edinburgh
Gazdaság

Európa egyik leggazdagabb állama lenne a független Skócia, de szinte lehetetlen megvalósítani

A skót választások után ismét felerősödött a törekvés az északi brit tartomány függetlenedésére. 2014-ben egyszer már szavazhattak a skótok a függetlenségükről, még egyszer aligha adja erre áldását a brit parlament. Az akkori népszavazás egyik fő kampánytémája a gazdaság volt: az elszakadást ellenzők szerint a kiválásnak tragikusan magas ára lett volna, a függetlenségpártiak viszont lehetőséget látnak benne. Megnéztük a skót gazdaság adottságait, és ez alapján az látszik, hogy egyik fél érvelése sem teljesen megalapozatlan.

A brit helyhatósági választásokkal együtt Skóciában parlamenti választást tartottak. A skót parlament hatáskörei nem túl szélesek, az Egyesült Királyság nem föderális berendezkedésű ugyanis, a skót választást mégis nagy publicitás és médiafigyelem övezte. A kampány fő témája a skót függetlenség kivívása volt, és végül a függetlenségpárti erők a Skót Nemzeti Part és a Skót Zöldek többséget szereztek a házban.

A függetlenségpárti erők a választás után bejelentették, hogy mielőbb le akarnak bonyolítani egy újabb függetlenségi népszavazást.

Skócia nem szuverén hatalom, így ügydöntő népszavazást az elszakadásról csak a brit parlament jóváhagyásával rendezhet, az enélkül megtartott népszavazás nem számít legitimnek. Miután a skótok már 2014-ben dönthettek a sorsukról, a britek aligha fogják ismételten jóváhagyni az elszakadási törekvéseket, ettől függetlenül viszont a kérdés biztosan napirenden marad a következő hónapokban.  A 7 évvel ezelőtti választás egyik fő kampánytémája a gazdaság volt, és ma is előkelő helyen szerepelnek az elszakadás gazdasági lehetőségei/nehézségei a vitákban. Érthető módon az elszakadást pártolók az előzőeket, az ellenzők utóbbiakat emelik ki, és mintha két külön területről lenne szó, annyira eltérőek a vélemények. Az alábbiakban a kilépés pozitív és negatív kockázatait nézzük meg, mindenekelőtt viszont tekintsük át a skót gazdaság adottságait.

Gazdag ország kerülne fel a térképre

Az 5,4 millió főt számláló Skócia népességét tekintve tízszer kisebb, mint Anglia, a területe viszont nem sokkal marad el a legnépesebb brit tartománytól. Érthető módon a gazdasága sem hasonlítható Angliához, de még a nagyon hasonló adottságú Írországhoz sem (bár az ír GDP kapcsán mindig szóba jönnek számbavételi kérdések). A skót gazdaság méretét tekintve Portugália és Görögország között foglalna helyet az uniós rangsorban, és az éves gazdasági produktuma messze meghaladja a majdnem kétszer olyan népes Magyarország kibocsátását. Skócia gazdasági súlya Európán belül így nem túl jelentős.

A skót kormány brit fontban közli a GDP-adatokat, az összehasonlításhoz így az aktuális év átlagos árfolyamán számoltuk át a fontban megadott nominális és egy főre jutó GDP-t dollárra. Az európai országokra a Világbank 2019-es piaci árakon, dollárban közölt nominális és egy főre jutó GDP-jét használtuk a legpontosabb összehasonlítás végett.

A fejlettsége már annál látványosabb. Az egy főre jutó GDP-t nézve Skócia az EU hatodik legfejlettebb állama lett volna a válság előtti évben, Ausztriát és Finnországot maga mögé utasítva. A skót egy főre jutó GDP 16%-kal volt magasabb 2019-ben, mint a teljes Egyesült Királyság átlagos mutatója,

a kilépéssel az Egyesült Királyság tehát egyik legfejlettebb régióját veszítené el.

