Lejárt tartozások fogságában: életeket tesz tönkre a nagy adósság Magyarországon
KRTK blog

Lejárt tartozások fogságában: életeket tesz tönkre a nagy adósság Magyarországon

Berlinger Edina, Budapesti Corvinus Egyetem
|
Dobránszky-Bartus Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem
|
Molnár György, KRTK
A jelentős tartozással rendelkezők esetében a munkahely elvesztése gyakran további súlyos következményekkel jár, mint amilyen lakáshitelek esetén a lakás elvesztése. Tömegesen szolgáltatott példákat erre a 2008-ban kitört jelzáloghitel válság. De van-e fordított irányú hatás? Ezt vizsgáltuk mélyinterjúkkal és kérdőíves felméréssel Magyarország egyik elmaradott térségében. Azt tapasztaltuk, hogy a büntetőkamatokkal megnövelt, reménytelen nagyságúvá duzzadt tartozások miatt sokan arra rendezkedtek be, hogy bujkálnak a behajtás elől: nem vállalnak bejelentett munkát, nem nyitnak bankszámlát, és emiatt folyamatos stresszel kénytelenek együtt élni. A lejárt tartozások így egyfajta szegénységi csapdát hoznak létre, és számottevő jóléti veszteségeket okoznak egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Átgondolt intézkedésekre van szükség ezeknek a veszteségeknek a csökkentése érdekében.
krtk blog

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

Az interjúkat olyan eladósodott családokkal folytattuk le, akiknek a tartozása már a végrehajtóhoz került, így a szabályok értelmében minden legális munkajövedelmüket 33 vagy egyes esetekben 50 százalékos levonás terhelte.[1] Mivel vagyontárgyaik piaci értéke nagyon alacsony, árverezésre általában nem került sor, vagy éppen egy árverés után kerültek ilyen helyzetbe. Így a tartozások hosszú éveken keresztül fennmaradtak és közben halmozódtak a büntetőkamatok, a kezdeti akár csak pár százezer forintos hitelek többmilliós tartozásokká alakultak át. A magyar jogszabályok nem ismerik a fizetésváltság[2] intézményét, így amennyiben a hitel fedezete nem elég a tartozás megtérüléséhez, hiába vesztette el az adós akár a házát is, a tartozás fennálló részéért továbbra is felelős.

Az általunk megkérdezett adósok teljesen lemondtak arról, hogy valaha is törleszteni tudják ezeket a hatalmas összegeket, feladtak minden próbálkozást, ami tovább növelte a tartozást. Arra rendezkedtek be, hogy egész életükben elrejtsék jövedelmüket a behajtók elől. Sok esetben kifejezetten a lejárt tartozások miatt nem vállalnak hivatalos, bejelentett munkát és nem nyitnak bankszámlát. Arról számoltak be, hogy a folyamatos stressz negatívan hat a lelki és fizikai egészségükre.

A lejárt tartozások következményei

A kérdőíves kutatást Borsod-Abaúj-Zemplén megye falvaiban végeztük 2019-ben, a mintegy 500 háztartásból álló minta a megye nem városi háztartásaira nézve reprezentatív. (A kutatás részletei, a modellek pontos leírása itt és itt olvasható el.) A probléma súlyát mutatja, hogy a vizsgált háztartások több, mint negyedének van lejárt tartozásokkal rendelkező tagja. Lejárt tartozás alatt a hivatalos tartozásokat értjük, benne vannak a közműdíj hátralékok is, de nincsenek benne a magánkölcsönök, akár rokontól, akár az uzsorástól. Joggal feltételezhetjük, hogy a többi hátrányos helyzetű megyében is hasonló a helyzet, így a társadalmi hatás szempontjából ez a népesség nem tekinthető jelentéktelennek.

Azok közül, akiknek van lejárt tartozásuk mindössze 13 százaléknak van bejelentett munkája, míg a többiek között 45 százaléknak.

