Barát Szabolcs

CFA

Cikkeinek a száma: 214

Mi ez a zuhanás?

Komoly zuhanás indult meg a világ vezető részvénypiacain az elmúlt napokban, ami könnyedén folytatódhat a jövő hét során is. Ez azonban nem csak az ukrán geopolitikai kockázatok, valamint a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak nyomán alakulhat ki, hanem a Fed eszközvásárlási program lassításának (tapering) folytatódása, valamint az amerikai részvénypiaci értékeltségek miatt is.

Menekülj, ha jön a tapír!

Az idei év tőzsdei sztoriját egyértelműen a bőséges likviditás jelentette/jelenti, a FED azonban előbb-utóbb elkezdi elzárni a pénzcsapokat. A legfrissebb információk alapján erre valószínűleg hamarosan sor is kerülhet, ami akár egy komolyabb fordulatot is hozhat a világ tőzsdéin. Ha ez bekövetkezik, a befektetők fókuszába kerülhetnek a csökkenő profit várakozások, illetve a már alacsonynak egyáltalán nem nevezhető árazási szintek, ami tovább fokozhatja az eladói kedvet.

Felvásárolják az Egist!

Felvásárlási ajánlatot tett az Egis részvényekre a gyógyszergyár 51%-os tulajdonosa, a francia Servier. Az ajánlati ár 28 000 Ft, ami 33%-kal haladja meg a tegnapi tőzsdei záróárat. Az Egis-papírok kereskedését egész napra felfüggesztették. Az ajánlat jó eséllyel sikeres lehet ugyan, fontos azonban kiemelni, hogy az árazási szintek egyáltalán nem magasak, így nem tartjuk elképzelhetetlennek azt sem, hogy az intézményi befektetők egy magasabb árat csikarnak majd ki a történet végén. A Servier ma délután 3 órakor tart online tájékoztatót az ügyben.

Az Egis fundamentális sztorijára szeptember elején a Portfolio TraderSzobában hívtuk fel a figyelmet

Barát Szabolcs

Meglepően jó számok a TVK-tól

A továbbra is igen gyenge iparági környezet ellenére csaknem 4 mrd Ft-os EBITDA-t ért el a TVK a negyedik negyedévben, ami elsősorban a költségek csökkentésének volt betudható.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai az alábbiak:

- enyhén javuló külső iparági környezet;
- pozitív, 3,9 mrd Ft-os EBITDA termelő képesség;
- csökkenő költségek;
- pozitív kilátások;
- terveknek megfelelően alakuló beruházások.

A pozitív gyorsjelentés következtében megítélésünk szerint akár komolyabb árfolyam elmozdulás is elképzelhető a részvények piacán elsősorban amiatt, hogy a papírok meglehetősen illikvidnek számítanak (még hazai viszonylatban is). A negatív globális hangulat, illetve az iparág további gyengélkedése azonban ezt a faktort mérsékelheti.

Állami Nyomda: költségcsökkentés és gyárbezárás

A várakozásoknak gyakorlatilag megfelelő számokat tett közzé a tegnapi piaczárást követő első negyedéves gyorsjelentésében az Állami Nyomda, mely egyben további költségcsökkentéseket és portfóliótisztítást is bejelentett.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai az alábbiak:

- az első negyedéves profit számok a vártnak megfelelőek lettek;
- az eredményesség tovább zuhant;
- a készpénz állomány jelentősen növekedett;
- a Pásztói Gyárat a társaság bezárja és a gyártás Budapestre csoportosítja át;
- a gyárbezárás idén 80 m Ft pluszköltséget jelent, jövőre azonban 150 m Ft megtakarítás érhető el;
- a lépésre a csökkenő kereslet és a mobilfejlesztés irányába való fordulás miatt kerül sor.

A gyorsjelentés következtében a mai kereskedés során akár pozitív árfolyam elmozdulás sem tartanánk elképzelhetőnek a költségcsökkentő terveknek és az alacsony árazásnak köszönhetően, a nemzetközi hangulat és a kisebb, illikvid papírok iránti megcsappant befektetői érdeklődés azonban ezt a hatást akár teljes egészében mérsékelheti is.

