Európai Unió zaszlo
Uniós források

Meglepetéshivatalt is létrehoz a kormány az uniós pénzek kiszabadításáért

Portfolio
Elkészültek azok a törvénymódosítások, amelyeket a magyar kormány ígért az Európai Bizottságnak az uniós pénzekért való megegyezésért cserébe - írja a 24.hu. Ezek első részét hétfőn már benyújtották, a maradékra pedig péntek este került sor a korábbi ígéreteknek megfelelően. Így kiderült, hogy a kormány létrehozza az Integritás Hatóság mellett a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot is a területfejlesztési tárcán belül.

A parlament oldalára felkerült egyik törvénymódosítási javaslatban foglaltak szerint az információszabadságról szóló törvényen belül lazítanák a közérdekű adatokhoz való hozzáférések költségeit és szabályait a veszélyhelyzet ideje alatt. Tervezik annak az elemnek a kivezetését, miszerint a közérdekű adatok kiadásának munkaerőköltségeit kiszámlázzák az adatokat kikérőknek. Szintén befejeződik a kiadásra adott 90 napos határidő is.

Meglepetés testületként létrehozzák a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot a Területfejlesztési Minisztérium, azaz Navracsics Tibor tárca nélküli miniszter alatt és amely szintén ellenőrzi az uniós források elköltését.

Végső dátumot írtak ki számos olyan ügyben, ahol eddig a veszélyhelyzetekre hivatkozva gyakorlatilag végdátum nélkül rendeletekkel kormányozhattak. 

A másik pénteki törvényjavaslat foglalkozik a már Brüsszelnek megígért és ismertté vált, a Portfolio által is megírt, Integritás Hatóság létrehozásával, amely kulcsfontosságú vállalás az EU-s pénzekhez való hozzájutás érdekében. Ezt azért kellett külön törvényjavaslatban benyújtani, mert sarkalatos törvény, csak kétharmados támogatottsággal lehet elfogadni a parlamentben.

Az Integritás Hatóság az ígéreteknek megfelelően tényleg teljes intézményi, személyi és költségvetési függetlenségi garanciák mellett kezdheti majd meg a működését, hiszen a törvényjavaslat például ilyeneket tartalmaz:

  • A Hatóság – ideértve az elnökét, az elnökhelyetteseit és a teljes állományát – feladatainak ellátásban teljesen független, csak törvényeknek és a közvetlen hatállyal bíró európai uniós jognak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és bármilyen befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény írhat elő.
  • A Hatóság fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv. A Hatóság költségvetése a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet. A Hatóság a költségvetésére vonatkozó javaslatát és a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját maga állítja össze, és azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetésről, illetve az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hatóság költségvetése kizárólag a Hatóság hozzájárulásával csökkenthető.

A Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol a Hatóság álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely befolyásolhatja vagy súlyosan veszélyeztetheti az európai uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A Hatóság hatáskörrel rendelkezik különösen az Európai Uniótól részben vagy egészben pénzügyi támogatásban részesülő tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi intézkedések vagy projektek tekintetében. Egy projekt esetleges kivonása az európai uniós finanszírozásból nem vonhatja maga után a Hatóság megfosztását az adott projektnek az európai uniós finanszírozásból megvalósított szakaszával kapcsolatos hatáskörétől

Az Integritás Hatóság többféle (pl. elemző, értékelő, vizsgáló) jogkörrel is rendelkezik és például az eljárás kezdeményezési jogkörében ilyen lehetőségeket kap a kezébe:

