Új szereplő a magyar tőzsdén: nagy tervek a környezettechnológiában és a gyártásban
Üzlet

Új szereplő a magyar tőzsdén: nagy tervek a környezettechnológiában és a gyártásban

Tevékenységével a hulladékgazdálkodás teljes vertikumát – a hulladékgyűjtést, szállítást, feldolgozást, a hulladékkezelési végpontok és lerakók üzemeltetését – valósítja meg a VERTIKAL Group Nyrt., amely jelentős műanyagipari és gyártó piaci szereplő is egyben. A cégcsoport számára igen sűrűnek bizonyult az elmúlt egy-másfél év: amellett, hogy a megelőző évben jelentős mértékben kapcsolódott be a MOHU új hulladékgazdálkdási rendszerébe, tavaly elindult a részvényeik kereskedése a BÉT Xtenden, nem is olyan rég pedig átadtak egy 2,5 milliárd forintos üzem- és technológiai fejlesztést. A modern üzem lehetőséget teremt arra, hogy az ipari szegmensebe is betörjenek, valamint, hogy a saját műanyagtermék-gyártásuk alapanyagainak előállítását is elvégezzék. A tőzsdére lépésről, a növekedési eredményekről és további célokról, az új üzem jelentőségéről, valamint az ellátási lánc rövidülésével járó lehetőségekről kérdeztük egy interjú keretében Ferencz Kornélt, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosát.

A VERTIKAL Group a hulladékgazdálkodási üzletágban többféle, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet is végez. Hogyan illeszkednek egymáshoz ezek a folyamatok, milyen piacokon érintett a vállalat?

A VERTIKAL története 1970-re nyúlik vissza, a hulladékgazdálkodás és a településüzemeltetés tradícióját és tapasztalatait hozza magával, a modern műanyagipari és környezetgazdálkodási technológiákkal ötvözve mind szakmailag, mind infrastruktúra tekintetében. Az integrált üzleti gondolkodás szellemében, egymástól eltérő jellegű tevékenységeket kapcsoltunk össze, úgymint a műanyag feldolgozás és gyártás, valamint az ezekhez szükséges infrastruktúra megteremtése.

A gyártói lábat az elmúlt 10 évben indítottuk el a VERTIKAL-csoport égisze alatt. Már ekkor meg kívántuk alapozni a műanyag és hulladékipar szoros kapcsolatát, figyelemmel arra, hogy Magyarországon korábban nem volt érdemben ipari és lakossági felhasználásra szánt hulladékgyűjtőedény-gyártás. Ennek az volt az oka, hogy a hazai gyártói közösség és a környezetipar között nem létesült olyan kapcsolat, ami a tudást, a know-how-t, valamint az infrastruktúrát össze tudta volna kötni. Erre a hiányra reagálva integráltuk a két területet oly módon, hogy a gyártás kapacitásához ténylegesen a közszolgáltatás, a környezetvédelem infrastruktúráját használjuk, kapcsoljuk össze. Ennek eredményeképp kitanultuk a műanyaggyártás moduljait, úgymint a vákuumformázást, granulálást, regranurálást, fröccsöntést, flakonfúvást, és eljutottunk oda, hogy egy olyan üzemfejlesztést adtunk át, amelyben a hasznosító gépsor akár már az általunk begyűjtött hulladékot is képes átalakítani a gyártásban felhasznált alapanyaghoz. Ennek a jelentősége abban mutatkozik meg, hogy most már gyakorlatban is megvalósulhat, hogy egyes anyagokból a gyártások során termékelőállításra használható alapanyag keletkezik.

Vertikal interjú
Ferencz Kornél, kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Eseménydús volt az elmúlt egy-másfél év mind a magyarországi hulladékgazdálkodás, mind a vállalat életében. Miként befolyásolta a vállalatot, mint hulladékgazdálkodót, a 2023-ban átalakuló magyarországi hulladékrendszer?

