Gyorsabban érkezett, amit vártak: most jött el az Alteo ideje?
Gazdaság

Gyorsabban érkezett, amit vártak: most jött el az Alteo ideje?

Portfolio
Az energiapiaci válság és az általános volatilitás felgyorsította az egyébként is várható folyamatokat, a jelenlegi helyzetben pedig különösen erős igény mutatkozott az Alteo erősségére, a szabályozási szolgáltatásra – főképp ezt a jelenséget jelölte meg az első féléves kiváló számok mögötti okként Kovács Domonkos az Alteo vállalatfelvásárlási és tőkepiaci tevékenységekért felelős vezérigazgató helyettese. A vezető úgy véli, hogy ugyan a korábban reméltnél úgy néz kis sajnos jóval lassabban, de idővel a szélsőséges energiaárak is normalizálódnak és a fosszilis energiahordozók aránya is csökkenthető, ám mindkét folyamathoz idő kell. Ráadásul több bizonytalansági tényező van, amely módosíthatja a várakozásokat, ám ezek várhatóan nem rontják a cég esélyeit.

Kifejezetten erős első félévről számolt be az Alteo a múlt héten közzé tett féléves befektetői prezentációjában: a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 90 százalékkal nőtt 2022 első hat hónapjában a cég konszolidált EBITDA-ja, elérve a 11,8 milliárd forintot. A 8 milliárd forintos konszolidált nettó eredmény szintén rekordnak számít a vállalat történetében, a tavalyi év azonos időszakához képest ez 186 százalékos növekedést jelent. Hogyan lehet értékelni ezeket a számokat? Mennyire volt várható ez az eredmény?

A növekedés ténye nem meglepő, hiszen ebben a fázisban van most az vállalat, és a háttérben jelenlévő fundamentális okok is magyarázzák annak mértékét. A kiugró eredmény leginkább a hő- és villamosenergia-termelést irányító Alteo Szabályozási Központ kimagasló teljesítményének köszönhető, de ugyancsak erős pozitív hatással járt a kiskereskedelmi szegmens rekorderedménye, valamint a megújuló erőművek stabil, jó teljesítménye is.  

Azt láthatjuk a számok mögött, hogy teljes mértékben beigazolódott mindaz, amire a stratégiánkban is alapoztunk, vagyis jól azonosítottuk azokat a szegmenseket, amelyek a villamos energia világában igazán nőni fognak.

Azt gondoltuk, hogy a megújulóknak lesz egy térnyerése, ezért a korábbi években ebbe az irányba mozdultunk el, illetve azt is felismertük, hogy a megújulók integrálása a magyar villamosenergia-rendszerbe komoly kihívást jelent majd. Úgy véltük, az a szereplő, aki ebben tud segíteni, akár piaci alapon tudja ezt támogatni, komoly eredményességet realizálhat.

Itt egy kifejezetten speciális tudásról van szó. A megújulók volatilis, nehezebben menetrendezhető villamosenergia-termelőkként vesznek részt a rendszerben, amely komoly infrastrukturális és erőmű-menedzselési kérdéseket vet fel. Az Alteo szabályozási központ, mint az egyik fő üzletágunk irányítója, azonban éppen erre tud válaszokat adni, éppen ezt a termelésmenedzselést tudja jól elvégezni házon belül, valamint külső partnerek számára is.

A számításunk bejött, hiszen ez a szegmens kifejezetten gyorsan növekedett a hazai piacon is az utóbbi 2-3 évben. Ahogy a naperőművek egyre jobban terjednek Magyarországon, a kiszabályozási igényben is elég jelentős ugrás van.

A 2-3 évvel ezelőtti kevesebb, mint ezer megawatt után mára 3000 megawatt körüli kapacitással számolhatunk. A 2030-ig előretekintő nemzeti energiastratégiában szereplő 6000 megawattos naperőmű kapacitás kiépítési célt időarányosan - egyelőre úgy néz ki - jól teljesítjük, sőt talán gyorsabban teljesíti az ország, mint ahogy gondoltuk.

Mennyiben rajzolta át a működési környezetet a szomszédban dúló háború?

A fejleményekben természetesen szerepet játszik a háború és a nyomában érkező energiapiaci helyzet is. A konfliktus eredményeképp tartósabban fennmaradhatnak a magas energiaárak a világpiacon, ráadásul mindez rendkívül erőteljes volatilitással párosult. A háború hatását tekintve egy korábban nem gondolt kettősséggel szembesülünk a napi működés és a stratégiánk vonatkozásában.

