Üzlet

Vészesen fogy az idő: magyarok tömegeinek zárolhatják a bankszámláját

Június 27-én sok banki ügyfelet érhet meglepetés: könnyen előfordulhat, hogy nem fognak hozzáférni a bankszámlájukhoz, nem tudnak átutalni, kártyával fizetni mindaddig, míg a bankjuk el nem végzi a teljes körű átvilágításukat. A bankok javában kampányolnak, de még így is ügyfelek tömegeinél kell beszerezni, egyeztetni különböző adatokat a szűk két hónapos határidőig. Az általunk megkérdezett bankok közül van, ahol csak a vállalati ügyfeleket kell átvilágítani, de van olyan bank is, ahol a teljes ügyfélállományt újra kell azonosítani. A jó hír, hogy egy január elsejétől hatályos rendeletmódosítás lehetővé teszi az ügyfelek nem valós idejű azonosítását is, így nem feltétlenül kell az ügyfeleknek személyesen is bemenni a fiókokba.
Szabó Tamás, az ID&Trust ügyvezetője és alapítója, előadást tart a nem valós idejű azonosításról május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni!A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló szabályozás határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek. A törvény értelmében a bankoknak teljes körű ügyfél átvilágítást kell végezniük mindazon ügyfelekre is, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést.

Ez azért fontos, mert az adategyeztetés elmulasztása esetén a bankok június 26. után kénytelenek lesznek megtagadni a tranzakciókat. Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére.

Mivel a bankszektorban eddig is gyakran a szükségesnél több adatot kértek el szerződéskötéskor, így előfordul, hogy néhány bank megfelel az új szabályozás által előírt ügyfél-azonosítási előírásoknak, de több nagybank esetében a teljes ügyfélkört át kell világítani, és sok nagybanknál az ügyfelek jelentős részét érinti a feladat. Megkérdeztük a bankokat, hogy állnak az ügyfelek átvilágításával, és milyen csatornákon értesítik őket, illetve milyen csatornákon keresztül lehet elvégezni náluk az átvilágítást.

A Budapest Bank felmérte az ügyfélállományát és az érintett vállalati ügyfeleinek kiküldte az értesítést arról, hogy az előírásoknak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük. A Budapest Bank lakossági ügyfeleit nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat (például a kiemelt közszereplői státuszt) a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamat során rögzítették. A Budapest Bank az érintett vállalati ügyfeleinek már februárban kiküldte a postai értesítést, az átvilágításban érintett ügyfelek 20%-ánál már megtörtént az átvilágítás. A postai küldeményen túl e-mailben, a vállalati internetbankon megjelenő üzenetben, bankszámlakivonaton, a honlapon elérhető külön aloldalon, SMS-ben, valamint telefonon is megkeresik, tájékoztatják az ügyfeleket.

A CIB Bank kérdésünkre közölte, hogy a bank összes számlavezetett és kapcsolt ügyfele érintett az átvilágításban. Tavaly óta folyamatosan tájékoztatókampányt folytatnak az ügyfélátvilágítási kötelezettséggel kapcsolatban, mely során már valamennyi érintett ügyfelet tájékoztattak, ugyanakkor a még nem azonosított ügyfélkörre vonatkozóan folytatják a kampányt egészen a június 26-i határidőig. A tájékoztatást az ügyfélpreferenciák függvényében elektronikus és postai levélben, mobilapplikáción, internetbankon és SMS-ben végzik, illetve a bank weboldalán is elérhetők az ezzel kapcsolatos banki információk. Az azonosítás kapcsán a bank a törvényi előírások keretein belül igyekszik az ügyfelek igényeihez rugalmasan igazodni az alkalmazott csatornák tekintetében. A fióki csatorna mellett - bizonyos korlátozásokkal - lehetőséget biztosítanak arra, hogy e-mailben, vagy postai úton is eljuttassák azonosító okmányaik másolatát a bankhoz.

Az Erste Bank közölte, hogy a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek vonatkozásában az értesítések zömmel sikeresen megtörténtek és érkeznek be a szükséges dokumentumok. A folyamat részeként utókövetik, hogy kiktől kell még beszerezniük a jogszabály által előírt dokumentumokat. Az email sokszor kéretlen levél mappába érkezik, időről időre érdemes ezt is átvizsgálni. A magánszemély ügyfeleket április folyamán keresik meg, elsősorban - az ügyfelek érdekében - netbankon, mobilbankon, e-mailben, sms-ben. Csak azokat az ügyfeleket keresik meg postai levél formájában, akiket az előző csatornákon végleg nem sikerült elérni. A dokumentumokat/nyilatkozatokat a felügyelet által jóváhagyott csatornákon keresztül - elektronikusan, postán, személyesen - várják az ügyfelektől.