TVK: jön a fordulat?

A tovább gyengülő külső iparági környezet érhető tetten a TVK első negyedéves gyorsjelentésében, a vegyipari társaság EBITDA szinten azonban a korábbi negyedévinél alacsonyabb veszteséget produkált. Az iparági folyamatok pedig a második negyedévben fordulatot mutatnak.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai az alábbiak:

- 1 mrd Ft-os negatív EBITDA, ami 12 havi gördülő alapon mélypontnak számít...
- ... a második negyedévben azonban fordulat mutatkozik az iparágban;
- ciklikus leállások lesznek a második negyedévben...
- ... ami hatalmas negatív cash flow-t eredményezett az első negyedévben;
- a MOL downstream megújító programjából a TVK is kiveszi a részét, 60 m dolláros megtakarítást célozva meg;
- ezen kívül 2014 végére egy 130 ezer tonna éves kapacitású butadién kinyerő üzemet épít a TVK, ami 30 mrd Ft-ba kerül majd és 8-15 mrd Ft többleteredményt produkálhat éves szinten;
- az új beruházás miatt duplázódó nettó hitelállomány.

Nem tartjuk kizártnak, hogy a gyorsjelentés következtében a mai kereskedés során árfolyam emelkedés legyen tapasztalható a papírok kereskedésében annak ellenére, hogy a nemzetközi környezet nem túlzottan szupportív és a kisebb papírok sem éppen a befektetők kedvencei mostanában. Fundamentális oldalról azonban jelentős pozitívumnak számít, hogy a tovább romló külső környezet ellenére csak szerény mínusz mutatkozott az első negyedévben EBITDA szinten, ráadásul az iparági folyamatok a második negyedévben fordulatot mutatnak. Egyetlen kérdés van erről az oldalról: meddig tart ez a javulás. További pozitívum azonban a 60 m dolláros megtakarítási terv, valamint az új beruházás, ami középtávon víziót adhat a részvényesek számára a profit növekedésre vonatkozóan. Egyetlen probléma mutatkozik csak: a borzasztóan alacsony likviditás.

Richter: profitrobbanás két mérföldkő miatt

A várakozásoknál sokkal magasabb profit számokat tett közzé ma hajnali gyorsjelentésében a Richter, melynek üzemi eredménye 25, nettó profitja pedig 65%kal haladta meg a Portfolio.hu által összeállított konszenzusban szereplő értékeket. A felülteljesítésben azonban két egyszeri tételnek jelentős szerepe volt.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai az alábbiak:

- mind a Watsontól, mind a Foresttől kapott mérföldkő fizetést a társaság, ezek mértéke azonban nem ismert;
- a hazai piacon 8%-kal csökkent a bevétel;
- az orosz és az ukrán piac pazarul teljesített, amiben azonban előszállítások is szerepet játszottak;
- a lengyel piacon a szabályozó változások miatti készlet feltöltések generálták a növekedést;
- az USA forgalom tovább csökkent;
- a 12 havi gördülő üzemi- és nettó profit tovább emelkedett;
- a cash és értékpapír állomány részvényenként 5000 Ft-ra, az árfolyam 23%-ára nőtt.

A gyorsjelentés következtében a mai kereskedés során véleményünk szerint árfolyam emelkedés lesz tapasztalható, bár az egyszeri tételek nélkül számított profit számok nem láthatóak, s a menedzsment kilátások is változtathatnak az összképen. A Richter papírok jelenlegi árazása azonban alacsonynak tűnik az originális fejlesztések tükrében, a fő kockázatot azonban a hazai szabályozói változások (Széll Kálmán terv 2.0 gyógyszerkassza megszorításra vonatkozó kérdéses pontjai), illetve az április elején életbe lépett újabb árcsökkentések jelentik.

Gyógyszercégek, ébresztő!

Új iparági modell van kialakulóban a globális gyógyszer szektorban, mely akár olyan változásokat is hozhat az iparági szereplők számára, mint amilyen az autóipar forradalma volt. A legnagyobb cégek profitabilitásának következő években várható csökkenése a McKinsey tanulmánya szerint nem kérdés, csak az, hogy hogyan reagálnak a társaságok arra a folyamatra, mely a specializált, egyre fókuszáltabb stratégiával rendelkező társaságok térnyerését mutatja.

