iskola magyar oktatás pad
KRTK blog

Oktatási reform: mit tanulhatnak a magyarok a lengyel oktatási reformból?

Drucker Luca Flóra, KRTK
|
Az 1997-ben megválasztott lengyel kormány több reformot is végrehajtott, ezeknek egyike volt az 1999-es oktatási reform. A reformnak három célja volt: növelni az iskolázottságot a lakosság körében, mindenkinek egyforma esélyeket biztosítani az oktatásban, és javítani az oktatás minőségét. Az új lengyel oktatási rendszer legfőbb sajátossága az volt, hogy a korábbi nyolc évfolyamos általános iskolát felváltotta egy hatéves általános iskola és egy hároméves – alsó középfokú szintnek megfelelő – alsó gimnázium. Korábban több kutatás is megmutatta már, hogy a reform pozitív hatással volt a lengyel diákok PISA-eredményeire, illetve csökkentette az iskolák közötti tesztpontszámbeli különbségeket. Most, hogy elég idő eltelt már a refom óta, meg lehetett vizsgálni a reform hosszú távú hatásait is. Nemrégiben publikált eredményeink azt mutatják, hogy az elhelyezkedési esélyekre és a bérekre is jó hatással volt az új iskolarendszer, különösen a fiatalabbak, pályakezdők körében.

Ez a reform sokszor előkerül a magyar sajtóban is, amikor a magyar oktatási rendszer lehetséges változtatásairól van szó. A reform Magyarországnak különösen azért lehet fontos, mert a lengyel és a magyar oktatási intézményrendszer nagyon hasonló volt a rendszerváltás után, így érdemes tanulni egy ilyen átalakításból.

A lengyel oktatási rendszer több elemét is változtatták 1999-ben:

 1. egy évvel meghosszabbodott az átfogó (komprehenzív) oktatás,
 2. ez az átfogó oktatás két részre bomlott: egy hatéves általános iskolára és egy hároméves alsó gimnáziumra,
 3. a felső gimnáziumi és szakközépiskolai képzés egy évvel rövidebb lett, a szakiskolai viszont ugyanolyan hosszú maradt,
 4. a tanárok nagyobb szabadságot kaptak abban, hogy pontosan mit és hogyan tanítsanak meg egy általános keretrendszeren belül,
 5. megújult a tanárképzés, és a szakmai fejlődést ösztönző előmeneteli rendszer alakult ki,
 6. minden közoktatási képzési szint (alapfokú, alsó középfokú és felső középfokú) végén központosított teszteket vezettek be, ami egységes rendszerben mérte a diákok képességeit ezeknél a mérföldköveknél,
 7. minden következő szintre a felvételi a korábbi, iskolánként eltérő felvételi vizsgák helyett ezeken az egységes, szint végi teszteken alapult,
 8. és végül az iskolák nagy része a helyi önkormányzatok tulajdonába került.

Ezek közül a változások közül néhány olyan jellegű volt, amelynél valószínűleg idő kellett, hogy a hatása érződhessen. Például a tanárképzés megváltoztatásának hatása a reform utáni jónéhány kohorszra feltehetően nem hatott. Más elemei a reformnak minden 1999-ben iskolában lévő diákra egyformán hatással voltak. Ilyen például a tanári autonómia növelése vagy a fenntartóváltás. A strukturális változások (1-3. pont) és a képességmérés változásai (6-7. pont) azonban egyik évről a másikra történtek. A reform előtti évfolyamokra feltehetően nem vagy alig volt hatással, míg a reform utáni korosztályok erősen érezhették a hatását.  A kutatási módszertan szempontjából nagyon fontos elem, hogy az új szerkezetet felmenő rendszerben vezették be, tehát volt egy korosztály, amelyik még a régi rendszerben tanult, a következő pedig már teljes egészében az újban. A határvonal 1985 és 1986 között húzódott. Az 1985-ben születettek végig a régi rendszerben tanultak: nyolc évig jártak általános iskolába, és utána választottak a hároméves szakiskola, a négyéves gimnázium és az ötéves szakközépiskola között. Az 1986-ban születettek azonban hatodik osztály után már az új, hároméves alsó gimnáziumban tanultak tovább, amit hároméves szakiskola, hároméves gimnázium vagy pedig négyéves szakközépiskola követett.

Mivel a születési év határozta meg, hogy ki melyik oktatási rendszerben tanult, így az eltérő oktatási rendszerekben való részvétel szinte véletlenszerű volt. Az ember nem maga dönti el, hogy 1985-ben vagy 1986-ban születik. Így, megfelelő egyéb tényezők hatását is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy ha találunk különbségeket a reform előtti és a reform utáni rendszerek tanulói között, azok a reform hatásának tulajdoníthatók.

