forint
Üzlet

Egyre gyengébb a forint, ez még segíthet is a hazai nagyvállalatoknak

Bosnyák Zsolt
Horvát Zoltán
A héten újabb mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, megnéztük, hogy milyen csatornákon keresztül befolyásolja a gyengülő forint a négy tőzsdén jegyzett hazai nagyvállalat, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom működését.

OTP

Az elmúlt évek akvizícióinak köszönhetően az OTP Csoport Magyarország mellett további 11 országban van jelen (egy szerb és a szlovén tranzakció pénzügyi zárása még hátra van), egyre hangsúlyosabbak a külföldi operációk, így egyre komplexebb a devizahatás is, már csak azért is, mert az elmúlt években több, az OTP szempontjából is fontos deviza nem hogy erősödött, de jelentősen gyengült a forinttal szemben, jó példa erre az ukrán hrivnya, ami az elmúlt hónapok erősödése ellenére is csupán ötödannyi forintot ér, mint 2000-ben.

Az elmúlt egy évben azonban egyértelmű volt a trend, az OTP szempontjából minden fontosabb devizával szemben gyengült a forint, a legnagyobb mértékben az ukrán hrivnyával és az orosz rubellel szemben. Az egyik legfontosabb deviza azonban az euró (a bolgár leva az euróhoz van kötve, Montenegró nem hivatalosan vezette be, Szlovákia és Szlovénia euróövezeti tag), amivel szemben a forint 3 százalékot gyengült az elmúlt egy évben.  

A devizák mozgása jelentősen befolyásolja az OTP mérleg- és eredménykimutatás-számait, a legfontosabb hatás a leányvállalatok eredményén keresztül jelentkezik, hiszen a gyengülő forint mellett ceteris paribus a leánybankok bevétele, profitja (nyilván a működési költsége is) magasabb. Ez a hatás pedig nem elhanyagolható, ugyanis az idei első félévben a leánybankok szállították a csoport bevételeinek 54, adózott eredményének pedig 45 százalékát, az arány pedig a legutóbbi tranzakciók lezárásával és a szinergiahatások kiaknázásával tovább emelkedhet.

A gyengülő forint az OTP nettó kamatmarzsát is segítette, ellensúlyozva az alacsony vagy éppen csökkenő kamatkörnyezet negatív hatását: az idei második negyedévben például minden OTP-szempontból fontos devizával szemben, főként rubellel és a hrivnyával szemben gyengült a forint, ezek a hatások pedig összességében 8 bázisponttal javították csoportszinten a nettó kamatmarzsot.

Ami a mérlegtételeket illeti, a gyengébb forint értelemszerűen növeli ezeket, ugyanakkor az elemzők és befektetők számára ennél fontosabb az árfolyamszűrt állományok alakulása.

Az OTP devizakitettségének döntő része egy 310 millió eurónyi, ún. stratégiai nyitott pozíció, ami a főkülföldi leánybankok várható eredményéhez kötődő árfolyamkockázatot fedező euró pozícióból áll. A stratégiai nyitott pozíció felvételére 2007-ben került sor, mérete 2008 vége óta 310 millió euró, ennek a pozíciónak az átértékelési eredménye a saját tőkével szemben kerül elszámolásra. Mivel az elmúlt időszak akvizícióinak is köszönhetően a külföldi operációk profit-hozzájárulása nőtt, az eredményben megjelenő leánybanki profiton keresztül jelentkező hatás nagyobb vélelmezhetően nagyobb, mint nyitott pozíción jelentkező tőkehatás.

A tőkemegfelelésben közel semleges a forintárfolyam változásának a hatása: a gyengébb forint miatt ugyan nő a kockázattal súlyozott eszközállomány (RWA), ugyanakkor az EUR-ban denominált Tier2 tőkeelemek forintban kifejezett értéke szintén nő, hasonlóan a szintén a szavatoló tőkében szereplő ún. átértékelési eredményhez.

A lakossági devizahitelek konverziója előtt a gyengébb forint növelte volna a havi törlesztő részleteket s a romló portfólió minőség miatt a kockázati költségeket; mára azonban ez a fajta kockázat megszűnt.

Összességében tehát a gyengébb forint semleges hatással bír az OTP csoport szempontjából.

Mol

A Mol devizakockázatkezelési politikája

A Mol túlnyomórészt a természetes fedezés nevezetű devizakockázat-kezelés alapelveit alkalmazza, mely szerint az adósságállomány devizaösszetétele a csoport nettó működési cash flow pozícióját igyekszik tükrözni. Fedezési politikájukban természetesen nem zárják ki az egyéb származékos deviza ügyleteket sem.

Üzletágak szintjén

A Mol esetén érdemes üzletági szinten vizsgálni a forintgyengülés hatását, ugyanis az egyes divíziók különbözően érintettek az eltérő tevékenységeiknek köszönhetően. 