A kérdés az Egis és a Richter szempontjából is releváns, hiszen mindkét társaság stratégiája beleillik a globális folyamatokba.

Állami Nyomda: zuhanó profit, emelkedő osztalék

A meglehetősen alacsony számokat tartalmazó várakozásoknál is gyengébb negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Állami Nyomda, melynek nettó profitja 80%-os zuhanás után mindössze 75 m Ft-ot tett ki. A tavalyi éves nyereség egészét kifizeti osztalékként a társaság, ami 7,3%-os osztalékhozamot jelent a tegnapi záróárhoz képest.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- minden profit szinten elmaradtak a számok a várakozásoktól;
- a magasabb profit tartalommal bíró fő üzletágak bevétele csökkent;
- a létszám ismét emelkedett, a személyi költségek azonban a bónuszok csökkentése nyomán 15%-kal estek;
- a profit hatalmasat zuhant...
- ...az éves nyereséget azonban teljes egészében kifizeti osztalékként a társaság;
- a készpénz állomány emelkedett, az osztalék kifizetés majd a második negyedévben jön.

A gyorsjelentés megítélésünk szerint negatívan értékelhető, egyrészt a várt alatti profit számok, másrészt a továbbra is nehéz környezet nyomán. Az árfolyam szempontjából azonban a mai napon nagyobb súllyal eshet majd latba a tegnapi záróár alapján számított mintegy 7,3%-os osztalékhozam, melynek köszönhetően kismértékű emelkedést várhatunk (bár az osztalékhozam fenntarthatósága megkérdőjelezhető).

A társaság láthatóan letett egy komolyabb akvizíció megvalósításáról, legalábbis az erre irányuló kommunikáció hiánya és a teljes nyereség osztalékként való kifizetése erre utal.

TVK: most jön csak a feketeleves?

A borzasztóan gyenge iparági környezet tükröződik le a TVK ma hajnalban közzétett tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentésének számain, hiszen a vegyipari társaság az elmúlt 10 év harmadik legnagyobb veszteségét produkálta EBITDA szinten.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a negyedik negyedévben a gyenge iparági környezet tovább romlott;
- az alapanyagárak stagnálása mellett a végtermék árak tovább estek;
- a negyedik negyedéves EBITDA így az elmúlt 10 év harmadik legnagyobb veszteségét mutatta;
- a nettó veszteség 8,4 mrd Ft lett, amire még nem volt példa;
- a nettó hitelállomány kismértékben tovább csökkent.

A gyorsjelentés következtében megítélésünk szerint a mai kereskedésben nem lesz érdemi elmozdulás, hiszen az iparági környezet alakulása nem meglepetés a piac számára. Az illikvid papírok piacán azonban bármi elképzelhető azt követően, hogy még EBITDA szinten is jelentősebb mértékű, 3 mrd Ft-os veszteség keletkezett, illetve hogy az első negyedév eddig eltelt részében a külső környezet tovább romlott (ami nem vetít előre túlzottan fényes első negyedéves eredményt). Az egyetlen pozitívum, hogy a végtermék árak emelkedni kezdtek 2012 elején, ez azonban az alapanyagárak növekedését egyelőre nem tudta ellensúlyozni.

Egis: a nadrágszíj segített

A várakozásoknál magasabb profit számokat tartalmazó negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé a mai piaczárást követően az Egis, melynek üzemi eredménye 14, nettó profitja azonban mindössze 1%-kal múlta felül a konszenzusban szereplő értékeket. A költségek csökkentése segített.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az árbevétel az exportnak köszönhetően - és a forint gyengülés ellenére - csökkent;
- a FÁK országokban egyszeri tényezők merültek fel, Kelet-Európában azonban komoly negatív tendencia indult meg;
- a hazai bevétel az árcsökkentések ellenére 1%-ot emelkedett;
- a költségeket jelentősen csökkentette a társaság, így az üzemi profit felülmúlta a várakozásokat;
- a készpénz állomány csökkent, már csak 3800 Ft-ot tesz ki papíronként.

