Elszálló eurónál és leálló gazdaságnál mi legyen az EU-pályázatokkal? - Íme a javaslatok
Uniós források

Elszálló eurónál és leálló gazdaságnál mi legyen az EU-pályázatokkal? - Íme a javaslatok

A fizikai találkozást igénylő képzési pályázatok azonnal ellehetetlenültek, és egyébként is akkorát üt a mostani válság a legtöbb EU-s fejlesztés megvalósíthatóságán, hogy ki kell tolni a megvalósítási határidőket, közben pedig nagyon gyors döntés kell a legtöbb fejlesztéspolitikai területen – ez volt az a három főbb üzenet, ami a Portfolio koronavírus miatti szakértői körképében a legtöbbször visszaköszönt. A választ küldők sok problémás területet azonosítottak a létszámtartási és árbevétel növelési vállalásoktól kezdve az euróárfolyam elszállásán át a cégek likviditását nehezítő utófinanszírozási és fedezeti követelményekig. Egyúttal azonban nagyon sok szakmai javaslatot is megfogalmaztak, hogy mely problémákat hogyan lehetne enyhíteni, illetve orvosolni. Az alábbiakban a három kérdésünkre válaszokat küldő szakértők nevének abc-sorrendje alapján közöljük a visszajelzésket.

1 2 3

Hol milyen problémák vannak?

Első kérdésünk így hangzott: "Milyen (potenciális) problémákat látnak jelenleg az elnyert, megvalósítás alatt álló EU-s pályázatok kapcsán (pl. jogi, eljárásrendi, anyagi, finanszírozási, árfolyambeli, stb.), amelyek veszélybe sodorhatják ezen projektek befejezését? Hol, mely gazdasági szegmensekben látják a legnagyobb veszélyeket?"

A beérkezett szakértői válaszokat abc-sorrendben közöljük.

Essősy Zsombor, vezérigazgató, MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.

Iparágtól függetlenül két reakcióval találkozunk, gyakorlatilag akinek folyamatban lévő pályázata van 1.) azt kérdezi, hogy lehet-e hosszabbítani, lesz-e központi, általános érvényű 6-12 hónapos határidő hosszabbítás, 2.) mikor kapja meg a támogatást, mivel lehet felgyorsítani a kifizetést?

Különösen érthetetlennek tartjuk, hogy még március 20. pénteken is kaptak olyan levelet a partnereink, amelyben az Irányító Hatóság csak azzal a kikötéssel járul hozzá a befejezési határidő szeptember végéig tartó meghosszabbításához, ha a pályázó nyilatkozik róla, hogy ezt követően újabb hosszabbítást már nem kedvezményez.

A képzési pályázatok csúszása gazdasági szegmenstől függetlenül minden elnyert pályázatot érint, kivétel nélkül. Azonnali hatásként a képzéseket a kontaktok kerülése és a járványveszély miatt azonnal halasztani kellett. További csúszást okoz majd, hogy a járvány krízis elmúltával a pályázóknak elsősorban a termelés beindítására, a cégek újraélesztésére kell koncentrálniuk, a képzések másodlagosak lesznek. Harmadik tényező, hogy a jóváhagyott képzési terveket szinte biztosan mindenhol módosítani kell majd, ami további csúszást jelent – több helyen változni, csökkenni fog az érintett munkavállalói kör és a körülmények drasztikus változása miatt más típusú képzésekre is lesz szükség.

Kiss Gábor Ferenc, ügyvezető, Enrawell Consulting Kft.

A Bizottság válságkezelő intézkedéseinek hatására – melynek részeként lehetővé teszik a tagállamoknak a fel nem használt kohéziós források átcsoportosítását a járványügyi helyzet kezelésére és gazdasági mentőcsomagok finanszírozására, összesen 29 milliárd euró mértékben – érzékelhető némi bizonytalanság a pályázati világban. Nem csak azok körében, akik éppen pályázatok beadására készülnek, az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettek is várják a fejleményeket. Ettől még a projektek a lehetőségekhez képest haladnak, legalábbis ott, ahol a pályázóknak nem lettek napi szintű működési gondjaik.

