Prémium

Az MNV Zrt. pályázati felhívása Pécs főterén üzletek bérletére (x)

Portfolio
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a Pécs belterület 18372 helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatt található ingatlan 285 m2 és 139 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan.


Az MNV Zrt. pályázati felhívása Pécs főterén üzletek bérletére
A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlan 285 m2 és 139 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek bérleti szerződés keretében történő átengedése.

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján
egyfordulós nyilvános pályázat
keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlan idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, Pécs belterület 18372 helyrajzi szám alatti, természetben a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9 sz. alatt található, 1820 m2 alapterületű, kivett irodaház "Megyeháza" megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 285 m2 (a továbbiakban: üzlethelyiség1) és 139 m2 (a továbbiakban: üzlethelyiség2) alapterületű helyiségeit (a továbbiakban együttesen: Bérlemények), abban - a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően - iroda céljából történő működtetésére, vagy vendéglátás-kereskedelmi tevékenység folytatására.

A pályázat tárgyát üzlethelyiség1 és üzlethelyiség2 képezik, melyek külön-külön az üzlethelyiségek egésze.

Pályázat benyújtása több pályázati tárgyra is történhet, azonban a pályázatokat ez esetben is külön-külön szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálása pályázati tárgyanként külön-külön történik.


Az ingatlan részletes bemutatása helyszínrajzzal és fotókkal az alábbi linken tekinthető meg:
TELJES PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAz MNV Zrt. pályázati felhívása Pécs főterén üzletek bérletére
Az Ingatlan bemutatása:

Az Ingatlan a központi vegyes zónába tartozik, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése alapján a zóna területén jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

Üzlethelyiség1 rövid bemutatása:
Széchenyi tér felőli ÉK-i ingatlanrész
Nettó alapterülete: 285 m2
Szintek száma: földszint+galéria
Épület funkciója: vendéglátóhely
Építés éve: 1898
Homlokzat: vörös homokkő lábazat, festett fal és tagozat, Zsolnay ép. díszek, kovácsoltvas korlát
Nyílászárók: fa szerkezetesek, kétrétegű üvegezésűek, gyenge-átlagos állapotban, bejárati ajtó fa tok és szárnyszerkezetes
Belső burkolat: festett, tapétázott falfelületek, vizes helyiségekben csempézve
Padozat: hajópadló, szőnyegpadló, kerámia lap
Fűtés, melegvíz: központi fűtés, radiátoros hőleadókkal, a helyi meleg vizet villanybojler biztosítja
Világítás: szabványos világítótestek hagyományos izzókkal, valamint fénycsöves világítótestek
Szellőzés, klíma: a helyiségek nagy része természetes szellőztetésű, konyha és mellékhelyiségek gépi szellőztetéssel megoldott
Helyiségek: az épületrészben található helyiségek elhelyezkedését a mellékletben elhelyezett alaprajzok tartalmazzák
Műszaki állapot: műszakilag felújítandó állapotú, esztétikailag karbantartást igényel, gépészeti elemek hiányoznak

Az üzlethelyiség1 Pécs történelmi belvárosában, a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti 18372 hrsz-ú ingatlanon álló Megyeháza földszintjén található, a Széchenyi tér és Ciszterci-köz sarkán, a Széchenyi tér nyugati oldalán helyezkedik el, bejárata a Széchenyi térről nyílik.

Az üzlethelyiség1 alapterülete 285 m2, 13 helyiségből áll.

Helyiséglista:
Földszint 155,5 m2
vendégtér 125,26 m2 kerámialap padlóburkolat
takarítószer tároló 2,19 m2 kerámialap padlóburkolat
női WC 5,47 m2 kerámialap padlóburkolat
közlekedő 4,52 m2 kerámialap padlóburkolat
raktár 8,55 m2 kerámialap padlóburkolat
közlekedő 3,45 m2 kerámialap padlóburkolat
férfi WC 3,13 m2 kerámialap padlóburkolat
női WC 2,93 m2 kerámialap padlóburkolat
Galéria: (129,42 m2)
vendégtér 34,28 m2 szőnyegpadló padlóburkolat
vendégtér 57,86 m2 szőnyegpadló padlóburkolat
iroda 18,27 m2 szőnyegpadló padlóburkolat
konyha 15,83 m2 szőnyegpadló padlóburkolat
konyha 3,18 m2 szőnyegpadló padlóburkolat
összesen: 285 m2


