medve
Prof

Amikor lecsap a piaci medve, már késő bánat

András Bence
Piaci kockázat nélkül nincs befektetés. Ha valaki a piaci medve veszélyeit rosszul méri fel, akár a gatyája is rámehet. Ezt láttuk a 2008-as pénzügyi válságban, és így van ez ma is, ha valaki elszámolja magát. Amikor egy kisbefektető teszi ezt, az kellemetlen, de ha egy nagybank, abból akár katasztrófa is lehet. A piaci kockázat a pénzügyi kockázatok egyik legnagyobbja, és az erről szóló cikksorozatunkban most segítünk megérteni az alapjait. Végigvesszük, hogy pontosan mit is jelent és miként keletkezik. Cikkünk fókuszába a bankokat helyezzük, bemutatva, hogy ők miként számszerűsítik ezt a veszélyt, és milyen szabályozás vonatkozik rájuk.

A pénzügyi kockázatokról szóló sorozatunk előző részében a hitelkockázattal és a működési kockázattal foglalkoztunk, most a piaci kockázat jön, később pedig a likviditási kockázattal folytatjuk.

A medve

A 2007-09 közötti időszak sokakat megtanított arra, hogy a piaci medve nem játék. Amikor dominószerűen estek a tőzsdei és OTC piaci árak, akkor sokakkal felfordult a világ. De még csak pénzügyi válság sem kell ahhoz, hogy megégessük magunkat egy-egy rossz kitettséggel. A piaci kockázatok számos formában lecsaphatnak, és sokszor igen váratlanul. Ez történt például a lakossági devizahitelekkel is (adós szemmel), ahol tömegek mentek bele úgy hitelügyletekbe, hogy nem tudtak a devizakockázat létezéséről. Fájdalmas lecke volt.

Persze nem pusztán a lakosság tévedett akkoriban nagyot, hanem a bankok és a szabályozók is. A nagy pénzügyi válságban ugyanis kiderült, hogy pontatlanul mérik, és rosszul is szabályozzák a piaci kockázatokat.

Ebben a cikkben most folytatjuk a pénzügyi kockázatok témáját, és a hitelkockázat után a piaci mozgásokból származó veszélyek mérésével és szabályozásával foglalkozunk. Ismét csak banki szempontból tesszük mindezt, hiszen ők a pénzügyi világ főszereplői. Plusz a bankok azok, akiktől a leginkább elvárható, hogy a piaci kockázatokat jól kezeljék, mert ha nem teszik, azzal a mi pénzünket is veszélybe sodorhatják.

Milyen kockázatról is van itt szó?

Kezdjük a fogalom körüljárásával. A piaci kockázat a pénzügyi termékek árfolyamának vagy implikált volatilitásának a kedvezőtlen változását foglalja magába. Egyszerűen szólva annak a kockázatát akarja megragadni, hogy a teljes piac, vagy éppen egy-egy specifikus piaci kitettség miatt veszteségünk keletkezik. Nem véletlenül fogalmazunk itt kissé kacifántosan, ugyanis a szakirodalom két fő komponensre bontja a piaci kockázatot. Az első az általános piaci kockázat, ami az adott piac egészére jellemző veszélyeket foglalja magában. Ez a kockázat nem diverzifikálható, noha speciális fedezési technikákkal azért lehet ellene védekezni. Egy jó példa rá, amikor a tőzsdeindexek mind esni kezdenek a piacon, és hiába tartunk nagyon sok különböző részvényt a portfóliónkban, akkor is veszteséget szenvedünk. 

A másik komponens a specifikus (egyedi) kockázat, amely a közelebbi termékkel, például egy adott részvénnyel vagy egy konkrét kötvénykibocsátóval kapcsolatos. Ez már diverzifikálható kockázat, de nem mindig van rá üzleti igény, hogy bevédjük magunkat ellene. Érdemes megjegyezni, hogy a piaci kockázatban mélyen megbújik még némi hitelkockázat és migrációs kockázat is, hiszen hiába adjuk-vesszük nagy intenzitással a részvényeket és kötvényeket, ha a kibocsátójuk hirtelen csődöt jelent, vagy a hitelminősítésük megváltozik. Ilyen esetekben mindig komoly veszteség keletkezhet. A banki szabályozásban ezért erre külön odafigyeltek, amikor a piaci kockázatok keretrendszerét dolgozták ki. (Ebből született például az IRC-számítás, ami angolul az Incremental Risk Charge-ot takarja.)

