Csúnya veszteségbe szaladt bele a CIG Pannónia
Üzlet

Olasz meló: kiszállhat a vagyonbiztosításokból a CIG Pannónia

A CIG Pannóniától „békeidőben” elvárható több mint 2 milliárd forintos nyereség helyett 641 millió forintos veszteséggel zárta a biztosító 2019-et, amely kétségtelenül a társaság sötét éve volt a vagyonbiztosítási érdekeltség olaszországi veszteségei miatt. A negyedik negyedév 287 millió forintos mínuszt hozott a csoportnak, ráadásul az utolsó hónapokban újabb nagy kárigények merültek fel a vagyonbiztosítóval szemben. Miközben az életbiztosítási tevékenység nem kiugró mértékű, de elfogadható növekedést produkált, az eddig 2,4 milliárd forintba kerülő olasz események áldozatát, a vagyonbiztosítási tevékenységet a megszüntetett tevékenységek közé sorolták át, magyar és lengyel portfólióit értékesítheti is a társaság.

A fő üzenetek

Mielőtt a negyedéves számokra rátérnénk, a gyorsjelentésből az alábbiakat mindenképpen érdemes kiemelni:

  • az adózott eredmény visszaesése tavaly a 2018-as 1,794 milliárd forinthoz képest két tényezővel magyarázható: egyrészt a nem-élet szegmensben az olasz határon átnyúló kezesi biztosítási terméknél bekövetkezett jelentős káreseményeknek és kapcsolódó visszaéléseknek, amelyek teljes eredményhatása 2,390 milliárd forint volt eddig, másrészt a Konzum/Opus részvény átalakításon realizált 1 056 millió forint árfolyamveszteségnek.
  • e hatások nélkül a csoport adózott eredménye 2019-ben 2,805 milliárd forint lenne, 1,011 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban,
  • 2019 egészében az életbiztosítási díjbevételénél 9 százalékkal lett több, 18,041 milliárd forintra rúgott, az élet új szerzés pedig 4 286 millió forint, amely 33%-os növekedést mutat 2018 új szerzéséhez képest, érdemben elmozdult a biztosító a kockázati és hagyományos termékek értékesítése irányába, és a csoportos biztosítások is segítettek, a biztosító függő ügynöke, a PPK 443 millió forintos állománydíjnál jár,
  • az „olasz meló”, amelyet cikkünk végén összefoglalunk, megrendítette az EMABIT tőkehelyzetét, a szavatolótőke-megfelelés fél éven belüli helyreállításához az EMABIT megvizsgálta egyes, magyar és lengyel portfólió elemek értékesítésének lehetőségét, és megállapították, hogy a vállalkozás folytatásának elve a teljes EMABIT esetében nem fenntartható, így azt a megszüntetett tevékenységek közé sorolták át a gyorsjelentésben,
  • a társaság és az OPUS a stratégiai együttműködésüket a kölcsönös üzleti érdekek mentén új alapokra kívánják helyezni. Ezzel kapcsolatban a felek tárgyalásokat folytatnak egymással,
  • a CIG Pannónia saját tőkéje 16,772 milliárd forintról 13,599 millió forintra, vagyis 19 százalékkal csökkent 2019-ben, a vagyonbiztosító leányvállalat szavatoló tőkemegfelelésének csökkenése nincs jelentős hatással az anyavállalat, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkemegfelelésére, amely 343%, míg a konszolidált tőkemegfelelése 268%.

Negyedéves számok

A CIG Pannónia negyedik negyedév számai az olaszországi problémák elhúzódására utalnak, az adózás utáni eredmény -287 millió forint lett. Az olasz ügyek rendezését a koronavírus-járvány is hátráltatja, így e téren még jelentősek a biztosító kockázatai.

A negyedik negyedévben az életbiztosítási tevékenység 5,4 milliárd forintos díjbevételt ért el, ami csaknem 15%-kal alacsonyabb a 2018. negyedik negyedévi számnál, ám gyakorlatilag az egyszeri/eseti díjak visszaesésének a következménye, a rendszeres díjak megfelelően produkáltak.

Ezt bizonyítja alábbi ábránk: az új szerzésekből származó díjak 17%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, a korábban kötött szerződésekből származó (megújítási) díjak 4,7%-kal nőttek, az egyszeri/eseti díjbevételek viszont 60%-kal visszaestek. Utóbbi nem tekinthető drámai fejleménynek, hiszen az egyszeri/eseti díjak jellemzően nagy volatilitást mutatnak a legtöbb biztosítónál.