 • A kutatás-termelés (Upstream) olajtermelésének bevétele alapvetően dollár alapú, a kitermelés másik felét adó gáz bevétele viszont részben helyi devizában keletkezik (például a magyar gázkitermelés), de részben euróhoz köthető, az európai gázcsomópontokhoz történő indexálás miatt. A munkaerő költsége jellemzően helyi deviza alapú, és a helyzetet jelentősen bonyolítja, hogy számos országban és régióba végez termelést a magyar olajtársaság. Az olajtermelés dollárjellege a leghangsúlyosabb a szegmensen belül, így leginkább dollár alapú a szegmens profitabilitása, melynek kedvező a forint gyengélkedése.
 • A finomítás és kereskedelem (Downstream) divízió nagykereskedelmi termékértékesítései is jellemzően dollárban történnek, illetve a finomítás input termékének, a kőolajnak a beszerzése is. A petrolkémia túlnyomó többségben euróban értékesít, a munkaerő és egyéb költségek helyi devizában merülnek fel. Összességében megállapítható, hogy inkább kedvező a szegmensnek a forint gyengülése.
 • A fogyasztói szolgáltatások esetén az üzemanyag alapú értékesítést semlegesen érinti a forintgyengülés, ugyanis a kutakon folyamatosan változtatják az üzemanyagárakat a devizaárfolyamváltozások függvényében. A nem üzemanyagalapú szolgáltatások terén a gyengülő forint hatása lassabban kerülhet beárazásra végtermékekbe, így kezdetben akár veszteséget is okozhat egy forintgyengülési hullám.
 • A gázszállítás részleg (Midstream) forintban kapja a bevételét, a működési költségeinek jórésze is forintban merül fel, azonban a gázbeszerzés költsége euró alapú. Mindebből következően a részlegre kedvezőtlenül hathat a forintgyengülés.

Összességében kedvez a forint gyengülése a Molnak 

Miután végignéztük az üzletágak szintjén a gyengébb forint hatásait, felmerül akérdés, hogy cégszinten merre billen a mérleg. A legcélszerűbb talán az eredményekkel súlyozni a szegmensek devizahatásit, mely pontos képet nem, de legalább nagyságrendi végeredményt adhat. Mivel az eredmények messze legnagyobb részét a tradicionális olajipari tevékenységek, tehát az Upstream és a Downstream szállítja, ezért a gyengülő forint összességében kedvező a Mol számára.

A Mol a számviteli kimutatásai szerint nem rendelkezik a társaság méreteihez képest jelentős deviza származtatott pozíciókkal, tehát alapvetően a természetes fedezés eszközét használja. A hitelek devizanemenkénti megbontása jól szemlélteti a leginkább dollár és euró alapú működést, ahol az állomány 94%-a ebben a két fizetőeszközben denominált.   

Richter

A forintárfolyam változása hat a Richterre:

 • A konszolidált árbevételen keresztül, mivel a cég árbevételének 90 százalékát Magyarországon kívül, különböző devizákban realizálja.
 • A konszolidált bruttó fedezeten át, mivel a termékek konszolidált gyártási önköltségeinek devizaszerkezete eltér az árbevétel deviza szerkezetétől, itt 10 százaléknál jóval magasabb a Magyarországon forintban felmerülő, és deviza árfolyamváltozástól nem függő gyártási önköltségek aránya.
 • A konszolidált működési költségeken (marketing, K+F és igazgatási költségek) keresztül, mivel a marketingköltségekben az árbevételi szerkezetet megközelítő a devizás költségek aránya, de helyenként a K+F költségekben is (pl. klinikai vizsgálati költségek) igen magas a devizás költségek aránya.
 • A fentiekben érvényesülő árfolyam-változási hatások eredője a konszolidált üzleti eredményt alakító árfolyamhatás.
 • A konszolidált pénzügyi eredményt alakító árfolyamhatások a következők: nyitott devizás vevőkövetelések és szállítói kötelezettségek időszak végi átértékelése; devizás pénzeszközök és kötelezettségek időszak végi átértékelése; devizás vevőkövetelések és szállítói kötelezettségek teljesüléskori árfolyamnyeresége/vesztesége; devizakonverziók eredménye.
 • A konszolidált átfogó eredményt alakító árfolyamhatások: leányvállalatok, társult –és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyam különbözet (például nem pénzügyi eszközök átértékelése).

Az idei első féléves bevételek szempontjából a Richter legnagyobb piaca Oroszország, ez a piac adta a csoport bevételeinek 21,3 százalékát adja, itt az elszámolás rubelben történik, a második legforgalmasabb piac az Egyesült Államok, ami a csoport forgalmának 16,6 százalékát adja, itt dollárban történik az elszámolás, mint ahogy a 8. legfontosabb, ukrán piacon, de a tíz legnagyobb forgalmú piac között van még a negyedik helyen Lengyelország, az ötödik helyen pedig Kína, előbbin a zloty, utóbbin a kínai jüan az elszámolás devizája, ezen kívül több olyan nagy piaca is van a Richternek, ahol eurós az elszámolás, például a német, a spanyol és a francia piacon. Összességében tehát a vállalat szempontjából legfontosabb deviza a rubel, a dollár, az euró, a zloty és a jüan.