Piaci kockázat számos esetben felmerülhet, de a szabályozás főleg a kereskedési céllal tartott pénzügyi termékekre fókuszál. Emögött az az alapvetés húzódik, hogy ha valamit nem kereskedési okokból, hanem lejáratig tartunk a könyvünkben, akkor ott a hitelkockázati keretrendszert érdemes alkalmazni. Hiszen alapvetően mindegy, hogy például egy kötvény árfolyama miként alakul, ha a kuponok gond nélkül kifizetésre kerülnek, és probléma nélkül lejár az ügylet.

A piaci kockázatok területét emiatt le kell szűkíteni. A bázeli iránymutatás azt mondja, hogy minden kamatozó eszköz (fixed income) és részvényjellegű (equity) kitettséget vegyünk bele, amely a bankok kereskedési könyvében van. Sőt, ezen felül még a bank teljes (kereskedési és banki) könyvében jelen lévő deviza és nyersanyagkitettségeket is soroljuk ide. Ez utóbbi miatt egyébként elég ritka az olyan banki üzleti mix, ahol ne jelenne meg a piaci kockázat, és arra ne kellene RWA-t számolni, illetve tőketartalékot képezni. Még akkor is, ha egyébként nincs kereskedési könyve a banknak.

Mit keres a piacon egy bank?

A téma megértéshez menjünk most bele kicsit jobban, hogy pontosan mit is jelent ez az imént említett kereskedési könyv. Vagyis nézzük meg közelebbről, hogy mit is csinálnak a bankok a piacon, ami miatt piaci kockázatnak és speciális szabályozásnak vannak kitéve.

A bankok a pénzteremtői-hitelezői szerepükön felül kulcspozíciót foglalnak el a pénzpiaci és tőkepiaci közvetítésben. Gyakori mondás, hogy ők a piac eladói oldala (sell side), mert sok esetben tényleg nekik köszönhető, hogy egyes termékeknek és értékpapíroknak van egyáltalán piaca. Az OTC piacokon - mint amilyen például a világ legnagyobb piaca, a devizapiac is – a bankok meghatározó szerepet töltenek be, és nélkülük teljesen más világot élnénk. De hogy ezeken a frontokon pontosan mit is csinál egy bank, akörül sok a félreértés és a rosszindulatú feltételezés.

A bankok piaci jelenlétének ugyanis nem a spekuláció, hanem a közvetítés és a szolgáltatásnyújtás áll a középpontjában.

Az amerikai nagybankoknál egyenesen be is tiltották a sajátszámlás-kereskedést (proprietary trading) a Volcker-szabály elfogadásával. Ettől ez a fajta tevékenység még nem tűnt el teljesen a bankvilágból, de egy jelentős átalakulás zajlott le. A globális nagybankból ezek a részlegek, illetve az ott dolgozó sztárbefektetők kiváltak és hedge fundokat alapítottak. Ilyen formában tehát a sajátszámlás-kereskedés nem veszett ki a gazdaságból, csak éppen a kockázatviselők köre alakult át. Ez utóbbi pedig így helyes Paul Volcker és más neves közgazdászok érvelése szerint.

A nemzetközi bankok, ha nem is vesznek már fel a saját kontójukra piaci pozíciókat, attól még az ügyféligények miatt továbbra is nagyon aktívak a piacon. Ennek az úgynevezett piaccsináló (market making) és a közvetítői tevékenység áll a hátterében. 

Ez olyan helyzeteket jelent, amikor a bank traderei az ügyféligények kielégítése céljából kereskednek, vagy tartanak értékpapírokat. Egy ügyfél megkérheti például a bankot, hogy az OTC piacon szerezzen neki XYZ nehezen megvásárolható részvényt. Vagy akár a bank is dönthet úgy, hogy a várható ügyféligények miatt előre bevásárol abból az XYZ papírból. Sőt, az ilyen értékpapírokból kiépíthet akár olyan nagy portfóliókat is, hogy azokat aztán az ügyfelei bármikor képesek legyenek adni-venni. 

Az előbbi két esetében a tranzakció adott százalékú díjából jut bevételhez a bank, az utóbbi felállásban pedig a vételi és eladási árfolyamok közötti különbségen ér el nyereséget.

Tehát nem közvetlenül arra játszik a bank, hogy az értékpapírokon árfolyamnyeresége legyen, de ettől még ugyanúgy kiteszi magát a piaci kockázatoknak.

Ez a tipikus üzleti felállás a bankoknál, és ez az, ami miatt a befektetési bankoknál akár nagyon jelentős piaci kockázatok is felmerülhetnek.

