Bréking! Nagy döntéseket hozott a kormány az EU-pályázatok végrehajtásában a koronavírus miatt
Uniós források

Bréking! Nagy döntéseket hozott a kormány az EU-pályázatok végrehajtásában a koronavírus miatt

Portfolio
A Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésének számos szakmai javaslatára reagál az a 20 intézkedésből álló kormányzati csomag, amelyet ma jelentett be az Innovációs és Technológiai Minisztérium és akár több tízezer uniós pályázat végrehajtását is kedvezően érintheti - igaz eltérő mértékben. A legnagyobb horderejű változások között azonosíthatjuk azt, hogy a tárca megemeli a pályázati előleg mértékét a nehezebb helyzetbe került ágazatokban működő kedvezményezettek esetén. Emellett az is fontos, hogy az EU-források megfelelő hasznosulását egyszerűbb eljárások, meghosszabbított határidők, több teljesítési elvárás enyhébb átmeneti szabályozása teszi lehetővé.

Mik a főbb döntések?

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet az uniós társfinanszírozással fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektek megvalósítását is megnehezíti. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források a rendkívüli körülmények ellenére is a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar vállalkozások és a magyar családok érdekében. Az ITM arra törekszik, hogy minden kedvezményezett teljesíthesse a támogatási szerződésében foglaltakat, és minden fejlesztés megvalósuljon, lehetővé téve a gazdaság mielőbbi újraindítását

– hangsúlyozta Perényi Zsigmond európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a most nyilvánosságra hozott lépések kapcsán.

Az intézkedések részeként egyebek mellett:

  • a támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a kormányzati intézkedésekkel összhangban a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok esetén (pl.: turizmus, egyes szolgáltatási szektorok)
  • meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje,
  • a támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik,
  • a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető,
  • a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap,
  • az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik.

Íme a részletek

Három hónappal automatikusan meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje.

Az irányító hatóságok a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek és a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására nyitva álló határidőket a jogszabály szerint lehetséges leghosszabb határidőben állapítják meg. Az engedélyezési eljáráshoz (pl. építési vagy használatbavételi engedély meglétéhez) kötött cselekmények esetén elegendő az eljárás megindítását igazolni, nincs szükség a jogerős engedélyre az érintett támogatási folyamat (pl. kifizetés) végrehajtásához.

A fejlesztéspolitikai lépések a körülményekre tekintettel megkönnyítik a támogatási szerződések módosítását, és enyhítik a teljesítési követelményeket is. A szerződésmódosítás egyszerűsített módon történik, egyes esetekben a változtatásokhoz kevesebb alátámasztó dokumentumot kell benyújtani, rugalmasabbá válik a források átcsoportosítása. Ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már megvalósult, a projekt a befejezés előtt arányosan lezárható. Ha a kedvezményezett mulasztásait igazolható módon a veszélyhelyzet okozta, akkor hátrányos jogkövetkezményt (pl. elállást) nem indokolt érvényesíteni.

Ha a támogatás nem kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult, a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a foglalkoztatotti bázislétszámot nem kell fenntartania.

A nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető. Ha egy uniós indikátor a veszélyhelyzet miatt nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75 százalékát, a kedvezményezett mentesíthető a támogatás arányos részének visszafizetése alól.

Átmenetileg enyhül a fejlesztéspolitikai rendszer szigora a pénzügyi és elszámolási kérdésekben is. A támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok (a kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel összhangban pl. turizmus, vendéglátóipar stb.) esetén. A veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap, az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik. A beszámoló elutasítása esetén nem kötelező az, hogy szankcióként alkalmazzák a támogatás folyósításának felfüggesztését, ennek lehetősége csupán mérlegelhető.

A járványügyi kockázatok mérséklése érdekében a személyes vagy postai ügyintézéssel kapcsolatos és a rendezvények megtartására vonatkozó előírások is módosulnak. A szükséges dokumentumok benyújtása a postai vagy személyes úton történő ügyintézés helyett átmenetileg az informatikai rendszerben kialakított e-posta szolgáltatással is teljesíthető.

A kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt szünetelnek a helyszíni ellenőrzések, azokat a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül kell majd pótolni.

Vis maior esetnek minősül, ha egy rendezvény (workshop, konferencia stb.) a veszélyhelyzeti intézkedésekkel közvetlen összefüggésben elmarad, ha a költségeket nem fedezi biztosítás, vagy azokat más módon nem lehet visszafizettetni.

További információk

Az intézkedésekről szóló részletesebb tájékoztatást a tárca közvetlenül eljuttatja a kedvezményezettekhez, és elérhetővé teszi a kormányzati honlapon is.

