Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá
Befektetés

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

A magyar internetezők 31%-a hallott már a kormány által idén bevezetni tervezett nyugdíjcélú megtakarításról, közülük 38% tartja jó, 21% pedig rossz ötletnek. 9% már most, a részletek ismerete nélkül beszállna az új nyugdíjkötvénybe - derült ki a Gemius és a Portfolio február közepén készült felméréséből, amelyben a nyugdíjjal és a nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatos legkülönbözőbb kérdésekről kértük ki az internetezők véleményét. A válaszadók 5%-a gondolja csak úgy, hogy kényelmesen meg fog tudni élni az állami nyugdíjból, negyede pedig egyáltalán nem számít állami nyugdíjra, ezért is gondolják sokan fontosnak, hogy felkészüljenek. A legtöbben úgy vélik, időskori munkával vagy ingatlanbefektetéssel érdemes kiegészíteni az állami nyugdíjat.
A nyugdíjcélú befektetések is terítéken lesznek csütörtöki konferenciánkon, érdemes regisztrálni!


A Portfolio megbízásából elkészült 1667 fős (weboldalon elhelyezett, pop-up kérdőíves) felmérést a Gemius február 9-e és február 17-e között végezte el nyugdíj előtt állókon, a 18 éven felüli hazai internetező lakosságra súlyozva. A felmérést a Portfolio március 5-ei Biztosítási 2019 konferenciáján ismertették, amelyről itt számoltunk be:

Kit mennyire foglalkoztat a nyugdíjtéma?

Mint kiderült, a 18 évesnél idősebb, nyugdíj előtt álló internetezők harmada rendszeresen elgondolkozik azon, hogy milyen anyagi helyzetben lesz nyugdíjas korában, 11% nagyon gyakran töpreng ezen. Csupán 13% az, akit ez soha nem foglalkoztat. Sokkal jellemzőbb ez a legfiatalabb korosztályra (18-29 évesek: 22%), az alapfokú végzettségűekre (26%), a megyeszékhelyen élőkre (20%), a vezetőként fizikai munkát végzőkre (25%) és az alkalmazottként fizikai munkát végzőkre (21%), valamint a hajadon / nőtlen (21%) emberekre és a felmérésben még szintén nyugdíj előtt álló özvegyekre (35%).

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Hány évesen megyünk nyugdíjba?

A válaszadók negyede 65 évesen, további negyede 66-70 éves korában számít nyugdíjra. Kevesen vannak (alig 3%), akik reálisnak tartják, hogy ha 75 éves korukig nem kapnak nyugdíjat, afölött viszont fognak. Ők inkább a nyugdíjban kételkedők táborát erősítik. A válaszadók majd negyede azt gondolja, hogy soha nem fog kapni semmi nyugdíjat. Népszerűbb vélekedés ez a 18-29 évesek (29%), a 30-39 évesek (39%), a középfokú végzettségűek (25%) és a hajadonok/nőtlenek (32%), illetve az özvegyek (45%) körében.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Mekkora nyugdíjunk lesz és elég lesz-e?

Legtöbben (egyharmad) azok közül, akik nem tartják kizártnak hogy lesz állami nyugdíjuk, úgy becsülik, hogy legutolsó havi jövedelmüknek 60-80%-át fogják kapni. Körülbelül ugyanennyien 40-60%-ra számítanak. A legpesszimistábbak 40%-nál kevesebbet saccolnak, a válaszadók ötöde tartozik ide, nagyobb arányban férfiak (25%), 18-29 évesek (30%), fővárosiak (33%).

Alig 5% gondolja, hogy az állami nyugdíj önmagában kényelmes megélhetést fog neki biztosítani. Az állami nyugdíjra számítók kétharmada szerint mindenképp szükség lesz kiegészítő pénzforrásra is a megélhetéshez.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Kinek a felelőssége és hogy érdemes készülni?