A skót gazdaság növekedése az utóbbi években némileg elmaradt a királyság átlagos növekedésétől, és a kilengések is kisebbek voltak: mind 2009-ben, mind 2020-ban alacsonyabb volt a visszaesés, mint a királyság teljes gazdaságában (ezek az eltérések hosszabb távon egészen kicsik).

Szolgáltatásokra épített gazdaság

A fejlett gazdaságokra jellemző módon Skóciában is a szolgáltatások dominálnak, gazdasági súlyuk egészen döbbenetes, a kibocsátás 77%-át a szolgáltató szektor adja. Az ipar mindössze 16%-ot tesz ki (illetve ennél is kevesebbet, mert ez magában foglalja az energia-ellátást is), Magyarországon ez például 20% feletti arányt képvisel. Az építőipar a kibocsátás 6%-át adja, mezőgazdasági tevékenység pedig 1%-ot, azon belül is a halászat dominál. A régi skót nehéziparnak tehát nem sok nyoma maradt.

Ami az ipart illeti, az élelmiszergyártásban, azon belül is a szeszes italok gyártásában Európa élmezőnyébe tartozik Skócia, az itt gyártott whisky világhírű. Érdekesség azonban, hogy a skóciai whiskygyártók többsége nem skót tulajdonban van. A szolgáltatások között ki kell emelni a pénzügyi rendszer súlyát, Edinburgh a világ 17. legjelentősebb pénzügyi központja volt 2020-ban a GFCI szerint (ezen a listán egyébként London a második volt ugyanebben az évben). Jelentős még elektronikai iparága és a játékgyártás, a világ egyik legtöbb eladását produkáló PC-játék sorozata, a Grand Theft Auto széria például ízig-vérig skót termék, de a Minecraft is a felföldről származik.

A skót gazdaság ezen felül is jó adottságokkal bír: a munkanélküliségi ráta a válság előtti évben átlagosan 0,4%ponttal maradt el a brit rátától, és 3,3-3,5% között mozgott, a foglalkoztatottság meghaladta a 75%-ot. A kiváló skót oktatási rendszer jól képzett munkaerőt biztosít,

ennek köszönhetően 2018-ban Skóciában magasabb volt az egyetemet végzettek aránya a társadalomban, mint a többi EU-s országban.

Skócia emellett erőforrásokban is gazdag, megújuló és fosszilis energiatermelésben egyaránt jelentős előnyökkel bír, az árapály-energiára alapuló termelésből Európán belül 25% Skócia részesedése, és a tengeri szélerőmű-infrastruktúrájuk is fejlett. A jól kiépített kikötőhálózat miatt aktív külkereskedelmet folytat, és a halászati ágazat is erős, a kifogott brit halak kétharmadáért a skót hajók felelnek.

Persze a skót gazdaságnak vannak gyenge pontjai is: ilyen például a britnél magasabb közösségi költekezés. Ennek több oka is lehet: a szociális kiadások mellett az ingyenes és kiterjedtebb felsőoktatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a skót kormány a megtermelt jövedelem nagyobb hányadát költi el, mint a brit. A skót költségvetés hiánya emellett a GDP-hez viszonyítva általában felülmúlja a teljes királyság deficitjét, így Skócia esetleges függetlenné válása esetén vissza kéne fognia a költekezést.

skot hiány
Skócia és az Egyesült Királyság GDP-arányos költségvetési hiánya. Forrás: Institute for Fiscal Studies.

Rövid távon biztosan nagyon fájna a kilépés

A 2014-es népszavazás során a gazdasági hatások a kampány egyik fő témáját adták. A bennmaradás pártiak nagy részét győzhette meg az a tény, hogy a közgazdászok a kiszakadás óriási költségeiről beszéltek, az aggodalom pedig megalapozott. A 7 évvel ezelőtti referendum óta pedig már ott a Brexit elrettentő példája is, ami az emocionális szavazókat is elbizonytalaníthatja. A brit kilépésnek is jelentős költségei voltak, de egy nemzetközi együttműködésből (bár az EU intézményileg több egy kormányközi szervezetnél, a főhatalom továbbra is a nemzeti kormányok kezében van) való kiszakadást nem lehet ahhoz hasonlítani, mint amikor egy szuverén ország szakad ketté.