A csoportról az olasz események miatt terjedő kedvezőtlen híreknek láthatóan 2019 utolsó három hónapjában sem volt jelentős visszavető hatása az értékesítésre: a unit-linked termékek új értékesítése több mint 4%-kal, a hagyományos biztosításoké csaknem 6%-kal nőtt a társaságnál 2018 utolsó három hónapjához képest.

A CIG Pannónia természetesen 2019-ben is nagyon szigorú költségkontrollra volt rákényszerülve, ez a számokon is jól látható. Az életbiztosítási portfólió eredménytermelő képességét és a költséghatékonysági törekvések eredményét dicséri, hogy a két nagy negatív nélkül több mint 1 milliárd forinttal növekedett volna a biztosító nyeresége.

A koronavírus-járvány hatásai sajnálatos módon többszörösen is érintik a biztosítókat: miközben megnehezítik az olasz ügyek rendezését az ottani súlyos járványhelyzet miatt, az értékesítésekre, sőt a meglévő életbiztosítások visszavásárlási rátájára is negatív hatással lehet Magyarországon is. Ennek a hatásai természetesen még nem látszódtak a gyorsjelentésben megjelenő számokon, ez leginkább az idei második és harmadik negyedév kockázata lesz minden magyar biztosító számára.

Kereskedés CIGPANNONIA-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Mi is ez az olasz meló?

A gyorsjelentés tömören összefoglalja a CIG csoport olaszországi veszteségeinek a történetét, amelynek lényege az alábbi. A vagyonbiztosító érdekeltség, a CIG EMABIT Olaszországban bejegyzett vállalkozások és magánszemélyek részére kezesi biztosításokat nyújtott 2014 óta, ezeken több mint 383 millió euró (127 milliárd forint) kitettsége állt fenn 2019 végén, 3 598 szerződéses ügyféllel és 494 kedvezményezettel szemben. A kedvezményezettek jelentős része az olasz állam egyes entitásai (ügynökségek, önkormányzatok, stb.). E kezesi biztosítások esetében 2018 végén, illetve 2019 elején négy nagy ügyfél részére kiállított biztosítási kötvények (gaming illetve public concessions termékek) esetében lehívási kérelem érkezett az EMABIT-hoz a kedvezményezett – az olaszországi szerencsejátékok felügyeletét ellátó – Vám és Monopólium Ügynökség (ADM) részéről. A szerződéses kötelezvények összértéke kb. 12 millió euró volt. E lehívások azonban megfelelő alátámasztást nem tartalmaztak és olasz szakértők elsődleges véleménye az volt, hogy a kárigény nélkülözi a jogalapot. A 2019 során folytatott egyeztető tárgyalások során a kedvezményezett követelését közel az eredeti összeg egynegyedére csökkentette és a fennmaradó összeg vonatkozásában megfelelő alátámasztást nyújtott be. Az EMABIT a 3,167 millió euró összegű kárt 2019. november végéig kiegyenlítette.

E kárrendezési folyamattal párhuzamosan vált nyilvánvalóvá, hogy az olasz kezesi biztosítások vonatkozásában az EMABIT viszontbiztosítási szerződése hamisítvány, így a fennálló teljes kitettsége viszontbiztosítás nélküli. Az EMABIT és az Africa RE közötti viszontbiztosítási szerződés megkötésére 2015-ben egy Lloyds bróker közvetítésével, egy Svájcban engedéllyel rendelkező brókeren keresztül került sor, a viszontbiztosítói pénzügyi elszámolások (viszontbiztosító díj, viszontbiztosítói megtérítés stb.) mind a közvetítőn keresztül történtek. A fedezet fennállásának tisztázása érdekében az EMABIT közvetlenül az Africa Re-hez fordult. Az Africa Re 2019. szeptember 16-án kelt levelében arról tájékoztatta a EMABIT-ot, hogy a bemutatott dokumentumokon szereplő közvetítőkkel semmilyen kapcsolatban nem áll, a fedezetigazoló dokumentumok hamisak, azok nem az Africa Re-től származnak.

A fentiekből következően az EMABIT a teljes olasz üzletághoz kapcsolódó kitettség tekintetében maradt viszontbiztosítási fedezet nélkül, amire korábban azt feltételezte, hogy az Africa RE-vel kötött szerződés közel 95-99%-os quota share fedezetet nyújt. Ezen feltételezett viszontbiztosítás nélküli portfolión a kitettség év végére 256 millió euróra csökkent. A szerződés megkötésében résztvevő 3 viszontbiztosítási alkuszok felelősségre vonását az EMABIT megkezdte, a csalás kapcsán feljelentést tett. A szerencsejáték koncessziókhoz kapcsolódó ADM károk mellett egy másik jelentős kárlehívás is érkezett az EMABIT-hoz. 2019. negyedik negyedévében az ADM egy üzemanyag kereskedő társaság jövedéki adó tartozására hivatkozva jelentett kárt az EMABIT által kiállított kötelezvényekre. A kárlehívás összege a két egyenként 5 millió eurós kötelezvényre összesen 10 millió euró. Az EMABIT a kár körülményeinek megvizsgálását követően a kárkifizetést elutasította, csalárd szerződéskötés miatt feljelentést tett, valamint az ADM lehívást kezdeményező lépései ellen bíróság előtt kért jogorvoslatot.