A gyorsjelentés következtében megítélésünk szerint a mai kereskedésben az üzemi eredmény felülteljesítés ellenére nem lesz látható komolyabb pozitív elmozdulás, hiszen egyrészt az elmúlt napokban jelentősebb árfolyam emelkedés mutatkozott, másrészt egyes piacokon növekedett a bizonytalanság.

Csaknem duplázott a Richter

Az üzemi profit várakozások csaknem dupláját hozta a tavalyi negyedik negyedévben a Richter, melynek nettó profitja 14%-kal haladta meg a Portfolio.hu által összeállított konszenzusban szereplő értéket.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- erőteljes növekedés az orosz és egyéb FÁK piacokon;
- az USA jól teljesített, a mélypont 2011-ben talán már megvolt;
- Kelet-Európában szigorodó szabályozások láthatóak;
- az orosz és a román nagykereskedő cég és a Hungaropharma után is jelentős értékvesztést számolt el a Richter;
- a cash állomány ismét jelentősen emelkedett.

A gyorsjelentés következtében megítélésünk szerint a mai kereskedésben pozitív árfolyam reakciót láthatunk majd, hiszen a társaság üzemi szinten a konszenzusnak csaknem a dupláját hozta, ráadásul a nettó profit is érdemi felülteljesítést mutat. A pozitív reakciót azonban ellensúlyozhatja az elmúlt napokban tapasztalható emelkedés, az ebből fakadó értékeltség növekedés, valamint a február végére-március elejére várt cariprazine fázis III vizsgálatok eredményei előtti kivárás.

Erőteljes profit warning az Állami Nyomdától

Az igen szerény elemzői várakozásoknál is sokkal gyengébb számokkal rukkol elő a pénteki piaczárást követően közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében az Állami Nyomda, melynek üzemi eredménye 14, nettó profitja pedig 36%-kal lett alacsonyabb a Portfolio.hu által összeállított konszenzusnál. Mindez ráadásul úgy történt, hogy a konszenzus 50%-os profit zuhanást indikált.

Nem csoda, hogy a társaság vezetése egy erőteljes profit warningot is közzétett a gyorsjelentésben, mely szerint az idei éves nyereség 27%-kal lesz alacsonyabb, mint az elemzői várakozások.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a bevétel 6%-kal csökkent, a fő szegmens (biztonsági megoldások) 11%-kal visszaesett;
- az export szerkezete jelentősen romlott;
- a közvetlen költségek a plusz szolgáltatások miatt emelkedtek;
- az üzemi profit 66%-kal zuhant;
- a nettó cash állomány csökkent;
- a profit warning alapján a negyedik negyedévben tovább zuhan a profitabilitás.

Véleményünk szerint a mai kereskedés során árfolyam csökkenés lesz tapasztalható a gyenge profit számok, a profit warning és a válság cégre gyakorolt negatív hatásának a következtében. Tekintettel a papírok illikviditására, a negatív hatás akár igen jelentős is lehet, de akár el is húzódhat időben (erre láthattunk példát a 2010 áprilisi warning után, amikor a hírre alig mozdult el az árfolyam, majd a következő egy hónapban csaknem 30%-ot estek a papírok).

TVK: odacsapott az iparág

A TVK számára releváns, amúgy sem túlzottan acélos iparági környezet jelentős mértékben romlott a harmadik negyedévben, ami alól természetesen a hazai cég sem tudta kivonni magát, így a TVK roppant gyenge eredmény számokat tett közzé ma reggel. A társaság ugyanis még EBITDA szinten is csak minimális pozitív eredményt tudott elérni.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az év első felében is gyenge iparági környezet jelentősen tovább romlott;
- az alapanyagárak stagnálása mellett a végtermék árak jelentősen estek;
- a harmadik negyedéves EBITDA így minimális pluszt mutat;
- az üzemi cash flow már 12 havi gördülő értékben is mínuszt mutat, amire még nem volt példa;
- a nettó hitelállomány kismértékben tovább csökkent.

