blokk számla
Gazdaság

Hogy változtatja meg az életünket az online számlázás?

Portfolio
Az adótanácsadói szakmában az év vége és az év első hónapjai számítanak a legintenzívebb időszakoknak. A 2020-as adóév egyik legfőbb újdonsága, hogy a NAV létrehozott egy olyan alkalmazást, amivel egyszerűen elkészíthetők azok a nyilatkozatok, amelyek révén a munkáltatók a bruttó keresetekből a kedvezmények figyelembe vételével vonják le az adóelőleget - mondta a Portfolio-nak Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkár, aki hozzátette: az idei év újdonsága az elektronikus kereset-kimutatás, ami a hiteligénylést teszi egyszerűbbé. Balogh Ákos, a SALDO Zrt. vezérigazgatója szerint ennek az évnek a különlegessége, hogy már nem csak az év eleji jogszabályváltozások, hanem számtalan évközi adójogszabály, illetve egyéb kapcsolódó szakterületeket érintő módosítás is kihirdetésre került. A szakértő úgy látja, nagy segítséget jelent a gazdaság szereplőinek az is, hogy az adóhatóság is jelentős hangsúlyt helyez az adózók tájékoztatására.

Sors László: fontos, hogy az adórendszer kedvezményeit mindenki ki tudja használni

Melyek a NAV tavalyi legfőbb eredményei számokban kifejezve? Hogyan teljesültek a 2019-es tervezett fejlesztési célok?

Sors László: A NAV rendre biztosítja az állami költségvetés bevételi oldalának legfontosabb forrását. 2019-ben ez konkrétan azt jelentette, hogy a 15 ezer 318 milliárd előirányzott bevételt sikerült több mint 207 milliárd forinttal túlszárnyalni. Ennek háttéréhez érdemes tudni, hogy a NAV mintegy 10 millió adóalannyal áll kapcsolatban, ideértve a cégeket, magánszemélyeket, nonprofit szervezeteket is. Persze ezek között vannak a lényegében nem működő társaságok is. Bizonyára nehéz elképzelni, hogy egy ilyen méretű ügyfélkör milyen mennyiségű és milyen sokféle kontaktust, eljárást, szolgáltatást, nyilvántartást generál.

Sors László NAV
Sors László Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

A NAV ezeknek a feladatoknak a minőségi ellátására számos olyan fejlesztést valósított meg, ami nemcsak a hivatali munkát, hanem az adózók adminisztrációs terheit, ügyintézését is megkönnyítette. Mindezeknek alapot adtak azok a kormányzati intézkedések, jogszabályba foglalt feltételek, amelyek növelték az adóhivatal mozgásterét. Itt elsősorban a digitális adatszolgáltatásokra, az ellenőrzési célokra, új algoritmusokra gondolok. A konkrét fejlesztéseket illetően érdemes néhány példát kiemelni.

Az eSZJA rendszert kiterjesztettük az egyéni vállalkozókra és az őstermelőkre, így 2018-ban már 5,5 millió bevallási tervezetet állított össze a NAV. A 2018-ben bevezetett Online Számla rendszer fejlesztésének köszönhetően mára a 370 ezer regisztrált vállalkozástól 38 millió számlaadat érkezett be sikeresen. Az Online Számla rendszer ugyanakkor szolgáltatásokat is nyújt az adózóknak, nemcsak az adatszolgáltatási kötelezettség megkönnyítésére, hanem a számlázási, könyvelési gyakorlat támogatására is. Például az Online Számlázó nevű, ingyenes programot jelenleg 17 ezer vállalkozás használja. Ha minden igaz, ez lesz Magyarországon az első olyan számlázóprogram, amihez mobil alkalmazás is kapcsolódik.

