Hiába mennek megint a fegyverek, megoldhatatlan problémától szenved az ukrán hadsereg
Globál

Hiába mennek megint a fegyverek, megoldhatatlan problémától szenved az ukrán hadsereg

Hosszas huzavonát követően az amerikai képviselőház végül elfogadta az Ukrajnának szánt gigantikus, mintegy 60,8 milliárd dollárnyi segélycsomagot. A hírek szerint a nyugati fegyverek gyorsan a frontra érkezhetnek, hozzájárulva ezzel az ukrán csapatokat érintő súlyos ellátási problémák enyhítéséhez. Kijev azonban egy olyan nehézséggel küzd, amelyen nem tud segíteni Washington sem, ez pedig a harcoló alakulatokat érintő létszámhiány gondja.

Az elmúlt hónapokban az ukrán katonák moráljára súlyos mértékben hatottak a frontvonalon tapasztalható ellátási hiányosságok. Volodimir Zelenszkij elnök szerint az oroszok az elmúlt hetekben már egészen elképesztő, tízszeres fölényben voltak, amely nagyban hozzájárult Moszkva lassú, de folyamatos előretöréséhez. Súlyos problémákról számolt be Ocseretine falu bevételének esete: az ukrán 115-ös gépesített dandár egyszerűen megfutamodott a közelgő támadástól, szinte teljesen harc nélkül átadták a település nagy részét az oroszoknak. A térséget korábban a háborúban elhíresült 47-es gépesített dandár védte, ám éppen a kimerült egységek leváltására érkeztek a 115-ösök. Az ukrán vezérkar végül a távozóban lévő alakulatok visszafordításáról döntött, így a kimerült és vélhetően szintén megcsappant morállal bíró 47-eseknek kellenek megakadályozniuk a további orosz nyomulást.

A fellendülés, majd a komor kilátások

Az Ukrán Fegyveres Erők (ZSU, vagy angolszász forrásokban AFU) létszámát Kijev jelentős mértékben megemelte a 2022-es orosz invázió hatására. Ameddig

a támadást megelőzően a haderő összlétszáma 246 ezer főt tett ki, ez a szám 2022 októberére 700 ezerre duzzadt.

A ZSU a gyors növekedésnek köszönhetően komoly sikereket ért el: számos, az oroszok által megszállt területet tudtak felszabadítani. 2023-ban aztán számottevő mértékben nem változott már a két fél által ellenőrzés alatt tartott zóna nagysága, annak ellenére, hogy továbbra is intenzív összecsapások jellemezték a harctéri eseményeket. Az állandó küzdelem folyamatosan növelte a veszteségeket mindkét oldalon, valamint kifárasztotta a két éve a frontvonalon szolgálatot teljesítő egységeket.

A mozgósítás kérdése Kijevben érzékeny politikai téma, mivel a lakosság körében nincs meg a kellő támogatottsága, miközben a harcoló alakulatok feltöltése nem várhat tovább. 2022. február 24-én Zelenszkij általános mozgósítást rendelt el, amely azóta is érvényben van. A kezdeti időszakban még hosszú sorokban álltak a ZSU-hoz csatlakozni szándékozó ukránok, ám a kezdeti lelkesedés az elhúzódó harcok hatására egyre jobban megcsappant. 2023-ban már arról lehetett olvasni, hogy a kijevi vezérkarnak egyre több helyen kell szembenéznie a létszámhiány problémájával. Az állításokat eleinte tagadta a kormány, 2023 augusztusában az akkori védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov azt állította, hogy Ukrajnának nincs szüksége egy újabb mozgósítás elrendelésére, csak a jelenlegi eljárást kell hatékonyabbá tenni. A helyzet néhány hónappal későbbre teljesen átalakult, addigra ugyanis több tisztségviselő is elismerte az egyre súlyosabbá váló problémát.

Az eddigi mozgósítási eljárások alapjai még a szovjet időkből származnak, amelyet most gyorsan kellett megreformálni.

Az átalakítás célja az átláthatóság növelése, a nyilvántartás javítása, valamint az adminisztratív szolgáltatások hatékonyságának emelése volt.