A skót területnek megvan a részleges intézményi autonómiája, gazdasági szempontból teljes szimbiózist alkot a királyság többi részével. A függetlenséget ellenzők okkal érvelnek úgy, hogy egy kiszakadás során alighanem a brit piacra szolgáltató, Skóciában működő vállalatok megfontolnák az Angliába költözést, és ezt sokkal kevesebb adminisztratív akadállyal tehetnék meg, mint amikor a brit vállalatok települtek Észak-Németországba, Írországba vagy a Benelux államokba, hiszen ott még az EU tagság idején is államhatárokat kellett átlépni.

A kilépés negatív kockázatai kapcsán elég egy pillantást vetni a skót külkereskedelemre. Skócia kifejezetten nyitott gazdaság, 2019-ben a külkereskedelem összege meghaladta a GDP 107%-át. Ezt a külpiacoknak való kitettséget csökkentené, ha a skót export-importpartnerek diverzifikáltak lennének, de ez sem igaz:

2018-ban a skót exportügyletek 61%-a, az import 67%-a az Egyesült Királyság többi tartományával zajlott.

Az EU aránya a skót külkereskedelemben kevesebb, mint 20%. Így tehát azok a vállalatok, amelyek Skóciában működnek, de Angliába, Walesbe vagy Észak-Írországba értékesítenek, jelentős veszteségeket szenvednének el az eltérő sztenderdekkel és a kereskedelmi akadályokkal – hiszen egy független Skóciának semmi oka abban bízni, hogy a britek nem gördítenek akadályt a zavartalan külkereskedelem elé, kedvet adva ezzel az északíreknek. Skócia földrajzi adottságai miatt pedig nagyon nehéz helyzetben lenne, külkereskedelmében szinte lehetetlen lenne kiváltania a királyság megmaradt részét. A London School of Economics bennmaradás pártiak által sokat idézett tanulmánya szerint a skót gazdaságnak kétszer-háromszor akkora ütést vinne be a királyságról való leválás, mint a Brexit – a mérték attól függ, hogy milyen vámmegállapodás születne a királysággal.

A dánok helyzetéről szőtt álmok

A Skót Nemzeti Párt és az elszakadáspárti közgazdászok természetesen nem értenek egyet a London School of Economics tanulmányával. Az elemzést sok kritika éri azzal kapcsolatban, hogy egyedül az egyéb brit tartományok és Skócia között külkereskedelemre fókuszál, és nem veszi figyelembe a többi tényezőt. Ez a kritika egyébként megalapozott, hiszen a skót függetlenség a jelentős negatív kockázatok mellett valóban nagy lehetőségeket tartogat.

Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy a skótok esetleges kilépése sok szempontból nem hasonlítható a Brexithet.

Nagy különbség, hogy a skótok mozgástere a gazdaságpolitikai mix összeállításában sokkal nagyobb mértékben nőne, mint amennyi új lehetősége a briteknek a Brexittel keletkezett. A briteknek ugyanis az EU-n belül is már eleve sokkal nagyobb autonómiája volt például a szabályozói környezet kialakításában, adó- és támogatáspolitikában, mint ma a Skótoknak van a brit unió részeként.