A Richter bevételeinek es kiadásainak devizaszerkezete jelentősen eltér, a működési eredményt a devizaárfolyamok ingadozásai jelentősen befolyásoljak. A devizaárfolyam-kockázat kezelésének alapja a Richter igazgatósága által jóváhagyott stratégia, a treasury terület rendszeresen elemzi a kockázati kitettséget es a rendelkezésre álló fedezési lehetőségeket. A Richter kizárólag sztenderd derivativ eszközöket (például határidős szerződéseket) használ fedezési célokra. Fedezeti ügyletek megkötésére akkor kerül sor, amennyiben a kockázati helyzet es a potenciális előnyök azt ésszerűvé teszik, megkötésükre kizárólag az anyavállalat jogosult, a devizaárfolyam-kockázat kezelését a Richter rendszeresen értékeli. A társaság 2018-as éves jelentéséből kiderült, hogy a cégcsoportnak a tavalyi év végén nem volt nyitott határidős ügylete.

A Richter 2017 végére visszafizette a banki hiteleit, így ezen a csatornán keresztül semleges a forint árfolyamának változása.

A Richternél a konszolidált üzleti eredményre gyakorolt árfolyamhatás csupán becsülhető, azonban erről annyi elmondható, hogy az árbevételben megjelenő árfolyamhatást a költségekben megjelenő árfolyamhatások részben kompenzálják, de nem oltják ki: tehát például a 2019.  első félévében az árbevételben jelentkező közel ötmilliárd forint árfolyamnyereséget a gyártási önköltségben és a működési költségekben jelentkező árfolyamveszteségek részben kompenzálták, de teljesen nem oltották ki. A

Magyar Telekom

Három fő csatornán keresztül hat a Magyar Telekom működésére a forint árfolyamának változása:

 • Észak-Macedón leányvállalat eredménye
 • Működési és beruházási költségek
 • Finanszírozás

Észak-Macedón leányvállalat eredménye

Az észak-macedón leányvállalat, a Makedonski Telekom (Maktel) eredménye macedón dénárban keletkezik, aminek az árfolyama euróhoz kötött, az euróval együtt a dénárral szemben is rekordszintre gyengült a forint az elmúlt hetekben.

A Magyar Telekom bevételeinek közel 8,5, EBITDA-jának több mint 11 százalékát adja az észak-macedón leánycég, aminek a profit- és cash-flow hozzájárulása is pozitív a csoport eredményéhez, forintban kifejezve a Maktel eredménye gyengébb forint mellett magasabb, vagyis ezen a csatornán keresztül pozitívan hat a gyengülő forint.

mac

Működési és beruházási költségek

A Magyar Telekom magyarországi működési költségeinek (opex) 15 százaléka, beruházási költségeinek (capex) pedig közel fele merül fel jellemzően euróban, kisebb részben dollárban, tavaly az előbbi 440, utóbbi 80 milliárd forintot tett ki, vagyis a 2018-as számok alapján összesen közel 110 milliárd forintnyi devizás tételről beszélünk. A vállalat masszív beruházási programot hajt végre, nem csak a mobil, de a vezetékes hálózatát is fejleszti, ráadásul az idei frekvenciaaukciót követően az 5G-hálózatát is elkezdi kiépíteni, az ezekhez a beruházásokhoz szükséges külföldről beszerzett eszközökre a gyengülő forint mellett egyre többet kell költenie a Telekomnak. Ráadásul a vállalatnál az eszközértékesítés (mobiltelefonok, tabletek TV-k stb.) is felpörgött, az elmúlt negyedévekben ezek adták a csoport bevételeinek közel hatodát, a gyengülő forint mellett az ezzel kapcsolatos költségek is emelkednek, hiszen az eladott készülékek nagy részét euróban vagy dollárban szerzi be a vállalat.

eszk

Finanszírozás

A Magyar Telekomnak az anyavállalattal, a Deutsche Telekommal szemben állnak fenn hitelei, az anyacég euróban hitelezi a magyar vállalatot, de ezeket a hiteleket a Magyar Telekom elswapolja, így ennek a tételnek valós cash hatása nincsen.

Tehát a Magyar Telekom működésére az észak-macedón leánycég eredményén keresztül pozitív, a működési és beruházási költségeken keresztül negatív a hatása a forint gyengülésének, a finanszírozási oldalon pedig semleges a hatás, összességében azonban inkább kedvezőtlen a forint gyengülése a Magyar Telekomra.

 (Csak a teljesség kedvéért: a Magyar Telekom magyarországi bevételeinek egy része, jellemzően a nagyvállalati szektorban devizában denominált, de ezek nagyságrendje minimális a devizában denominált kifizetések arányához képest)

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images

Autógyár robotokkal
Alteo klub
20191003_0003_MOR
Frankfurti tőzsde
Coaching
Boris Johnson szavazas brexit dontes parlament1500
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Befektetési termékek a magas hozam reményében.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Junior elemző/elemző

Junior elemző/elemző

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
2019. november 14.
Portfolio Banking Technology 2019
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
Autógyár robotokkal