Az országban azonban több korrupciós botrány is kirobbant a hasonló toborzóközpontok körül, mivel néhány helyen meg lehetett vásárolni a területi vezetőtől, hogy ne kelljen a fronton szolgálatot teljesíteni. A gyakorlat ellen Kijev igyekszik fellépni, elrendelte az összes központ átvilágítását, ahol számos más probléma is a felszínre bukott. Elhíresült eset volt, amikor az odesszai központ vezetője a spanyolországi Marbellán vett magánvillát 4,35 millió dollárért.

Állandó volt emellett az is, hogy az ukrán férfiak megpróbálták elhagyni az országot, kifejezetten azért, mert el akarták kerülni a katonai szolgálatot. Egyes információk szerint tízezres nagyságrendben mérhető a meneülők létszáma. Kijev éppen a napokban adott drasztikus választ az hátrányos trendekre, a jövőben az ZSU-hoz csatlakozás elől elmenekülő ukránok nem lesznek jogosultak külképviseleti segítségre.

Az ukrán harcoló alakulatok átlagéletkora 2023 novemberében 43 év volt, amellyel a világ legidősebb haderejének számított.

2022 márciusában ráadásul ugyanez 10 évvel alacsonyabb volt, amely szintén súlyos trendet jelez előre: a további öregedéssel a hatékonyság is jelentősen csökkenhet. Ehhez hozzájárult az a döntés is, hogy az aktív katonai állomány leszerelését határozatlan időre elhalasztották. Ez azonban inkább kényszermegoldás, hiszen a frontvonalon a jobb fizikai állapotban lévő fiatal katonákra lenne szüksége Kijevnek, mivel ők jobban tudnak feladatokat végrehajtani.

Kijev tervei

Kijevben régóta nagyon jól tudták, hogy az ukránok morálja folyamatosan csökken, valamint a frontvonalon harcoló alakulatok egyre kimerültebbé váltak. Igyekeztek megoldást keresni a fokozódó gondokra, ezen pedig látványosan összeveszett egymással az ukrán elnök és Valerij Zaluzsnij korábbi ukrán főparancsnok. Az információk szerint a haderő létszáma jelenleg 680 ezer fő, amelyből 200 ezren harcolnak a fronton. A Financial Times ez utóbbi számot 330 ezerre tette.

2023 decemberében Zelenszkij úgy nyilatkozott újságíróknak, hogy körülbelül 450-500 ezer emberre lenne szüksége a haderőnek, ez pedig körülbelül 13 milliárd dollárnyi megterhelést jelentene a költségvetésnek. A mozgósítás végrehajtásának feladatával megbízta Zaluzsnijt és a védelmi minisztériumot. Ezen felül a sorozási kötelezettség életkorát is lejjebb vitték, 27-ről 25-re csökkentették. A tervezek ezen felül olyan intézkedéseket is tartalmazott volna, amelyek a jogvédő szervezetek szerint sértik az ország alkotmányát. Ennek hatására igyekeztek úgy átszabni a kereteket, hogy az elfogadhatóbb legyen mindenki számára, például a toborzóirodák jogkörét megvágták. A mozgósítási célszámokat végül csökkentették, először 400 ezerre, később 250 ezer főre.

leszerelni jelenleg 36 hónap szolgálat után lehetséges, ám ez is felvet kérdéseket.

Aki a frontvonalon teljesít szolgálatot ugyanis, az jóval nagyobb megterhelésnek van kitéve, mint aki a hátországban lett elhelyezve. A 3 év letelte sem jelent garanciát, mivel a főparancsnok döntése felülírhatja ezt, ezzel akár a végtelenségig húzva a szolgálatot. További kérdést jelentett a rotáció kérdése, amely szintén vitát szült a döntéshozók között.

