Barát Szabolcs

CFA

Cikkeinek a száma: 214

Pozitív meglepetés a Richtertől: mire lesz elég?

Üzemi szinten a várakozások feletti, nettó szinten azonban a konszenzust alulmúló második negyedéves gyorsjelentést tett közzé ma hajnalban a Richter. A negyedév alapvetően jól alakult, a devizás tételek azonban a vártnál nagyobb veszteséget mutattak.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- további növekedés a hazai piacon, emelkedő piaci részesedéssel;
- zuhanó USA, az alacsony bázis miatt kiugró növekedést mutató orosz bevételek;
- emelkedő fedezeti szint;
- a tavalyi akvizícióknak és a hálózat bővítésnek köszönhetően emelkedő költségek;
- a devizás tételek átértékelésének köszönhetően 3,5 mrd Ft-os pénzügyi veszteség;
- tovább csökkenő nettó készpénz állomány.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében a mai kereskedésben pozitív elmozdulás várható, hiszen üzemi szinten a meglepetés jelentős, 15%-os volt, a negatív globális tőkepiaci hangulat azonban ezt a pozitív hatást akár teljes egészében is eliminálhatja. A részvények ugyan nem drágák, a gyógyszerkassza tervezett jelentős megszorítása azonban továbbra is óriási szabályozó kockázatot jelent a Richter számára.

Mennyire olcsó a MOL?

Az elmúlt napok zuhanását követően rég nem látott alacsony szintre csökkent a MOL részvények értékeltsége, ami akár egy komoly felpattanást is generálhat rövid távon a részvények piacán. Fontos azonban kiemelni, hogy a MOL papírok árfolyama az INA ügy terebélyesedése kapcsán a megszokottnál szenzitívebben reagál a híráramra, egy kockázati tényezőként értékelt új információ piacra kerülésének hatására az árfolyam - és ezzel párhuzamosan az árazás - akár újabb mélypontokra is eshet. A bizonytalanság pedig hosszabb ideig, a horvát választások novemberi lezárultáig is eltarthat.

Mi a baj a TVK-val?

Lassan két éve egy szűk sávban mozog a TVK részvényeinek az árfolyama, ami elsősorban a társaság stabilan nyomott profitabilitásának tudható be. A vegyipari cég gyenge nyereségességének oka elsősorban a külső iparági környezet alakulásában keresendő, melynek drasztikus megváltozása - a TVK számára pozitív irányba - a globális iparági trendeket figyelembe véve véleményünk szerint az elkövetkező években nem várható.

A TVK számára releváns termék marginok jelenlegi szintjével számolva a részvények megítélésünk szerint fair árazást mutatnak, tőzsdei kivezetésre pedig nem nnagyon érdemes számítani. A MOL esetleges részesedés csökkentése azonban akár reális alternatíva is lehet, főként ha sikerülne megvásárolni a lengyel Lotos olajfinomító állami kézben lévő kontroll csomagját. Ez esetben a TVK akár ismét nyújthatna befektetői sztorit az invesztorok számára.

Állami Nyomda gyorsjelentés: mitől emelkedhet az árfolyam?

A várakozásokat felülmúló első negyedéves gyorsjelentést tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Állami Nyomda, mely üzemi szinten minimálisan, nettó szinten azonban 10%-kal a konszenzus feletti számokat produkált.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az alacsony bázisról a kulcsüzletágaknak köszönhetően a bevétel 20%-kal emelkedett;
- az export dinamikusan bővült, részben az új leánycégnek köszönhetően,
- a profitabilitás visszatért a válság előtti szintek közelébe;
- a nettó hitelállomány csökkent, a vevőkövetelések azonban még mindig 1 mrd Ft-tal az átlagos szint felett állnak.

A gyorsjelentés következtében a mai kereskedésben enyhe árfolyam emelkedésre számíthatunk, a komolyabb növekedés ellen hathat azonban az elmúlt napok megpattanása mellett az a tény is, hogy a társaság belső teljesítményét mutató üzemi eredmény gyakorlatilag a vártnak megfelelő lett.

A papírok értékeltsége nem magas, de a szektorban ez megszokott, így erről az oldalról inkább egy szektor hatás válthat ki érdemi árfolyam emelkedést.

