gettyimages-157419147-20200510_bank
KRTK blog

Zsugorodó fiókhálózatok, növekvő pénzügyi kirekesztés

Kovács Sándor Zsolt, KRTK
Az önálló takarékszövetkezetek végső integrációjával létrejött az egységes Takarékbank, ami a legnagyobb változást jelentette a pénzintézetek háza táján 2019-ben. Az egységes portfólió, megjelenés, a gazdaságilag fenntartható üzemméret mellett az összeolvadásnak negatív hatásai is vannak, nevezetesen a fiók- és kirendeltség konszolidációk miatt bekövetkező bezárások, s az ezzel növekvő pénzügyi kirekesztés. Az egyre szűkülő fiók és kirendeltség hálózat nem újkeletű jelenség a pénzügyi szolgáltató szegmensben, a 2008-as recesszió óta kisebb-nagyobb intenzitással, egy-két új fióknyitással, de csökken a hálózat kiterjedése, a kereskedelmi bankok és  a takarékszövetkezetek 2014 óta is több mint 700 fiókjukat zárták be véglegesen. A pénzügyi kirekesztés csökkenésének és a modern, versenyképes bankrendszer megteremtésének együttes feladata új megoldásokat fog igényelni, hiszen az sem várható el, hogy egy bank saját pénzügyi érdekei ellen, a nyereséges működés megteremtése ellen dolgozzon, mint ahogyan a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása/javítása sem kizárólag egy bank feladata és felelőssége.

Az egyre szűkülő fiók és kirendeltség hálózat nem újkeletű jelenség a pénzügyi szolgáltató szegmensben, a 2008-as recesszió óta kisebb-nagyobb intenzitással, egy-két új fióknyitással, de csökken a hálózat kiterjedése, a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek 2014 óta is több mint 700 fiókjukat zárták be véglegesen. A szervezetek e döntéseiket a költséghatékonysággal magyarázzák többnyire. A Takarék Csoport esetében háttértényező a párhuzamok felszámolása is, főként azon települések esetében, ahol korábban több önálló szövetkezet is kirendeltséget tartott fenn.

A takarékszövetkezeti kirendeltségek megszűnése többet jelent, mint egy szektor konszolidációját, a vidéki lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének romlását. Mint az 1. ábra mutatja a kistelepüléseken, s főleg az 5.000 lakost el nem érő településeken a takarékszövetkezetek jelentik a pénzügyi szolgáltatót.

krtk1

Ezzel párhuzamosan látni kell, hogy a korábbi vidéki ügyfélkör egyre messzebb és messzebb kényszerül igénybe venni a ma már alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Az egyszerűbb legközelebbi fiók, kiszolgált ügyfélkör nagyságának vizsgálatán felül, érdemes szem előtt tartani a döntéshozatal távolságát és vizsgált térségek eltérő társadalmi, gazdasági kondícióit. Erre a funkcionális távolság módszertana ad lehetőséget. Ahogy a takarékszövetkezetek esetében ez a mutató járási szinten növekedett 2011-től kezdve úgy válik egyre sötétebbé az ország térképe a 2. ábrán, s veszti el egyre inkább a „vidék bankja” státuszát ez a szektor. A helyi, regionális szintű, olykor kapcsolati tőkén alapuló döntéshozatalt, centralizált sémákba egységesített váltja fel, melyből a lokális tudás, a korábbi helyi beágyazottság már hiányzik.

Takarékszövetkezetek funkcionális távolsága járási szinten, 2011-2019. Forrás: MNB

A bezárások mögött meghúzódó okok közül újabb keletű a digitalizáció megjelenése. A pénzintézetek számára a digitalizáció térhódítása egyet jelent a fióklátogatások csökkenésével, az online ügyintézési lehetőségek palettájának bővülésével. Ugyan egyre több banki szolgáltatás is igénybe vehető online formában, a mai napig nem leterjedt lehetőség ily módon számlát nyitni, szerződést módosítani és még sorolhatnánk. A lakosság mellett ez a vidéki kkv-szektor esetében is jelentős probléma, amellett, hogy a szabad szolgáltató választás helyett általában a legközelebb elérhető pénzintézet szolgáltatásait veszik igénybe. Szintén probléma, hogy a vállalati szektor esetében a legtöbb személyes megjelenéshez kötött ügyintézés fiókhoz is kapcsolt (számlavezető fiók), vagyis annak bezárásával újabb problémák merülnek fel a kiváltásában, a vállalkozók kiszolgálásának távolodásában.

