adobevallas-2022-hatarido-nav-ado-hatarido-adobevallas-tervezet
Üzlet

Így változik a kata: benyújtotta a módosítást a kormány

Csiki Gergely
A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az új kata törvényt - jelentette be hétfőn a Pénzügyminisztérium. A tárca szerint az új szabályozásra azért van szükség, mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat, ezzel az államkasszát, a munkavállalókat és a tisztességes adózókat is megkárosították. Gyorsértékelésünk már olvasható a cikkben. Lényeges változás, hogy a kisadózók nem élvezhetik az alacsony adó előnyét, ha egyetlen forintot is beszámláznak céges ügyfeleknek. Egyúttal megszűnik a bt-k katás adózásának lehetősége. Egyetlen nap alatt gyakorlatilag több százezer kisadózó életét írja át a kormány, nagy mértékben szűkítik ezzel az eddigi katázók körét, és az érintetteknek év közben kell alkalmazkodniuk az új adószabályokhoz. A lehetséges következmények között meg lehet említeni a feketegazdaság előretörését, valamint az érintettek esetében az adóterhek emelkedését.

Így szól a Pénzügyminisztérium közleménye

"Az új kata, a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak" - olvasható a PM összefoglalójában, amely szerint:

Az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint.

A tárca szerint "az új kata szabályai egyértelmű viszonyokat teremtenek a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják". A legfontosabb szabály pedig, hogy:

"A katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne".

Amennyiben az Országgyűlés megszavazza, az új kata szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz. Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely 2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.  

Gyorsértékelés

Jól látható, hogy a kormány számára elsődleges fontosságú volt a kata szabályainak módosítása a színlelt foglalkoztatás megszüntetése miatt. Ez ugyanis az állam számára is adóbevétel-kiesést okozott.

Úgy tűnik viszont, hogy a kormány a jelenleg kata szerint adózók jelentős részének ellehetetleníti a katázását, azáltal, hogy a cégektől származó bevételt kizárja az érintettek bevételeiből (nekik a katához képest kevésbé előnyös átalányadózást ajánlja). Ez nagyon komoly mértékben érinti a 450 ezer katás adózót, és ők várhatóan jelentős adóteher-emelkedéssel nézhetnek szembe, amennyiben cégeknek (is) számláznának, és amennyiben ezek a tranzakciók a jövőben nem terelődnek be a feketegazdaságba, vagyis amennyiben ők egyáltalán a kata hatálya alatt maradnak. A kata megalkotásának egyik nagy előnye (az egyszerű adónemből fakadó előnyei mellett), hogy fehérítette is a gazdaságot, mivel olyan tranzakciók tisztultak ki, amelyeket korábban nem vallottak be a felek.

Külön érdekessége a törvényjavaslatnak, hogy felvállalja az adózók megkülönböztetését és előnyben részesíti a taxisokat (nekik a jövőben is származhat bevételük cégektől), furcsa magyarázat közepette.

A módosítás másik pikantériája, hogy miközben elvonja a céges bevételt a katázóktól (kivéve a taxisok), vagyis a potenciális árbevételük csökken az érintetteknek, megemeli 12 millió forintról 18 millió forintra az árbevételi határt. Az érintettek ezt nemcsak furcsának találhatják, hanem igazán cinikus lépésnek is.

Ezzel a lépéssel feltehetően több százezer kisadózó jár közvetlenül rosszabbul, amit nehezen lehet a következőkben "nem megszorításként" kommunikálni. Ez az a szófordulat (megszorítás), amit a kormány az elmúlt hetekben a bejelentett 2000+2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítás kapcsán minden erejével került és elhatárolódott a kifejezéstől is. Érdekességképp azt is megjegyezzük, hogy a kormány ezzel a lépésével több százezer kisadózót hozhat közvetlenül hátrányos helyzetbe, miközben az elmúlt hetekben nyíltan kiállt a globális minimumadó ellen, a legnagyobb vállalatok védelme érdekében.

Az már csak hab a tortán, hogy az adózóknak éven belül kell felkészülniük és alkalmazkodniuk az új adószabályokhoz. Ez ugyanakkor nem szokatlan gyakorlat a kormány részéről, elég ha csak a különadó-bejelentésekre gondolunk.

A kata-szabályok beterjesztése és változtatása nem meglepetés, az elmúlt hetekben Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke már belengette a változtatásokat, és folyamatosan szivárogtak az információk. A Pénzügyminisztériumban többször is egyeztettek a kata módosításáról, többek között az MKIK elnökével is és ez alapján már biztosra vehető volt, hogy változik az adónem. Korábban már több olyan adómódosításra is volt példa, amit Parragh László vezetett fel és a kormány elfogadta.

Azonban ezek között nem szerepelt a cégektől származó bevétel kizárása, ez talán a legnagyobb újítása a kata-törvényjavaslatnak.

A törvénymódosító javaslathoz csatolt kivételességi eljárásból az is kiderül, hogy a kormány egyetlen nap alatt szeretné elfogadtatni a parlamenttel az adómódosítást, ez felveti a kiszámítható adópolitika kérdését.

A törvényjavaslat részletei

A parlament elé került törvényjavaslat 22 oldalas, Varga Mihály pénzügyminiszter terjesztette be.