TVK: javuló számok, gyenge kilátások

A javuló iparági környezetben jelentős mértékben emelkedő profitabilitást mutatott a TVK az első negyedévben, ami elsősorban a volumen növekedésnek volt köszönhető. A kilátások tekintetében azonban óvatos a menedzsment.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- javuló iparági környezet;
- emelkedő kapacitás kihasználtság és értékesítési volumen;
- ennek következtében javuló eredményesség (4,3 mrd Ft EBITDA);
- a követelések nyomán 10 mrd Ft-tal emelkedő nettó hitelállomány;
- óvatos kilátások a második negyedévre.

A gyorsjelentés következtében a mai kereskedésben kismértékű árfolyam emelkedésre számítunk elsősorban a javuló EBITDA szintű teljesítménynek, kis részben pedig a közelgő osztalék fizetésnek köszönhetően. Az iparági kilátások azonban nem igazán változtak, a rekord közelében tartózkodó végtermék árak várhatóan az olajárak csökkenését követik majd le, így a marginok szűkülni fognak.

Richter: emelkednek a költségek

Üzemi szinten a várakozások alatti, nettó szinten azonban a konszenzust meghaladó első negyedéves profitot tett közzé ma hajnali gyorsjelentésében a Richter. A negyedév nem alakult rosszul, a piac azonban várhatóan nem erre, hanem a hazai szabályozói változásokra figyel majd a következő hetekben.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- 9%-os növekedés és emelkedő piaci részesedés a hazai piacon;
- erős orosz, lengyel és EU-s értékesítések
- a Grünenthal 11 m eurós bevételt hozott, ami összhangban van a menedzsment korábbi éves előrejelzéseivel;
- kismértékű csökkenés az USA-ban;
- jelentősen emelkedő költségek az új akvizíciók, az originális fejlesztések és hálózatépítés következtében.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében a mai kereskedésben enyhe csökkenés várható, hiszen egyrészt az üzemi profit a várt alatti lett a költségek emelkedése miatt, másrészt a társaság profitját akár jelentős mértékben is csökkenhetik a tervezett kormányzati intézkedések, melyek a gyógyszerkassza lefaragását célozzék. Megítélésünk szerint a tervezett kormányzati intézkedések olyan jelentős profit kockázatokat hordoznak magukban, hogy érdemes inkább kivárni a Richter részvények vásárlásával a konkrétumok megjelenéséig.

Egis: savanyú a narancs

A várakozásokat jelentősen felülmúló első negyedéves gyorsjelentést tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Egis, mely üzemi szinten 35, nettó szinten pedig 12%-kal magasabb profitot ért el, mint ami a konszenzusban szerepelt. A negyedév jól alakult, a profitabilitás erőteljes volt, a piac azonban várhatóan nem erre, hanem a hazai szabályozói változásokra figyel majd a következő hetekben (is).

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- növekedés a hazai és az orosz piacon;
- stagnáló régiós és emelkedő nyugati export;
- a költségek kordában tartásának köszönhetően jelentősen emelkedő üzemi profit;
- 650 m Ft extra pozitív tétel a K+F leírhatóság körüli bizonytalanság nyomán;
- a forint erősödés következtében 1,3 mrd Ft-os pénzügyi veszteség.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében pozitív árfolyam reakció fog mutatkozni a parketten a jelentős felülteljesítés nyomán, ami azonban kérészéletűnek bizonyulhat, hiszen a társaság profitját akár igen jelentős mértékben is csökkenhetik a tervezett kormányzati intézkedések. És bár az Egis részvények ugyan mind hisztorikus, mind relatív értelemben olcsónak számítanak, az árfolyam a következő hetekben is nyomott maradhat annak köszönhetően, hogy a kormány hamarosan konkretizálja a gyógyszerkassza lefaragásának pontos módját. Ennek pedig a Richterénél nagyobb belföldi kitettség nyomán az Egis számára különösen jelentős negatív profit hatása lehet, így komoly kockázati tényezőt jelent.

Újabb akvizíció előtt áll a MOL?

Õsszel dönt a lengyel kormány az ország második legnagyobb olajcégének, a Lotosnak a privatizációjáról, melynek során a cég többségi tulajdonrészét kívánják értékesíteni. A potenciális vevők között emlegetik a piacon a MOL-t is, mely a privatizáció előző körében, 2001-ben már élénken érdeklődött a finomítói fókusszal rendelkező társaság iránt. Az akvizíció a MOL INA utáni legnagyobb, 750 m eurós felvásárlása lehet.