Vannak természetesen helyettesítő, kiváltó megoldások, gondolatok, azonban látni kell azok korlátait is. A digitális világ technológiai vívmányai az élet szinte minden területén próbálják segíteni a lakosságot, így ma már az ügyintézés, vásárlás, banki műveletek stb. részben online platformok segítségével is végezhetők. A hazai probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a lehetőség ugyan adott, de nem elérhető mindenhol és mindenki számára. A pénzügyi kirekesztésnek leginkább kitett területek (vidéki, periférikus falvak, tanyavilág) és társadalmi csoportok (kisnyugdíjas, leszakadó, munkanélküli rétegek) esetében az internethez való hozzáférés (3.ábra) és a használatához szükséges tudás és eszközpark is hiányzik. Területileg vizsgálva az is látható, hogy az internetelérések és a legközelebbi elérhető fiókok statisztikái is hasonló területeken mutatják a legnagyobb problémákat.

A legközelebbi fiók elérése percben (A) és az 1000 lakosra jutó internetelőfizetések száma (B) településsorosan

Ezt részben felismerve a Takarék Csoport egyes falvakban, térségekben mozgó bankfiókokat alkalmaz (országszerte 15 ilyen busz üzemel) az ügyfelek kiszolgálása érdekében. Ebben az esetben az ügyfelek a készpénzfelvétel, átutalás, bankkártya ügyintézés, netbanki hozzáférés és sms-szolgáltatás igénylés, betétlekötés és állampapírok vásárlása szolgáltatásokat használhatják ki, ezzel szemben az új ügyfelek kiszolgálása, szerződéskötés a listán nem szerepel, vagyis a korábban kirekesztett csoportok pénzügyi integrációja e módon sem megoldott Ezt a Global Findex (2011 óta három évente 140 országban, több mint 150.000 fő lekérdezésével végrehajtott reprezentatív felmérés a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéről, banki szokásokról) adatbázis 2011 és 2017 évi adatainak összehasonlítása is alátámasztja, miszerint a rurális terekben tapasztalható kirekesztés a két jelzett év felmérései alapján 3 százalékkal nőtt.

Nemzetközi összehasonlításba helyezve a pénzügyi kirekesztést, s azt vizsgálva, hogy a gazdagabb és a szegényebb társadalmi csoportok mekkora hányada tudja igénybe venni a pénzügyi szolgáltatásokat, éles különbséget látunk a kelet- és nyugat-európai országok között. Ebben a kimutatásban Magyarországon 12 százalékos különbség mérhető a két csoport között, ami magasnak mondható ebben a területi kontextusban (4. ábra).

Az eltérő társadalmi, anyagi helyzetű háztartások pénzügyi szolgáltatásokban való részvételi aránya, 2017 (%)

Nemzetközi példák sora mutatja, hogy a helyi társadalom pénzügyi folyamatokba való bevonása történhet alternatív módon is, pénzhelyettesítők, helyi pénzek segítségével is. Magyarországon is működik jelenleg öt helyi pénz, azonban a kirekesztés csökkentésére, a helyi gazdaság fejlődési pályára állításában ezek még nem számottevő tényezők, ugyanis volumenük, elfogadottságuk még nem érte el a kritikus tömeget.

Megszűnő és új takarékszövetkezeti jelenlét. Forrás: MNB

Összességében kijelenthető, hogy a takarékszövetkezeti szektor integrációja szükséges volt a korábbi széttagoltság és az eltérő stratégiai megfontolások miatt. Nem várható természetesen, hogy ez üzleti alapon működő vállalkozás, így egy hitelintézet a saját gazdasági érdekeivel ellentétben tartson fenn nyereségesen nem üzemeltethető fiókhálózatot a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása jegyében. A takarékszövetkezeti integráció előtt a hozzáférés e fontos aspektusát egy nem hatékonyan és nem fenntartható módon működő rendszer biztosította. A változás a nemzetközi összehasonlításokban korábban is magas magyar pénzügyi kirekesztési mutatók további romlását okozta, hiszen 2011 óta 2 településen jelent meg a Takarék Csoport, mint pénzügyi szolgáltató, ezzel szemben 631 kistelepülésről vonult ki (5. ábra). A létrejött online lehetőségek kiszélesedése nem mindenkihez ér el, oktatási, támogatási programok kidolgozása és végrehajtása nélkül. Mindezekből érzékelhető, hogy a pénzügyi kirekesztés javítása és egy modern, versenyképes bankrendszer megteremtésének együttes feladata új megoldásokat kíván.

A szerző a KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatója

A vendégszerzőink írásai a szerzők véleményét tükrözik, és azok nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images

A lány, aki végrehajtotta a világ egyik legnagyobb hackertámadását, majd ezzel hencegett
omikron koronavírus teszt
hollósi dávid takarékbank vezérigazgató
metaverse
koronavírus vakcina oltás
agrárbankok
2021. december 9.
Agrárszektor Konferencia 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Díjmentes online előadás
Gyakorlati példákon mutatjuk be, hogy mikor melyik adhat jobb esélyű jelzést.
Díjmentes online előadás
Telepítés, testreszabás, megbízások, beállítások.
nyugdij nyugdijas