A kialakult helyzetben a kedvezményezetteknek a szokottnál is nagyobb szüksége van az intézményrendszer gyors és rugalmas reakciójára, azonban a közelmúlt tapasztalatai éppenséggel nem a legkedvezőbbek ezen a területen. Az egyre gyakoribb és hosszabb késések, az egyazon programcsoporton belüli inkonzisztens döntések, valamint egyes intézményrendszeri szereplők részéről az állam-kedvezményezett viszonyt minden esetben erodáló, „hatósági attitűd” felvétele különösen azért fájó, mert a ciklus végéhez közeledve – és különösen a jelenlegi helyzetben – többek között épp a partneri viszony elmélyülése segítené a jóhiszemű projektgazdákat a sikeres projektzárásban.

A teljesség igénye nélkül két konkrét, aktuálisan tapasztalt probléma a pályázati világban:

  • Humán fejlesztési projektek esetében a személyes kontaktust igénylő tevékenységek – rendezvények, konferenciák – a járványügyi helyzetben nem megvalósíthatóak, az irányító hatóság (EMMI) mégsem támogatja a projektek átütemezését és a záró dátumok módosítását, a meg nem valósuló eseményekre viszont támogatást sem fizet ki. Holott az előkészítéssel, szervezéssel a kedvezményezetteknek már felmerültek költségeik, azokat viszont így saját zsebből kell finanszírozniuk – már, ha van rá lehetőségük. Ezért a pályázóknak létfontosságú lehet, hogy könnyítéseket kapjanak akár a projekt zárásának határidejére, akár a köztes mérföldkövek teljesítésének időpontjára és feltételeire.
  • Turisztikai fejlesztéseknél a záró kifizetés előfeltétele egy Panzió Tanúsító Védjegy megszerzése, azonban jelen helyzetben érthető módon teljes a bizonytalanság a tanúsítás folyamatáról és várható időpontjáról. Legutolsó információink szerint az MTÜ, mint támogató a kifizetést ennek ellenére a tanúsítvány meglétéhez köti, így viszont egy olyan ágazatban húzódhat el hónapokkal a támogatások kifizetése, amelyet amúgy az egyik legsúlyosabb mértékben érintenek a járvány következményei. Szintén létfontosságú tehát, hogy a vis maior következtében ellehetetlenülő szakmai és támogatási feltételek tekintetében is könnyítést kapjanak az érintettek, különösen a válságnak kitett ágazatokban.

Kovács Zoltán, ügyvezető, Rekontir Cégcsoport

Nem mindennapi változások történnek napról-napra Magyarországon is a COVID-19 járvány és a vészhelyzeti intézkedések következtében, melyek indokoltak az egyik oldalon, ugyanakkor gyors gazdaság- és fejlesztéspoltikai intézkedéseket igényelnek a másikon. Ezek között is kiemelt jelentőséggel bír a forint, euróhoz viszonyított árfolyamának száguldása. A Vidékfejlesztési Program jónéhány kiírásnál a nyertes pályázók olasz, illetve egyéb európai gépbeszállítóktól veszik meg, vagy tervezik beszerezni a technológiai sorokat, eszközöket. Ez most duplán problematikus, hiszen egyrészt az észak-olaszországi helyzet a legkritikusabb Európában, másrészt az árfolyamveszteség is komoly hátrány az amúgy sem túl kedvező költségvetésekben. Leegyszerűsítve, lassabban – jó eséllyel határidőn túl - és vélhetően 10-20%-kal drágábban tudják majd beszerezni a gépeket, amely újabb negatív tényező az elszállt építési költségvetések mellett.

A bizonytalanság érezhetően átterjedhet rövid időn belül a bankszektorra, ami a projektek önerőfinanszírozásában okozhat fennakadásokat. Természetesen feszült figyelemmel várja mindenki, hogy az irányító hatóságok, közreműködő- és kifizető szervek miként alkalmazkodnak az új helyzethez, a távmunka jelentette kihívásokhoz. Ezek fényében még relevánsabbnak és jogosnak tűnnek azok a pályázói igények, melyek a határidők kitolását, illetve a döntési, illetve kifizetési periódusok lerövidülését szorgalmazzák.

Krisán László, vezérigazgató, Kavosz Zrt.