Állami Nyomda: egy egyszeri tétel segített

A várakozásokhoz képest vegyes eredmény számokat tett közzé a mai piaczárást követően az Állami Nyomda, mely EBITDA és üzemi szinten a várt alatti, nettó szinten azonban a konszenzust meghaladó számokat produkált.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a bevétel ugyan 5%-kal emelkedett a költségek azonban ennél jelentősebb növekedtek;
- a nettó profitot egy egyszeri halasztott adó tétel jelentősen segítette;
- a nettó cash pozíció nettó hitellé változott a legnagyobb vevőhöz kapcsolódó követelés nyomán, ami azonban várhatóan hamar rendeződik.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés enyhén negatívan értékelhető, hiszen az üzemi szintű eredmény kategóriákban a várt alatti számokat ért el a cég a költségek emelkedése nyomán. A részvények ugyan hisztorikusan alacsony értékeltség mellett forognak, a szektortársakhoz mért árazási diszkontok azonban átlagnak megfelelőek. A negyedik negyedév alapján a profit várakozások esetében nagyobb esélyt látunk egy kisebb csökkenésre mint az emelkedésre.

Egis, Richter: hogy jön ki a matek?

83 mrd Ft-tal kurtítaná meg a kormányzat a gyógyszerkasszát jövőre, majd további 37 mrd-ot spórolna 2013-ban. A megszorításnak azonban az eddigi információk szerint csak a negyede számszerűsíthető, ami máris jelentős árfolyam zuhanást okozott az Egis és a Richter számára. Véleményünk szerint azonban a további részletek - melyek 60 mrd Ft-ot érintenek - újabb negatív tényezőt jelentenek majd a gyártók számára.

Egis, Richter: mekkora profit elvonás jön?

A gyógyszerkasszát sem kerülik el a kormány megtakarítási szándékai. A legfrissebb kiszivárgott információk szerint két év leforgása alatt 120 milliárd forintot spórolna az állam a gyógyszertámogatásokon, részben a fogyasztói terhek növekedésével, részben pedig a gyártói befizetések emelésével. Utóbbi egyáltalán nem kedvező hír a két tőzsdén forgó gyógyszertársaság számára.

MOL: várt alatti üzemi profit

A várakozásoknál alacsonyabb lett a MOL üzemi szintű eredménye a tavalyi negyedik negyedévben, a nettó profit azonban a vártnak megfelelő lett. Az INA gázüzletágát azonban már nem tekinti befejezett tevékenységnek az olajcég.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- jelentőseb emelkedő upstream profit a növekvő olajáraknak és kitermelési volumennek köszönhetően;
- ismét pozitívba forduló downstream profit, amit azonban csak az olaj- és olajtermék árak emelkedése okozott;
- stabil gáz profit és veszteséges petrolkémiai divízió;
- az INA gázüzletágát azonban már nem tekinti befejezett tevékenységnek az olajcég;
- tovább emelkedő 12 havi gördülő EBITDA;
- tovább csökkenő eladósodottság.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében nem várható jelentős árfolyam elmozdulás a mai kereskedés során, már amennyiben a mai, nem szokásos sajtótájékoztatón nem hangzik el érdemi új információ.

A MOL részvények árazása azonban mind hisztorikus, mind relatív viszonylatban alacsony szinteken áll, főként akkor, ha figyelembe vesszük a következő 3 évre várt átlagos profit növekedési várakozásokat, melyek a régiós átlagot meghaladó mértékűek.

TVK: ismét negatív EBITDA

Az újra kedvezőtlenné váló iparági környezetben ismét veszteséget ért el még EBITDA szinten is a TVK a tavalyi negyedik negyedévben. Az iparági környezet azonban javult 2011-ben, kérdéses azonban, hogy ez mire elég a TVK esetében.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- jelentősen romló külső iparági környezet, szűkülő termék marginok...;
- ... ennek következtében ismét veszteség még EBITDA szinten is;
- tovább csökkenő nettó hitelállomány;
- jelentős pozitív változás az idei év elején, a marginok nagyot tágultak;
- a végtermék árak csúcsközelbe emelkedtek.