Stratégiailag nézve a háború inkább hozzáadott azoknak a dolgoknak a fontosságához, amelyeket mi a háború nélkül is, a fenntartható energiatermelés jegyében célokként jelöltünk meg: a szénhidrogén alapú energiatermelés reális ütemezés melletti fokozott visszaszorítása, a megújuló energiatermelés terjesztése, annak piac-, és ügyféligény konformabbá tétele révén.

Rövid távon azonban ezek az energiaárak és a volatilitás a piac minden szereplőjére nagyon komoly nyomást helyeznek, és a mi cégünk is számos kihívással szembesül. Hiszen nekünk is vannak partnereink vevő és beszállító oldalon egyaránt, akik számára nagyon nehéz a mostani helyzet. Ebben a helyzetben erős támasz a termelésmenedzsment szolgáltatási és szabályozási képességünk, a Szabályozási Központunk ugyanis abszolút szakértője a volatilis helyzetek hatékonyabb és jobb kihasználásának. Továbbá szintén erősíti válságálló képességünket, hogy a rendkívüli eredményesség növekedésnek és az elmúlt évek finanszírozási döntéseinek köszönhetően, ez utóbbin főleg az adósságállományunk hátralévő átlagos lejárati idejének számottevő növelését és kamataink túlnyomó részének rögzítetté tételét értem, rendkívül erős mérleggel rendelkezünk, ami nagyban növeli finanszírozási mozgásterünket is.

Ugyanakkor a növekedési fázis minden cég életében önmagában is egy komoly finanszírozási feladatcsomagot jelent éveken át. A jelenlegi energiapiaci mozgások pedig még tovább élezik ezt a problémát. Hogyan finanszírozható a cég egy piaci turbulencia és a növekedési szakasz együttes fennállásakor?

Kétségkívül kihívásokat jelent a vállalatunk számára is az ismert háborús helyzet és a jelentős részben ennek következtében az energiapiacokon érvényesülő drasztikus áremelkedések és felfokozott volatilitás. Ez természetesen nem csak a mi esetünkben van így, az energiapiac valamennyi szereplőjére egyaránt komoly nyomást helyez a mostani szituáció. A mi esetünkben ez leginkább a működőtőke finanszírozási és tartalékképzési igények drasztikus növekedését jelenti.

Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy adott esetben vonzó befektetési lehetőségekre ne jusson kellő mennyiségű pénz, jelenleg fontolgatjuk, hogy forrásbevonás céljából újra a tőkepiacokhoz fordulunk, annak ellenére is, hogy a finanszírozási költségek is sajnos jelentősen emelkedtek.

Ugyanakkor éppen az elmúlt évek és a legutóbbi félév nagyon nagymértékű növekedése a legjobb példa arra, hogy az Alteo folyamatosan képes olyan, jó megtérülésű projekteket találni és végrehajtani, amelyek még a jelenlegi drasztikusan megnövekedett finanszírozási költségek mellett is vonzó hozamot tudnak kínálni a befektetőknek. Összességében tehát továbbra is aktív befektetésekben, új projektekben és a tartós, vonzó növekedési pálya fennmaradásában gondolkodunk.

Kovács Domonkos az Alteo vállalatfelvásárlási és tőkepiaci tevékenységekért felelős vezérigazgató helyettese

Hogy csak a legutóbbi példákat említsem: a félév zárását követően az Alteo adásvételi szerződést kötött a szervetlen hulladékok kezelésével és újrahasznosításával foglalkozó FE-Group Invest Zrt. részvényei 75,1 százalékának a megvásárlására, továbbá megvásárolt egy még engedélyeztetés alatt álló 20 Megawatt névleges teljesítményű naperőmű projektet tulajdonló céget, az Edelyn Solar Kft.-t, amely megnyitja a lehetőségét annak, hogy a vállalat újabb 20 Megawatt kapacitású naperőművet fejlesszen.

Meggyőződésem szerint ennek az aktív befektetési tevékenységnek - még ebben a rendkívüli helyzetben is - biztosítani tudjuk majd a szükséges finanszírozási hátterét.