Jelen helyzetben minden probléma, mert nem erre a sajnálatos eseményre volt kalibrálva a pályázati támogatás rendszer. Minden korábbi szabályt/eljárásrendet felül kell vizsgálni és mielőbb új cselekvési tervet kell kidolgozni. A beruházások ösztönzése helyett most inkább az EU-s pénzek működésre való felhasználhatóságára kellene a fókuszt helyezni. A pályázatíró cégek visszajelzései szerint a projektek nagy része leállt, vagy jelentősen lelassult. Tudunk olyan nagyobb beruházásról, amely az építkezés helyszínén fellépő építőanyag hiány és munkaerőhiány miatt már szinte teljesen leállt. A szervezetek működését fejlesztő projekt esetében szintén gátolja a megvalósítást az egyre jobban elterjedő távoli munkavégzés.

Véleményünk szerint a projektek legnagyobb része jelentősen le fog lassulni vagy teljesen a földbe fog állni a következő hetekben. Ennek várható eredménye az lesz, hogy a kedvezményezettek nem, vagy csak nagyon nehezen fogják tudni a kötelező vállalásaikat teljesíteni, mely helyzettel a Támogatóknak biztosan kezdeni kell valamit. Ugyanakkor ez nem a következő hetekben okozza majd a legnagyobb gondot. A pályázatok keretében eddig kiosztott támogatások alapvetően beruházásokat támogattak, amelyek járvány okozta piaci környezetben, most a vállalkozások döntő többségében nem élveznek prioritást.

A fejlesztések helyét rövid távon az életben maradást célzó erőfeszítések fogják átvenni. Fontos, és bizonyosan kell majd foglalkozni a korábban támogatott projektek késedelmes megvalósulásával, vagy meghiúsulásával, de most nem ez az elsődleges feladat. A GINOP árfolyameltérésből keletkező forrástöbblet kapcsán szerencsés lenne egy kormányzati kommunikáció, mert kijött egy közlemény, hogy a tanácsadó cégek ezzel visszaélnek.

Lukács János, ügyvezető, Vanessia Kft.

A gazdaságot elütötte a gyorsvonat. Első lépésben tehermentesíteni kell, hogy időt nyerjünk!

A magyar gazdaság lassan, de biztosan hibernált állapotba kerül, így a fejlesztési projektek megvalósítása is leáll, bizonytalanná válik.

Sokakat sújt a 350 forint feletti euró árfolyam is.

Az elmúlt hónapokban szint leállt pályázati döntéshozatal és a nyertes pályázatok kezelése is tovább lassulhat, hiszen a pályázatkezelő szervezeteket is kihívás elé állítja a távmunka kényszerű, szinte azonnali bevezetése.

A kedvezményezettek által vállalt output indikátorok teljesítése is ellehetetlenül, ha a gazdasági vészhelyzet sokáig velünk marad.

Papadimitropulosz Alex, ügyvezető, Via Credit

Több eset is fennáll, amit külön szükséges választani:

A pályázatot elnyerte, de nem kezdte meg a projektet:

  • A pályázó két esetről dönthet: megvalósítja, de határidő kitolást kér – ezt minden bizonnyal gond nélkül megkapja vagy visszaadja a támogatást, ezt különösebben meg sem kell indokolja.
  • Ha nem használta fel még a támogatást, úgy a pályázattól különösebb kötöttségek nélkül el lehet állni.

A pályázatot elnyerte, folyamatban van a projekt: Ez talán a legkritikusabb eset. Már több olyan esetről hallottunk, ahol a beruházás tárgyát külföldről rendelték meg, de egyszerűen nem érkezik be az országba és ezért késlekedik a pályázat. Annál nagyobb dilemmát jelent a pályázók számára, az, amikor már egy adott beruházásra már kifizették az előleget, de a jelen körülmény miatt fizetésképtelenné válnak, vagy egyáltalán nincs szükségük már a beruházásra. Az első esetben a Hatóság minden bizonnyal megértő lesz, de a második esetben várhatóan tehetetlen lesz.

A pályázatot elnyerte és befejezte a projektet: Ebben az esetben a legnagyobb segítség, amit a pályázók kaphat, hogy a támogató hatóság minél gyorsabban kifizeti a támogatás összegét. Tudomásunk szerint a támogató vizsgálja ennek lehetőségét és hasonló módon konstruktív megoldást keresnek.