Üzlethelyiség2 rövid bemutatása:
Széchenyi tér felőli DK-i ingatlanrész
Nettó alapterülete: 139 m2
Szintek száma: földszint
Épület funkciója: vendéglátóhely
Építés éve: 1898
Homlokzat: vörös homokkő lábazat, festett fal és tagozat, Zsolnay ép. díszek, kovácsoltvas korlát
Nyílászárók: fa szerkezetesek, kétrétegű üvegezésűek, gyenge-átlagos állapotban, bejárati ajtó fa tok és szárnyszerkezetes,
Belső burkolat: festett falfelületek, vizes helyiségekben csempézve
Padozat: parketta, kerámialap
Fűtés, melegvíz: központi fűtés, radiátoros hőleadókkal, a helyi melegvizet villanybojler biztosítja
Világítás: szabványos világítótestek hagyományos izzókkal, valamint fénycsöves világítótestek
Szellőzés, klíma: a helyiségek nagy része természetes szellőztetésű, konyha és mellékhelyiségek gépi szellőztetéssel megoldott
Helyiségek: az épületrészben található helyiségek elhelyezkedését a mellékletben elhelyezett alaprajzok tartalmazzák
Műszaki állapot: műszakilag felújítandó állapotú, esztétikailag karbantartást igényel, gépészeti elemek hiányoznak

Az üzlethelyiség2 Pécs történelmi belvárosában, a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti 18372 hrsz-ú ingatlanon álló Megyeháza földszintjén található. Az ingatlan a Széchenyi tér nyugati oldalán helyezkedik el, bejárata a Széchenyi térről nyílik.

Az üzlethelyiség alapterülete 139 m2, 10 helyiségből áll.

Helyiséglista:
vendégtér I. 57,99 m2 kerámialap padlóburkolat
vendégtér II. 12,65 m2 parketta padlóburkolat
iroda 8,44 m2 parketta padlóburkolat
közlekedő 4,36 m2 kerámialap padlóburkolat
közlekedő 5,89 m2 kerámialap padlóburkolat
férfi WC 2,10 m2 kerámialap padlóburkolat
női WC 4,15 m2 kerámialap padlóburkolat
öltöző 6,90 m2 kerámialap padlóburkolat
zöldségelőkészítő helyiség 7,23 m2 kerámialap padlóburkolat
konyha 28,81 m2 kerámialap padlóburkolat
Összesen: 138,52 m2


A Bérlemények elektromos árammal (3 fázis, 3x32A) ellátottak, távhővel, vezetékes vízzel, ill. csatornahálózatba bekötöttek. Az Ingatlan vagyonkezelője, a Baranya Megyei Kormányhivatal áll szerződésben a közüzemi szolgáltatókkal, a Bérlemények önálló főmérővel nem rendelkeznek egyik közműszolgáltatás tekintetében sem, így a távhőszolgáltatás m3 arányosan, a víz és csatornadíj, és elektromos áram közüzemi fogyasztása almérő alapján kerül utólagosan elszámolásra, ill. továbbszámlázás alapján fizetendő a Kormányhivatal részére.

A Bérlemények használatával összefüggésben felmerülő közüzemi szolgáltatások díját pályázat nyertese köteles a Baranya Megyei Kormányhivatal részére megtéríteni, ennek keretében a pályázat nyertese a bérleti szerződés aláírásával vállalja, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatallal a közüzemi szolgáltatások tekintetében szerződést köt.

Tájékoztató:

A Bérleményekről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, a Bérlemények megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A pályázat nyertese a megkötött bérleti szerződésben foglalt legfontosabb kötelezettségeiről egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles tenni, amely a Bérlemények birtokátruházásának feltétele. A közjegyzői okiratba foglalás költségei szerződéskötés esetén az MNV Zrt.-vel szerződő felet terhelik.
A Tájékoztatóban foglaltak előzetes tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen előfeltétele. Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy amennyiben a Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadják el, úgy érvényesen a pályázati eljárásban nem vehetnek részt.
A Tájékoztató a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vásárolható meg, 2018. december 5. napjától 2019. január 4. napjáig, hétfőtől csütörtökig 8:10-15:30 óra között, pénteki napokon 8:10-14:30 óra között, amelynek ára 50.000,- Ft.
A Tájékoztató árát a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekk befizetésével, vagy a Tájékoztató árának a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára történő átutalásával kell Kiíró részére teljesíteni. A csekk, vagy az átutalási bizonylat Kiíró Ügyfélszolgálatán történő bemutatása a Tájékoztató átadásának előfeltétele.

A Tájékoztató titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
A Kiíró a Tájékoztató megvásárlásáról a pályázó nevére igazolást állít ki, amelyet a pályázónak az ajánlatához csatolni kell.


Rangsorolás szempontja:

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az
 • üzlethelyiség1 tekintetében: 350.000,-Ft+ÁFA/hó, azaz háromszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó,
 • üzlethelyiség2 tekintetében: 200.000,-Ft+ÁFA/hó, azaz kétszázezer forint plusz általános forgalmi adó.

A bérleti díjat a pályázat nyertese, havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el. Az üzlethelyiségek működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket a bérleti díj nem tartalmazza.

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó nyeri.

Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

Pályázati biztosíték nyújtása:

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. A pályázónak pályázati biztosítékként
 • üzlethelyiség1 tekintetében 1.050.000,- Ft-ot, azaz egymillió-ötvenezer forintot,
 • üzlethelyiség2 tekintetében 600.000,- Ft-ot, azaz hatszázezer forintot a Tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell megfizetnie.