Folyamatos közben a toborzás is az országban, amelyben a 3. rohamdandár sikereire alapozva szeretnének felépíteni egy jól működő gyakorlatot. A többségében a híres-hírhedt Azov zászlóalj veteránjaiból álló egység erőteljes közösségi médiás kampányt folytat, emellett plakátokon hirdetnek és rendszeresen beszélnek nyilvánosan a parancsnokok és a katonák. Kiemelik a bajtársiasságot üzeneteikben, valamint egy jelentkezőnek lehetősége van kipróbálni egy szimulált harci helyzetet, mielőtt döntést hozna a csatlakozásról.

Hozzá kell tenni, hogy az ukránok a legcsekélyebb becslések szerint is katonák tízezreit vesztették a fronton, Zelenszkij 2024 februárjában 31 ezer halottról beszélt. Ennek a többszöröse is lehetséges viszont, főleg, ha a sebesültek mennyiségével is kalkulálunk.

Ukrajna lassú gyilkosa

Fontos hozzátenni, hogy az ukrajnai demográfiai helyzet egyébként sem volt túl kedvező a háború kitérésének pillanatában. Az országban a születési arányszám a függetlenség 1991-es elnyerését követően rohamos csökkenésnek indult, köszönhetően a gazdasági nehézségeknek, valamint az elvándorlásnak.

Egy társadalom fenntartásához 2,07-es teljes termékenységi arányszámra van szükség, ez Ukrajnában az ezredfordulóra mindössze 1,1-re esett.

Ez azt jelentette, hogy az 1980-as évek végén még majdnem 800 ezres éves születésszám 400 ezer alá csökkent valamivel több mint egy évtized alatt. Később ezek a számok valamelyest korrigáltak, 2010 környékére újra 500 ezer fő környékén tetőzött az évente Ukrajnában világra jövő gyermekek száma, majd újra radikális esésnek indult. Ukrán adatok szerint tavaly már csak 187 ezer volt az éves születésszám, ami nagyon súlyos visszaeséseket jelez. Ez azt eredményezte, hogy az országban az férfiak 26 százaléka a 35-49 éves korosztályban van, míg a 20-34 évesek aránya mindössze 17 százalék.

A demográfia jelentősége a behívható emberek létszámát is meghatározza. Egy országnak (többnyire) akkora merítési lehetősége van a saját védelmi kapacitásainak duzzasztására, amekkorát a lakosságszám megenged számára. Az alakulatok többségében a férfiakra támaszkodnak és az adott generációban születettekkel tud számolni. Ideális esetben ez azt jelentené, hogy Ukrajnának minden évben körülbelül 200 ezer fős többlete lenne (400 ezres éves születésszámmal kalkulálva, amelynek körülbelül a fele férfi), amelyhez hozzá tud nyúlni. A valóság viszont ennél sokkal árnyaltabb:

  • Már a háborút megelőzően jelentős mértékben hagyták el az országot a fiatal ukrán férfiak, hogy más országokban vállaljanak munkát. Közülük többen visszatértek hazájukba harcolni az oroszok ellen, azonban rengetegen maradtak külföldön. Ez az évente újonnan behívható katonák létszámára is hatással van.
  • A 2022-es ukrajnai orosz invázió hatására körülbelül 6 millióan hagyták el az országot, többségében fiatal, gyerekes nők a gyermekeikkel. Ez a jövő generációinak számát csökkentette jelentősen a kelet-európai országban, miközben vélhetően olyan férfiak is távozott az országból, akik akkor még nem voltak behívható korban, de hamarosan elérhették azt. Hozzá kell tenni, hogy a hadiállapot már eddig is tiltotta az országban a 18-60 év közötti férfiak számára, hogy elhagyják Ukrajnát, kivéve a különleges körülmények esetén. A BBC riportja szerint ezt nem sikerül betartatni, körülbelül 650 ezer férfi hagyta el a behívó elől menekülve az országot. Ennél a pontnál megemlítendő, hogy tízezres nagyságrendben vannak a rejtőzködők, akik bár megkapták a behívót, mégse tesznek eleget a kötelezettségeiknek.
  • A társadalomban az idő előrehaladtával – eleinte lassan, később folyamatosan gyorsuló ütemben – fogy az adott évben az országban születettek létszáma. Ennek lehetnek egészségügyi okai is, betegségek, balesetek stb. Itt érdemes kitérni arra, hogy az 1990-es évek végén világra jövő közel 200 ezer ukrán férfi között már a születése pillanatában korlátozott volt azoknak a száma, akik a jövőben alkalmasak lehetnek a frontszolgálatra.
  • Borítékolható, hogy rengeteg ukrán férfi már a 2022-es támadás előtt orosz ellenőrzésű területekre került, amikor Moszkva előbb a Krímet, később részlegesen a Donbasz-medencét is kiszakította Ukrajnából.
  • A 2022-es invázió óta újabb területek kerültek Oroszország ellenőrzése alá, ahol a helyi lakosság nem minden esetben menekült el az érkező csapatok elől.
  • Vannak olyan területek Ukrajnában, amelyet egyszerűen nem tud a kormány elengedni, hiszen valamilyen bevételeket is kell generálnia a háborús védekezés fenntartásához. Jelenleg a becslések szerint körülbelül 6-7 millió ukrajnai dolgozik a privátszektorban, valamint nagyjából 3-3,5 millióan az állami szférában. Az itt dolgozók jelentős része vélhetően olyan munkakörben van, ami az alapellátás működtetéséhez elengedhetetlen.
  • Végül pedig a harcokhoz eddig is csatlakozhattak önkéntesként a felnőttkorúak, akik közül sokan választották hazájuk védelmét.

