Gazdaság

Így kaphatod meg az 5 millió forintos támogatást

Portfolio
Az új ingatlant építő magánszemélyek az idei évtől 5 millió forintos plusz támogatásban részesülhetnek (a CSOK-támogatásokon felül), az állam ugyanis lemond az építkezések után járó áfabevételeinek egy részéről. Azok a magánszemélyek is örülhetnek, akiknek már folyamatban van az építkezés. A milliókat azonban nem adja egykönnyen a kormány, az igénylőknek fontos (a CSOK-igénylőkre is vonatkozó) feltételeknek kell megfelelniük. Cikkünkben bemutatjuk, mire kell figyelni az adó-visszatérítési támogatás során és melyek lehetnek a buktatók.
Erről is szó lesz a Portfolio következő befektetői klubján.

5 millió a tét

Nagy visszhangot keltett legutóbbi cikkünk az adó-visszatérítési támogatásról, melyben a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása alapján értelmeztük a "256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet" áfa-visszatérítésről szóló fejezetének egyik pontját. Ez alapján jól látható, hogy óriási az érdeklődés az új lakás, illetve családi ház építkezésében gondolkodó magánszemélyek részéről (főleg azok részéről, akik a CSOK keretében építkeznének).

A kormány tulajdonképpen a családok otthonteremtési kedvezményéről szóló rendeletébe tette bele az áfa-visszatérítésről szóló támogatás szabályozását. Első ránézésre nem túl hosszú, csupán 8 pontból áll az új támogatás szabályozása, azonban ez csak a látszat. A 6. pont ugyanis részletesen tartalmazza, hogy az adó-visszatérítési támogatás igénylésekor milyen egyéb feltételeknek kell teljesülniük.

A támogatás ezen pontja ugyanis visszautal a CSOK igénybevételének számos feltételére.

Ezekre kell figyelni

Az adó-visszatérítési támogatás azoknak a magánszemélyeknek (legyenek építők vagy építtetők) szól, akik legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakást vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos egylakásos lakóépületet építenek/építtetnek és ezt a bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építési telek vételárához veszi igénybe. A támogatás összege megegyezik a számlák áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint. Egyszer vehető igénybe, 2019. december 31-ig.

Ahogy korábbi cikkünkben rámutattunk: ezt a támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre), még abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Nemcsak magyar állampolgárok igényelhetik (mindenki, akit a CSOK-rendelet második paragrafusa tartalmaz), az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek kell lennie.

Általános igénylési feltételek:
 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, ezt 30 napnál nem régebbi okirattal köteles igazolni.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása nem lehet. (Ebben az a speciális CSOK-szabály, ami a 3 gyermekesek esetében a 10+10 millió forintnál élne, nem alkalmazható, mivel ez a rendelet 7/B paragrafusa szabályozza, ami viszont nem vonatkoztatható az adó-visszatérítési támogatásra. Vagyis ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a háromgyermekeseknek sem lehet korábbi ingatlantulajdona, ha igénybe akarja venni ezt az új támogatást, a megoldás erre az ajándékozás lehet.)
 • Az igénylőnek az új ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkettőjüknek rendelkeznie kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal.
 • Az igénylőknek ez az új ingatlan kell a lakóhelye legyen, ezt 1 éven belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylőnek azt is vállalnia kell, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adó-visszatérítési támogatás igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának eladási árát a lakás bekerülési költségének kiegyenlítésére használja fel.
 • Az igénylőnek el kell fogadnia, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrzi. Ha a hitelintézet vagy a NAV jogszabálysértést észlel, akkor a Kormányhivatalt értesíti.
 • Az igénylést feldolgozó bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla kibocsátásának vagy a számla Bankhoz történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel.
 • Kötelezettséget kell vállalnia az igénylőnek arra is, hogy az építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál.

