Falusi CSOK 2024: nagy változások, településlista, feltételek és tudnivalók egy helyen
Bank

Falusi CSOK 2024: nagy változások, településlista, feltételek és tudnivalók egy helyen

Tavaly júliusban és decemberben is nagy változásokról döntött a kormány a falusi CSOK esetében. A legfontosabb változás az, hogy jelentősen nőtt a támogatás összege, így ma már 1 milliós, 4 milliós, illetve 15 milliós vissza nem térítendő támogatás is elérhető a 2630 preferált kistelepülésen előre vállalt és meglévő gyerekek után egyaránt. A falusi CSOK mellé áfa-visszatérítés is jár, a kistelepüléseken megmaradó CSOK-hitel és az új CSOK Plusz közül az egyikkel kombinálható, és a babaváró hitellel együtt is felvehető. Lássuk a részleteket: falusi CSOK településlista, feltételek és tudnivalók egy helyen!

Falusi CSOK 2024: mire vehető fel és mekkora összeg?

Decemberben pontosította és egységesítette a kormány, hogy 2024. január 1-jétől pontosan mire és milyen összegben lesz felvehető a falusi CSOK. A falusi CSOK továbbra is a preferált kistelepüléseken (lásd alább a településlistát) fekvő vagy külterületi (tanya, birtokközpont) lakásnak minősülő

 • új családi ház vásárlása vagy építése vagy
 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • kisebb összegben (lásd alább) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe, új építésű társasházi lakásra nem. Nem változott, hogy használt lakás vásárlására akkor használható fel, ha egyúttal a lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igénybe veszik a kedvezményt. Az összegek viszont emelkedtek:

 • egy gyermek esetén a korábbi 600 ezer forintos összeg 1 millióra,
 • két gyermek esetén a korábbi 2,6 milliós összeg 4 millióra,
 • három gyermek esetén a korábbi 10 milliós összeg 15 millióra emelkedett

2024. január 1-jétől. Használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése esetén a felvett 50%-a fordítható magára a vásárlásra, a másik fele a bővítésre, illetve korszerűsítésre.

Falusi CSOK 2024: ki számít gyermeknek, hány gyermek vállalható?

A gyermekszám meghatározása során az igénylővel egy háztartásban élő meglévő és előre vállalt 25 év alatti gyermekek számát, illetve a 12. hetét elért magzatot együttesen kell figyelembe venni. Ami a gyermekek előre vállalását illeti, kizárólag fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára lehetséges:

 • gyermektelen fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) legfeljebb három,
 • egygyermekes legfeljebb kettő,
 • kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermeket vállalhatnak előre,

más (idősebb vagy élettársi kapcsolatban élő, akár egyedülálló) igénylők meglévő gyermekek után tudják igénybe venni a falusi CSOK-ot. Egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni,

Lakáshitellel már rendelkezők esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel még nem vették igénybe a CSOK-ot. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenkénti összege a korábbi 400 ezer forintról 1 millió forintra nőtt.

Falusi CSOK 2024: milyen feltételeket kell teljesíteni?

Fontos megkötés, hogy a falusi CSOK 2024-ben

 • a figyelembe vett, azonos háztartásban élő gyermek(ek) 25. életévének betöltéséig igényelhető,
 • büntetlen előélet és legfeljebb 5 ezer forintos köztartozás mellett vehető fel,
 • előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben a feleség 41 évnél fiatalabb (tavalyig ez 40 év volt, meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés),
 • egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, ha ezek nem teljesülnek, akkor a Ptk. szerinti késedelmi kamat 3 százalékponttal növelt mértékével kell a támogatást visszafizetni,
 • a CSOK Plusz szabályaival egységessé vált a tb-jogviszonyra vonatkozó követelmény: minden esetben legalább 2 éves folyamatos tb-jogviszony szükséges hozzá, ami külföldön és felsőoktatási jogviszonnyal is teljesíthető, és legfeljebb 30 napos megszakítás lehet benne,
 • meglévő tulajdon egy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,
 • a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni (bizonyos kivételekkel), erre az időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • Kivételt jelent a bentlakási kötelezettség alól a) a gyermek tanulmányai miatti elköltözése, b) egészségügyi intézményben kezelés, c) legfeljebb öt évig egy másik településen történő munkavállalás, d) közeli tartozó ápolása, e) letöltendő szabadságvesztés, f) a nagykorú gyermek elköltözése, g) a nagykorú váló gyermek elköltözése, h) a foglalkozási jogviszony miatt szolgálati lakásban való bentlakás kötelezettsége.