Legnagyobb veszélynek kitett gazdasági szegmensek: Jelenleg is már vannak ügyfeleink a feldolgozóiparból, ahol az eredeti kapacitások 25 százalékán vagy alatta teljesítenek. Több partnerünk jelezte, hogy a kínai piac élénkül és újra megjelentek a megrendelések, azaz Kínában a belső fogyasztás lendületre kapott. Belső elemzésünk alapján úgy látjuk, hogy a KKV-k minimális tartalékkal rendelkeznek, azaz néhány hónapig tudják maximum finanszírozni magukat. Mégis a legnagyobb elszenvedők – a turizmus és vendéglátás mellett – a ruházati és lábbeli gyártók, személyi szállítók, munkaerőközvetítők, építményüzemeltetők, bútorgyárak, műanyagtermék gyártók, gumialapú termékgyártók, fémfeldolgozók.

Somosi Éva értékesítési igazgató, MKB Consulting Kft.

A megvalósítás és előkészítés alatt lévő pályázatok terén pillanatnyilag még nincs komoly fennakadás. A projektmenedzsment során azt tapasztaljuk hogy elsődlegesen azon dokumentumok beszerzése okozhat gondot, melyekhez aláírások szükségesek (Pl.: elszámolási dokumentumok). Pillanatnyilag a postai megküldések jelentik a legnagyobb kihívást, de ezt a Hivatalok és a Minisztériumok igyekeznek rugalmasan kezelni (pl.: az NKFIH átállt az elektronikus ügyintézésre). Ez nem jelenti azt, hogy később nem kell beküldeni vagy bemutatni a hiányzó dokumentumokat, így ez később jelenthet majd problémát (pl.: ki mikor és mit írt alá, mi hiányzik, ezt külön nyilván kell majd tartani).

Ami nem tisztázott még, hogy az elkészített pályázatok Nyilatkozatainak beküldése - melyet eredetiben postán kell megküldeni - hogyan tud történni? Erről jelenleg még nincs döntés a Minisztériumok irányából. Azon projektelőkészítési munkák melyekhez nem szükséges személyes jelenlét, azok zavartalanul működnek, a vállalkozások igyekeznek átállni az elektronikus kapcsolattartásra, de úgy látjuk, hogy mindez elindult és pár hét alatt mindenki „belerázódik”.

Szebeni Dávid, stratégiai igazgató, EconUrbia

Erről szerintem a kollégák kimerítően beszéltek. Röviden összefoglalva: a projektek számottevő arányban részben vagy egészen leállnak és ráadásul be is dőlnek, ha az intézményrendszer megpróbál ragaszkodni az egyébként eddig is csak a projektgazdákkal betartatott elszámolási határidőkhöz. A fertőzésveszély és a védőfelszerelések hiánya mindenkit érint az építőipari brigádoktól a képzéseket, rendezvényeket megvalósító projektgazdákig. A forint gyengülése az intézményrendszer oldaláról annyiban nem probléma rövidtávon, hogy az euróban folyósított támogatás forintban kifejezve több forrásra elegendő. Közép- és hosszútávon ezt azonban már a turbulens környezetben felemésztheti a beinduló infláció.

Tóth Ádám Ferenc, ügyvezető, European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

Intézetünk megkérdezettjeinek

  • 93 %-a a korábbi pályázatokhoz kapcsolódó vállalások (árbevétel-növekmény, létszámtartás, stb.) szankcionálását,
  • 79 %-uk pedig az árfolyamkockázatot, az árfolyam és a fajlagos (pl. építőipari) költségek pályázat benyújtáskori rögzítését tartják a pályázatuk befejezését veszélyeztető tényezőnek.

Komoly problémát jelent emellett a (géptípus- és egyéb) módosítási kérelmek, az átadás-átvételi kérelmek és a kifizetések (legtöbb esetben nagymértékben) elhúzódó kezelése: ezek felgyorsítása komoly segítség lenne minden érintett részére. A géptípusmódosításokra vonatkozóan javasoljuk - a lehetséges vámtarifa szám (VTSz) listán belül maradva - a gyors, akár automatikus jóváhagyást.

Nem szerencsés, hogy Pest-megyében feldolgozóipari ügyfeleink immáron több, mint egy éve nem kapnak értesítést a részükről a tavalyi év elején benyújtott gépbeszerzéses pályázatról (PM_KKVESZKOZ_2018).