  • A Hatóság köteles bejelenteni a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy szervezetnek, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt, illetve – a bejelentés ügyészség részére történő egyidejű megküldésével – az Európai Ügyészséget is, ha csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy bármely más jogsértés vagy szabálytalanság gyanúját észleli. A Hatóság köztisztviselőjét terheli a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 376. § (2) bekezdése szerinti feljelentési kötelezettség.
  • Ha a Hatóság úgy ítéli meg, hogy a birtokában lévő bizonyítékok alapján indokolt versenyfelügyeleti eljárás megindítása, haladéktalanul továbbítja a rendelkezésére álló bizonyítékokat a Gazdasági Versenyhivatalnak a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/1 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdés b) pontjának tiszteletben tartásával.
  • Ha a Hatóság a vizsgálata során szabálytalanság gyanúját tárja fel, jogosult az európai uniós forrásfelhasználásra irányadó jogszabályok rendelkezései alapján szabálytalansági eljárást kezdeményezni a feladat- és hatáskörrel rendelkező irányító hatóságnál vagy – Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből finanszírozott projekt esetén – a nemzeti hatóságnál.
  • Közbeszerzési jogsértés esetén a Hatóság a Kbt. 152. § (1) bekezdés o) pontja szerint kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását.
  • A Hatóság felügyeleti vagy ellenőrzési feladatai ellátása érdekében felhívhatja az európai uniós források felhasználásának ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetet eljárás megindítására. A Hatóság felhívása alapján a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet az eljárását hivatalból megindítja. A Hatóság felhívását az európai uniós források felhasználásának ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet csak akkor utasíthatja vissza, ha teljesítése jogszabálysértéssel járna.
  • A Hatóság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint bíróság előtt mulasztási pert indíthat, ha a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a 18. § (2) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése szerinti eljárási kötelezettségének nem tett eleget.
  • A Hatóság közigazgatási perben megtámadhat minden olyan közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési döntőbizottsági határozatot és más hatósági határozatot, amely európai uniós támogatást érint, igaz ennek lenne időkorlátja. A Hatóság a közigazgatási perben különösen a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény IX. Fejezete szerinti azonnali jogvédelmet kérhet. A közigazgatási pert a Hatóság a) az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési döntőbizottsági határozat esetén – a Kbt. 152. § (2) bekezdésétől eltérően – a határozat közzétételétől számított 90 napon belül, b) más hatósági határozat esetén a határozat tudomására jutásától számított 90 napon belül indíthatja meg, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint.
  • A Hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az Állami Számvevőszék elnöke javaslatára aköztársasági elnök hat évre nevezi ki. Az elnök és az elnökhelyettes ismételten nem nevezhető ki. Az Állami Számvevőszék elnöke a javaslatát a 37. § (3) bekezdése szerinti névsoron szereplőszemélyek közül teszi meg, amely névsort az EUTAF koordinálásában létrejövő Alkalmassági Bizottság állítja össze az általa kiírt nyílt és nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezők alapján, lásd alább.

Máris pályázat jelent meg

Péntek este érkezett a hír a Portfolio-hoz, miszerint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság honlapján megjelent az Integritási Hatóság Igazgatósági Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság pozícióinak betöltésével kapcsolatos pályázat. A Portfolio korábban elsőként írta meg, hogy az EUTAF koordinálása fontos lesz az új Integritás Hatóság itthoni felállításához.

A tájékoztatóban ismertetik, hogy a létrejövő Integritási Hatóság feladata, hogy az uniós pénzügyi támogatások végrehajtását érintően fellépjen a csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében.

Az Integritási Hatóság Igazgatósági Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság a Hatóságtól független véleményező testület, amely többek között részt vesz a Hatóság elnöki és elnökhelyettesi tisztségeinek kiválasztásában.

A Bizottság pozícióira megfelelő tapasztalattal és érdemekkel rendelkező hazai és nemzetközi szakértők jelentkezését várják - tették hozzá.

Az EU-pénzek érdekében felajánlott vállalások egy részét hétfőn terjesztette be a kormány a parlamentnek (OLAF-fal együttműködés, közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó módosított szabályok), most pénteken este pedig a fenti két új törvényjavaslatot nyújtotta be és közben ismertté vált az Európai Bizottság 57 oldalas helyzetleíró levele a jogállamisági eljárásban, amely a kormány mind a 17 fajta korrupcióellenes vállalását is tartalmazta. A héten derült ki egyébként, hogy a Bizottság az igazságszolgáltatás terén is elvár reformokat. Ezeket az alábbi cikkekben írtuk meg:

Címlapkép forrása: Getty Images

sarkanyhunor
bolt szamla inflacio draga
tanár iskola tanító pedagógus szomorú
áram vezeték erőmű zaporizzsja stock
burkina faso
steiner attila cimlapkep3

Holdblog Világvége

Mivel sokan hívnak azzal kapcsolatban, hogy akkor most lesz-e államcsőd, meg mi vagyunk-e az új Argentína, meg vegyük-e...

Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Díjmentes online előadás
Mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
2022. október 6.
Banking Technology 2022
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. október 4.
A Masterplast sztori a tőzsdén!
2022. október 19.
Budapest Economic Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
europai bizottsag