A kutatásban az EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions – jövedelmi és életszínvonal-statisztika) lengyel adatait használtuk 2005 és 2013 között. Ekkor már a reformban érintett évfolyamok feltehetően a munkaerőpiacon voltak. A 20-27 éves korosztályra fókuszáltunk, mivel erről a korosztályról mind a reform előttről, mind a reform utánról rendelkezésünkre álltak adatok. Először megnéztük, hogy a lengyel fiatalok mikor kezdtek dolgozni, különböző életkorban mennyi munkatapasztalattal rendelkeztek, és milyen valószínűséggel voltak foglalkoztatottak attól függően, hogy a régi vagy az új rendszerben tanultak-e. Ezután megmértük, hogy minden más tényező hatását kiszűrve az új oktatási rendszer átlagosan hogyan hatott a foglalkoztatási valószínűségükre és a béreikre.

A megállapításaink a következők:

 1. A reform utáni kohorszok átlagosan valamivel később álltak munkába, hiszen tovább is tanultak – mindenki  egy évvel hosszabb (8 év helyett 9) alapképzést kapott, de míg az érettségit adó képzések egy évvel rövidültek, a szakiskolai képzés ugyanolyan hosszú maradt.
 2. Ez azonban nem járt együtt kevesebb munkatapasztalattal: az új rendszerben tanult fiatalok minden életkorban valamivel több tapasztalattal rendelkeztek, mint a régi rendszer tanulói.
 3. Ennek az oka az lehetett, hogy minden életkorban, de különösen a húszas éveik elején, magasabb eséllyel is voltak foglalkoztatottak.
 4. Az új rendszer tanulói átlagosan magasabb reálbéreket is kaptak.

Ezek még csak leíró megállapítások, és a különbségeket okozhatja az is, hogy a reform utáni kohorszokat később figyeljük meg, így gazdasági növekedés esetén későbbi években mindenki magasabb fizetést kap, vagy nagyobb eséllyel lesz foglalkoztatott, mint a korábbiakban. A becsléseinkben ezért figyelünk rá, hogy minden olyan hatást kiszűrjünk, ami a reformtól függetlenül is befolyásolja, hogy ki milyen valószínűséggel foglalkoztatott, illetve mekkora bért kap: a megfigyelés éve, az illető életkora és neme, hol lakik és melyik évben lépett be a munkaerőpiacra. Mindezen tényezőkre kontrollálva is pozitív összefüggést látunk az új iskolarendszer és a két fontos mutatónk között. Azt találjuk, hogy a reform oksági hatásai alapvetően pozitívak voltak:

 1. Az új oktatási rendszerben tanultak átlagosan 3.1-3.3 százalékponttal nagyobb valószínűséggel foglalkoztatottak, és 3.6-5.1 százalékkal többet keresnek reálértékben, mint a régi rendszer tanulói.
 2. A magasabb bérek különösen a fiatalabb korosztályra jellemzőek: az új rendszerben tanult 21-23 évesek többet keresnek, mint a reform előtt tanuló társaik, míg az idősebbeknél már nem látszanak jelentős különbségek.
 3. Ha csak az 1985-ben és 1986-ban születetteket hasonlítjuk össze (tehát akik még éppen a régi rendszerben tanultak vagy már éppen az újban, de jelentős különbség egyéb tényezőkben nincs közöttük), a bérkülönbségek már náluk is látszanak: az 1986-os korosztály átlagosan 8-10 százalékkal keres többet, mint az 1985-ös korosztály.

Bár nem tudjuk pontosan megfigyelni, hogy a reform melyik elemének milyen hatása volt, a hasonló reformokat vizsgáló korábbi tanulmányok alapján a legfontosabb elem az egy évvel hosszabb átfogó oktatás volt. Az ilyen típusú, úgynevezett komprehenzív reformok nagyon hasznosak a későbbi szakiskolások számára, mivel ezekben az iskolákban a szaktárgyak mellett általában kisebb hangsúlyt kapnak a közismereti tantárgyak. Plusz egy év közismereti képzésnek a szakosodás előtt ezért nagy hozama van a munkaerőpiacon.

A mi eredményeink is azt mutatják, hogy a reform valószínűleg nekik, illetve más fiatalon munkába állóknak kedvezett a legjobban.

A sikerek ellenére a lengyel kormány 2017-ben visszafordította a reformot, így a lengyel oktatás újra a magyaréhoz hasonlóan a nyolc éves általános iskolai és négy-ötéves középiskolai rendszerben működik. Még nem telt el elég idő, hogy ennek a változásnak a hosszú távú hatásait megvizsgáljuk, de feltehetőleg, különösen a szakiskolások számára, nem lesznek kedvező hatásai.

Drucker Luca Flóra az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének és CEU munkatársa

Horn Dániel az ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézete és Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images

Shou Zi Chew tiktok
foodora

Kasza Elliott-tal OTP - kereskedés

Hétfőn megvettem a második csomag OTP-met 9000-ért, evvel 9831 forint az átlagom. Többet nem akarok venni, sőt egyáltalán...

Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Mit mutatnak a grafikonok? Hogyan lehet a technikai képet egy értékalapú befektető szemléletével ötvözni?
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser
2023. május 4.
Hitelezés 2023
2023. május 10.
Gen Z Fest 2023
2023. április 25.
Sustainable Tech 2023
2023. április 18.
Vállalati Energiabeszerzés 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
pf_miskolc