A falusi CSOK igénylése és folyósítása: hol és meddig?

Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár a hitelintézeten keresztül folyósít.

Építés és bővítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik, a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

A falusi CSOK-ot a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően, d) új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, nem engedélyköteles építési tevékenység esetén annak befejezését megelőzően kell igényelni a választott hitelintézetnél.

Mekkora lehet a lakás?

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Családi ház esetén a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert, b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni. Bővítés esetén a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

Falusi CSOK: mi számít bővítésnek és korszerűsítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető, egyszerre többhöz is: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

CSOK-hitel: mi változott?

Míg a nagyobb településeken az eddigi fix 3%-os kamatozású kamattámogatott CSOK-hitelt felváltotta a CSOK Plusz, a falusi CSOK mellé továbbra is igényelhető a CSOK-hitel, de előre vállalt gyermek esetén a CSOK Plusz is, amelynek 2024-es szabályait itt foglaltuk össze. Választani kell azonban: a kétféle kamattámogatott hitelkonstrukció, vagyis a CSOK-hitel és a CSOK Plusz együtt nem vehető igénybe. Előbbi nyilvánvalóan azok számára jobb megoldás, akik már rendelkeznek gyermekkel, utóbbi az új gyermeket vállalók számára lehet vonzóbb lehetőség.

A CSOK-hitel két gyermek után 10 millió, legalább három gyermek után 15 millió forint erejéig vehető igénybe, előre vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára elérhető. Nagy változás azonban, hogy meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére eddig csak 5, illetve 7,5 millió forintig volt felvehető a kamattámogatott kölcsön(rész), ez 2024. január 1-jétől 10, illetve 15 millió forintra emelkedett, vagyis egységesültek a felvehető maximális összegek.

Áfa-visszatérítés: falusi CSOK mellé megmaradt

Míg a CSOK Plusz mellé a nagyobb településeken nem érhető el az áfa-visszatérítés, a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK mellé továbbra is igénybe vehető, mégpedig úgy, hogy a lakásokra vonatkozó korábbi 150 négyzetméteres korlátot január 1-jével eltörölték (új építésűre eleve nem használható fel a falusi CSOK, mint írtuk), és csak a családi házakra vonatkozó 300 négyzetméteres felső határ maradt.

Az áfa-visszatérítés lényege ugyanaz maradt:

 • az új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és
 • 5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa

továbbra is visszaigényelhető.

Településlista: mely falvakban és városokban érhető el a falusi CSOK?