Megfontolandó a befejezési határidők automatikus meghosszabbítása, adott esetben akár a ciklus utolsó lehetséges időpontjáig.

A megküldött hiánypótlások azon pontjait, amelyhez a pályázón kívül harmadik féltől származó áltámasztó dokumentum is szükséges, csak nehezen vagy akár egyáltalán nem tudják teljesíteni a pályázók, hiszen a partner cég vezetői a jelenlegi helyzetben a saját helyzetük értékelésével/válságkezelésével vannak teljes egészében elfoglalva: lényegében lehetetlen tőlük cégszerűen aláírt nyilatkozatokat beszerezni.

A beszállítók nagy hányada az eddigi normál fizetési módokról átáll előre fizetésre, ami - azáltal, hogy sok vállalkozás már most sem kap kölcsönt - finanszírozási problémákhoz vezethet.

A legtöbb érintett ügyfél panaszkodik a hitellel kombinált pályázatok esetén az MFB Zrt. működéséből eredő problémákra, a visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatások eltérő kezelésére.

Képzési pályázatok esetében gyakorlatilag az összes esedékes támogatott képzést leállították, amely a projektek többségénél egyértelmű, előre kalkulálható csúszást fog okozni és van, ahol a megvalósítást is veszélyezteti.

Az agrárium - szemben az ipari termeléssel - az élelmiszer előállításban érdekelt, ezáltal az ottani kedvezményezetteknek nem kell hirtelen bevételkieséssel számolni. Ami esetükben gondot okozhat, az, hogy az importból származó gépek nem tudnak beérkezni (hiszen a külföldi gyártó telephelyén a gépek már nem lesznek legyártva vagy éppen a már legyártott gépet egészen egyszerűen már nem tudják felpakolni). Ezen hazai szektorban jellemzően kis létszámú üzemek működnek, ezáltal - a visszajelzések alapján - a munkaerő foglalkoztatása megoldható a járványügyi intézkedések mellett is.

Névtelenséget kérő pályázati szakértő

A humánjárvány következtében a fokozódó gazdasági visszaesés sok vállalkozás esetén a likviditási helyzet romlásával jár, így a beruházások helyett várhatóan a működési költségek finanszírozására koncentrálnak elsősorban. A rendelkezésre álló önerő felértékelődik. A folyamatban lévő beruházásokat az árfolyamhelyzet, az esetleges szállítói akadozások és határidő csúszások, de leginkább a válság lefolyásának és hosszának bizonytalansága akadályozza leginkább.

A döntéshozatalok is késnek a már beadott, de elbírálás alatt álló pályázatoknál, így bárkinek nehéz a piaci változásokra reagálni. Van olyan pályázati konstrukció (Pest megye KKV eszköz), ahol nehezen érthető, hogy miért nem hoztak döntést, több mint egy év alatt sem.

A létfontosságú élelmiszer- és gyógyszeripar, bizonyos vegyipari- és higiéniai termékgyártók, orvosi műszer- és eszközgyártók, bolti kereskedelmi és IT szektorokon kívül szinte valamennyi piaci szereplő már most komoly forgalom visszaesést könyvelt el. A gyártó- és feldolgozóipari cégeket változó hullámban érheti a keresletcsökkenés (pl. autó- és gépipari beszállítói láncolatok).

Ez a cikk "Az EU kohéziós politikájának hatásai Magyarországon - jelen és jövő" című, 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó munkaprogram része, amelyet a Portfolio.hu-t kiadó Net Média Zrt. valósít meg az Európai Unió finanszírozásával. Jelen tartalom kizárólag a cikk szerzőjének álláspontját tükrözi. A munkaprogramot finanszírozó Európai Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal a cikkben szereplő információk felhasználását illetően.
Ez a cikk folytatódik
1 2 3
RSM Blog

NIS2 és a kockázatkezelés

A kiberbiztonság kérdése kiemelkedő jelentőséggel bír a digitális kor új kihívásai között. Az Európai Unió NIS2 irányelve egy olyan szabályozási keretet hoz létre, amely az információb

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról

Könyvelő

Könyvelő
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai Unió Magyarország zászló stock