Tavaly a MOHU belépésével a hulladékgazdálkodásban új fejezet nyílt, az állam, mint koordináló szerv tevékenysége megváltozott. A döntéshozók úgy ítélték meg, hogy a hulladékgazdálkodás sokkal eredményesebben működhet a jövőben, ha egy koncessziós társaság for profit alapon, piaci és közszolgáltató gazdasági szereplőkkel, gazdasági motivációk alapján is működteti. Ennek előzménye, hogy a Mol a kőolajszármazékokból fakadó műanyagipari melléktermékek újrahasznosításába kívánt először belépni, az etilén újrahasznosításának irányát keresték. Ennek mentén építették fel azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző anyagában történő hasznosításokból fakadnak, majd eljutottak oda, - ami ezen az úton megkerülhetetlen volt - hogy magát a begyűjtést is koordinálják. Az uniós csatlakozásunk óta a hazai hulladékgazdálkodás fokmérője az lett, hogy az EU-s vállalásokat miként tudjuk elérni, hogyan növelhető minél nagyobb arányban az anyagában történő hasznosítás, annak érdekében, hogy a hulladéklerakótól történő eltérítés minél nagyobb mértékben megvalósulhasson. Ennek egy eszköze volt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV), majd ezt követően a MOHU minta koncessziós társaság.

Amikor a jogalkotó újragondolta a hulladékgazdálkodást, ami korábban a törvény által megfogalmazott nonprofit formában volt csak lehetséges, kinyílt egy ajtó a for profit vállalatok előtt, hogy gazdaságorientált módon láthassák el a feladatokat.

Akkor döntöttünk úgy, hogy egy ipari és környezetgazdálkodási cég legtranszparensebb és legmagasabban művelt formája a tőzsdei jelenlét lenne.

A komplex beruházásokhoz a forrásbevonásoknak egy sokkal tágabb eszköztárát tudja egy vállalat elérni a tőzsdei jelenléttel. Lehetőségként tekintettünk a tőzsdére, és azt gondoltuk, hogy az a komplex tevékenység, ami a tényleges körforgást jelenítteti meg a VERTIKAL-ban, a kis- és nagybefektetők számára is érdekes lehet.

Szeptember 4-én jön az éves fenntarthatósági üzleti rendezvényünk, a Sustainable World 2024 konferencia. Megújuló enregia, zöld pénzügyek és ESG. Témák és részletek a linken.

Mik az eddigi tapasztalatok a tőzsdei jelenléttel kapcsolatban? Melyek lehetnek a következő lépések?

Tavaly kezdtük el lefektetni a tőzsdei jelenlét alap mérföldköveit, a Budapesti Értéktőzsde középvállalati platformjára, a BÉT Xtendre léptünk, és novemberben megkezdődött a részvényekkel való kereskedés is. Kialakulóban van egy közkézhányad, aminek az alakulásával elégedettek vagyunk. 2024 elején tőkeemelést hajtottunk végre a magánbefektetők bevonásával, céljaink között szerepel az Xtend kategóriából való átlépés a Standard kategóriába.

Mire fordítják a tőkeemeléssel bevont összeget?

Infrastruktúra-fejlesztésre, valamint banki finanszírozásunk optimalizálásra.

Terveznek további részvénykibocsátást?

Igen, alapvetően azok a lehetőségek, amik előfordulhatnak egy tőkepiaci cégnél, nálunk is nyitva vannak.

vertikal interjú 2024
Ferencz Kornél, kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

A 2023-as éves beszámoló alapján a társaság nettó árbevétele közel 70 százalékkal növekedett és elérte a 12,5 milliárd forintot. Mi állt ennek a hátterében?

A tőzsdére lépéskor meghatároztuk a következő öt év üzleti növekedésének tervezett szintjét, ebben a 2023-2024-es számokat is megjelenítettük. 2023-ban világossá vált, hogy a koncessziós társaság belépésével a feladatok hogyan integrálhatók a részvénytársaság tevékenységébe. Korábban a VERTIKAL-csoporton belül különböző cégben jelent meg a gyártás, a hulladékgazdálkodás, a végpont-üzemeltetés, amelyeket vegyesen for és nonprofit formában voltunk kötelesek működtetni a törvényi kötelezettségnek megfelelően. A MOHU belépésével ez a felállás megszűnt és a különböző tevékenységeket centralizáltuk a részvénytársaságba. Részben ebből is fakad az árbevétel-növekedés.