Véleményünk szerint csak kisebb mértékű negatív árfolyam elmozdulás várható a mai kereskedésben, hiszen egyrészt a gyenge eredményességre számítani lehetett, másrészt az idei évben a külső környezet jelentős mértékben javult a TVK számára. A társaság profitját döntően meghatározó termék marginok tágulása az alapanyagárak emelkedése ellenére, azaz a végtermék árak növekedése miatt következett be, ami pozitív tényezőnek számít. Kérdéses azonban, hogy ez a hatás hogyan érvényesül a TVK esetében, hiszen a harmadik negyedévben a javuló környezetben nem igazán szárnyalt a cég profitja.

Egis: kit érdekelnek most a jó számok?

A várakozásoknak szinte pontosan megfelelő eredmény számokat tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Egis. A negyedév jól alakult, a profitabilitás erőteljes volt, a piac azonban várhatóan nem erre, hanem a hazai szabályozói változásokra figyel majd a következő hetekben.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az előszállítások után is komoly növekedés az orosz piacon;
- jól teljesítő FÁK és Kelet-Európa;
- emelkedő K+F és értékesítési költségek, amit azonban az igazgatási költségek ellensúlyozni tudtak;
- tovább emelkedő készpénz és értékpapír állomány.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében nem lesz komoly árfolyam elmozdulás a mai kereskedés során, a negatívvá váló globális hangulat, illetve az elmúlt hetek emelkedését követő profit realizálások generálhatnak lejtmenetet a papírok piacán. A Richter tájékoztató tanulságait követően pedig a befektetők várhatóan kiemelt figyelemmel kísérik majd az Egis menedzsment 10 órakor kezdődő kommentárját is.

Az Egis részvények ugyan mind hisztorikus, mind relatív értelemben olcsónak számítanak, az árfolyama azonban a következő hetekben is nyomott maradhat annak köszönhetően, hogy a kormány a korábbi információk alapján ismét jelentős elvonásra készül a gyógyszerkasszában. Ennek pedig a Richterénél nagyobb belföldi kitettség nyomán az Egis számára különösen jelentős negatív profit hatása lehet, így komoly kockázati tényezőt jelent.

Richter: picit jobb

A várakozásokat kismértékben felülmúló negyedik negyedéves nettó profitot tett közzé ma hajnalban a Richter, melynek üzemi eredményét számos egyszeri tétel és számviteli változás torzítja. Az eredmény ugyan jelentősen csökkent, ez azonban egy kiugró bázishoz képest történt és ismét érkezett egy jelentős mérföldkő bevétel.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a vártnak megfelelően zuhanó USA és erős orosz bevételek;
- jól alakuló hazai és kelet-európai forgalom...
- ...Lengyelország azonban gyengén teljesített;
- számos számviteli változás és egyszeri tétel üzemi szinten;
- jelentős költség elszámolások a 12%-os adó és az orvoslátogató díjak után egy decemberi törvénymódosítás miatt;
- 17 m USD mérföldkő bevétel a Watsontól.

Véleményünk szerint a mai kereskedés során nem lesz érdemi elmozdulás a gyorsjelentés következtében, hiszen az üzemi soron számos egyszeri tétel és számviteli változás miatt nehéz a várakozásokhoz hasonítani az eredményt, a nettó profit pedig a vártnál csak kismértékben lett magasabb. A papírok ugyan mind hisztorikus, mind relatív értelemben olcsónak számítanak, az árfolyama azonban a következő hetekben is nyomott maradhat annak köszönhetően, hogy a kormány a korábbi információk alapján ismét jelentős elvonásra készül a gyógyszerkasszában. Ez pedig a Richter (és az Egis) számára komoly kockázati tényezőt és várhatóan profit csökkenést jelent.

Új cég jön tőzsdére: Warren Buffett a minta

A magyar piacon unikumnak számító, elsősorban tőzsdei termékekbe fektető vagyonkezelő társaság jelenik meg február 15-én a BÉT-en. A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. elnöke Zsiday Viktor, akinek deklarált célja, hogy nagy kockázat vállalása mellett magas hozamot érjen el a tulajdonosok számára. A hamarosan minden befektető számára elérhető társaság minimális költségekkel működik, a két fős menedzsment kizárólag a pozitív eredményből részesedik majd tulajdoni hányaduk értékének növekedése mellett.

