Prémium

Az alkusz veled van - Ügyfélélmény és a testre szabott megoldások a siker záloga (x)

PR cikk
„Akár 10-15 százalékos díjcsökkentést is elérhetnek a nagyvállalati ügyfeleink biztosításaiknál a támogatásunkkal, a szerződések műszaki tartalma pedig akár 25-30 százalékkal is javulhat” – mondta el Keszthelyi Erik. A Hungarikum Biztosítási Alkusz társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója a lapunknak adott interjúban beszélt arról is, hogy miért kulcsfontosságú az, hogy a biztosításközvetítők a kárrendezés során is támogassák megbízójukat, ráirányítva a figyelmet a vállalkozás rejtett kockázataira, illetve milyen új megoldásokat vezettek be a COVID-19 járványra reagálva.
hungarikum alkusz

Tapasztalatai szerint mennyire kezelik tudatosan a hazai vállalkozások a biztosításaikat? Keresik az új lehetőségeket, vagy inkább a már bevált módszerekben és szolgáltatókban bíznak?

A cégméret, a tulajdonosi háttér és a vállalati kultúra egyaránt nagyban befolyásolja, hogyan viszonyulnak a biztosításokhoz a társaságok, de számos esetben, még nagyvállalatoknál is, azt tapasztalatom, hogy nem tudják pontosan, milyen biztosításokkal rendelkeznek, és azok mire nyújtanak fedezetet. Ez pedig egyértelműen a biztosításközvetítő hibája és felelőssége, mert nem teljesítette az alapvető feladatát! Hiszen egy biztosításközvetítőnek kötelessége, hogy felmérje, milyen biztosítási védelemre van szüksége a hozzá forduló vállalatnak, megversenyeztesse a piacon elérhető biztosításokat, és ezek közül segítsen a legmegfelelőbbet kiválasztani. De a folyamat ezzel még nem ér véget!

Szomorúan tapasztalom, hogy sok cég „beleragadt” egy 5-10 évvel ezelőtti biztosítási portfólióba,

ami 2021-ben már messze nem fedi le a társaság működéséből eredő kockázatokat, díjban jóval drágább, mint az újszerű biztosítási konstrukciók és szolgáltatási körében csak a töredékét tartalmazza, mint amit egyébként tartalmazhatna, halkan jegyzem meg, hogy sok esetben kedvezőbb díjon, mint a meglévő szerződése.

Egy tulajdonosnak nincsen ideje arra, és nem is várható el tőle, hogy nyomon kövesse ezeket a biztosítási szerződéseket. Ezért nehezen változtatnak, és jellemzően új biztosításközvetítőt már csak akkor keresnek, ha valami igazán fájó dolog történik náluk – persze biztosítási szempontból. Pedig egy valóban támogató partnerrel rendkívül komoly változásokat tudnának elérni már a kezdetektől. A mi gyakorlatunkban is számos példa volt arra, hogy a megbízónak nagyon nagy biztosítási portfóliója volt, és ez nem csak azt jelentette, hogy sok biztosítással rendelkezett, hanem hogy azokat számos biztosítónál kötötte meg különböző biztosítási fedezettel és eltérő évfordulókkal, így követhetetlen volt számára, hogy mikor mi történik.

Mekkora megtakarításról beszélünk egy ilyen biztosítási portfólió egységesítésnél?

A megtakarítás természetesen ügyfelenként és portfólió mérettől függően eltérő lehet, de a díjcsökkenés mértéke akár a 10-15 százalékot is elérheti. A biztosítások műszaki tartalmában pedig még ennél is nagyobb, sok esetben 25-30 százalékos javulást tudtunk elérni. Minden biztosításközvetítőnek kötelessége lenne, hogy évről évre ügyfelével közösen áttekintse a vállalat működését és a feltárt kockázatokhoz igazítva bekérje a biztosítók ajánlatait, hozzátéve a saját maga által kínált szolgáltatásokat. A beérkezett ajánlatok alapján pedig prezentálja a legmegfelelőbb konstrukciókat, és segítsen kiválasztani a következő időszakra szóló biztosítási csomagot. Ez a Hungarikum Alkusz működésének alapvető részét képezi.

Társaságunknál az ügyfelek naprakész igényeinek kiszolgálása érdekében egy külön szakmai stáb dolgozik. Nem fordulhat nálunk az elő, hogy a nagyvállalati ügyfeleinkhez kijelölt dedikált kapcsolattartó nem versenyezteti meg a szerződés évfordulójának közeledtével a biztosítótársaságokat és nem tekinti át az új igényeket.