Ez gyakorlatilag teljesen új adótörvényt hoz létre a kisadózók számára.

Az indoklásban a kormány így fogalmaz:

"A törvényjavaslat célja, hogy olyan új törvényi szabályokat alakítson ki, amelyek – megőrizve a kisadózó vállalkozások tételes adójának pozitív eredményeit – biztosítják, hogy az adónem továbbra is elsősorban az eredetileg megcélzott személyi kör, a ténylegesen is vállalkozási tevékenységet folytató legkisebb adóalanyok számára legyen vonzó adózási alternatíva. A cél a jövőben is az, hogy a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozó kapjon lehetőséget arra, hogy a tevékenységét terhelő valamennyi közteher-fizetési kötelezettségét csekély adminisztráció mellett, méltányos mértékű tételes adó megfizetésével teljesíthesse".

"A törvény továbbra is alacsony összegű kevés adminisztrációval járó, egyszerű adózási formát kínál a kisadózó vállalkozásoknak. Az új szabályozásra azért volt szükség, mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat ezzel az államkasszát, a munkavállalókat és a tisztességes adózókat is megkárosították. Az új kata megszünteti a visszaéléseket emellett kedvezőbb feltételeket kínál legkisebb vállalkozóknak" - írják.

Érdekességképp jegyezzük meg, hogy az általános indoklás első 2 bekezdésében 3 helyesírási hibát is találtunk. Ez arra utal, hogy meglehetősen sietős volt a törvényjavaslat benyújtásának folyamata.

Az adó alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó (azt a törvényjavaslat a)-j) pontig részletezi, hogy ki tekinthető főfoglalkozású egyéni vállalkozónak), ha az állami adó- és vámhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatvány alkalmazásával bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti. Az adóalanyiság létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany a bejelentést megelőzően az adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózást választott - szól a törvényjavaslat.

Mindez azt is jelenti, hogy az eddigiekkel ellentétben megszűnik például a betéti társaságok kata-lehetősége. A törvényjavaslat úgy szól ugyanis, hogy a kisadózó nem más, mint "a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adózást jogszerűen választó egyéni vállalkozó".

A törvényjavaslat kimondja továbbá, hogy "a kisadózói adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó bejelenti a nevét, címét, adószámát és társadalombiztosítási azonosító jelét. Ha az egyéni vállalkozó bejelentett adataiban változás történik, a változást az annak bekövetkeztét követő 15 napon belül be kell jelenteni".

"Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, akinek az adószámát az állami adóés vámhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll".

"Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, aki az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett".

Az 5. paragrafus szabályozza azt, hogy mikor szűnik meg a kiadózói adóalanyiság és itt a g) pont tartalmazza a jelenlegi katázók felé a legfontosabb üzenetet:

A kisadózói adóalanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.

Érdemes megemlíteni, hogy a törvényjavaslat indoklása érdemben nem tér ki arra, hogy miért nem fogadhat el bevételt egy kisadózó céges megrendelőtől. És a törvényjavaslat azt sem magyarázza meg, hogy a taxisok miért élveznek kivételt. A pénzügyminisztérium közleménye említ csak meg annyit, hogy a taxisoknál a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

A kisadózó a bevétel megszerzését követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) bevételt szerez, kivéve ha a bevétel a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származik, vagy az a fizetési számláján jóváírt kamat - részletezi a törvény. Következményei is vannak, ha valaki cég felé számláz katás adózóként: "az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható".

A 7. paragrafus mondja ki a tételes adó mértékét, ami havonta 50 ezer forint. A tételes adó teljes összegét az adóalanyiság fennállásának minden megkezdett naptári hónapjára meg kell fizetni. A tételes adót a kisadózó a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

A 8. paragrafus sorolja fel, hogy a tételes adóval mely közterheket teljesíti az érintett. A kisadózó az adóalanyiság időszakában mentesül a gazdasági tevékenységével összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:

  • az Szja tv. szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
  • a saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék megállapítása, bevallása és megfizetése;
  • a szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása és megfizetése.

A tételes adó megfizetésével a kisadózó nem mentesül az általa foglalkoztatott magánszemélyek foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól - mondja ki a törvénytervezet.

A törvény egyébként augusztus 1-jén lép hatályba, de a legtöbb paragrafus csak szeptember 1-jétől él. De például már augusztustól él az a paragrafus, ami kimondja, hogy a kisadózói adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

A törvényjavaslat érdekessége továbbá, hogy a törvénymódosítás utáni állapotok közepette új adónemről beszél, és már nem katáról.

Címlapkép: Getty Images

tőzsde részvény
Mol Dunai Finomító Dufi benzinkút kőolajfinomító
cser-palkovics andras
zaporizzsjai-atomeromu-ukrajna

Holdblog A pénz valódi értéke

(Archívumunkból 2019)   Értékalapú befektetőként törekednünk kell arra, hogy olcsó eszközöket tartsunk a portfóliónkban....

2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
2022. szeptember 15.
Property Investment Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Model Validation Quantitative Analyst

Model Validation Quantitative Analyst
Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Díjmentes online előadás
Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni?
tőzsde részvény