A NAV-nál lévő adatok mennyisége 2013 óta a 36-szorosára gyarapodott

2013: 0,2 petabyte
2014: 1 petabyte
2015: 1,1 petabyte
2016: 1,3 petabyte
2017: 1,7 petabyte
2018: 3,6 petabyte
2019: 7,2 petabyte

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A gazdaságfehérítésben és az adóegyszerűsítésben meghatározó szerepe van az online számlázásnak, ami azt is megalapozza, hogy 2021-től a NAV áfabevallási tervezetet készítsen a hazai vállalkozásoknak. Mindezeken túl olyan fejlesztések is megvalósultak, amelyek az adószámlák naprakész adatait teszik hozzáférhetővé vagy olyanok, amelyek segítségével bizonyos bejelentési és bevallási nyomtatványok online felületeken juttathatók el a hivatalhoz.

Például az adószámigénylés, a jövedékiadó-bevallás, az egyéni vállalkozók adatbejelentése már ilyen felületen végezhető el. Az ellenőrzésekben is hasznosítjuk a digitalizációt, az elektronikus ellenőrzések a korábbi gyakorlattól eltérően nem tartják fel az adott társaság ügymenetét, gazdálkodását, ha úgy tetszik, az adóhivatal egyre „diszkrétebben” végzi feladatát. Mindeközben dolgozunk a közérthető kommunikáción, az új ügyfélszolgálati stratégián, hogy az adózóknak minél egyértelműbben és minél egyszerűbben segíthessünk adózási kérdésekben.   

Melyek a 2020-as adóév legfőbb újdonságai, irányai?

A tervezést korán elkezdtük, amikor számba vettük, milyen fejlesztések és újítások tökéletesíthetik a rendszerünket, és mi az, amivel még inkább könnyíthetünk az adózók terhein.

Fontos, hogy az adórendszer kedvezményeit mindenki ki tudja használni, ezért létrehoztunk egy olyan alkalmazást, amivel egyszerűen elkészíthetők azok a nyilatkozatok, amelyek révén a munkáltatók a bruttó keresetekből a kedvezmények figyelembe vételével vonják le az adóelőleget.

Az online adóelőleg-nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatók elektronikus tárhelyére.

Ugyancsak 2020 újdonsága az elektronikus kereset-kimutatás, ami a hiteligénylést teszi egyszerűbbé. Január 1-jén hatályba léptek a négy vagy több gyermekes anyák kedvezményére vonatkozó szabályok. Az új kedvezményre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozat mintája már elérhető a NAV honlapján. Az újdonságok mellett a meglévő rendszerek üzemeltetése, korszerűsítése is fontos feladat, a tetemes mennyiségű adat feldolgozása, elemzése, hasznosítása, a közigazgatás egyéb területeinek „kiszolgálása” szintén a NAV-ra hárul. Az egyik kihívása 2020-nak épp az, hogy az exponenciálisan növekvő adatmennyiséget a lehető legjobban hasznosítsuk.

Gyakran megfogalmazódik a kintlévőségek, tartozások kezelése, behajtásának eredményessége. Ebben is jelentős korszerűsítésen vagyunk túl.

A cél az, hogy az adózók maguk is naprakészen nyomon követhessék tartozásaikat, ugyanakkor az évek óta beragadt, csődöt mondott vállalkozásokat terhelő hátralékállomány, aminek a behajtására semmi esély nincs, ne kösse le az adóhivatal kapacitásait.

Más lapra tartoznak a már csak bűnügyi eszközökkel enyhíthető károk, azok a szervezetten működő csalárd társaságok, amelyekkel szemben radikális fellépést kell alkalmazni. Ezen a téren is stratégiai megújuláson vagyunk túl, aminek köszönhetően 2019-ben csaknem teljes mértékben sikerült biztosítanunk az államnak csalással, ügyeskedéssel okozott kiesést.

Jelentős fókusz helyeződik nemzetgazdasági szempontból a hazai KKV-k versenyképességének fokozására. Milyen támogatói szerepet tud ebben játszani a NAV?