Nemrég számoltak be egy 2,5 milliárd forint értékű technológiai fejlesztés átadásáról Dombóváron.

Így van, a VERTIKAL a történetének egyik legnagyobb beruházását hajtotta végre 2,5 milliárd forint értékben. 50 százalékos finanszírozási támogatással infrastruktúra-fejlesztés, gyártócsarnok-átalakítás, funkcióváltás, logisztikai terek fejlesztése és kapacitásbővítés valósult meg. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, a Magyar Kormány és az Európai Unió 1,115 milliárd forint feltételesen visszatérítendő támogatása segítségével jött létre. A környezetgazdálkodási és környezetvédelmi tevékenység folytatásához ingatlan átalakítást, napelemes rendszer telepítését és három, korszerű eszköz beszerzését is megvalósítottuk. Ennek részeként olyan speciális nagygépes fröccsöntő gépeket is beszereztünk, amik ritkák a piacon, és képesek további nagyméretű edények gyártására, a bérgyártási folyamatok kiszolgálására, a gyártástechnológia korszerűsítésével és az egységnyi termék előállításra jutó fajlagos energiafelhasználás minimalizálásával jelentősen csökkentjük tevékenységünk környezeti terhelését. Jelentős árbevételre számítunk a beruházást követően, abból fakadóan, hogy a logisztikai tereket megnöveltük, az összeszerelést, a csomagolást korszerűsítettük, így már nemcsak darabárut tudunk kínálni, hanem késztermékeket is. A vevői elvárásokat magasabb szinten, komplex szolgáltatásokkal tudjuk kiszolgálni.

Megvalósult olyan fejlesztés is, ami a körforgásos gazdasági modellt támogatja?

Az említett beruházással párhuzamosan önerőből egy újrahasznosító gépsort is telepítettünk, ami azt a célt szolgálja, hogy a begyűjtött, bálázott, anyagában válogatott hulladékot, amit már terméknek nevezünk, képesek legyünk ledarálni, mosni, regranulálni. Így olyan alapanyagot állítunk elő, ami a gyártósoron már azonnal felhasználható.

Mekkora az újrahasznosított arány a gyártott termékekben?

Jogszabály határozza meg, hogy az újrahasznosított anyagból mennyit lehet beépíteni egy termékbe. A hulladékgyűjtő edények esetében ez például maximum 30 százalék, ezt a felső határt biztosítani tudjuk.

Azt látjuk, hogy a fenntarthatóság és a környezettudatosság szellemében a vevők keresik azokat a gyártókat, akik képesek újrahasznosított anyagokból gyártani. Korábban ez gazdasági kérdés volt, ma már azonban a vevők írják elő.

A vállalat működésének egy része a hulladék koncesszióhoz kapcsolódik, míg egy másik része ezen kívüli tevékenység. Hogyan választják szét ezeket?

A koncessziós feladat ellátása alapvetően gyűjtésre, szállításra vonatkozik, illetve előkezelésre, hasznosításra. Bizonyos kapacitásokat, amelyek a koncessziós társaságok anyagáramához tartoznak, átadjuk a MOHU-nak, az egyéb kapacitásainkat viszont, amelyek koncesszión kívüli körbe esnek egyéb ipari szereplőktől, egyéb beruházásoktól származó anyagáramok, azokat a piacon értékesíthetjük. A koncesszión kívüli tevékenységből származó árbevételünk körülbelül 20 százalékot tesz ki.

Milyen várakozásaik vannak rövid, illetve középtávon?

A világban zajlik most egy általános átrendeződési folyamat, ami az ipari befektetéseinket is érinti. Az elmúlt 20 évben Kínába kerültek az európai gyártási kapacitások, onnan vásároltak számos terméket akár a hazai gyártók is. Mára ez a trend megfordult. Kínával már abszolút versenyképes a hazai vagy uniós gyártás. Ez a folyamat a pandémia időszakában indult el, és még mindig tart. A megnövekedett munkabér-, és logisztikai költségek, valamint a Szuezi-csatorna válsága rámutatott, hogy kockázatot is jelenthet Európának ilyen volumenben Kínában gyártatni. Ezt a kockázatot felmérve és beárazva, a gyártások visszatelepülnek, vagy hazai kapacitások épülnek. Telepítéseket látunk a hűtőgépgyártásban, a gyógyszergyártásban, a háztartásigép-gyártásban, de az autóiparban is. Mi ebben szeretnénk minél nagyobb szerepet vállalni, a meglévő infrastruktúránk és az új modern gyárkörnyezet Dombóváron visszaigazolta, hogy erre jogot formálhatunk, ezekbe aktívan bekapcsolódhatunk.

