A fiatalok dönthetnek: kifizetődő, ha zöld működésre áll át egy vállalat?
Gazdaság

A fiatalok dönthetnek: kifizetődő, ha zöld működésre áll át egy vállalat?

Portfolio
A pénzügyi tudatosság hiánya a lakosság körében világszintű probléma, Magyarországon elsősorban a lexikális tudás gyakorlatba való átültetése okoz gondot. A jövőtudatosságot fejlesztő OTP Fáy Alapítvány egyik kiemelt célja a pénzügyi ismeretek terjesztése, elsősorban a fiatalok körében. Csejtei Ildikóval, az alapítvány ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen programmal készülnek trénereik a november 9-re meghirdetett GEN Z FEST / GREEN fesztiválra, ahol a fenntarthatóság legkülönbözőbb aspektusai, így a zöld pénzügyek is fókuszba kerülnek. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy mely témákban a legfontosabb fejleszteni a gyerekek pénzügyi ismereteit és milyen módszerekkel lehet ezt megvalósítani.

Az OTP Fáy Alapítvány fontos célkitűzése, hogy a fiatal lakosság financiális ismereteit bővítse, pénzügyi tudatosságát növelje. Ez pontosan hogyan valósul meg, be tudná mutatni az alapítvány működését?

Az OTP Fáy Alapítvány egy 30 éve működő szervezet, amely a lakosság - ezen belül kiemelten a fiatalok - a jövőtudatosságának fejlesztésével foglalkozik. Ennek egyik alappillére a pénzügyi edukáció, de a fenntarthatósággal, pályaorientációval kapcsolatos képzések, valamint egyes soft kompetenciák fejlesztése szintén az oktatási tevékenységünk részét képzik. Elsősorban általános- és középiskolás fiatalokkal foglalkozunk. A 2021-es évtől felnőttoktatási központként is működünk, és elsősorban a 18-25 év közötti fiatal felnőtteket célozzuk képzéseinkkel. A legfontosabb célcsoport a középiskolás korosztály, erre a típusú oktatásra ugyanis a 14-18 évesek körében a legnagyobb a fogékonyság.

Több egyetemmel – Corvinus, BGE, ELTE, Pannon Egyetem, MATE, Nyíregyházi Egyetem – dolgozunk együtt, különböző konstrukciókban: e-learning moduljaink kerülnek be a tananyagba, illetve blended learning oktatási módszerre épülő szemináriumokat is vezetünk. Ez azt jelenti, hogy a személyes és az online oktatást kombináljuk, és egy esettanulmány-jellegű vizsgával zárjuk a modult. Ezt a kurzusunkat az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke már kötelezően választható tantárgyként kínálja.

A Fáy-módszertan egy speciális módszertan, ezt a fejlesztési területen tevékenykedő kollégák formálják folyamatosan. Elérhetők személyes jelenlétet igénylő és online képzéseink is, ezek mind az élményalapú oktatás koncepciójából indulnak ki. Két oktatási és innovációs központunk működik, egy Budapesten, egy pedig Nyíregyházán, itt nem csak tréningek, hanem különböző események is zajlanak, például a Jövőtudatosság és pályaorientáció Hétvége, amely során meghívott szakemberek segítségével járjuk körül a jövőtudatosság témáját.

Két éve 20 ezer fiatal vett részt valamelyik képzésünkön, 2022-ben pedig már 30 ezer fiatal oktatására volt lehetőségünk. Ez a gyors ütemű növekedés elsősorban a digitális képzések térnyerésének köszönhető.

Mi a szerepe a működésükben az OTP Banknak?

Az OTP Bank alapította a szervezetet, és a bank támogatása teszi lehetővé működésünket, de pénzügyileg és szervezetileg is teljesen autonóm módon, a banktól függetlenül, kizárólag az alapítvány kuratóriuma által meghozott döntések alapján működünk. Az alapítvány egy közhasznú szervezet, mindenki számára egyformán és ingyenesen hozzáférhetőek a szolgáltatásaink, üzleti  tevékenységet nem végzünk.