Ehhez nem kevés eszköz áll a rendelkezésünkre: kiválóak a banki kapcsolataink, keresett terméknek látom magunkat a tőkepiacon kötvényben és részvényben egyaránt, terjed a zöldkötvények és más egyéb zöldfinanszírozási formák népszerűsége, számos európai uniós vagy állami támogatás érhető el azon tevekénységekre, amelyeket mi végzünk. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenlegi tényleg nagyon nehéz külső körülmények ellenére is a finanszírozási forrásokért folytatott versenyben a vállalatunk és az általa végzett tevekénységek komoly versenyelőnyökkel rendelkeznek.

Mire számít a cég a meglehetősen hektikus energiapiacon? Hogyan lehet energiaszolgáltatóként és kereskedőként ebben a nehéz időszakban működni, lavírozni?

Ha valamikor, akkor most nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi lesz.

Mi arra számítunk, hogy idővel, ami lehet pár év is, azért némileg visszarendeződnek a villamosenergia-árak, ebben eléggé támaszkodunk a nagy elemzőházak előrejelzéseire is.

Azt az olcsó energiát viszont nem látjuk, ami 2021 ősze előtt volt, de hogy 2-3 éves távon egyfajta konszolidálódás lesz a jelenlegi extrém helyzethez képest, abban azért bizakodunk.

Több bizonytalansági tényező van azonban ezen a téren. Például, ha a háború, az embargó nagyon sokáig elhúzódik, lehet, hogy ezek az előrejelzések valamelyest módosulnak, de hosszú távon az extrém árak valószínűleg lejjebb fognak menni, mert ez így gazdaságilag nem fenntartható.

Az mindenesetre a javunkra válik most, hogy nem pusztán a villamos energia-kereskedelemből keresünk pénzt. Az erősségünknek számító termelésmenedzsment és a szabályozási kapacitások értékesítése niche marketnek számít.

Tény, hogy nem várt fejlemény az, hogy ez most ennyire aktív terület lett, hiszen korábban is kellett szabályozási szolgáltatásokat nyújtani. A szabályozási szolgáltatásokért jelentkező igény jóval erősebb és stratégiailag jóval fontosabb kérdéssé válik a villamosenergia-rendszer egésze szempontjából, mint 5-6 éve volt, viszont mindez kedvez nekünk.

Visszatérve az említett számainkra: sokat számít a társaság eredményességében most, hogy ezzel a szabályozási tevékenységgel viszonylag korán léptünk a piacra, korán elkezdtük ezen képességeink fejlesztését. Már a 2019-ben publikált stratégiai tervünkben is nagyon komoly hitet tettünk emellett. A másik kedvező tényező, hogy van egy nagyon jó erőművi portfóliónk, vannak gázmotoros erőműveink, és van a KÁT-on kívül termelő megújuló erőművünk is, azokat is be lehet ide kapcsolni.

A megújuló energiatermelés évről évre nő a cég tevékenységében, de kérdés, hogy a klímavédelmi célokkal összefüggésben mikor lesz reális cél a fosszilis energiahordozók teljes kiiktatása.

Rövid távon nem gondolom reálisnak a fosszilis energiahordozók közelítően teljes kiváltását, hosszabb távon pedig rengeteg modell és feltételezés vehető alapul. Az energetika stratégiai ágazat, számos szempontot figyelembe kell venni a költségek vállalásánál az átalakítás mikéntjének lebonyolításánál.

A mostani háború is rámutatott, hogy rendkívül fontos az energiafüggetlenség kérdése.

Összességében nem csupán infrastrukturális kérdésről van szó, számos tényezőt kell figyelembe venni, ezért nagyon nehéz megmondani, hogy mikor lehet véglegesen megszabadulni a szénhidrogénektől. Látunk olyan modelleket, amelyek azzal számolnak, hogy talán a 40-es évekre eljutunk ide, de heves viták vannak ezzel kapcsolatban. Ráadásul még a földgázüzemű erőművek hatékony működéséhez is kell egy bizonyos óraszám, amikor folyamatosan mennek. Vannak nagyon rugalmasan fel-le terhelhető erőművek, de azt ne gondoljuk, hogy normálisan lehet úgy üzemeltetni, hogy állandóan felkapcsolom és lekapcsolom az erőművet, a rugalmasságnak is vannak határai. Ahhoz, hogy gazdaságilag értelmezhető módon tudjanak villamos energiát előállítani, kell nekik valamilyen menetteljesítmény.