A költségek csökkentése, illetve a kedvezőbb feltételek elérése komoly érvek a biztosításközvetítő mellett, de mivel tudják még támogatni az ügyfeleiket? Miben tud mást, többet nyújtani a Hungarikum Biztosítási Alkusz, mint a versenytársai?

Az ügyfelekkel való szoros és aktív kapcsolattartásnak, valamint a mély és alapos biztosításszakmai ismereteknek köszönhetően vagyunk képesek arra, hogy mindig a megbízóink által végzett speciális gazdálkodási-, szolgáltatási és üzleti tevékenységhez igazítsuk a biztosítási szerződéseiket, azaz valóban testre szabjuk azokat számukra. A megbízók igényeihez illeszkedő konstrukciók kidolgozását részletes kockázatelemzéssel és audittal is támogatjuk, hogy a biztosítási portfólió lefedjen minden biztosítási szempontból releváns kockázatot.

A folyamat során felmérjük az ügyfeleink birtokában lévő vagyontárgyakat, és segítünk meghatározni a tevékenységi körükből adódó és biztosítással lefedhető kockázatokat.

A meglévő biztosítási szerződések vizsgálata során kiemelt figyelmet fordítunk a fedezeti kör, a biztosítási összeg, a kártérítési limitek, és az önrészesedés feltételeire, vagyis annak megállapítására, hogy a biztosítások milyen mértékben fedik le a tevékenységükben rejlő összes kockázatot, illetve azok mennyire nyújtanak anyagi biztonságot a vagyontárgyakat fenyegető lehetséges káresemények bekövetkezésekor. Úgy gondolom, hogy az ügyfélélmény meghatározó a sikerünk szempontjából. Ezt erősíti az is, hogy a biztosítási szerződések megkötése és menedzselése mellett mi a kárrendezésben is maximálisan támogatjuk ügyfeleinket.

Ez mit jelent a gyakorlatban?

A kárrendezési folyamat támogatására a vállalatunknál közel 30 fős szakmai csapat működik, ami kuriózumnak számít a hazai biztosításközvetítői piacon. A biztosításközvetítő legfontosabb feladatai közé tartozik az is, hogy kár esetén a megbízók érdekeit képviselve, mintegy közvetítő csatornát képezzen a biztosító és az ügyfél között. A sikeres kárrendezés egyik kulcsa ugyanis, hogy olyan úton és formában történjen meg a kárbejelentés, amit a biztosító be tud fogadni, de fontos tényező az idő is, hiszen minél több idő telik el a kárbejelentés után, annál nehezebb felgöngyölíteni egy bizonyos káreseményt, és annál bonyolultabban lehet beszerezni azokat a dokumentumokat, amikre a biztosítónak szüksége van.

Éppen ezért mind a káresemények felmérésében, mind pedig a kárrendezés folyamatos nyomon követésében is segítjük ügyfeleinket.

A biztosításközvetítő közreműködése azért is tud igazán értékes lenni a vállalkozások számára, mert nem hagyja elévülni a károkat, folyamatosan nyomon követi azok teljesítését. Kapcsolatban van a projektmenedzserrel, gazdasági vezetővel, esetenként az építésvezetővel, a másik oldalon pedig a biztosítótársasággal.

Milyen eredményeket értek el ezeknek a folyamatoknak köszönhetően az elmúlt években a kárrendezésben?

Az elmúlt években folyamatosan nőtt az általunk menedzselt kárügyek száma és az ügyfeleink számára kifizetett összeg is. A múlt évben összesen 12000 ügyet zártunk le, a kárkifizetés összege pedig elérte a 4,7 milliárd forintot, ami 2019-hez képest 37 százalékos növekedést jelentett.

Mik a tapasztalatai, mennyire fedik le a hazai vállalkozások biztosításai a veszélyeket, vannak esetleg rejtett kockázatok?

Többször előfordult már, hogy azért jelentkezett nálunk egy vállalat, mert a kárrendezésben volt szüksége segítségre, mivel jelentős hiányosságok voltak a korábban megkötött szerződésben. Ez nem feltétlenül teljesen ismeretlen kockázatokat jelentett, egész egyszerűen a szerződés kidolgozásakor nem figyeltek oda minden részletre.