A Gránit Bank projektet szervezett a feladatra, melynek keretében a teljes vállalati ügyfélkört már több csatornán kiértesítették és tájékoztatást adtak a szükséges teendőkről (pl. tényleges tulajdonosi, illetve a kiemelt közszereplői nyilatkozatok pótlása). A beérkező válaszokat folyamatosan dolgozzák fel. Emellett folyamatban van az érintett lakossági ügyfélkör értesítése, a szükséges teendők elvégzéséhez a bank egy elektronikus megoldást is biztosít, amely lehetővé teszi az okmányfeltöltési kötelezettség akár teljes mértékben elektronikus úton való teljesítését is. Az ügyfélátvilágítással kapcsolatos teendők a banknál az ügyfélállomány néhány százalékát érintik.

A K&H Bank kérdésünkre elárulta, hogy a bank teljes ügyfélállományát érinti az átvilágítás feladata, hiszen megváltozott az azonosító adatok köre, az elvárás pedig a teljes beazonosítottság. Az ügyfelek átvilágítása előzetes ütemtervük szerint halad, időarányosan megfelelően állnak, az ügyfelek alig ötöde van már hátra. Több alkalommal küldtek ki értesítést célzottan egyes ügyfélköröknek az ügyben. A bank a személyes újraazonosítást preferálja, de van mód az online, valós idejű azonosításra is bizonyos esetekben.

Az MKB Bank elsősorban azokat az ügyfeleit szólítja meg, akiknek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot és kiemelt közszereplői (PEP) nyilatkozatot kell tenniük. A bank, a törvény által biztosított lehetőségeket kihasználva, adatbázis felhasználásával csak azokat az ügyfeleit szólítja fel nyilatkozat tételre, akik estében nem áll rendelkezésre adat, vagy a rendelkezésre álló adat nem egyértelmű, vagy a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ügyfél a nyilatkozattétel szempontjából érintett. Az ügyfeleket levélben, postai úton, e-mailben, netbankon és mobilapplikáció útján, üzenetek formájában, illetve az MKB honlapján közzétett tájékoztatók és GYIK segítségével tájékoztatják a teendőkről. Az adatok pontosítására és a nyilatkozatok megtételére a kitöltött nyilatkozatokat és okmánymásolatokat postán, vagy a banknál már regisztrált e-mail címről is be tudják küldeni.


Az OTP Bank megkezdte a felkészülést a jogszabályi kötelezettség teljesítésére, az érintett ügyfelek értesítése folyamatban van. Az adatok felvétele a bankfiókokban történhet meg, jelenleg a távoli azonosításra - legyen az valós vagy nem valós idejű - nincs lehetőség - közölték

A Takarék Csoport lapunkkal közölte, mindent megtesznek, hogy azon ügyfeleiket értesítsék, akiknek meglévő ügyféladatait szükséges a törvényi előírásoknak megfelelően kiegészíteni. Kiemelik, hogy a személyes azonosításon felül az MNB lehetőséget biztosít arra, hogy - a kockázatok mérlegelése alapján - a Takarék Csoport tagjai meghatározzák azon ügyfelek körét, akiktől postai úton is elfogadják a hiányzó nyilatkozatot és okmánymásolatokat. Ezeket azonban csak akkor fogadhatjuk el, ha az iratok megfelelő minőségűek, az ügyféladatok jól láthatóak, s ez alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható, azt nyilatkozza, hogy nem minősül kiemelt közszereplőnek, illetve a beküldött okmánymásolaton szereplő adatok megegyeznek az ügyfélnyilvántartó rendszerünkben az ügyfélről berögzített adatokkal.

Távoli azonosítás

Január 1-jétől a bankok már nem csak valós időben, hanem akár nem valós időben - például egy videóval vagy képpel - is azonosíthatják távolról az ügyfeleiket. Ez azt jelenti, hogy akár egy rövid videó vagy fotó elkészítésével, néhány adat megadásával, valamint egy személyi okmány befényképezésével is bankszámlát nyithatunk vagy hitelt vehetünk fel anélkül, hogy be kellene térnünk egy bankfiókba. De nem csak erre jó az új típusú azonosítási módszer, hanem a már meglévő ügyfelek teljes körű átvilágítására, újraazonosítására is.

