Itt a kormány 10 milliós babaváró hitele - Megjelentek a részletek!
Bank

Itt a kormány 10 milliós babaváró hitele - Megjelentek a részletek!

Portfolio
Megjelentek a kormány új, akár 10 millió forintos kamatmentes hitelének a részletei a legfrissebb Magyar Közlönyben. Néhány új információ is kiderült, például egyértelművé vált, hogy normál banki hitelbírálat kell a hitel felvételéhez, és a törlesztőrészlet mellett havi pár ezer forintos állami kezességvállalási díjat is kell fizetni rá. A kormány a jelenlegi hozamkörnyezetet alapul véve közel 5%-os kamattámogatást nyújt, így lesz kamatmentes a hitel a fiatal házaspárok számára. Ha azonban nem jön 5 éven belül a baba, akkor (néhány kivétellel) egy összegben kell visszafizetni az igénybe vett (akár több mint 2 milliós) kamattámogást, és számításunk szerint akár 8%-ra is felemelheti a bank a hitel kamatát. A bankok számára a jelzáloghitelek reális alternatívája lehet a hitel, hiszen az állami kezességvállalás miatt nem vállalnak vele érdemi kockázatot, az ügyfelek számára pedig a személyi kölcsönök helyettesítőjeként is szóba jöhet, hiszen ezek többségénél akkor is jobb kamatozással fut majd, ha a hitelfelvevő egyáltalán nem akar gyermeket vállalni. Megjelentek az újautó-támogatás, a kibővített CSOK-hitel és jelzáloghitel-elengedés szabályai is.
Kiemelt téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni és eljönni!

Babaváró kölcsön: vannak újdonságok

A sajtóban "asszonyhitelként" és "kamatmentes 10 millióként" is emlegetett konstrukciót babaváró támogatásnak nevezte el a rendelet (pdf). Ez lényegében egy kölcsön egészen addig, amíg 3 újonnan (július 1-je után) születő gyermekkel nem rendelkezik az igénylő házaspár. A részletszabályokból kiderült:
 • a kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg,
 • igénylésének az a feltétele, hogy 1. a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, 2. mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel, 3. legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan hazai tb-jogosult, vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik (ezek összeadandók, és legfeljebb 30 nap megszakítás lehet bennük a megelőző kérelem benyújtását megelőző 180 napot kivéve, a közmunka pedig legfeljebb 1 évre vehető figyelembe), 4. egyik házasfél sem büntetett, 5. egyik hazásfélnek sincs a NAV által nyilvántartott köztartozása, 6. magyar állampolgárok vagy tartózkodási joguk van, 7. ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él (az özvegyülést nem kell figyelembe venni), 8. nincsenek fent a negatív KHR-listán, 9. nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, 10. vállalják, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik.
 • gyermeknek számítanak a várandósság 12. hetétől a magzatok és a közösen örökbefogadott gyermekek is,
 • az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik,
 • a támogatás ügyében a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatal jár el, a hitelképességgel kapcsolatban meghozott hitelintézeti döntést nem bírálhatja felül,
 • kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít,
 • ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető,
 • a kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél lehet benyújtani, az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárulnak különböző adataik kezeléséhez és az állami szerveknek való továbbításához, és teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a különböző feltételeknek való megfelelésükről,
 • a hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni,
 • a hitelintézet (hacsak meg nem szűnik a kamattámogatás, lásd alább) nem számíthat fel a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért díjat az igénylőnek,
 • ha a hitelintézet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el a kölcsönszerződés megkötését, a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala ezt felülbírálhatja az igénylő 15 napon belüli kérelme alapján,
 • a kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot, folyósítására egy összegben kerülhet csak sor, törlesztése csak forintban történhet,
 • a bank által felszámított ügyleti kamat (amit valójában az állam fizet meg kamattámogatás formájában) a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke (ez jelenleg 2,36%x1,3+2=5,07 százalék), a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat,
 • a kölcsön futamideje nem haladhatja meg a 20 évet, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama,
 • a törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt a kezességvállalási díjjal együtt nem haladhatja meg az 50 ezer forintot, ugyanis a hitelfelvevő a kamattámogatás időszakában nem fizet ügyleti kamatot, azt az állam állja kamattámogatás formájában a teljes futamidő alatt,
 • nem teljesítés esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni,
 • 3 évre szüneteltethető a törlesztés a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat és az örökbefogadott gyermek után, ha a várandósság 12. hetének betöltése vagy az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül történik,
 • ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani,
 • ha 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak (ez számításunk szerint 20 éves futamidő, 10 millió forint és 5%-os kamattámogatás mellett közel 2,2 millió forint),
 • a járási hivatalnál azonban méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás alapján, így a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettség alól felmentést lehet kapni,
 • a kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke (vagyis jelen helyzet alapján mintegy 8%),
 • ezt a magasabb kamatot kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben,
 • ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újrakezdődik, és az általános feltételek fennállása esetén igénybevehető a támogatás,
 • a hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).
 • A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.
 • A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.
 • A hitelfelvevők a július 1-je után születő második gyermekük esetén a még fennálló, az aktuális kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű, harmadik gyermekük a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.
 • A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni, vagyis lényegében elengedi a tartozásukat az állam. Az erre vonatkozó kérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani.
 • Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani.
 • Amennyiben a fentiek után még marad tartozás, a hitelintézetnek 10 napon belül változatlan futamidő mellett kell a törlesztőrészletet újraszámolni és a hitelfelvevőt erről értesíteni.
 • A hitelintézetet az e rendelet szerinti feladatok ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után 0,8%-os mértékű, a december 31-én fennálló állomány után február 28-áig 0,3%-os mértékű költségtérítés illeti meg, amelyet a babaváró támogatásokkal együtt számol el a kincstárral.
 • A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A bankok számára a jelzáloghitelek reális alternatívája lehet a babaváró hitel, hiszen az állami kezességvállalás miatt nem vállalnak vele érdemi kockázatot, miközben (a jelenlegi hozamkörnyezetet alapul véve) 5% körüli kamattartalmat realizálhatnak rajta. Az ügyfelek számára pedig a személyi kölcsönök helyettesítőjeként is szóba jöhet, hiszen ezek többségénél akkor is jobb kamatozással fut majd (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5 év elmúltával kb. 8%), ha a hitelfelvevő egyáltalán nem akar gyermeket vállalni. Ez kihívás lehet a bankok számára, hiszen olyanok is igénybe vehetik személyi kölcsön helyett a terméket, akik valójában nem kívánnak gyermeket vállalni. Hogy mindez mennyire forgatja fel a magyar hitelpiacot, azon is múlik majd, mennyire szigorúan tartják magukat a bankok (az állami kockázatvállalás mellett vagy ellenére) saját belső szabályzataikhoz, amelynek természetesen az adósságfékszabályoknak való megfelelést is tartalmaznia kell. Mint minden államilag ösztönzött program esetén, felértékelődik itt is az állami ellenőrzés szerepe.