Kovács Domonkos az Alteo vállalatfelvásárlási és tőkepiaci tevékenységekért felelős vezérigazgató helyettese

Viszont a jó hír az, hogy ha kiváltani nem is egyszerű, jelentősen lehet csökkenteni a szénhidrogén-felhasználást. Megoszlanak a vélemények, hogy mi az az arány, amely mellett nem melegszik tovább a Föld, de azt gondolom, hogy még jó két évtizednek el kell telnie, hogy gyökeresen más energiamixet lássunk.

Hogyan reagálnak a hazai kis- és középvállalkozások a megemelkedő energiaárakra, és az Alteo kereskedőként mit tapasztal ezen a céges piacon?

Kereskedőként főként kis- és középvállalkozásoknak értékesítünk energiát, a visszajelzések alapján azt kell, hogy mondjam, hogy azért érződik a mostani helyzet negatív hatása. Tavaly ősszel indult el ez a drasztikus áremelkedés, ráadásul az egész két év covid után jött, amely már eleve nehéz helyzetbe hozott cégeket, illetve komplett szektorokat.

Erre reagálva már tavaly azt a stratégiát kezdtük el követni, hogy inkább az ügyfélminőségre fókuszálunk és a megbízhatóságra, nem az ügyfelek számának a növekedésére.

Nem az a célunk ebben a helyzetben, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzünk, hanem hogy meg tudjuk tartani a jó ügyfélkört.

A cég februárban megszerezte az első ESG minősítését a Sustainalyticstől. Milyen lépések előzték ezt meg és mi a jelentősége ennek a besorolásnak?

A minősítést egy nagyon komoly felkészülés előzte meg, és egy eljárás, amelynek során egy külső szakértő a számvitelből vett hasonlattal élve úgymond „auditálta” a céget, hogy az ESG szempontból jelentkező potenciális kockázatokat mennyire képes jól kezelni.

A felkészülésben nagy segítségünkre volt az, hogy az Alteo üzleti filozófiája a fenntarthatóságra épül már a kezdetektől fogva. Alapvetően a megújuló energiatermelésre és arra, ami ezt támogatja, segíti.

Az elsők között voltunk Magyarországon, akik évente csináltatnak fenntarthatósági jelentést. Ezt nyugodtan oda lehetett adni a minősítőnek, hogy ebben benne van egy csomó adat, ami kell az ESG-besoroláshoz, szóval nem a nulláról kellett elindulnunk. De így is majdnem egy év volt az a munka, amit az ESG-minősítésbe fektettünk. Nem egyszerű elérni az ilyesmit, de a jelentősége nagyon nagy.

Sokan hangoztatják, hogy befektetői szempontból van nagy jelentősége, ami kétségkívül nagy igazság. Amiről viszont kevesebbet beszélnek, hogy nagyon fontos az üzletszerzésben is, pláne egy olyan B2B szolgáltatónál, amelynek jellemzően vállalatok, fontos szegmensekben pedig elsősorban nagyvállalatok az ügyfelei.

Nagyon komoly megnyugtató erő egy multinacionális szereplő számára, amikor azt látja, hogy egy ESG szempontból minősített szállítótól tud megvenni szolgáltatást, hiszen akkor már a beszerzései terén is odafigyelt az ESG szempontokra. Úgyhogy ez ügyfélszerzés és ügyfélmegtartás szempontjából is rendkívül jelentős egy ilyen minősítés.

A cikk megjelenését az Alteo Nyrt. támogatta.

Fotó: Mohai Balázs / Portfolio

Kiszámoló

Örökség: beszélni kell róla

Apósom négy hónapja meghalt, ennyi idő alatt annyi történt, hogy kijött az értékbecslő, adott egy irreálisan magas árat az ingatlanra, amit meg akartunk támadni, mert messze nem ér annyit a h

MNB Intézet

Fánk-hatás 2.0

A Covid-járvány kitörése után kiköltözési hullám indult el a nagyvárosokból, jelentős áremelkedést okozva a környező településeken. Vajon mennyiben változott azóta a helyzet? Visszarend

Tematikus PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Ez aztán a fordulat a Dunaferr

Könyvelő

Könyvelő
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
2024. június 12.
Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Ez is érdekelhet
nemzeti választási bizottság