A jogalkalmazásban nem különböztethetők meg méretük szerint a vállalkozások. Amiben mi támogató szerepet játszhatunk, az minden adóalany számára elérhető. Az elmúlt évek tudatos, a vállalkozások és az ország versenyképességét javító adópolitikai intézkedések az adóadminisztráció jelentős csökkenését, egyszerűsödését és az ügyintézés digitális csatornákba terelését eredményezték. A NAV, ezt támogatva, elektronikus szolgáltatásokat vezetett be.

A kormány által elfogadott, a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiával összhangban, a NAV szervezeti stratégiájában megjelent az adótudatosság erősítését támogató intézkedéscsomag. Az adótudatos gondolkodásmód elterjedésére kollégáim előadásokat tartanak, fórumokon, rendezvényeken, kitelepüléseken vesznek részt. A fiatalabb korosztály megszólítására diákrendezvényeket, pályaorientációs napokat tartanak, oktatóanyagot készítenek.

A NAV külön figyelmet fordít a kezdő vállalkozások támogatására. A Mentor Programban csoportos és egyénre szabott ismereteket juttatunk el számukra például előadások, gyakran ismételt kérdések és válaszok gyűjteményével. A katás adózói kör számára egy speciálisan rájuk szabott csoportos felkészítő anyagot állítottunk össze. A versenyképességet azonban nemcsak a közvetlen szolgáltatások, támogatási formák szolgálják. Fontos az a piactisztító hatás, amit a NAV az adóelkerülők, adócsalók kiszűrésével ér el. Több szektorban is érzékelhető az a tendencia, hogy az ellenőrzések és főleg a büntetőeljárások nyomán a tisztességes gazdálkodók mozgástere egyre bővül.

Az adótanácsadói szegmens hogyan tudja proaktívan támogatni a NAV szakmaiságát? A NAV szolgáltatási profilja milyen új szerepet jelöl ki az adótanácsadói szegmensnek?

Bármennyire is egyszerűsödik az adórendszer, a legmagasabb szintű digitalizáció sem váltja ki a közvetítő szerepet betöltő adótanácsadókat, könyvvizsgálókat, könyvelőket, elemzőket. Ezekre a szakemberekre szüksége van a jogalkotói, jogalkalmazói oldalnak és a társaságoknak is. A jogkövetés elterjedésében, az értelmes és hasznos szakmai párbeszédben a NAV is számít ezekre a szakemberekre. A Nemzeti Adókonzultáció évről évre igazolja, hogy véleményük, meglátásaik segítik az adórendszer fejlődését.

Balogh Ákos: kulcskérdés az induló vállalkozások adószakmai felkészítése

Az adótanácsadói szakmában az év vége és az év első hónapjai számítanak a legintenzívebb időszakoknak. Melyek a mostani időszak legfontosabb adózási eseményei?

Balogh Ákos: Valóban, az adótanácsadóknál ez a két időszak az, ami a legfontosabbnak mondható. Az év eleje szakmailag mindig nagyon izgalmas - az adószakértőknek már magabiztosan kell tudniuk a legújabb adózási szabályokat, hogy partnereik munkáját hatékonyan tudják támogatni, ugyanakkor az új szabályok alkalmazása során számtalan bizonytalanság, értelmezési kérdés is felmerül.

Balogh Ákos SALDO
Balogh Ákos Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Azt gondolom, hogy ilyenkor mutatkozik meg az egyik legplasztikusabban az adószakértők szakmai munkájának jelentősége, összekötő szerepük a jogalkotó, az adóhatóság és a gazdasági szereplők között.

A tanácsadó vállalkozók feladata, hogy kapcsolatrendszerük révén egyeztessenek a kompetens állami intézményekkel, szakmai szervezetekkel és indokolt esetben kezdeményezzék állásfoglalás vagy egyéb hivatalos tájékoztatás kiadását. Végső soron az ügyfelek a szakértőktől várják a megoldásokat.

Ennek az évnek a különlegessége, hogy már nem csak az év eleji jogszabályváltozások, hanem számtalan évközi adójogszabály, illetve egyéb kapcsolódó szakterületeket érintő módosítás is kihirdetésre került. A napi tanácsadói munka mellett a SALDO több szakmai kiadvánnyal és előadással segíti a jogszabályváltozások megismerését és a változásra való felkészülést. Azt gondolom, hogy nagy segítséget jelent a gazdaság szereplőinek az is, hogy az adóhatóság is jelentős hangsúlyt helyez az adózók tájékoztatására.