Alábbi táblázatunkban összefoglaltuk a nyáron hatályba lépő családtámogatási intézkedéseket, ezek közül a megemelt összegű falusi CSOK hatályba lépési időpontja bizonytalan még, az ezzel kapcsolatos jogszabályok nem jelentek meg.

Itt a kormány 10 milliós babaváró hitele - Megjelentek a részletek!


Itt a kormány 10 milliós babaváró hitele - Megjelentek a részletek!
Részletekért kattints a képre!
A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során.

Újautó-támogatás: nincs igazi újdonság

Megjelent a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló rendelet is, ennek értelmében:
 • hitelszerződés és zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján szerzett autóra is igénybe vehető a támogatás,
 • legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy veheti igénybe, vagy az az a nő, aki legalább két gyermek (ikerterhesség esetén egy) gyermek megszületése után éppen várandós
 • a szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a,
 • szerzési támogatásra jogosult a nagycsaládos, ha ő vagy a támogatással érintett személy "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem tiltották el a vezetéstől,
 • a támogatás iránti kérelem benyújtására a babaváró hitelhez hasonlóan 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség,
 • A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani,
 • a szerzési támogatás felhasználása az autókereskedővel kötött adásvételi szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés keretében történik,
 • a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, üzembentartói joga más személynek nem engedhető át.

A kormány korábbi közlésének megfelelően (a falusi CSOK kivételével) további rendeletek is megjelentek, amelyek az otthonteremtést tovább támogatják. A maximum 3%-os kamatozású CSOK-hitelt ezentúl használt lakásra is igénybe vehető lesz a két- és háromgyerekesek számára, és eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt a használt lakásokra felvehető CSOK esetében. Kibővült a jelzáloghitel-elengedési program is: a második gyermeküket szülők 1 millió forintot, a harmadik gyermeküket szülők 4 millió forintot kapnak az elengedéssel, a további gyermekek után 1-1 millió forint jár.

Kiemelt téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni és eljönni!
amerikai elnökválasztás trump biden usa
mvm
koronavirus jarvany halaos aldozat
mobius
unhappy_2
luft
magyar gazdasag hogyan veszeli at jarvany masodik hullamat 201027
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. november 10.
Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
2020. november 10.
Öngondoskodás 2020
2020. november 10.
Portfolio Private Health Forum 2020
2020. november 11.
Energy Investment Forum 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Legfontosabb aktualitások, elemzés, ötletelés.
proptech a logisztikában