Az új ingatlannal kapcsolatos feltételek:
 • A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően kerül benyújtásra.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez vehető igénybe.
 • A hitelintézet az építési munkálatokat tartalmazó költségvetést elfogadja.
 • Az igénylő vállalja, hogy a támogatás utolsó részfolyósításáig a hitelintézet részére bemutatja a kedvezménnyel érintett lakás használatbavételi engedélyét, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt.
 • Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit.
 • Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a már folyamatban lévő építkezésekre is lehet alkalmazni az adó-visszatérítési támogatást.

Építési telek vásárlása esetén:
 • A támogatás iránti kérelem az építési telek vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül benyújtásra kerül.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a saját nevére szóló számlát a hitelintézet részére bemutatja.

Így folyósítják a támogatást

 • A támogatás folyósítása új ingatlan építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.
 • Építési telek vásárlása esetén pedig egy összegben történik a támogatott személy fizetési számlájára.
 • A folyósítás feltétele a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
 • 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.
 • A hitelintézet a helyszínen ellenőrzi a folyósítás előtt a készültségi fok teljesülését.
 • A támogatás utolsó részletének folyósítási feltétele a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása hitelintézet részére.

Ezekkel a papírokkal kell készülni

 • Az igényléshez szükség lesz az adott bank által kiadott kérelmi adatlap kitöltése.
 • Személyazonosító igazolvány, úti okmány
 • Adóigazolvány
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál)
 • Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál)
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az igénylő legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 • Adóhatóságtól 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy az igénylő köztartozásmentes.
 • Az igénylők és együtt költözők által az elmúlt 5 éven belül értékesített lakásának (tulajdoni hányadának) adásvételi szerződése, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok.
 • 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap másolat a kedvezménnyel érintett lakás esetében.
 • Földhivatali helyszínrajz - Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)- eredeti példány (90 napnál nem régebbi)
 • Építési telek vásárlása esetén adásvételi szerződés.
 • Eladó által kiállított általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazó számla.
 • Építési engedélyről szóló igazolás, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént.
 • Jogerős tervdokumentáció (tervrajz, műszaki leírás) és módosításai, egyszerű bejelentés esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció.
 • Költségvetés
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (ha szükséges)
 • Az elbírálást intéző banknál meg kell fizetni a szükséges díjakat. A bírálati díj a támogatás összegének 1,5%-a, legfeljebb 30 ezer forint. Ezen kívül lehet még értékbecslési díja az ingatlannak, ami 30 ezer forint körül alakulhat, valamint a helyszíni szemle díját is fizetni kell, ami 20 ezer forint körül lehet.

Gyors banki körképünk alapján jelenleg az FHB, az OTP és az MKB oldalán érhető el az új támogatás.
RSM Blog

Mit kockáztatunk HR nélkül?

A vállalatok jelentős részének életében meghatározó szerepe van a HR tevékenységnek, mert a jól átgondolt HR stratégia támogatja a munkatársak, megtartását, motiválását, fejlesztését,

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Nem mese ez: rengeteg pénz hullik a magyarokra pillanatokon belül

Pénzügyi vezető elemző

Pénzügyi vezető elemző
Vállalati Energiamenedzsment 2024
2024. április 11.
Sustainable Tech 2024
2024. április 24.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
GEN Z Fest 2024
2024. május 9.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Tőzsdetanfolyam

Tőzsdei hullámok, vagyonépítés és részvénykiválasztás

22+1 órás komplex tanfolyam ahol a tőzsdei kereskedés és a hosszú távú befektetés alapjait sajátíthatod el. Megismered a tőzsdei ármozgások törvényszerűségeit, megismered a piaci trendeket, megtanulod felismerni a trendfordulókat.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Ahhoz, hogy kereskedni tudj a tőzsdén, a piacra lépés elsődleges feltétele, hogy képes légy a különböző megbízásfajtákat használni. Számos megbízásfajta létezik a piacokon, mi sorra vesszük a legfontosabbakat.

Ez is érdekelhet
zöld iroda, zöld munka