Miért fontos, hogy edukáljuk a fiatalokat a pénzügyekben? Kinek a feladata ez: iskolarendszer, piaci szereplők, család? Hol tud ebbe a folyamatba bekapcsolódni a Fáy Alapítvány?

A felnőtt lakosság jelentős részének hiányosak a pénzügyi ismeretei, nem csak a fiataloknak, és ez egy világszintű probléma.

Nemrég egy OECD konferencián volt szó arról, hogy a fiatalok mellett az idősek és a nők is különösen érintett csoportok ebből a szempontból, a lakosság ezen rétegeinek a pénzügyi oktatására külön figyelmet kell fordítani.

Magyarországon általánosságban a lexikális tudás dominálja az oktatási rendszert, így a fiatalok tárgyi tudása a pénzügyi területen nem marad el az OECD átlagtól: ahol hiányosságok mutatkoznak, az inkább az ezen információk gyakorlati felhasználása.

Finnország, ahol egyébként is kimagasló színvonalú az oktatás, ebben is élen jár: az oktatási rendszerbe integrálták a pénzügyi edukációt, és ennek a megvalósításában részt vesznek különböző bankok a finn nemzeti bank koordinálásával. Ehhez szükség volt arra is, hogy az oktatáspolitika és a pénzügyminisztérium támogassa a program megvalósítását, és részt vegyen a konkrét oktatási terv kidolgozásában.

Magyarországon ez még nem ennyire összehangoltan zajlik. Több pénzintézetnek is van ilyen jellegű tevékenysége, például szerveznek versenyeket a témában, de ezek egymástól elkülönülő kezdeményezések. Úgy gondolom, a legnagyobb szaktudás és erőforrás jelenleg az OTP Fáy Alapítványnál áll rendelkezésre a pénzügyi tudatosság növelésére. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy erről a lehetőségről minél többen tudjanak. Közös érdekünk, hogy a szülők, a pedagógusok biztosítsanak lehetőséget gyermekeiknek, tanítványaiknak a képzéseinken való részvételre. Legyenek tisztában azzal, hogy a fiatalok pénzügyekben való jártasságát lehet és kell is növelni.

A financiális ismeretek bővítése egyaránt feladata a családoknak és az oktatási intézményeknek. A fókuszcsoportos kutatások során azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok teljesen eltérő szülői mintákat tapasztalnak otthon. Sok családban nem tudják elsajátítani a gyerekek az alapszintű pénzügyi ismereteket, a tudatos gondolkodást sem, pedig ez rendkívül fontos lenne. Mi ebben szeretnénk támogatást adni. Ehhez elengedhetetlen a szülők, pedagógusok szemléletváltása is.

Mik azok az alapvető pénzügyi ismeretek, amelyekkel minden fiatalnak tisztában kellene lennie? Hogyan lehet ezek körét meghatározni?

Van néhány alapvető fogalom, amelynek a jelentését mindenkinek ismernie kell: bevétel-kiadás, megtakarítás, hitel, infláció, kamat stb. Ezek a lexikális tudáshoz tartoznak. Az utóbbi időben az látható a nemzetközi felmérésekből, hogy ezeknek az ismerete javuló tendenciát mutat, különösen az infláció fogalmát értik egyre jobban az emberek, nyilvánvalóan ez összefüggésben áll az elmúlt években megélt nagyfokú inflációs nyomással.

Az elmúlt években hatalmas fejlődésen mentek át a banki szolgáltatások. Lehetővé vált, hogy digitálisan néhány másodperc alatt elintézzük bankügyeinket. Ezzel párhuzamosan megjelentek a csalók is, ugyanakkor fontos látni, hogy bizonyos óvintézkedések betartásával továbbra is biztonságosan használhatóak ezek a korszerű megoldások. Kiemelten fontos, hogy a lakosság tisztában legyen az online bankolás, az interneten történő pénzügyi tranzakciók előnyeivel és veszélyeivel is. Kifejlesztettünk egy tréninget, ami Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók néven fut, és kifejezetten az a célja, hogy a fiatalok figyelmét ráirányítsuk az interneten zajló, az emberek figyelmetlenségét, stressztűrő képességét próbáló csalástípusokra.

Nem vagyunk még felkészülve a modern technológiák alkalmazására?