A nyugdíj előtt állók több mint fele, 55%-a inkább az állam felelősségének gondolják a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról való gondoskodást, több mint tizedük kizárólag az államénak. A válaszadók harmada tekinti ezt közös feladatnak, inkább az egyén feladatának pedig csak 14%.

Az összes válaszadó közel háromnegyede tervezi kiegészíti a nyugdíját, több mint fele megtakarításból (is). Csak megtakarításra a valószínűleg jobb anyagi lehetőségekkel bírók apellálnak, a felsőfokú végzettségűek (43%), a fővárosiak (43%), a szellemi munkát végzők (vezető 50%, alkalmazott 40%), valamint a pályájuk elején lévők (18-29 44%), és a férfiak (41%). A válaszadók ötöde már most úgy gondolja, hogy bár szükséges lenne, de sem munkával, sem megtakarítással nem fog tudni hozzátenni nyugdíjához. Az átlagosnál sokkal borúsabban látják a helyzetet a nők (23%), az 50 évesnél idősebbek (26%) és a községben élők (26%), különösen nagy arányban pedig emellett az alapfokú végzettségűek (38%) és a fizikai dolgozók (vezető 48%, alkalmazott 28%).

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Miben érdemes takarékoskodni?

A megkérdezettek harmada érzi úgy, hogy tisztában van a rendelkezésre álló nyugdíjat kiegészítő megtakarítási lehetőségekkel, további 40% gondolja, hogy bár van ezekről információja, tudása nem teljeskörű. A válaszadók negyede nem hallott még ilyen pénzügyi lehetőségekről. A nők (29%), a fiatalok (18-29 42%), az alapfokú végzettségűek (51%), a községben élők (40%) és fizikai munkát végző alkalmazottak (32%) körében ez az arány még nagyobb.

A legjobb befektetési módszernek az ingatlant (24%) tartják. A kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítási formák közül az önkéntes nyugdíjpénztár az első (23%), csak 1%-kal lemaradva az ingatlantól. További 17% a nyugdíj- előtakarékossági számla mellett teszi le voksát. 10% feletti szavazatot még a nyugdíjbiztosítás kapott.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Mennyire ismerjük a nyugdíjcélú megtakarításokat?

A legtöbben a kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítások közül az önkéntes nyugdíjpénztárat ismerik, majdnem kétharmad megjelölte. 45-40% ismeri a nyugdíjbiztosítást és a nyugdíj- előtakarékossági számlát. A válaszadók ötöde a felsoroltak egyikéről sem hallott.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá
Közel kétharmad hallott már arról, hogy kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítás mellé az állam 20%- adójóváírást nyújt. Széleskörűbb a jóváírás ismertsége a férfiak (71%), az idősebb korosztályok (50 fölött például 76%), a felsőfokú végzettségűek (79%), a fővárosiak (70%), a szellemi munkát végzők (vezetők 74%, alkalmazottak 76%), a vállalkozók (76%) és a házasok (74%) körében.

Az adójóváírásról már hallók közel fele tudta helyesen, hogy annak mértéke 20%. 40% meg sem tippelte. Azzal, hogy ezt az előző évi nyugdíjcélú befizetés arányában lehet igénybe venni, már kicsit többen vannak tisztában, 55% jelölt jót.

Mi a véleményünk az új nyugdíjkötvényről?

A válaszadóknak 31%-a mondta, hogy értesült már a bevezetésre váró nyugdíjkötvényről. A nyugdíjkötvény esetében is főleg azok a csoportok a tájékozottabbak, akik az adójóváírás esetében annak bizonyultak (férfiak 41%, 50+ korosztályok 41%, szellemi munkát végző vezetők 44%, szellemi munkát végző alkalmazottak 39%, házasok 39%, özvegyek 60%). A fővárosiak és a vállalkozók esetében bár az átlagnál nagyobb arányban voltak, akik ismerik az új lehetőséget, ez nem bizonyult szignifikáns különbségnek.