A pályázati biztosítékot a Kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501542-00000000 számú számlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt:
 • üzlethelyiség1 tekintetében "Pécs belterület 18372 hrsz. alatti ingatlan 285 m2 alapterületű üzlethelyiség - pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára",
 • üzlethelyiség2 tekintetében "Pécs belterület 18372 hrsz. alatti ingatlan 139 m2 alapterületű üzlethelyiség - pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára".

Az ajánlathoz mellékelni szükséges a pályázati biztosíték összegének Kiíró számláján történő jóváírásáról szóló igazolást.

Az Óvadék részletes szabályait a Tájékoztató tartalmazza.

Pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4. 14:30 óra

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Pályázók kötelesek ajánlataikat cégjelzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, legalább öt (5) példányban - ebből egy (1) példányt
 • a) minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatos arab gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva,(üres oldalakat áthúzva) és
 • b) roncsolás mentesen (/ állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint
 • c) zsineggel összefűzve, vagy kötött formában,
a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázati felhívás közzétételétől a pályázat benyújtására nyitva álló határideje lejártáig, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázóban (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) benyújtani.


A borítékon fel kell tüntetni:
 • a címzést,
 • a pályázat tárgyát,
 • az "Ajánlat" kifejezést,
 • a következő jeligét:
  • üzlethelyiség1 tekintetében "Pályázat a Pécs belterület 18372 hrsz. alatti ingatlan 285 m2 alapterületű üzlethelyiségének hosszú távú hasznosítására"
  • üzlethelyiség2 tekintetében: "Pályázat a Pécs belterület 18372 hrsz. alatti ingatlan 139 m2 alapterületű üzlethelyiségének hosszú távú hasznosítására"
 • az illetékes szervezeti egység nevét (Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság),
 • valamint a következő feliratot: "A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!".
A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.Külföldi pályázó magyar nyelvű példány mellett angol nyelven is benyújthatja ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. Az ajánlat részét képező, eredetileg nem magyar nyelven készült iratokról az Ajánlattevő hiteles (OFFI által készített vagy hitelesített) magyar nyelvű fordítást köteles csatolni.

Az ajánlatokat a benyújtásra megjelölt címre a benyújtására nyitva álló határidőn belül, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. A meghatalmazás meglétét az ajánlatot átvevő személy ellenőrzi.
Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.
A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró címére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) még a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.
Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. január 4. 14:30 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázó
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8:10 óra és 17:00 óra között, pénteki napokon 8:10 óra és 14:30 óra között, a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8:10 óra és 14:30 óra között van lehetőség, a Kiíró címén (amely egyben a székhelye is).
Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat - annak elkésettsége okán - a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.
A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.
A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 11.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

Az ajánlatok felbontása:

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 munkanapon belül bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:
 • az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja,
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,
 • a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a Tájékoztató 12. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró - új pályázat kiírása helyett - a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,
 • a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be a Polgári Törvénykönyv szerződés-átruházásra vonatkozó szabályai szerint jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,
 • a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet,
 • ha a pályázó az Nvtv. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a pályázó pályázatát Kiíró - a kizáró ok felmerülésére hivatkozással - érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró - az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően - a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

Érvényes a pályázat, ha:
 • megfelel a Pályázati felhívásban, a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 • azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;
 • a pályázat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,
 • a pályázó a pályázatot a jelen pályázati felhívásban és a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,
 • a pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,
 • a pályázóval a jelen pályázati felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására,
 • a pályázó a Tájékozatót megvásárolta,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot a Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
 • a pályázó a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

Érvénytelen az eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik résztvevő az eljárás tisztaságát vagy valamely pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik résztvevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért dr. Tajti Zsuzsanna elhelyezési jogi vezető menedzserhez a 06-1/237-4400/2327 telefonszámon, illetve a tajtizsuzsanna@mnv.hu e-mail címen, és dr. Antal Viktória elhelyezési jogi menedzserhez a 06-1/237-4400/2321 telefonszámon, illetve az antalviktoria@mnv.hu e-mail címen lehet fordulni.

A Bérlemény megtekintése az alábbi elérhetőségen kezdeményezhető:
MNV Zrt Dél-Dunántúli Regionális Területi Iroda
Pécsi Iroda
Cím: 7622 Pécs, Ferencesek u. 9-11
Telefonszám: +36 1 2988582/ 8120 vagy 8121
Kapcsolattartó: Csepregi István műszaki menedzser

(x)
Stock exchange
NEW YORK, USA - APRIL 23: Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto speaks during an exclusive interview on April 23, 2019 in New York, United States. (Photo by Atilgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images)
_M7B1699
E.ON
KPMG
Musk
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Pénzügyi modellező

Pénzügyi modellező

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
IT válság közeledik a pénzügyi szolgáltatóknál és nagyvállalatoknál