Azt tapasztaljuk - és erre az előbb említett OECD konferencia is ráerősített -, hogy a fiatalok digitális tájékozottsága meghaladja a pénzügyekben való jártasságukat. Viszonylag könnyen vásárolnak kriptovalutát, de az ilyen típusú befektetés lehetséges negatív következményeit kevéssé képesek felmérni, ez pedig veszélyes helyzetet teremthet.

A megtakarításokról és befektetésekről való tudás szintén a legalapvetőbb pénzügyi ismeretek közé tartozik. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor az emberek megtakarításainak összege csökkenőben van, kifejezetten fontos lenne, hogy a megfelelő befektetésekhez szükséges kompetenciáknak és egy költségtudatos szemléletmódnak minél többen legyenek birtokában.

Hogy kapcsolódnak össze a pénzügyek és a fenntarthatóság? Milyen programmal készül az alapítvány a PORTFOLIO GEN Z FEST / GREEN fesztiválra?

A pénzügyi tudatosság és a környezetvédelemmel kapcsolatos attitűd egyaránt a jövőtudatosság részét képezi.

Általános trend, hogy akik pénzügyi szempontból jobban edukáltak, azok jellemzően a fenntarthatóságra is jobban odafigyelnek és fordítva.

Ennek a gyakorlati oka az, hogy a fenntarthatósághoz kapcsolódó törekvések - például az erőforrásokkal való spórolás, a közösségi közlekedés preferálása az autóhasználattal szemben – költségcsökkentő hatással is bírnak. Ez nem csak a háztartások szintjén jelenik meg, hanem a vállalatok életében is.

Nagyon sokáig az, hogy egy vállalat zöld, valójában csak a PR és a marketing szintjén jelent meg. Mára ez átalakult, és a stakeholderek, köztük a fogyasztók, elvárják, hogy a vállalatok felelősen működjenek, és konkrét nemzetközi indikátorokat és irányelvekeket is figyelembe vegyenek a folyamataik kialakításánál.

Az OTP Fáy Alapítvány ezzel kapcsolatban olyan képzéseket is tart, amelyeknek a tudatos fogyasztóvá nevelés a célja.

A PORTFOLIO GEN Z / GREEN fesztiválra egy olyan tréninggel készülünk, ahol a vállalatok fenntarthatósági dilemmáit szimuláljuk a fiatalokkal. Csoportmunkában fognak döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogy inkább a profitorientált vagy inkább a fenntartható megoldást választják egy adott vállalati döntéshelyzetben.

A kérdéskör összetett, hiszen a környezetvédelemre való odafigyelésnek a cégek számára nem csak egy megtakarítási vetülete van, de egy zöld irányelvek alapján működő vállalkozásnak jobb a megítélése is, ami megkönnyíti az értékesítést.

Bizonyos esetekben a fenntartható megoldás választása adott pillanatban többletköltséget jelent, esetenként drágább működtetni egy olyan céget, ahol a környezetbarát megoldásokat preferálják. Ettől még természetesen az az álláspontunk, hogy érdemes a fenntarthatóság mellett elköteleződni, de az élményalapú oktatás lényege, hogy a fiatalok saját maguk jussanak erre a következtetésre.

Ez a típusú szemléletmód nem csak a környezetvédelmet foglalja magában, általánosságban az etikus vállalatműködtetés lesz a program fókusza. Olyan szituációs gyakorlatokkal készülünk, ahol trénereink segítségével ezeket a helyzeteket tudják majd a résztvevők modellezni, illetve a feladatok után közösen megbeszélik a tapasztalataikat.

Csütörtökön rendezzük a PORTFOLIO GEN Z / GREEN fesztivált a CEU Downtownban, délután 2 órától. A rendezvény kiemelt programja lesz a Vállalati érdek és / vagy fenntarthatóság című csoportos interaktív workshop, ahol a Fáy alapítvány trénereinek segítségével vállalati fenntarthatósági dilemmákkal találkozhatnak a résztvevők. Kattints a részletes programért!

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Fáy András Alapítvány

Tematikus PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról

Könyvelő

Könyvelő
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gabona Ukrajna Export