A gazdasági társaságok túlnyomó többségénél a tavaszi időszak a beszámoló készítéséről szól, a 2019. üzleti év zárásának időszaka.

A kkv szektor megerősítése nemzetstratégiai cél. Mik azok az alapvetések, amire egy induló kisvállalkozásnak figyelnie kell adózási szempontból?

Kulcskérdésnek tartom az induló vállalkozások adószakmai felkészítését, hiszen már ekkor számos fontos döntést kell hozniuk és adminisztrációs feladatot kell teljesíteniük a működésükkel kapcsolatban. Már ebben a fázisban érdemes szakember segítségét kérni, hiszen a legelején meghozott jó döntés alapvetően határozhatja meg a cég jövőbeni sikerességét.

Fontos, hogy idővel kialakuljon, majd természetessé váljon az előre gondolkodás, a komplex, több szempontú látásmód, az optimalizációs igény, de ugyan ilyen fontos, hogy felismerjék az adókockázatokat is.

Mennyire vannak felkészülve/felkészítve a magyar cégek az adózáshoz kapcsolódó digitális változásokra?

A magyar gazdaság szerkezete alapvetően két jól elkülöníthető csoportra bontható: vannak a multik és hazai nagyvállalati szereplők, illetve a KKV-k. A két szegmens között jelentős a szakadék, épp ezért vált nemzetstratégiai céllá a hazai kis-és közepes vállalkozások minőségi fejlesztése, innovációs és digitális képességeik megemelése.

A magyar gazdaság teljesítőképessége az elmúlt évtizedben jelentős mértékű növekedést tudott felmutatni, így egyre több hazai vállalkozás vált az adótanácsadói piac relatív célcsoportjává. Ám ezek a cégek egyelőre még nem, vagy kismértékben ismerték fel az adótanácsadók által nyújtott értékteremtő szolgáltatásokat, melyek által a folyamatosan növekvő árbevételükből egyre nagyobb nyereséget tudnának realizálni. Tehát nekünk talán egyik legfőbb feladatunk az, hogy az erősödő kkv szektor szereplőit folyamatosan edukáljuk, hiszen egyrészt ez számunkra üzleti racionalitás, másrészt a nemzetgazdaság számára is értékteremtő tevékenység, hiszen tisztábbá, átláthatóbbá és jogkövetőbbé válnak általunk a piaci szereplők gazdálkodási folyamatai.

Ami a folyamatosan bővülő digitalizációt illeti, az adótanácsadói piac üdvözöl minden olyan kezdeményezést és technológiai megoldást, ami segíti a gazdasági szereplőket abban, hogy minél gyorsabban hozzájuthassanak a megfelelő adójogi információkhoz, fokozva ezáltal hatékonyságukat, versenyképességüket. 

Látni kell azonban azt is, hogy egy-egy ilyen technológiai újítás sok esetben fejlesztési feladatokat ad a vállalkozásoknak is, így az új struktúrában, vagy adattartalommal kért adatokat a belső vállalatirányítási rendszerben is le kell követni.

Szintén a vállalkozás mérete dönti el, hogy ezek a feladatok, költségek közvetlenül a cégnél megjelennek vagy igénybe vett szolgáltatás esetén csak közvetetten jelenik meg vagy akár meg sem jelenik. Tapasztalatunk szerint itt is megjelenik az adószakértők hozzáadott értéke, mivel az ilyen fejlesztések nem csak informatikai, hanem számtalan adószakmai kérdést is felvetnek.