Az elmúlt öt év sok mindent átrajzolt a gyártások tekintetében, és vélhetően a következő öt évben is bebizonyosodik, hogy a változás állandó.

Az ipari szegmens milyen növekedési, terjeszkedési lehetőségeket teremt a vállalat számára? Hogyan tervezik a nagyobb szerepvállalást?

A cégcsoport jelenleg a környezetgazdálkodás terén főként a koncessziós rendszert kiszolgálva, valamint kisebb részben az ezen kívüli tevékenységéből szerez árbevételt. A VERTIKAL középtávon azt szeretné elérni, hogy 3-5 éven belül a hulladékgazdálkodási árbevételét az ipari tevékenységének mutatói is elérjék, ezt követően pedig a gyártással együtt dominálják a cégcsoport tevékenységét. Minél nagyobb volumenű egyéb tevékenységet tudunk a cég működésébe bevonni, annál hatékonyabban tudjuk végezni a környezetgazdálkodási és gyártási tevékenységünket, csökkenteni a fajlagos költségeinket. Amikor meghatároztuk az ötéves célszámainkat, jelentős hatékonyságnövekedéssel számoltunk, hiszen területi lefedettségben ma közel egymillió embernek látjuk el a közszolgáltatást, 9 végpontot üzemeltetünk Közép-és Észak-Magyarországon. Földrajzilag nem szeretnénk terjeszkedni, mert vélhetően kevésbé integrálható területeket tudnánk csak becsatornázni, ami ronthatná a hatékonyságot. Ezzel szemben inkább azt keressük, hogy a meglévő területeken tudjunk minél hatékonyabban működni, minél nagyobb arányú feldolgozással tudjuk a MOHU-t kiszolgálni. Ahhoz, hogy a cég tőzsdei befektetői szempontból is érdekes legyen, elengedhetetlen, hogy az ipari szegmensben is tovább növekedjünk, ami hosszú távú eredményes működést és biztonságot nyújt, hiszen a társaság több pilléren nyugvó tevékenységét is jelenti.

A cikk megjelenését a VERTIKAL Group támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos

A Skynet-teszt
Gazdaság

A Skynet-teszt

Mi alapján lehet eldönteni, hogy emberrel vagy mesterséges intelligenciával beszélgetünk?

Holdblog

Lehet még bárki Joe Biden utódja?

A hétvégén dől el, ki képviseli a demokratákat Donald Trump ellen az amerikai elnökválasztáson. Joe Biden, a jelenlegi elnök mentális állapotában egyre többen kételkednek, a... The post Lehe

KonyhaKontrolling

Megéri még a nyelvvizsga?

Sokaknak nagy célja, hogy nyelvvizsgát szerezzen, ezzel bizonyítsa tudását, illetve remélhetőleg jobb esélyekkel induljon a munkaerőpiacon. Ebben a bejegyzésben a nyelvtanulás és a nyelvvizsga

Kasza Elliott-tal

Eladások

Augusztus közepén pénzre lesz szükségem, és ehhez el kell adnom pár részvényt. Egy éve is volt egy hasonló dilemám, akkor veszteséggel szálltam ki több papírból, de idén más a tervem.Van

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Váratlanul blokkolták az ukránok Magyarország olajimportjának nagy részét!
Díjmentes előadás

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez

Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.

Díjmentes online előadás

Devizakereskedés alapjai, avagy mi lesz veled forint?

Miben különbözik a devizakereskedés a részvények adásvételétől? Mely devizapárokat érdemes egyáltalán figyelni? Hogyan zajlik le egy tranzakció a forex piacon? Hogyan lehet rövid vagy hosszabb távra spekulálni ezen a piacon?

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Követeléskezelési trendek 2024
2024. szeptember 18.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Budapest Economic Forum 2024
2024. október 17.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1387481089