Környezetbarátabbak-e a női gazdák?
KRTK blog

Környezetbarátabbak-e a női gazdák?

Fertő Imre, KRTK
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG) bevezetése az Európai Unió (EU) Közös Agrárpolitikájában (KAP) fontos lépés volt az éghajlatváltozás kezelése és a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása felé. Noha számos tanulmány vizsgálta az AKG-k hatását a mezőgazdasági területek biológiai sokféleségére, a mezőgazdasági üzemek teljesítményére és más aspektusokra, kevés figyelmet szenteltek eddig a nemek közötti egyenlőség kérdésének. Az e cikk alapjául szolgáló kutatás célja az volt, hogy feltárja a nők által vezetett gazdaságok szerepét a zöld mezőgazdasági gyakorlatokban Szlovéniában. A vizsgálat nemcsak az AKG-k elfogadásának és intenzitásának mozgatórugóit kívánja feltárni a nemek közötti egyenlőség szempontjából, hanem betekintést nyújt a női gazdálkodók tapasztalataiba és kihívásaiba is ebben a kontextusban.
krtk blog A HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A kutatásban a szlovén mezőgazdasági tesztüzemi rendszer (MTR) 2014 és 2021 közötti paneladatait használjuk. Az MTR-t tájékoztató forrásként használják az uniós országokban működő gazdaságok jövedelmének és üzleti tevékenységének nyomon követésére, valamint a KAP-intézkedések hatásának megértésére.

Az AKG-intézkedések alkalmazása során a szlovén gazdaságok közül a női gazdaságok (67,2%) és a férfi gazdaságok (63,3%) egyaránt nagy százalékban vesznek részt, míg az AKG-támogatások aránya a teljes KAP-támogatásokon belül a női gazdaságokban (18,8%) és a férfi gazdaságokban (17,4%) is magas. Ám az AKG -intézkedések és az azokhoz kapcsolódó támogatások még mindig kisebb súllyal bírnak a mezőgazdasági üzemek számára nyújtott egyéb KAP-támogatásokhoz képest.

Érdekes módon kivéve az AKG -támogatásokat, a női gazdaságok magasabb támogatásban részesülnek hektáronkénti mezőgazdasági földhasználatra vetítve (157,59 EUR), mint a férfi gazdaságok (143,93 EUR). Az AKG -bevezetés és az AKG-támogatások intenzitása is nagyobb volt a női gazdaságokban, mint a férfiak által vezetett gazdaságokban.

A számítások szerint az AKG-támogatások kivételével a női gazdaságok AKG-elfogadási és -intenzitási értékei magasabbak, mint a férfi gazdaságoké. Ez azt jelzi, hogy a nők által vezetett gazdaságok nagyobb arányban alkalmazzák és intenzívebben használják az AKG -támogatásokat. Ezek az eredmények megerősítik, hogy a nők által irányított gazdaságok előnyben részesítik az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, ami összhangban áll a korábbi kutatásokkal.

Az AKG-támogatásokhoz kapcsolódó változásokat több tényező is befolyásolja, beleértve a teljes KAP-támogatások arányát, az összes hasznosított mezőgazdasági földterületet és az oktatást, míg más tényezők, mint például az összes állóeszköz negatívan hatnak rájuk.

A gazdaságok mérete szintén befolyásolja a nők AKG-intenzitásának változását. Bár a gazdaság mérete csökkenti a nők intenzitásbeli különbségét az AKG-támogatások terén az összes mezőgazdasági hasznosított földterülethez viszonyítva, növeli az intenzitás változását más tényezők hatására. Érdekes módon a bérelt föld nagyobb aránya is csökkenti a nők AKG-intenzitásának változását.

Az életkor, a teljes munkaerő és a nem fizetett munka nem mutat szignifikáns összefüggést az AKG-támogatásokkal és azok arányával az összes mezőgazdasági hasznosított földterületen, valamint a teljes KAP-támogatásokban. Ez ellentétben áll az előző kutatásokkal, amelyek zöld munkahelyek létrehozására utaltak a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben.

Kiemelendő eredmény, hogy a tőkeintenzív gazdaságok, amelyek több állóeszközzel és több KAP-támogatással rendelkeznek és szignifikáns összefüggést mutatnak az AKG-támogatásokkal, azok arányával az összes mezőgazdasági hasznosított földterületen, valamint az AKG-támogatások részarányával a teljes KAP-támogatásokban. Ezek az eredmények fontosak lehetnek a KAP-politikák követésében és a zöld mezőgazdasági gyakorlatok előmozdításában.