A piaci kockázat szabályai

Mind a bank jól felfogott érdekéből, mind pedig a szabályozó szempontjából kiemelten fontos, hogy ezeket a kockázatokat számszerűsítsük. A 2008-as pénzügyi válság sajnos rávilágított, hogy az erre kialakított Bázel 2-es keretrendszer hiányos. Erre válaszul jött létre gyors orvoslásként az úgynevezett Bázel 2,5-es iránymutatás 2009 júliusában, amely jelentősen megemelte a piaci kockázatok tőkekövetelményét. De ez még nem volt elég, ezért 2012-ben elindult a piaci kockázatok alapos újragondolása, amit a szakma FRTB-nek (fundamental review of the trading book) nevezett el. Ez az átfogó vizsgálat mind a piaci kockázat sztenderd módszerét, mind pedig a belső modellekkel való számszerűsítését átalakította.

A banki szabályozás sosem megy egyik pillanatról a másikra, sokszor évek kellenek ahhoz, hogy a hatásvizsgálatok elkészüljenek. Ráadásul ezt követően még konzultálni is kell a bankszektorral, az egyes államoknak pedig törvénybe kell foglalniuk a szabályozást. Sőt, ezután a bankoknak még felkészülési és alkalmazkodási időre is szüksége van. A dolog érthetően nem egyszerű. A változáshoz itt mindig évekre van szükség.

Így valójában nem meglepő, hogy négy évvel az FRTB konzultációk megkezdése után, csak 2016-ban módosult újra a keretrendszer. Ahogy az sem, hogy ezután rájöttek, még tovább kell finomítani a szabályokat, és így 2019-ben újabb változásokat jelentett be a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS). Ez a legutóbbi iránymutatás véglegesítette csak a Bázel 3-at, aminek az európai bevezetése éppen csak terítékre került a CRR2-vel.

Egyszóval jó hosszú szülés volt, mire megszületett az a piaci kockázatokat szabályozó keretrendszer, amit ma olvashatunk, és ami “végleg” kezelni hivatott a pénzügyi válság tanulságait.

BASEL_HISTORY2
A piaci kockázatok szabályozási keretrendszere meglehetősen hosszú utat járt be. Forrás: Bank for International Settlements

Hogy működik ez a rendszer?

A piaci keretrendszer minden lényeges pontját nem lehet egy cikkbe besűríteni, de a legfontosabb pilléreit azért összefoglaljuk, illetve a kockázatmérésbe kicsit jobban is belemegyünk az alábbiakban. 

Ahogy a hitelkockázatnál, úgy a piaci kockázatok mérésben is az a kiindulópont, hogy a bankok vagy saját modellt használnak a kockázattal súlyozott eszközérték (RWA) kiszámításához, vagy pedig egy sztenderd módszert követnek. Az elképzelés itt is az, hogy a saját belső modelljeik révén a bankok pontosabban képesek felmérni a tényleges kockázatokat, hiszen ők ismerik csak igazán a termékeiket, és ők látják közelről, hogy a piaci üzletáguk milyen veszteségeket szenvedett el a múltban. A szabályozónak ugyanakkor meg kell határoznia a minimumkövetelményeket a modellek, illetve a modellezhetőség kapcsán, hogy mindez jól működjön. A sztenderd módszernek pedig egy mindenkor hiteles alapmódszernek kell lennie, ahol az egyes termékekből származó kockázatot kellően érzékenyen számszerűsítjük. 

A módszertan meghatározásán felül ugyanakkor még más kérdésekre is ki kell térnie a szabályozónak. Kulcskérdés ugyanis, hogy a bank korrektül határozza meg a piaci keretrendszer alá eső termékeknek (a kereskedési könyvnek) a tényleges körét. Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a bank visszaélve a besorolással, mesterségesen alacsonyabb tőkekövetelményt tudjon kimutatni. A legújabb szabályozás ezért ezt szigorúan kiköti, és ha egy kitettség mégis átkerül az egyik könyvből a másikba - mondjuk a kereskedésiből a bankiba -, akkor ebből kifolyólag a banknak nem csökkenhet a tőkekövetelménye.

Végül pedig még azt is le kell szabályozni, hogy a bankok modelljei mikor teljesítenek elfogadhatóan a kockázatok mérésében. Ez szintén egy olyan részterülete a piaci keretrendszernek, ami az elmúlt években komoly figyelmet kapott, lévén hogy a 2008-as válságban elég sok modell csődöt mondott.