A rendelet újdonsága tehát, hogy lehetővé teszi a nem valós idejű ügyfélátvilágítást, ami azt jelenti, hogy olyan megoldásokat vezethetnek be a pénzintézetek, amellyel ügyintéző közvetlen segítsége nélkül, például egy fotó, vagy rövid videó, illetve a szükséges azonosító adatok beküldésével lehet elvégezni az ügyfelek átvilágítását, újraazonosítását. A magyar piacon már van is ilyen megoldás, a GoodID rendszere, ami így működik a gyakorlatban:
  • Az ügyfél - aki még nem a bank ügyfele, de szeretne bankszámlát nyitni, vagy személyi kölcsönt felvenni nem valós idejű ügyfél-azonosítás keretében - a bank holnapján, vagy netbank, mobilalkalmazásban rákattint a "GoodID belépés" gombra.
  • Ekkor megnyílik a GoodID mobil alkalmazás. Ha az ügyfél még nem rendelkezik az alkalmazással, akkor elindul a letöltés és az első indításkor létre kell hoznia a profilját a neve és e-mail címe megadásával, amiket a GoodID eltárol a saját biztonságos adatszéfjében (és csak ott, a GoodID nem tárol személyes adatokat a felhőben).
  • A GoodID mobilalkalmazáson keresztül az ügyfél lefotózza az ügyfél-azonosításhoz szükséges okiratokat (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya). Ha az ügyfél útlevéllel, vagy új típusú elektronikus személyi igazolvánnyal, valamint NFC-képes mobiltelefonnal rendelkezik, akkor az okmány és a telefon egymáshoz érintésével az okmány chipjén lévő digitális adatok is beolvasásra kerülnek. Ezen adatok birtokában a bank 100%-os biztonsággal megállapíthatja az okmány hitelességét, emberi beavatkozás nélkül.
  • Ezt követően kerül sor a néhány másodperces videó selfie elkészítésére, és a biztonságos nem valós idejű azonosításhoz szükséges egyedi banki kód megadására.
  • A nyilatkozatok elfogadását követően (amelynek során teljes bizonyító erejű magánokirat jön létre) a mobilalkalmazás feltölti az ügyfél által megadott adatokat és dokumentumokat a bank rendszerébe, oly módon, hogy azokat csak a bank tudja értelmezni.
  • Az elektronikusan beküldött dokumentumok és ügyfél-adatok alapján a bank részben automatikusan, részben manuálisan néhány perc alatt elvégzi az ügyfél-átvilágítást, majd értesíti az ügyfelet annak eredményéről (pl. megnyílt a bankszámla, a kölcsönszerződés megkötésre került, sikerrel zárult az újraazonosítás stb.).


 

TÁMOGATOTT TARTALOM

A cikk megjelenését az ID&Trust támogatta.Szabó Tamás, az ID&Trust ügyvezetője és alapítója, előadást tart a nem valós idejű azonosításról május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni!
Holdblog

Lelassult a globális vagyon növekedése

Eléggé lelassult a globális vagyon növekedése az elmúlt évtizedben. A UBS nemrég publikált Global Wealth Report 2024 című jelentése szerint míg 2000 és 2010 között... The post Lelassult a g

Kiszámoló

Mindent a CSOK Pluszról

Hitelügyintéző Gáborunk új videót csinált a CSOK Pluszról, ha gondolkodtál azon, hogy igénybe vedd, akkor érdemes végignézned. Ha kérdésed van, keresd meg őt, a honlapján megtalálod a tel

SPB Blog

Mi befolyásolja az olaj árát?

A kőolaj a világ egyik legfontosabb árucikke. Az árát sok paraméter befolyásolja és talán evidens lenne a kereslet-kínálat kapcsolatával kezdenünk, mégis jóval izgalmasabb tényező az olaj

Holdblog

Gombnyomásra működünk, mint a gépek

Emlékeinket, akár egy gép funkcióit, gyakorlatilag gombnyomásra elő lehet hívni. És nemcsak mi: külön szakma, külön tudomány, hogyan kell mások gombjait céltudatosan nyomogatni. De kik,... T

KonyhaKontrolling

Álom a megfizethető lakhatás

A naiv emberek körében terjeng a megfizethető lakhatás álma, amivel ráadásul szavazatokat is lehet vásárolni. Bár a politika mindig is teljesíthetetlen ígéretek játszótere volt, fontos, hogy

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Díjmentes előadás

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez

Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.

Díjmentes online előadás

Devizakereskedés alapjai, avagy mi lesz veled forint?

Miben különbözik a devizakereskedés a részvények adásvételétől? Mely devizapárokat érdemes egyáltalán figyelni? Hogyan zajlik le egy tranzakció a forex piacon? Hogyan lehet rövid vagy hosszabb távra spekulálni ezen a piacon?

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
green awards díjátadó