Társaságunknál minden egy részletes kockázatelemzési audittal kezdődik, ugyanis felelősséggel tartozunk minden ügyfelünk iránt, aki bizalmat szavazott nekünk,

és ahhoz, hogy egy biztosítási portfólió lefedjen minden kockázatot, kulcsfontosságú, hogy egy részletes kockázatelemzési audit során az ügyfelek birtokában lévő vagyontárgyak, és a tevékenységi körükből adódó kockázatok beazonosítása megtörténjen. Ugyanis csak a nevesített kockázatokat tudjuk „all risk” típusú, azaz teljes körű védelmet nyújtó biztosításokkal lefedni. A piacon sajnos igen nagy tér van még a fejlődésre ezen típusú biztosítások elterjedésére.  

Keszthelyi Erik
Keszthelyi Erik

Sokszor látunk példát arra is, hogy az ügyfél nincs pontosan tudatában annak, hogy mire is szól a biztosítási szerződése. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a keletkező károkat nem a biztosítóval rendezi, hanem más megoldást választ. Például egy viharkár esetében, ha átalánydíjas szerződése van egy karbantartócéggel, akkor a helyreállítást ennek keretében végezteti el és nem veszi igénybe a biztosításból adódó fedezetet. Ebben az esetben a kockázatot az jelenti, hogy nem használják ki a rendelkezésükre álló lehetőséget, ami egy jól működő, rendszeres kommunikáción alapuló megbízó-biztosításközvetítő kapcsolattal kiküszöbölhető.

Érdemes átgondolni, milyen események jelenthetnek veszélyt a folyamatos működésre és megvizsgálni, hogy ezekre milyen biztosításokat lehet alkalmazni.

Ilyen lehet például egy természeti káreseményt követően az üzem újraindításához szükséges költségek biztosítási fedezete. De ide sorolható az is, amikor szakértőink segítségével azt vizsgáljuk, hogy megbízónk új projektjében milyen előírásokat alkalmazzon a kivitelezői szerződésben a biztosítottságra vonatkozóan egy közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel szemben.

Társaságunk egyben kockázatelemzési szolgáltatást is nyújt, hogy ügyfeleink olyan biztosításokkal rendelkezzenek, melyek kár esetén biztosítják a zavartalan és zökkenőmentes cégműködést.

A COVID-19 járvány alapjaiban forgatta fel az életünket, hogyan alkalmazkodik a Hungarikum Biztosítási Alkusz az új körülményekhez?

A  megváltozott munkarendre való átálláson túl, új termékekkel is reagáltunk a jelen körülményekre. Speciális biztosítási megoldást dolgoztunk ki a COVID-19 járványbetegségre szabva, ami az egészségügyi intézmények és nagyvállalatok munkavállalói számára többletvédelmet kínál a koronavírus okozta megbetegedésre is, többek között kórházi ápolás esetén napi térítésre szóló biztosítást, a COVID-19 vírusfertőzés – vagy annak szövődményei – által okozott betegségre, illetve a vírusfertőzés – vagy annak szövődményei – által bekövetkezett rokkantságra is.

A járvány kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy folyamatosan támogatjuk ügyfeleinket az új helyzetre való, biztosítási szempontú felkészülésben: a tömeges és tartós otthoni munkavégzésre történő átállás miatt ellenőrizzük a bevont eszközök (laptopok, telefonkészülékek, nyomtatók stb.) biztosítottságát, hiszen számos vállalat jelentősen növelte ezen eszközkészleteit a járvány kezdete óta, és az otthoni munkavégzés miatt a számítástechnikai eszközök nagy része elkerült a vállalat telephelyéről.

Valamint segítünk partnereinknek felmérni például azt is, hogy az egyes biztosítók milyen feltételrendszerrel kezelnek egy munkabalesetet, ha a home office-ban történik. Ezekkel a részletekkel eddig nem kellett foglalkozniuk ügyfeleinknek, most viszont nagyon is jelentős ez az aspektus is.

(x)

roosevelt 7_8 iroda shutter
otp
tőzsde részvény
MBH 7
Energiaital-udito-koffein-pet-palack
bét
Ma sem tartott ki 315-nél a forint, hirtelen adtak bele

Holdblog Miből leszel milliárdos?

Sokféleképpen lehet meggazdagodni, de ha maximalizálni akarjuk az esélyeinket arra, hogy felkerüljünk a Forbes dollármilliárdosainak...

Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
2023. október 17.
Budapest Economic Forum 2023
2023. november 9.
Gen Z Fest /Green
2023. november 8.
Portfolio Investment Day 2023
2023. október 18.
Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
BorsodChem_foto_uzem_01