A konkrét számok tekintetében egy úgy néz ki, hogy 11,1 millió 25 és 60 év közötti ukrán férfi él jelenleg, közülük 3,7 millióan mozgósíthatóak, mindenki más már vagy harcol, rokkant, külföldön van, vagy kritikus munkát végez.

A fent ábrázoltak azzal a ténnyel szembesítik a katonai vezérkart, hogy az évente újonnan hadrendbe állítható emberek létszáma jelentősen elmarad a szükségestől, mivel csak néhány tízezer főt jelenthet. A megugorhatatlannak tűnő kihívást azzal orvosolhatják, hogy vagy egyre inkább az ország alapellátásában dolgozókra támaszkodnak, ezzel vállalva, hogy az állami szolgáltatások minősége romlani fog. A másik lehetséges lépés, hogy csökkentik a behívható kor szintjét, ez viszont a hosszútávú háború esetén azt jelenti, hogy Kijev gyakorlatilag elégetheti a jövőjét.

Azzal is számolnia kell az ukrán vezetésnek, hogy bármit lép, szinte bizonyosan esni fog a kormány népszerűsége. Zelenszkij megítélése már így is kifejezetten sokat romlott egy év alatt, bár egyelőre még nem kell aggodalmaskodnia. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy jelenleg egy olyan kihívás előtt vannak az ukrán csapatok, amelyen a nyugati fegyverek csak átmenetileg tudnak segíteni, de hosszútávon ennél sokkal több kell Oroszország megállításához.

a nyugati fegyverszállítmányok megindulása újra megemelheti a morált és talán a mozgósítás sikerességéhez is hozzájárulhat valamelyest.

Ez azonban ingoványos talaj és könnyen lehet, hogy már középtávon drámai kihívást fog az ügy jelenteni, amelyet már nem biztos, hogy a nyugati támogatásokkal képesek lesznek megugorni Ukrajnában.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Kiszámoló

Ez történt a héten 0526

Minden tőzsdei befektető az amerikai kamatvágást várja, de egyre valószínűbb, hogy a nyáron sem lesz még kamatvágás, marad a mostani, viszonylag magas dollár alapkamat. A hír hallatára az am

RSM Blog

SAP a HR és bérszámfejtés területén

Az SAP rendszer a pénzügy, a beszerzés, és az ügyfélkapcsolatok kezelése mellett a humánerőforrás (HR) és a bérszámfejtés területén is központosított keretet biztosít a vállalatok szám

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Magyar üzletlánc saját márkás terméke is felkerült a szégyenlistára
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Financial IT 2024
2024. június 11.
Portfolio Property X 2024
2024. május 29.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
Automotive Business in CEE Region Conference 2024
2024. június 5.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán tüzér