Eredményeink egyértelműen megerősítették, hogy a nők által vezetett gazdaságok a férfiak által vezetettekéhez képest nagyobb fokú környezetbarátságot mutatnak,

mind az AKG-intézkedések elfogadása, mind azok intenzitása tekintetében. Ezért fontos, hogy az éghajlatváltozással szemben ellenálló fejlődés előmozdítása érdekében prioritásként kezeljük a nemek közötti egyenlőtlenségek mérséklését a gazdaságok vezetői szerepeiben. Ezen túlmenően döntő fontosságú hangsúlyozni a vidéki nők oktatásának és képzésének jelentőségét, hogy képessé váljanak a zöld vállalkozói tevékenység folytatására.

Továbbá megállapítható, hogy ösztönözni kell az AKG-intézkedések elfogadását a gazdaságokban. E változások végrehajtásához technológiai fejlesztésekre lenne szükség, ami a mezőgazdasági műveleteken belül az általános infrastruktúra és a befektetett eszközállomány javítását célzó beruházásokat tesz szükségessé. A mezőgazdasági üzemek szerkezeti változásainak végrehajtását és a környezetbarát mezőgazdasági technológiák, tevékenységek és gyakorlatok bevezetését a meglévő KAP-támogatások felhasználásával lehet elősegíteni.

A nemek közötti egyenlőség fokozása a Közép-Kelet-Európai országok mezőgazdasági ágazatában számos előnnyel járhat. Amellett, hogy a mezőgazdasági földterületek megművelése során elősegíti a környezetbarát gazdálkodási technikákat, olyan pozitív externáliákat is generálhat, amelyeket még alaposan meg kell vizsgálni. Ezek közé tartozik a demográfiai struktúrák fejlődése, az elnéptelenedés mérséklése, valamint a gazdaságok és a vidéki területek gazdasági és társadalmi fenntarthatóságának elősegítése.

A kutatás szakpolitikai következményei összetettek: ki kell emelni közülük, a nemek közötti egyenlőség fontosságát, mint a fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztés kulcsfontosságú célját. A vidéki nők szerepvállalásának erősítése ösztönözheti a mezőgazdasági és vidéki vállalkozói tevékenységet, és elősegítheti a környezetbarát és rugalmas gazdálkodást. A nemek közötti egyenlőségi kezdeményezéseket a politikai döntéshozóknak támogatniuk kell, hogy diverzifikálják és növeljék a nők részvételét a zöld mezőgazdaságban és a vidéki vállalkozói tevékenységben.

Az eredmények rávilágítanak a mezőgazdasági politikák fontosságára a gazdálkodók környezetbarát és éghajlatbarát magatartásának alakításában. A KAP keretében hozott környezetbarát gazdálkodási intézkedések ösztönzik a mezőgazdasági termelőket a környezetbarát gyakorlatok alkalmazására. A politikai döntéshozóknak arra kellene összpontosítaniuk, hogy megértsék azokat a motivációkat és tényezőket, amelyek a mezőgazdasági termelőket, különösen a női gazdaságokat arra ösztönzik, hogy részt vegyenek az AKG-ben. Az ellenálló képesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében a gazdálkodókat személyre szabott szakpolitikai beavatkozásokkal és ösztönzőkkel lehet ösztönözni az ilyen programokban való részvételre.

A kutatás azt is hangsúlyozza, hogy az AKG-ben való részvétel vizsgálatakor fontos figyelembe venni a földrajzi és helyi összefüggéseket. A vidéki nők oktatása és képzése növelheti a zöld gazdálkodásban való részvételüket, és segítheti az AKG-kezdeményezések sikerét.

Fontos a KAP-politikák nyomon követése és kiigazítása. Mivel a gazdaságok mérete és a mezőgazdasági tevékenységek típusa befolyásolja az AKG bevezetését és intenzitását, a politikai döntéshozóknak rendszeresen értékelniük kell a politikákat, és a változó kihívásokhoz és lehetőségekhez igazítaniuk kell azokat. Ez az adaptív megközelítés javíthatja a mezőgazdasági politikák fenntarthatósági előnyeit.

A bejegyzés alapjául szolgáló tanulmány:

Fertő, I., & Bojnec, Š. (2024). Empowering women in sustainable agriculture. Scientific Reports, 14(1), 7110.

Fertő Imre a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) főigazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép forrása: Getty Images

Kiszámoló

A kínai szellemvárosok

Kínában több tízmillió üres, gyakran félkész lakás van, a világ végén, ahol senki nem akar és soha nem is fog akarni lakni. (Optimista becslések szerint minden német háztartásnak jutna egy

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Magyar üzletlánc saját márkás terméke is felkerült a szégyenlistára
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Financial IT 2024
2024. június 11.
Portfolio Property X 2024
2024. május 29.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
Automotive Business in CEE Region Conference 2024
2024. június 5.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
atlasz marokko