A gyorsjelentés az iparági tényezők és a kilátások miatt alapvetően negatívan értékelhető, pozitív ugyanakkor, hogy az EBITDA a pozitív tartományban tudott maradni még egy ilyen gyenge környezetben is. Az árfolyam reakció vélhetően semleges lesz, ugyanakkor az illikvid részvények piacán bármi elképzelhető. A globális vegyipari szektor alapján mindenesetre nem az látható, hogy fundamentális oldalon gyökeres fordulat állna be az elkövetkező hónapokban a TVK esetében.

Egis: a magyar beteg

A várakozásoknál sokkal gyengébb profit számokat tett közzé tegnap esti gyorsjelentésében a Egis, melynek bevétele és bruttó fedezete a vártnak nagyjából megfelelő lett, üzemi és nettó eredménye azonban több mint 40%-kal alulmúlta a Portfolio.hu által összeállított konszenzusban szereplő értékeket.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az bevétel 2%-os emelkedése mellett a bruttó fedezeti szint 3%ponttal csökkent;
- a legfontosabb piacokon (magyar, orosz, lengyel) növekedés volt tapasztalható;
- az üzemi költségek minden soron emelkedtek, az év végi tételek jelentős növekedést okoztak;
- a hazai különadók jelentősek voltak, így az üzemi profit megfeleződött;
- a pénzügyi profit jelentős volt, a Hungaropharma értékvesztés azonban 1,5 mrd Ft-ot tett ki;
- a cash állomány 4300 Ft részvényenként, ami az árfolyam 24%-át teszi ki;
- a külföldi intézményi befektetők növelték részesedésüket a társaságban.

Véleményünk szerint a gyorsjelentés hatására a mai kereskedés során jelentős negatív elmozdulásra kerül majd sor, amihez a várakozásoknál gyengébb profit számok mellett az ismét roppant negatívvá váló globális tőkepiaci környezet is hozzájárulhat. Az értékeltség hisztorikus viszonylatban ugyan alacsony (bár nem kiugróan alacsony), ugyanakkor relatív értelemben minden dimenzióban az átlagosnál kisebb a papírok diszkontja, ami szintén lefelé segítheti az árfolyamot.

Izmos gyorsjelentés a Richtertől

A várakozásoknál jóval magasabb profit számokat tett közzé ma reggeli harmadik negyedéves gyorsjelentésében a Richter, melynek üzemi és nettó profitja 20%-kal haladta meg a Portfolio.hu által összeállított konszenzusban szereplő értékeket. Az egyszeri tételek nélkül számított eredmény még ennél is jelentősebb felülteljesítést mutat.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a hazai piacon komoly profit csökkenés érződik, ami a negyedik negyedévtől még durvább lesz;
- az orosz piac erős, a csökkenés a bázis időszaki előszállítások miatt következett csak be;
- az USA piacon ismét csökkenés történt, amire számítani lehetett;
- a Polpharma per jelentős, 8,1 mrd Ft-os egyszeri tételt generált;
- a költséget kordában tartotta a cég;
- a román és ukrán piacon, valamint a Hungaropharmánál jelentős vevői értékvesztéseket számolt el a cég: ez is a piaci bizonytalanságokat erősíti;
- a cash állomány ismét emelkedett, elsősorban a gyenge negyedév végi forint árfolyam miatt.

A papírok árazás nem mutat kiugró értéket hisztorikusan, relatív értelemben pedig a megszokott prémium mutatkozik, ami elsősorban az originális kutatásoknak tudható be. E tekintetben újabb hír a jövő év első hónapjaiban várható, ami szinte biztosan jelentős kilengést fog okozni a részvény árfolyamban. Addig azonban marad a hazai piaccal kapcsolatos hatalmas bizonytalanság a piaci szereplők figyelmének fókuszában.

Menekülés jön a magyar tőkepiacokról?

A 180/250 Ft-os árfolyamon történő végtörlesztés bevezetése végleg betesz a hazai tőkepiacoknak, melyekre az igen negatívvá váló globális hangulat mellett az elmúlt másfél év kormányzati lépései is borzasztó negatívan hatottak (elég csak a magán-nyugdíjpénztárak államosítására gondolni). Véleményünk szerint a jelenleg ismert információk alapján a végtörlesztések tömegessé válhatnak és így akár egy hosszú lejtmenetet is generálhatnak a részvény-, a kötvény- és a forintpiacon is. Nem mellékesen pedig a bankrendszer tőkéjének megcsapolása a hitelezési aktivitás leállásán keresztül a gazdasági növekedést is jelentősen visszavetheti.