Kérdés azonban, hogy a lejárt tartozások okozzák-e az alacsonyabb munkavállalást vagy fordítva, a bejelentett munka hiánya okozza a nemfizetést. Valószínűleg mindkét hatás egyszerre érvényesül, éppen ez hozza létre a szegénységi csapda alapját képező ördögi kört. A mi kérdésünk az volt, hogy milyen mértékű az első hatás, a kapott válaszokat az alábbi ábra foglalja össze.

Az ábrán azoknak a válaszait mutatjuk be, akiknek a háztartásában van lejárt tartozás. Az ilyen háztartások közel ötödében fordul elő, hogy valamelyik családtag azért nem vállal munkát, hogy ne tudják a tartozást levonni a fizetéséből, hasonló az aránya azoknak, akik emiatt nem nyitnak bankszámlát, és az érintett háztartások több, mint harmadában gondolják úgy, hogy a behajtástól való folyamatos félelem, aggodalom miatt romlik az egészségük. 

Ez utóbbi kérdést közelebbről is megvizsgáltuk. Gyakori feltételezés, hogy akik nem fizetik a tartozásaikat, azok jól érzik magukat ettől, örülnek a „potya pénznek”, elégedettek, mert nem fizetik be a számláikat és így „ingyen fogyasztanak”. A valóság ettől gyökeresen eltérő képet mutat. Amint a következő ábrán is látható, a lejárt tartozással rendelkezők körében sokkal gyakoribb a szinte állandó fáradtság, idegesség és reményvesztettség, mint a többiek esetében. Nem jókedvükben nem fizetnek, hanem azért, mert nem tudnak és ettől a nagy többségük frusztrált. Mindennek következménye a tetterő, az energia elvesztése, ami tovább nehezíti a kilábalást.

A lejárt tartozással rendelkezők sokkal ritkábban vesznek részt közösségi eseményeken, mint a többiek, ezzel még szakadozottabbá válik a kapcsolati hálójuk, ami tovább rontja az esélyeiket egy jó munkára vagy más segítségre.

A személyes megkérdezés egyszerű megoldás ugyan, de a válaszadás során előfordulhatnak torzítások, az elemzéskor pedig pontatlan következtetések. Az egészségromlás esetében elképzelhető, hogy már eleve a rosszabb mentális állapot miatt nem sikerült megfelelő munkát találni, emiatt nem tudták rendben fizetni a tartozást. Az is lehet, hogy valaki valójában nem a lejárt tartozások miatt nem vállal bejelentett munkát, hanem más okból, de kényelmes ürügy erre fogni. Vannak olyan tényezők, amelyek egyaránt hatnak a bejelentett munkára és az elérhető jövedelmen keresztül a fizetési hátralékokra, ilyen pl. az iskolai végzettség. Az önbevallás tehát nem biztos, hogy helyesen tárja fel az ok-okozati összefüggéseket és a hatások nagyságát.

Ezért nem elégedtünk meg a közvetlen válaszokkal, hanem többváltozós modellekkel igyekeztünk feltárni a hatásirányokat és azok mértékét.

Ehhez olyan tényezőket is figyelembe vettünk, mint hogy különböző viselkedésformáknak milyen az adott környezetben a társadalmi elutasítottsága, pontosabban a megkérdezettek mit gondolnak erről.

A helyi közvélemény hatása

15 viselkedést soroltunk fel, a kérdés pedig az volt, hogy „Ön szerint a településen, ahol lakik, a felsoroltak közül melyik az az öt dolog, amit a leginkább negatívan ítélnek meg az emberek”. A kérdés tehát nem arra irányult, hogy a megkérdezett személy hogyan ítéli meg ezeket a viselkedéseket, hanem arra, hogy mit gondol a falu közvéleményének ítéletéről. Fontossági sorrendben válaszoltak, láthatjuk, hogy a nem bejelentett munka elítélése nagyon csekély. A tartozások megítélése nagyon függ attól, hogy kinek tartoznak: az emberek többnyire haragszanak a bankokra, ezért a lejárt banki tartozás megítélése nem túl negatív, ehhez képest kétszer annyian gondolják, hogy negatív a közműtartozás megítélése, és bő háromszor annyian vélik így a személyes tartozások esetén.