A fent leírt események alapján az MNB - egy újabb célvizsgálat keretében, 2019. október 22. napján az EMABIT-tal szemben ideiglenes intézkedést alkalmazott. Legfeljebb egy éves időtartamra megtiltotta az EMABIT számára, hogy az olaszországi határon átnyúló tevékenysége során kezesség és garancia ágazatába tartozó új biztosítási szerződést kössön, a már megkötött szerződéseket meghosszabbítsa. Másrészt kötelezte, hogy biztosítási tevékenységének körültekintő és megbízható, az EMABIT pénzügyi helyzetét nem veszélyeztető, megerősített kockázatkezeléssel és kontrollokkal ellátott művelését biztosító intézkedések meghozatalát haladéktalanul kezdje meg.

Ezen eseményeknek a 2019-es év folyamán jelentős negatív hatása volt a leányvállalat szavatoló tőkéjére. Az EMABIT 2019. november 5-én a Bit 267. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentette a Magyar Nemzeti Bank felé, hogy szavatolótőkéje a szükséglet 102%-ára esett és fennáll annak a kockázata, hogy az elkövetkező három hónapban a törvényben meghatározott szint alá csökken. A Magyar Nemzeti Bank (“MNB”) ezután kötelezte az EMABIT-ot, hogy legkésőbb 2020. január 4. napjáig jóváhagyás céljából nyújtson be egy pénzügyi helyreállítási tervet az MNB részére. A helyreállítási terv elsődleges célja, hogy a társaság bemutassa azokat a konkrét intézkedéseket, amelyekkel biztosítani tudja, hogy a Társaság szavatolótőke megfelelési mutatója (SCR) 100% felett maradjon a Bit. 309. § (2) iránymutatásait figyelembe véve.

Az EMABIT határidőre elkészítette a helyreállítási tervet, melyben részletesen bemutatta az olasz üzletágban történteket, valamint elemezte a vállalat historikus tevékenységét. Ezt követően bemutatta a szavatolótőke megfelelés helyreállítására rendelkezésre álló különböző potenciális eszközöket, továbbá azok előnyeit és hátrányait. A lehetséges alternatívák mellett részletezte az igazgatóság által elfogadott cselekvési terv konkrét lépéseit, amik egyrészt az olasz helyzet jogi kezelését és a kármentést célozzák egy 12 pontos akcióterv segítségével, másrészt segítik a vállalat tőkemegfelelésének elvárt szintre emelését. A szavatolótőke-megfelelés fél éven belüli helyreállításához az EMABIT megvizsgálta az egyes portfólió elemek értékesítésének lehetőségét.

 Az EMABIT megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az olasz kezesi portfólió kifuttatása mellett, a magyar portfóliók operációja változatlanul megy tovább. A leányvállalat tőkemegfelelése várhatóan e pálya mentén is helyreáll 2020 végére, ugyanakkor a meglévő állományban és a már 4 bejelentett függőkárokban lévő jelentős bizonytalanság miatt ez a szint nem garantálható az olasz állományok kifutásáig.

Emiatt az EMABIT megvizsgálta azon szcenárió lehetséges hatásait, amelyben az olasz portfólió kifuttatásra kerül, emellett 2020 második negyedévében eladásra kerülnek a profitábilis magyar és lengyel portfóliószegmensek. A helyreállítási hatás a portfoliók reális áron történő értékesítéséből adódik egyrészt ezek tőkekövetelményének csökkentésén, másrészt a tőkének a pozitív eladási áron való növekedésén keresztül.

orban varga penzugyi akciocsoport koltsegvetes
koronavirus
maradj ottho
sebastian kurz ausztria
koronavirus franciaorszag
traders
tanker_olaj_shutter
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. május 21.
FM & Office 2020
2020. május 21.
Future City 2020
2020. június 2.
Smart Logistics 2020
2020. június 9.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Junior portfoliókezelő

Junior portfoliókezelő
Online előadás
Piaci trendeket és extrém árfolyammozgásokat azonosítunk.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
koronavirus