TVK: romló környezetben emelkedő EBITDA

A tovább gyengülő iparági környezetben emelkedő profitabilitást mutatott a TVK a második negyedévben, az EBITDA 5,4 mrd Ft lett. A harmadik negyedévben azonban óriási romlás következett be a termék marginokban.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- az iparági környezet kismértékben romlott...
- ...a negyedéves EBITDA azonban emelkedni tudott az első negyedévihez képest;
- a harmadik negyedév első felében azonban a marginok a negatív tartományba estek...
- ...a társaság azonban a nyár végén emelkedő keresletben bízik;
- a nettó hitelállomány kismértékben csökkent.

A gyorsjelentés következtében a mai kereskedés során véleményünk szerint nem lesz látható jelentősebb elmozdulás, hiszen a papírok árfolyamát elsősorban a globális tőkepiaci hangulat alakította az elmúlt időszakban. Az iparági kilátások pedig egyelőre nem utalnak arra, hogy a TVK esetében gyökeres fordulat állna be a fundamentális oldalon.

Egis: durva alulteljesítés

A várakozásoknál jóval gyengébb eredmény számokat tett közzé a mai piaczárást követően az Egis, melynek üzemi profitja 20, nettó nyeresége pedig 10%-kal alulmúlta a Portfolio.hu által összeállított elemzői konszenzusban szereplő értékeket.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- 1,8 mrd Ft utólagos elszámolás a K+F visszaigényelhetőség miatt;
- tovább robogó hazai bevétel
- jól teljesítő orosz, de gyenge ukrán és egyéb FÁK piacok;
- kordában tartott költségek;
- tovább emelkedő készpénz állomány, ami már a részvényár 23%-át teszi ki.

Véleményünk szerint a mai kereskedés során a gyorsjelentés inkább negatív hatással lesz az Egis részvényeire, ezt azonban a globális mozgások felülírhatják, tekintve hogy a piacokat most az igen hektikusan változó befektetői hangulat alakítja leginkább. Az Egis esetében további jelentős kockázatot jelent a kormányzat gyógyszerkassza megszorító terve, melynek részleteit várhatóan szeptember végéig dolgozzák ki. Amennyiben a tervezett 30%-os megszorítás valóban megvalósul, az szinte biztosan az Egis számára is komoly elvonást jelent majd.

Állami Nyomda: további javulás, vegyes számok

Vegyes gyorsjelentést tett közzé a tegnapi piaczárást követően az Állami Nyomda, melynek EBITDA és üzemi szintű eredménye 4, illetve 5%-kal elmaradt a konszenzustól, nettó soron azonban 7%-os pozitív meglepetést tudott okozni. Az üzemi eredmény, mint a belső teljesítményt mutató eredmény kategória fontosabb, ugyanakkor ennek alulteljesítése nem olyan jelentős, hogy az éves EPS várakozásokat ez érdemi módon befolyásolná.

A gyorsjelentés legfontosabb pontjai:

- a bevétel ugyan stagnált, az export azonban 72%-kal bővült az év eleji akvizíciónak köszönhetően;
- a 12 havi gördülő profitabilitás tovább javult, mivel a bázisból kikerültek a gyenge negyedévek;
- az osztalék fizetés ellenére ismét nettó készpénz pozícióba került a társaság.

A gyorsjelentés a részvény árfolyam szempontjából megítélésünk szerint semlegesen értékelhető, a negatívvá váló globális tőkepiaci hangulat hullámai azonban a kisebb kapitalizációval rendelkező papírokat, így az Állami Nyomdát is elérhetik.

Részletes keresés
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Ők a leggazdagabb magyar nyugdíjasok
Holdblog

Félrealkalmazkodunk

Az alkalmazkodás maga az élet. Mi sem vagyunk ez alól kivételek, ugyanakkor a szellemi képességeink és az erős technológiánk...

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.