A skót kilépés-pártiak abban bíznak, hogy a kilépéssel az ország nagyobb (de az EU-tagság miatt nem teljes) autonómiát nyerne a bevándorláspolitikában, a tőkeáramlás szabályozásában, az adózásban, a kereskedelempolitikában, a sztenderdek kialakításában. Ahhoz viszont, hogy ezek a tényezők hosszú távon jelentős versenyképesség-javulást idézzenek elő, jól kéne összerakni a gazdaságpolitikai mixet, ami egyáltalán nem garantált. Nem biztos, hogy a jelenleg a brit átlagot meghaladó termelékenység Skóciában fennmaradna a kiszakadás után is. Amennyiben lenne is a kilépésnek ilyen kedvező hatása, az csak hosszú távon kompenzálná a rövid távú veszteségeket, hiszen akárcsak a britek az EU-kilépéssel, a skótok is az elszakadással egy jelentős méretű természetes piacot elveszítenének, ennek pedig elkerülhetetlenül magas költségei lennének. Ezt némileg tompítja (és fontos különbség jelent a Brexithez képest), hogy Skócia ezzel együtt szeretne egy, a britnél jóval nagyobb piac, az Európai Unió része lenni.

A Skót Nemzeti Párt ugyanis a kontinentális európai nacionalistákkal szemben mélyen EU-párti, a skót vezetés a közös piac részeként képzeli el az ország jövőjét. Ez a függetlenedési törekvéseknek nemcsak politikai, de gazdasági természetű legitimációt is ad, mert az SNP érvelhet úgy, hogy kiszakadnak egy 60 milliós egységes piacból, de csatlakoznak egy hétszer akkora gazdasági övezethez. Az SNP és a függetlenségpárti közgazdászok úgy érvelnek, hogy a skót elszakadás hosszú távon kifizetődő lenne, mert az európai átlagban kimagasló oktatási rendszer, jó kikötői infrastruktúra, nehezen helyettesíthető, minőségi kereskedelmi javak (például a skót whisky), fejlett szélenergia, bőséges természeti kincsek és magas fokú innovációs hajlam miatt a skót gazdaság kis mérete ellenére Dániához hasonlítható sikertörténet lenne az EU-n belül.

A megújuló erőforrások kihasználásának brit hozzáállásával ráadásul a skótok évek óta elégedetlenek, számításaik szerint az EU irányelvei kedvezőbben hatnának a helyi energiaszektorra (a 2014-es viták során a skót olajmezők is fontos szerepet játszottak, ma már a megújulókról is nagy vita zajlik). A szolgáltatószektor Angliába településétől sem félnek a fentiek miatt: érvelésük szerint a helyi szolgáltatók számára vonzóbb lenne az EU közös piaca, mint egy egységes brit piac. Erre jó példa Írország is, ahova a kulturális és nyelvi akadályok hiánya miatt több amerikai vállalat telepítette európai székhelyét, és a Brexit után is sok brit vállalat választotta telephelyéül.

A függetlenség feltétele az EU-s tagság - de összejöhet ez?

A fenti, eltérő várakozásokat nagyrészt az érzelmek fűtik, hiszen ma teljességgel lehetetlen megmondani a kiszakadás skót gazdaságra gyakorolt hatásait, ehhez a kilépés után is évtizedeknek kell majd eltelnie.

Egy dolog viszont nem kérdés: a skótok számára a brit unió alternatíváját az EU-tagság jelenti.

Az önálló skót sikergazdaságról szőtt álmok mind azzal számolnak, hogy Skócia része lehet az európai közös piacnak, így az esetlegesen dráguló angol-északír külkereskedelmet felváltaná az olcsó, akadálymentes kereskedés az EU többi tagállamával. A skót gazdaságpolitika mozgástere az EU-belépéssel szűkülne a totális függetlenséghez képest, de messze nagyobb autonómiát élveznének a döntéshozók, mint jelenleg. Az elképzelés szép, de számos akadályozó tényező árnyékolja a skót EU-tagság elnyerését:

