Uniós források

Példátlan ingyenhitel Magyarországon - Mit kell tudni róla?

Vízi Ildikó

1 2 3

A GINOP-pályázat részletei.
Az összehasonlítást követően lássuk a GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram fontosabb részleteit.

A hitelprogram általános feltételei

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 44 milliárd forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió - maximum 600 millió forint, de induló cégek esetén csak maximum 150 millió forint igényelhető.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
 • Az éven túli lejáratú kölcsön kamata 0%.
 • A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik a Kedvezményezettek. A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (MFB-Pontok) nyújtható be.
 • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • A pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók.
 • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
 • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja.
 • Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra.
 • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.
 • A Kölcsönszerződést és a biztosítéki szerződéseket közokiratba kell foglalni.
 • Kedvezményezett köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni.
 • Szabálytalansági eljárás megindítására, illetve szabálytalanság megállapítására kizárólag a Bank által a Kedvezményezettel kötött szerződés megkötését követően kerülhet sor. A szabálytalansági eljárást a Bank folytatja le.

Ki veheti fel a kölcsönt?

A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

A kölcsön felhasználható

 • tárgyi eszköz beszerzésre
 • használt eszköz beszerzésre
 • immateriális javak beszerzésre
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezésre
 • ingatlanvásárlásra (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)
 • készletbeszerzés legfeljebb a kölcsön összegének 30 %-a erejéig azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható
 • bizonyos korlátozásokkal turisztikai fejlesztésekre
 • gépjármű vásárlásra
 • és bizonyos korlátozásokkal a nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai projektjeinek támogatására

Használt eszköz beszerzésének feltételei

 • Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud.
 • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét.
 • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
 • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat.
 • Megfelel a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
 • A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

Gépjárművásárlás feltételei

 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR'03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR'08 49.41 közúti áruszállítást
 • személygépjámű beszerzése nem megengedett
 • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Nem nyújtható hitel

 • vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére
 • visszaigényelhető ÁFA finanszírozására
 • pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás finanszírozására
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt vagy teljes mértékben végrehajtott beruházás finanszírozására
 • mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki - projektjei finanszírozására
 • mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari Projektjei finanszírozására
 • ezekben az iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolajfeldolgozás, fémalapanyag-előállítás
1 2 3
GettyImages-1211246429 (20)
német falu
new york
amerikai kongresszus capitolium sötétség
powell

Kiszámoló Hitelminősítés

Néhány napos hír, hogy a Moody’s feljebb sorolta Magyarország államadósságának az úgynevezett osztályozását....

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Megmutatjuk, hogyan tudtok akár már holnap kereskedni.
Online előadás
Közép- és hosszútávú kép
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
2021.09.30
Energy Investment Forum 2021 - A MEKH szakmai támogatásával
2021.10.13
Banking Technology 2021
2021.10.19
Budapest Economic Forum 2021
2021.10.05
Követeléskezelési trendek 2021
lengyelorszag lmbt mentes ovezet europai bizottsag