A modellszámítások eredménye

Minél alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége és minél fejletlenebb településen él, annál kisebb az esélye annak, hogy van bejelentett munkája. A nőknek kevésbé van bejelentett munkájuk, mint a férfiaknak, és az is rontja az esélyeket, ha van tartósan beteg a háztartásban. Mindezeknek a hatásoknak a kiszűrése után is azt kaptuk, hogy

a lejárt tartozások megléte 14 százalékkal csökkenti a bejelentett munka esélyét.

A bankszámlanyitás esetében a fentieken túl szerepet játszik a háztartás jövedelme és az is, hogy az adott településről mennyire könnyen érhető el bankfiók. Ezeket is figyelembe véve azt kaptuk eredményül, hogy a lejárt tartozások 9 százalékkal csökkentik a bankszámlanyitás esélyét.

Az egészségromlás vizsgálata során egy komplex egészségtelenségi indexet hoztunk létre, a mentális egészség mutatóin túl figyelembe véve a dohányzást, alkoholfogyasztást is. Nem meglepő, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál egészségesebben él. A modellszámítások viszont azt is megmutatták, hogy a lejárt tartozások jelentősen növelik az egészségtelenségi mutató értékét, méghozzá a nőknél jobban, mint a férfiaknál.

Mit lehetne tenni?

A tartósan lejárt tartozások okozta negatív hatások túl jelentősek ahhoz, semhogy így lehetne hagyni. A devizahitelek kapcsán számos intézkedés történt a jóléti veszteségek csökkentésére, elsősorban a jobb anyagi helyzetű adósok körében, a szegények tartozásai azonban többnyire megmaradtak.

A döntéshozóknak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a hitelciklusok tompítására és a kialakult nemteljesítő adósságok rendezésére a szegénységben élők körében is.

A Nobel-díjas Paul Krugman vezette be az adósságelengedési Laffer-görbe fogalmát. Ennek lényege, hogy ugyanúgy, ahogy az adócsökkentés az ösztönzők javításán keresztül a körülményektől függően akár növelheti is az állam adóbevételét, a hiteltartozások részleges elengedése is növelheti a hitelnyújtó bevételét, és egyúttal – nem mellékesen – növelheti a hiteladósok jólétét, elhárítva a munkavállalás és a pénzügyi beilleszkedés előtt álló akadályokat. Mindezeken túl, a növekvő adóbevételeken és csökkenő egészségügyi kiadásokon keresztül a társadalom többi tagjának a jóléte is nőhet.

Az adósságelengedő programok hatására ugyanakkor romolhat a kedvezményben részesült adós jövőbeli fizetési fegyelme, és esetleg a korábban jól teljesítő adósoké is, ha kitudódnak a kedvezmények. Ezért az ilyen programok gondos megtervezésére van szükség, de kialakíthatóak a mellékhatásokat alacsony szinten tartó megoldások. Ezek közé tartozik a korábban említett fizetésváltság intézményének az átvétele, valamint a jövedelem-arányos visszafizetés lehetősége.

[1] A pontos szabályokat lásd a bírósági végrehajtásról szóló törvényben.

[2] Latin jogi kifejezéssel datio in solutum, amikor például a lakóhely elárverezése után elengedik a még fennmaradó tartozást.

Berlinger Edina, és Dobránszky-Bartus Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai, 

Molnár György a Közgazdasági- és Regionális Tudományos Központ Közgazdságtudományi Intézetének munkatársa

Címlapkép: Getty Images

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Olyan nyomás alá kerül Magyarország pillanatokon belül, aminek évekig fizethetjük az árát

Privát bankár

Privát bankár
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Ahhoz, hogy kereskedni tudj a tőzsdén, a piacra lépés elsődleges feltétele, hogy képes légy a különböző megbízásfajtákat használni. Számos megbízásfajta létezik a piacokon, mi sorra vesszük a legfontosabbakat.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Retail Day 2024
2024. április 11.
EU Források 2024
2024. március 6.
Agrárium 2024
2024. március 19.
Sustainable Tech 2024
2024. április 24.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!