A fenti kormányzati oldalon elérhető 3 oldalas külön pdf tájékoztató további néhány fontos részletet is rögzít:

  • az Irányító Hatóságok vagy a kifizető ügynökség a biztosítékcsere vagy annak elmaradása
  • fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások növekedése, saját tőke növekedés, üzemi szintű eredmény növekedés monitoring mutatók elmaradása esetén a szankció mértékének meghatározásakor az Irányító Hatóság figyelembe veszi a veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását
  • a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, kifizető ügynökség bármikor bekérheti azokat
  • az uniós szabályokkal összhangban új, átmeneti támogatás kerül kialakítása vállalkozásonként (főszabályként 800 ezer euró támogatás nyújtható). A mezőgazdasági és a halászati ágazat vállalkozásaira alacsonyabb keret (100 ezer és 120 ezer euró) vonatkozik. Ezt a rendkívüli keretet nem csökkenti a már igénybe vett de minimis támogatás.

Az összefoglaló rögzíti, hogy „Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóságok automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést.”

A fenti intézkedéscsomag első ránézésre valóban átfogó és a Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésében megfogalmazott szakmai javaslatok nagyobb részét kezeli (legalább részben), így bizonyára sok projektgazdának jelent némi könnyebbséget. A rövid távon jelentkező likviditási problémáknak azonban csak egy részében segít, hiszen eleve csak egy meghatározott körben emelték vissza a támogatási előlegeket, de közben a fentiek megnyitják az utat a nagyobb elbocsátások előtt a létszámtartási korlát elengedésével. Sok nyertes cég számára relatív jó hír lehet és egyúttal nyilván ésszerű, hogy vis maior helyzetre hivatkozva a rendezvények törölhetők, amik közé feltehetően beletartoznak a képzési projektek is, (amiket sokan problémásnak mondtak a felmérésünkben). Fontos az is, hogy a veszélyhelyzet miatt az ITM nem tett utalást a már megkötött támogatási szerződések tömeges felmondására, hogy így tudjon pénzeket átcsoportosítani, de egyúttal lehetővé tette, hogy bizonyos indikátorokat ne kelljen betartani, részleges projektek is befejezettnek minősíthetők legyenek és könnyebb legyen a szerződéseket is módosítani (pl. akár projektméretet csökkenteni, egyszerűsíteni). Így végülis ez is forrásokat terelhet össze új/régebbi pályázati források - most sem részletezett - kiosztásához.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán , a Szeged és Hódmezővásárhely között épülő tram-train villamosvasút-vonal Hódmezővásárhely belvárosában 2019. december 4-én. A kiépülő villamosvonal és a meglévő vasútvonal összekapcsolásával gyorsabb és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés, ezzel Szeged és Hódmezővásárhely központja között gyors és átszállásmentes kapcsolat jön létre. A projekthez olyan szerelvényekre van szükség, amelyek a városi villamoshálózaton és a vasútvonalon is egyaránt biztonságosan közlekednek.

Ez a cikk "Az EU kohéziós politikájának hatásai Magyarországon - jelen és jövő" című, 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó munkaprogram része, amelyet a Portfolio.hu-t kiadó Net Média Zrt. valósít meg az Európai Unió finanszírozásával. Jelen tartalom kizárólag a cikk szerzőjének álláspontját tükrözi. A munkaprogramot finanszírozó Európai Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal a cikkben szereplő információk felhasználását illetően.
Kasza Elliott-tal

Paypal - kereskedés

Márciusban módosítottam a rajzomon, aminek a lényege az volt, hogy egy ending diagonal jön lefelé 2022.08.16-a óta. Most megint itt egy update, mert azt látom, hogy az ED jó ötlet volt, de még m

Kiszámoló

Jön a QR kódos fizetés szeptembertől

Magyarország a nyolcvanas-kilencvenes években az elmaradottsága okán kimaradt a csekkes fizetésből és egyből az akkor modernnek számító bankkártyás fizetés korszakába lépett be. (A kilencve

Holdblog

Megválnak az Nvidiától a fedezeti alapok

Még mindig a legtrendibb papír az Nvidia, de az adatok szerint a hedge fundok inkább csökkentik részesedésüket a vállalatban. Az ábra azt mutatja, hogy mely... The post Megválnak az Nvidiától a

Tematikus PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Az EU kirakta a fegyvereket az asztalra, kereszttűzbe kerülhet Magyarország

Könyvelő

Könyvelő
Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Díjmentes előadás

Kereskedés a magyar piacon kezdőknek

Minden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Ez is érdekelhet
EU-Magyarország-európai-tanács-7-es-cikk-eljárás-hetes-cikk