, lesz átmeneti periódus?

A most modellváltó hat egyetem esetében a felsőoktatásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022. január 1-jéig megtartja az alapítói jogokat, ez az időszak biztosít egyfajta átmenetet. Azonban már augusztus 1-jétől az új modell szerint, rugalmasabban működhet az intézmény és lesz elegendő idő az állammal a jövőben megkötendő, hosszútávú finanszírozási szerződés kidolgozására az átmenet alatt.

varga judit igazságügyi miniszter

A modellváltást elsőként levezénylő Corvinus Egyetem esetében tőzsdei társaságok részesedését kapta meg a fenntartó alapítvány a vagyonjuttatás keretében, és az így befolyó osztalék járul hozzá jelentősen az intézmény finanszírozásához. A most modellváltó egyetemeknél viszont erről nincs szó, de akkor hogyan biztosítható a finanszírozás, változik-e ezen a téren valami?

A finanszírozás nagy része változatlanul a jövőben is az államtól fog érkezni rövid-, közép- és hosszútávú finanszírozási megállapodások keretében.

Mindezekhez adódik az a plusz forrás, amelyet az alapítvány az új működési formának köszönhetően az Egyetem működtetése céljából a piacról be tud vonzani, illetve gyűjthet további vagyont és egyéb adományokat.

Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a vállalatokkal és más szereplőkkel még szorosabb és aktívabb kapcsolatot alakítsunk ki.

Ennek megvannak az alapjai már most is, ugyanis az Egyetemnek több mint 150 céggel van együttműködési megállapodása és a duális képzési modell is az országban kiemelkedően, nagyon sikeresen működik Miskolcon.

Jelenleg számos képzéssel rendelkezik a Miskolci Egyetem. Ebben várható-e változás, és ha igen, akkor milyen célok mentén?

Természetesen fontos, hogy az új technológiai kihívásokra, az új munkaerő-piaci igényekre új képzési kínálattal, a meglévő képzések fejlesztésével válaszoljon az Egyetem vezetése. A társadalomtudományi portfóliónk szélesítése, az interdiszciplináris képzések körének szélesítése itt kulcsszerepet fog betölteni.

A régióért érzett felelősség nagyon erősen jelen van a miskolci alapítvány célkitűzései között. Egy életerős, nagy universitasban gondolkodunk. Az egyetemnek világos feladatai, szerepei vannak: a tudomány erős váraként értelmiség képző, munkaerő-piaci utánpótlást adó, valamint különféle társadalmi szerepvállalásoknak eleget tevő intézmény kell, hogy legyen, amely gyorsan reagál a XXI. századi kihívásokra. És bizony nem elég, hogy mi tudjuk, hogy jó, sőt kiváló az egyetemünk, ezt tudnia kell minden felvételizőnek, és minden versenytárs egyetemnek az országban.

Vagyis versenyképesebbek kell legyünk a mostani átalakulástól. Új, dinamikus egyetemi kommunikációra van szükség. Hazaira és nemzetközire egyaránt.

Ha már szóba kerültek a hallgatók, lehet-e már tudni azt például, hogy a térítésmentes képzéseknek mi lesz a jövője, milyen arányban fognak tudni megmaradni?

Továbbra is változatlanul megmaradnak az eddigi államilag támogatott képzések, ösztöndíj-lehetőségek és hallgatói juttatások. Nem leépítésről van szó, hanem fejlődésről és minőségvezérelt növekedésről. A Miskolci Egyetemen már most is tizenegy tudományterületen folyik országosan és nemzetközileg is elismert képzés (államtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudomány, informatika, jogi, műszaki, művészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalom-tudomány, természettudomány). Az Egyetem a nemzetköziesítés jegyében jelenleg tizenkét angol nyelven futó mesterképzést, illetve hat angol nyelven futó PhD képzést kínál és még sorolhatnám a közel 300 éves, selmecbányai hagyományokra épülő alma materem eredményeit. A tradíció és innováció szellemében szeretnénk a lehetőségeinket kibontakoztatni,

itthon a legjobb magánegyetemmé, nemzetközi szinten pedig még előkelőbb helyen jegyzett egyetemmé válni.

Meggyőződésem, hogy a Miskolci Egyetem a legjobb választás minden leendő és bent levő hallgató számára, különösen azért, mert a hallgatóközpontú modellváltásnak ők lesznek az igazi nyertesei. Ebből nem érdemes kimaradni.

Az egyetem viszont sokak munkahelye is. Mit jelent a modellváltás az egyetemen dolgozó oktatók számára?

Érthetően sokan aggódnak, hogy vajon milyen hatással lesz a modellváltás a munkahelyekre, ezek biztonságára.

A kormány ösztönző szándékát azt hiszem, semmi nem mutatja jobban, mint az a tény, hogy 2021. január 1-től 15 százalék, majd 2022.január 1-től újabb 15 százalékkal több bértömeget garantál az egyetemeknek: vagyis a munkavállalók két év alatt több mint 30 százalékos garantált bérfejlesztést kapnak.

Az új rendszernek kifejezetten célja, hogy jobb legyen az egyetemeken a javadalmazás, és újra vonzó legyen az egyetemi pálya a legtehetségesebb fiatalok számára. Persze ez azt is magával hozza, hogy

teljesítményben is többet várunk el. Kemény munka áll előttünk.

Milyen várakozásokkal tekint az együttműködések elé? Hiszen van olyan intézmény, ahol a modellváltás bejelentése jelentős feszültségeket okozott.

Örömmel tapasztalom, hogy a várakozások izgalma mellett – ami természetes – Miskolcon alapvetően reménykedve tekint mindenki a modellváltás felé. A múlt csütörtöki Szenátus ülésen számomra nagyon pozitív volt a találkozás az egyetemi vezetőkkel. Hiszek a csapatmunkában, annak erejében. A változás csak az Egyetem bevonásával együtt lehetséges. A hatékonyság az egyes emberekben, az oktatókban és a hallgatókban van. Az ő motivációjukra kell építenünk.

Úgy érzem, hogy egy nagyon agilis és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kuratórium állt össze, aki az Egyetem kiváló csapatával kész és képes megtartani és továbbfejleszteni egy regionális, országos és európai szinten egyaránt sikeres felsőoktatási intézményt. Ami pedig elengedhetetlen fűszere mindennek, az a Miskolchoz és a régióhoz való érzelmi kötődés. Ez pedig a csapat minden tagjában mélyen gyökerezik.

varga judit igazságügyi miniszter

Fotók: Szekeres Máté

newyork stock exchange
usa kongresszus vihar kormány parlament szenátus felhő sötétség amerika
teslamodelu
kórházi ápolás műtét elektróda
Német lapértesülések szerint kész Merkel terve hatalmának megerősítésére
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. szeptember 3.
Financial and Corporate IT 2020
2020. szeptember 9.
Sustainable World 2020
2020. szeptember 10.
Property Market RELOADED 2020
2020. szeptember 10.
Lakás Konferencia 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Nehéz részvényt választani? Kereskedj akkor a legnagyobb tőzsdeindexekkel!
kórház