Balogh Ákos SALDO

Fontos ugyanakkor kiemelni azt is, hogy az adótanácsadás alapvetően személyes kapcsolatokra és bizalomra épül. Egyes részfolyamatai digitalizálhatók majd a jövőben, főleg azok, melyek azonos sémákra épülnek, ám az emberi tényező, az adótanácsadó szerepe az elkövetkező évtizedekben még biztos nem váltható ki teljesen. Mi is látjuk a mesterséges intelligencia megoldásokat, a chatbotokat, az internet világának végtelen térhódítását, ám azt gondolom, hogy a mi szerepünk egy az egyben nem helyettesíthető. Minden társaság egyedi, sajátos üzleti stratégiát követ és gazdasági tevékenységet folytat, amit össze kell párosítani, illeszteni a teljes hazai adójogi rendszerrel. Vagyis az adótanácsadók legfőbb hozzáadott értéke az, hogy az adott helyzetre megtalálják a vállalkozás számára a legoptimálisabb és teljes mértékben jogkövető megoldást, ami egy igen komplex, kreatív és magas szintű szakmai tudást feltételez.

Konkrétan mit várnak a tanácsadócégek a NAV bejelentéseitől: mennyire fog egyszerűsödni, átalakulni az adózási folyamat az olyan lépésektől, mint például az elektronikus kereset-kimutatás?

Február 1-jén lépett hatályba az a jogszabályváltozás, ami lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek már a NAV-tól is kérhetnek elektronikus kereset-kimutatást. Ezt a kérelmet pénzügyi intézményen a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson (pénzintézeten, pénzforgalmi szolgáltatón) keresztül adhatják be a magánszemélyek. Vagyis a jövőben ennek a fejlesztésnek az egyik nagy előnye, hogy pl. egy hitelfelvételi eljárásban a magánszemélyeknek nem kell a bank által kért keresetigazolással a munkáltatójához fordulni, mivel ezt egy megbízás alapján a bank megkéri az adóhatóságtól.

Ez egyben adminisztrációs terhet vesz le a magánszemélyek válláról, illetve időben is felgyorsíthatja a folyamatot. A munkáltatók, kifizetők havonta adatot szolgáltatnak valamennyi magánszemély részére történő adókötelezettség alá tartozó kifizetésről, juttatásról a NAV részére. Az adóhatóság ezekből az adatszolgáltatási információkat felhasználva készíti el ezeket a kereset-kimutatásokat.

Ahhoz, hogy ezek az adatszolgáltatások helyesek, pontosak legyenek továbbra is fontos a munkáltatók adószakmai támogatása, szaktudása.

60 éves a SALDO Zrt.

A SALDO Zrt. Magyarország legjelentősebb adótanácsadói múlttal és tapasztalattal rendelkező társaságai közé tartozik. Társaságunk jogelődjét, az Ügyvitelgépesítési Intézetet a Pénzügyminisztérium alapította még 1959-ben, 1993-tól pedig részvénytársasági formában működünk, azóta is változatlan – kizárólag magyar – tulajdonosi struktúrában.

A cég komplex szolgáltatási portfóliót kínál, mely adótanácsadásra, informatikai szolgáltatásra, szakkönyvkiadásra és felnőttképzési profilra bontható. Ma már a klasszikus adótanácsadás mellett szakértői szolgáltatásokat is kínál, legyen szó adóhatósági eljárásokban való képviseletről, transzferár ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokról, munkaügyi auditok elkészítéséről. A hagyományos megoldások mellett a cég új típusú, digitalizált termékfejlesztéseket is végez.

A cikk megjelenését a SALDO Zrt. támogatta.

gyerek_oltás_vakcina_maszk_koronavírus
fehér ház donald trump joe biden amerikai elnökválasztás 2020 usa
Private health forum 2021
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Ingyenes szeminárium
Te jó ég, mindjárt összedől az egész piac?!
Ingyenes szeminárium
Hova tedd a megtakarításod 2021-ben?
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
2021.09.30
Energy Investment Forum 2021 - A MEKH szakmai támogatásával
2021.10.13
Banking Technology 2021
2021.10.19
Budapest Economic Forum 2021
2021.10.05
Követeléskezelési trendek 2021
fed