Ez az a négy téma - a belső modellek és a sztenderd módszer szerinti mérés, a modellek validációja, és a kereskedési könyv meghatározása - amely a piaci kockázatok keretrendszerének az alappilléreit jelentik. Ennél mélyebben ebben a cikkben egyedül a kockázatmérés témakörébe megyünk bele. Azon belül is csak a legelterjedtebb VaR-alapú modellezés alapjait tekintjük át. Ez a módszer egy nagyon szép és viszonylag új tudományos irány a kockázatok számszerűsítésében. Vannak persze vele problémák is, amire a szabályozás is rájött. Ezeket taglaljuk a cikk hátralevő részében, majd pedig összefoglalunk.

A piac kockázatok modellezése

Az úgynevezett belső modellezési megközelítés (a szakirodalomban: IMA, Internal Model Approach) jelenleg döntően a kockáztatott-érték (VaR, Value-at-Risk) különféle alkalmazásain alapul. Ez arról szól, hogy megpróbáljuk a nyereségek és veszteségek (P&L) gyakorisági eloszlását megbecsülni, majd pedig a görbe alatti terület alapján belőni egy-egy termék vagy portfólió kockázati profilját. Ilyen módon ugyanis megmondható, hogy adott veszteség mekkora eséllyel következik be a vizsgált időtávon.

Egy portfólióra nézve megmondhatjuk, hogy p valószínűséggel maximum mekkora veszteség érhet minket az elkövetkező napokban vagy hónapokban. Ha például a 30 napos 1%-os VaR értéke 10 millió forint, akkor ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 1% eséllyel érhet minket ennél nagyobb veszteség. Másik oldalról nézve pedig 100-ból 99 hónapban 10 milliónál kisebb veszteséggel fogunk csak találkozni. Ezt a 10 milliós értéket pedig úgy kaphatjuk meg, hogy megbecsüljük az adott portfólió sűrűségfüggvényét, amiből aztán közvetlenül kinyerhető az 1%-os pontnál lévő érték.

A VaR egy nagyon népszerű és rendkívül széles körben alkalmazott módszer arra, hogy felmérjük, egy rossz hónapban, adott konfidencia mellett, maximum mekkora veszteség érhet minket.

A kockáztatott-érték modellezése többféleképpen is történhet, de három fő csoportot azonosíthatunk. A legegyszerűbb fajtája a variancia-kovariancia módszer, amelyhez elég az átlagos változást és szórást megbecsülni. Ennél jóval több munkát igényel a historikus módszer, amely a múltbeli adatokból rekonstruálja a nyereségek és veszteségek tényleges eloszlását. A leginkább komplex módszer pedig a Monte Carlo szimuláció, amely keretében egy külön modell felel a jövőbeli kimenetek - például egy részvényárfolyam - alakulásáért. Ennek akkor van igazán előnye, ha tényleg meg tudjuk ragadni egy-egy termék árfolyambolyongásának a karakterisztikáját, és annak a nagyszámú szimulálásával olyan P&L eloszlást tudunk generálni, amely hitelesebb a historikus módszernél.

Ez nem egyszerű feladat, ezért nem meglepően a bankok döntő többsége a historikus VaR megközelítést követi.

A szabályozó viszont VaR-szorzótényezők meghatározásával büntetheti a pontatlan modelleket, ezzel is arra ösztönözve a bankokat, hogy a lehető legjobb megoldást válasszák. Hogy a gyakorlatban ez mennyire sikerül, az már külön szakmai vita tárgya.

A VaR-számításnak - bármelyik módszert is válasszuk - több korlátja is van. Az egyik legfontosabb az, hogy ha egy pénzügyi termékről nincs elég információnk, annak árát nem tudjuk rendszeresen megfigyelni, akkor azt modellezni sem lehet rendesen. Ilyenkor a VaR-számítások valójában nem képesek jól megragadni a piaci kockázatot.

A másik probléma pedig abból a felismerésből ered, hogy a piaci veszteségeknek különösen kegyetlen természete van. A veszteségeloszlások széle gyakran felfelé kunkorodik, vagyis nem a normális eloszlásnak megfelelően viselkedik. Ez azt jelenti, hogy a nagyon nagy veszteségekre nem feltétlenül igaz, hogy annyira ritkán következnek be, csak éppen erre nagyon nehéz rálátni. A gyakorlatban alkalmazott VaR-számítások könnyen alábecsülhetik a ténylegesen kockáztatott értéket, és ennek csúfos példája volt a 2008-as pénzügyi válság.

A bankszakma ennek kompenzálására több ötlettel is előállt. Kitalálta például a stresszelt VaR-számítást (SVaR), amely a kedvezőtlen piaci körülményekhez kalibrálja a kockázatok számszerűsítését, és ezzel segíti pontosabban (és magasabban) meghatározni a teljes piaci RWA-t és tőkekövetelményt.