A nyugdíjkötvényről már halló 522 fő tetemes hányada, 40%-a nem rendelkezik elég információval a lehetőségről ahhoz, hogy véleményt tudjon alkotni róla. A véleményt nyilvánítók nagyobb része, 38% tartja jó ötletnek a kötvényt, 21% rossznak vagy feleslegesnek gondolja. A kötvényt preferálók között a legtöbben (17%) azért támogatják, mert a meglévő megtakarítási lehetőségek szerintük túl magas költségeket vonnak el.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Mibe tervezünk fektetni és kire hallgatunk?

Az 5 éven belül és 5 évnél hosszabb távon tervezett nyugdíj célú megtakarítási tervek nem különböznek jelentős mértékben. A válaszadók kb. ötöde tervez belevágni önkéntes nyugdíjpénztárba. Kicsivel több mint a válaszadók tizede említette az előtakarékossági számlát. 10% alatt volt az idén megjelenő kötvény és a nyugdíjbiztosítás. 5 éven belül 39% biztos nem kezd megtakarításba, 5 évnél hosszabb távon is 34% zárja ezt ki. A válaszadók kb. negyede egyelőre bizonytalan a kérdésben. Az új nyugdíjkötvényt 9% tartja potenciálisan első számú választásának.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá
A megkérdezettek 42% csak magára hallgat, amikor nyugdíjcélú megtakarításról dönt. Ők úgy vélik, kellőképpen tisztában vannak a lehetőségekkel. Egynegyed a család, a barátok és az ismerősök tanácsaira hallgat leginkább. További 17% az interneten keres ezzel kapcsolatos forrásokat. Szakértő segítséget is 17% venne igénybe, ebből 9% tanácsadót, 8% pénzintézeti ügyintézőt.

Mikor kell elkezdeni és mennyit kell félretenni?

A válaszadók harmada gondolja, hogy már 30 éves kor alatt el kellene kezdeni gyűjtögetni, ennek ellenére csak 17% mondta, hogy már elkezdte ebben az életkorban, vagy el fogja tudni. A legtöbben 30-40 éves koruk között vágnának bele takarékoskodásba.

Az az összeg, amit a válaszadók félre tudnának tenni és az, amennyit szerintük félre kellene, eléggé eltér. Havi kevesebb mint 10 ezer forintot csak a válaszadók tizede tartana elégnek, mégis több mint 40%-uk csak ennyit tud félretenni. 50 ezer forint feletti megtakarítás lenne csak elegendő a válaszadók negyede szerint, azonban ennyit csak 14% engedhet meg magának. A válaszadók fele szerint havi több mint 50 ezer forint kiegészítésre lesz szükség a nyugdíjas évek alatt. További közel 20% szerint 30-50 ezer forint. 20 ezer forint vagy kevesebb csak az ötödük szerint lenne megfelelő összeg.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá

Hogy használnánk fel a megtakarítást?

A megtakarított összeg legnépszerűbb tervezett felhasználási formája a havi részletekben történő folyósítás elhalálozásig, a válaszadók több mint harmada választaná ezt. Nem sokkal maradt le az egy összegben, nyugdíjba menetelkor való kivét.

Készül a kormány nyugdíjbombája, magyarok százezrei mozdulnának rá
A Portfolio említett március 5-ei Biztosítás 2019 konferenciáján a lakossági felmérés bemutatása mellett a közönség is véleményt nyilváníthatott, a rendezvény közönségszavazásának eredményeit itt mutattuk be:
A nyugdíjcélú befektetések is terítéken lesznek csütörtöki konferenciánkon, érdemes regisztrálni!
Találd meg a neked való befektetési alapot!
bet
magyar falu vidék
trader23
email számítógép shutter
traders
schanda tamas operativ torzs bejelentesek201030
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Hasznos elemzések, ötletek, lehetséges forgatókönyvek.
Online előadás
Útikalauz kezdő befektetőknek.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
2020. november 10.
Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
2020. november 10.
Öngondoskodás 2020
2020. november 10.
Portfolio Private Health Forum 2020
2020. november 11.
Energy Investment Forum 2020
trader23