Zsiday Viktor nem ismeretlen a hazai tőkepiacon, hiszen jelenleg a Concorde Alapkezelő Citadella Származtatott Alapjának tanácsadója, korábban az Aegon Alapkezelőnél részvény befektetési területtel foglalkozott. Nevéhez fűződik az első magyar hedge fund alap elindítása.

Richter, Egis: jön a gyógyszeripari "válságadó"? (2.)

Úgy tűnik, a gyógyszergyártók sem mentesülnek a válságadóktól. A 2011-es költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint ugyanis megszűntetnék a K+F kiadások leírhatóságát a 12%-os, támogatott szerek után befizetendő adóból és az orvoslátogatói díjakból.

MOL: hatalmas pozitív meglepetés

A várakozásokat jelentős mértékben meghaladó számokat tett közzé ma hajnali harmadik negyedéves gyorsjelentésében a MOL, mely nettó szinten 36%-kal nagyobb profitot ért el mint amire az elemzők számítottak. A felülteljesítés döntő részét a finomítás-kereskedelem divízió okozta, ahol az elemzők egy része jelentős veszteséget, illetve kismértékű nyereséget várt a javuló külső környezet ellenére.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- duplázódó upstream profit az emelkedő olaj- és gázáraknak és kitermelési volumennek köszönhetően;
- növekvő downstream eredmény az alacsony bázis és a javuló környezet nyomán;
- feleződő gázdivízió eredmény a tarifák befagyasztása miatt;
- jelentős INA profit hozzájárulás;
- 20 mrd Ft-os válságadó elszámolás az első 9 hónapra;
- mérséklődő eladósodottság.

Véleményünk szerint a mai gyorsjelentés következtében alapvetően jelentősebb pozitív árfolyam reakciónak kellene mutatkoznia a parketten, a negatívvá váló globális hangulat következtében azonban ez a hatás várhatóan limitáltabb lesz. A rövid távú profit várakozásokat alapul vevő árazás alapján a papírok nem mutatnak alacsony értékeltséget, a hosszabb távú, 3 éves profit kilátások alapján azonban a részvények nagyon olcsónak számítanak mind regionális, mind nemzetközi viszonylatban.

TVK: a költségek szorításában

A kedvező külső iparági környezetben ismét 5,5 mrd Ft feletti EBITDA-t termelt a TVK a harmadik negyedévben, ami azonban a vegyipari árrések enyhe növekedése ellenére kismértékű csökkenést jelent a második negyedéves értékhez képest.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- stagnáló/enyhén csökkenő végtermék- és enyhén mérséklődő alapanyagárak...
- ...ennek folytán tovább táguló marginok;
- de a negyedik negyedévben ismét szűkülő árrések;
- a költségek emelkedése nyomán azonban az előző negyedévihez képest enyhén csökkenő EBITDA;
- enyhén tovább mérséklődő nettó hitelállomány.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében negatív árfolyam reakcióra lehet számítani a mai kereskedésben, hiszen egyrészt az EBITDA-n nem látszik visszaköszönni a tovább javuló iparági környezet, másrészt a negyedik negyedévben a marginok ismét szűkülést mutatnak. Emellett nem szabad megfeledkezni a hatalmasat romló nemzetközi tőkepiaci környezetről, valamint a magánnyugdíj-pénztárakkal kapcsolatos eladói félelmekről sem, melyek elsősorban a kisebb likviditással rendelkező papírokat érinthetik.

Állami Nyomda: óriási pozitív meglepetés

A várakozásokat minden profit szinten jelentős mértékben meghaladó számokat tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Állami Nyomda. Az üzemi eredmény 32, a nettó profit pedig 25%-kal haladja meg a Portfolio.hu konszenzusát.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- jelentős bevétel növekedés a két kulcsüzletágban;
- az önkormányzati választások pozitívan hatottak a cégre;
- épül le a tavaly visszavásárolt készletállomány;
- ismét a válság előtti szintű nyereség.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés következtében pozitív reakció lesz látható a mai kereskedés során, hiszen az eredmények a várakozásokat meghaladták, ezt a pozitív hatást azonban limitálhatja egyrészt a kedvezőtlenné váló nemzetközi hangulat, másrészt a magánynyugdíj-pénztárak eladásaival kapcsolatos félelmek.

Részletes keresés
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Itt a kormánydöntés az üzemanyagárak szabályozásáról
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.