De a legújabb szabályozói megközelítés még ezen is túlmegy és bevezeti az úgynevezett kondicionális VaR-t (CvaR), amit a szakmában általában ES-nek (Expected Shortfall) neveznek. Ennek a lényege az, hogy megpróbálja a veszteségeloszlás szélének az átlagát megragadni. Tehát míg az 1%-os VaR érték azt mondja, hogy az eloszlás legrosszabb 1%-ának ekkora értéknél van a határa, addig az ES azt árulja el, hogy a 0 és 1%-os görbe alatti területen átlagosan mekkora veszteség keletkezik. Ha a legszélén jó nagy értékek vannak, akkor az ES érdemben nagyobb kockázatot fog becsülni, mint a VaR. Ezzel pedig egy kiemelt hiányosságát orvosolja a korábbi VaR-modellezési gyakorlatnak.

VAR_SVAR
A VaR és az ES módszer lényeges különbsége, hogy miként ragadja meg az eloszlás szélét. Forrás: Bank for International Settlements

Ez az újdonság nagyon szép, de az egyáltalán nem mindegy, hogy miként valósítjuk meg. Zárásként ezért ejtsünk még néhány szót a modellek validációjáról.

Bázel 3 - egy hosszú út vége

A piaci kockázatok szabályozása ma már nem elégszik meg azzal, hogy a bankok a belső modelljeik bevezetésekor egyszer megfeleljenek a szabályozó követelményeinek. Ehelyett a modellek folyamatosan visszatesztelését írja elő a BCBS ajánlása (ez az úgynevezett backtest elvárás). 

Amint a felügyelet úgy találja, hogy egy bank valamelyik kereskedési üzletágánál használt modell nem teljesít jól – tehát a becsült veszteségek mértéke érdemben alulmúlja a realizált szintet –, akkor felfüggesztheti a modellhasználati engedélyt. Ilyenkor a banknak vissza kell térni a sztenderd módszerhez, amely általában magasabb tőkekövetelményhez vezet.

De a szabályozó még ezzel sem áll meg. Az új ajánlások értelmében egyre szigorúbb korlátok közé lesz szorítva a belső modellekből és a sztenderd módszerből eredő tőkekövetelmény különbsége. Ezzel pedig végleg ki lesz zárva, hogy a VaR vagy az újabb ES-modellváltozatok alábecsüljék a piaci kockázatot és így kevés lehessen a rá megképzett tőke.

Ezennel a végére is értünk a piaci kockázatok áttekintésének. Nyilván, ez nem egy egyszerű téma, de a tétje óriási. Ha a fent leírt értelmezést, mérési és szabályozási módszert már a pénzügyi válság előtt ismertük volna, akkor valószínűleg pár lépéssel előrébb tartana a világ.

A piaci kockázatok mérési és szabályozási problémája viszont nagyon valószínű, hogy a Bázel 3 véglegesítésével (amit a banki gyakorlatban sokan már Bázel 4-nek hívnak) még nem ért véget. A pénzügyi termékek óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt néhány évtizedben, és a piaci kockázatok új arcát ismerhettük meg az utóbbi néhány válság során.

Szinte kizárt, hogy az pénzügyi innovációk előrehaladtával ne kellene majd még tovább pontosítani a piaci kockázatok mérési gyakorlatát, illetve az ehhez kapcsolódó banki szabályozást. Persze az is nagy szó, hogy már idáig eljutottunk, és a bankok jóval biztonságosabbak lettek.

Címlapkép forrása: Getty Images

elhagyott t-34-es második világháborús tank légyszi ne használd ukrajnás cikkekhez
ukrántüzérség
iran-hormuzi-szoros-oman-jemen-szaud-arabia-egyesult-arab-emiratusok-afganisztan-pakisztan-perzsa-obol-arab-obol
india, új delhi,
erdoganbejelent_shutter
nuklearis-raketa-atomfegyver-haboru
nap napsütés időjárás nyár erdő

Holdblog Megabull S&P 500

A technikailag 503 legfontosabb, tőzsdén jegyzett amerikai vállalatot magában foglaló Standard and Poor’s 500...

Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Szenior ügyfélkapcsolati koordinátor

Szenior ügyfélkapcsolati koordinátor

Sales manager

Sales manager
2023. június 7.
Portfolio Property X 2023
2023. június 8.
Portfolio Balaton Business Forum 2023
2023. június 6.
BUDAPEST - Pörgessük fel együtt a hazai KKV szektort!
2023. szeptember 12.
Sustainable World 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
covid korhaz