  • A skót kérelem nem kapna külön elbírálást azért, mert a térség 45 éven át az EU része volt, a hagyományos csatlakozási folyamaton kéne átesnie.
  • Skóciának mindenekelőtt fel kéne állítania a független kormányzati intézményrendszerét, amelynek a működését aztán a Bizottság vizsgálná, és kiigazításokat kérne.
  • Fontos kérdés a költségvetés helyzete: a korábbi években a skótok - ahogy azt láttuk - hajlamosak voltak túlköltekezni, amivel nem felelnének meg a maastrichti kritériumoknak.
  • Külön kérdés a valuta: 2014-ben még megtartotta volna a fontot Skócia, ma ez már nem biztos. De ha így tenne, akkor annak nem biztos, hogy az EU örülne, ráadásul ekkor a bankfelügyeleti szabályok is gondot okoznának, hiszen azokat a Bank of England, egy EU-n kívüli jegybank gyakorolná.
  • Ha minden irányelvnek sikerül maradéktalanul megfelelni, a legoptimistább becslések szerint is 2-3 évbe telne a csatlakozási folyamat. Ha ehhez hozzávesszük a királyságból való kilépés folyamatát (mert Skóciának már független államként kell benyújtania a kérelmet az EU-hoz, hogy a már működő intézményeket az EU vizsgálhassa), akkor az EU-tagság még később jelentkező előnye jó ideig nem tudná kompenzálni a kilépés azonnal jelentkező hátrányait.
  • És ott a kockázat Spanyolország részéről: ők alighanem blokkolnák a skót csatlakozást, hogy az ne adjon kedvet a függetlenedni vágyó katalánoknak.

Ezek az aggodalmak ma még feleslegesnek tűnnek, de óriási belpolitikai jelentőségük van. A skót függetlenség egyik legitimációs lábát épp az EU-tagság elnyerésére való törekvés jelenti, hiszen az SNP azzal érvel, hogy a skótok a Brexit ellen szavaztak, így akaratukon kívül estek ki az EU-ból. A függetlenséget ellenzők erre válaszul a kampányban elmondhatják a fentieket felsorolva, hogy az EU-s csatlakozás nem is lesz olyan egyszerű, rontva ezzel a függetlenedés népszerűségét.

Ami pedig az EU-t illeti, a blokkal hatalmasat fordult a világ 2014-hez képest. Az EU akkor a brit egység fenntartása mellett kampányolt, és óvatos fenyegetéseket küldtek Skócia felé, hogy amennyiben a kilépésre szavaznak, nem garantált az EU-tagságuk. Ma ugyan az EU nem mondta ki egyértelműen, hogy tárt karokkal várnák a skótokat (bár a tagállamok részéről voltak erre célozgatások), hiszen azzal egy erős szövetséges területi szuverenitását kérdőjelezték volna meg, de az EU-s döntéshozók kétségkívül kuncognak magukban a skót törekvéseket látva. Meglepő lenne, ha a legitim módon függetlenné vált Skócia ügyét az EU végül nem saját pozíciójának erősítésére használná fel, így ha a skót oldalról a lelkesedés fennmarad, akkor alighanem a fenti akadályok ellenére is előbb-utóbb az EU-n belül találnák magukat.

Címlapkép: Getty Images

forint ezres
medvetozsdebika_frankfurtitozsde
a moore hungary menedzsmentje
hacker
benzin
peking kina
GettyImages-1233503994
hitel

Alapblog Tyúk és tojás

Az ábrán azt látjuk, hogyan viszonyulnak a Trump és Biden szavazók a vakcinákhoz. Például a Biden szavazók 3,...

Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021-09-07
Sustainable World 2021
2021-09-08
Business and Finance Summit 2021 - CFO of the year
2021-09-21
Hiventures - Portfolio Vállalati Tőkefinanszírozás 2021
2021-09-30
Energy Investment Forum 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Trade Surveillance Analyst

Trade Surveillance Analyst

Treasury Associate

Treasury Associate

Client Asset Analyst

Client Asset Analyst
Online előadás
Hasznos tippek, trükkök, használati gyorstalpaló
medvetozsdebika_frankfurtitozsde