A falusi CSOK településlistája 2024-ben
  Vármegye Járás Település
1.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Ágasegyháza
2.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Akasztó
3.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Apostag
4.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Bácsbokod
5.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Bácsborsód
6.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Bácsszentgyörgy
7.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Bácsszőlős
8.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Balotaszállás
9.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Bátmonostor
10.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Bátya
11.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Bócsa
12.  Bács-Kiskun vármegye   Jánoshalmai járás  Borota
13.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunfélegyházi járás  Bugac
14.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunfélegyházi járás  Bugacpusztaháza
15.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Császártöltés
16.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Csátalja
17.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Csávoly
18.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Csengőd
19.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Csikéria
20.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunmajsai járás  Csólyospálos
21.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Dávod
22.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Drágszél
23.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Dunaegyháza
24.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Dunafalva
25.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Dunapataj
26.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Dunaszentbenedek
27.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Dunatetétlen
28.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Dunavecse
29.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Dusnok
30.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Érsekcsanád
31.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Érsekhalma
32.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Fajsz
33.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Felsőlajos
34.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Felsőszentiván
35.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Foktő
36.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Fülöpháza
37.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Fülöpjakab
38.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Fülöpszállás
39.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Gara
40.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunfélegyházi járás  Gátér
41.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Géderlak
42.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Hajós
43.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Harkakötöny
44.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Harta
45.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Hercegszántó
46.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Homokmégy
47.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Imrehegy
48.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Jakabszállás
49.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunmajsai járás  Jászszentlászló
50.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Kaskantyú
51.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Katymár
52.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Kelebia
53.  Bács-Kiskun vármegye   Jánoshalmai járás  Kéleshalom
54.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Kisszállás
55.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunmajsai járás  Kömpöc
56.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Kunadacs
57.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Kunbaja
58.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Kunbaracs
59.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Kunfehértó
60.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Kunpeszér
61.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Kunszállás
62.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Ladánybene
63.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Madaras
64.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Mátételke
65.  Bács-Kiskun vármegye   Jánoshalmai járás  Mélykút
66.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Miske
67.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunmajsai járás  Móricgát
68.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Nagybaracska
69.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Nemesnádudvar
70.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Nyárlőrinc
71.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Ordas
72.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Orgovány
73.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Öregcsertő
74.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Páhi
75.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunfélegyházi járás  Pálmonostora
76.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunfélegyházi járás  Petőfiszállás
77.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Pirtó
78.  Bács-Kiskun vármegye   Jánoshalmai járás  Rém
79.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Soltszentimre
80.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Sükösd
81.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Szakmár
82.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Szalkszentmárton
83.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunmajsai járás  Szank
84.  Bács-Kiskun vármegye   Tiszakécskei járás  Szentkirály
85.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Szeremle
86.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Tabdi
87.  Bács-Kiskun vármegye   Kunszentmiklósi járás  Tass
88.  Bács-Kiskun vármegye   Bácsalmási járás  Tataháza
89.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskőrösi járás  Tázlár
90.  Bács-Kiskun vármegye   Tiszakécskei járás  Tiszaug
91.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Tompa
92.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Újsolt
93.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Újtelek
94.  Bács-Kiskun vármegye   Kalocsai járás  Uszód
95.  Bács-Kiskun vármegye   Kecskeméti járás  Városföld
96.  Bács-Kiskun vármegye   Bajai járás  Vaskút
97.  Bács-Kiskun vármegye   Kiskunhalasi járás  Zsana
98.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Abaliget
99.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Adorjás
100.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Ág
101.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Almamellék
102.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Almáskeresztúr
103.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Alsómocsolád
104.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Apátvarasd
105.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Aranyosgadány
106.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Áta
107.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Babarc
108.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Babarcszőlős
109.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Bakóca
110.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Bakonya
111.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Baksa
112.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Bánfa
113.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Bár
114.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Baranyahídvég
115.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Baranyajenő
116.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Baranyaszentgyörgy
117.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Basal
118.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Belvárdgyula
119.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Beremend
120.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Berkesd
121.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Besence
122.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Bezedek
123.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Bicsérd
124.  Baranya vármegye   Komlói járás  Bikal
125.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Birján
126.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Bisse
127.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Boda
128.  Baranya vármegye   Komlói járás  Bodolyabér
129.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Bogádmindszent
130.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Bogdása
131.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Boldogasszonyfa
132.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Borjád
133.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Bosta
134.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Botykapeterd
135.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Bükkösd
136.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Bürüs
137.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Cún
138.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Csányoszró
139.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Csarnóta
140.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Csebény
141.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Cserdi
142.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Csertő
143.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Csonkamindszent
144.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Dencsháza
145.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Dinnyeberki
146.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Diósviszló
147.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávacsehi
148.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávacsepely
149.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Drávafok
150.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Drávaiványi
151.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Drávakeresztúr
152.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávapalkonya
153.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávapiski
154.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávaszabolcs
155.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Drávaszerdahely
156.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Drávasztára
157.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Dunaszekcső
158.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Egerág
159.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Egyházasharaszti
160.  Baranya vármegye   Komlói járás  Egyházaskozár
161.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Ellend
162.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Endrőc
163.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Erdősmárok
164.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Erdősmecske
165.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Erzsébet
166.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Fazekasboda
167.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Feked
168.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Felsőegerszeg
169.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Felsőszentmárton
170.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Garé
171.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Gerde
172.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Gerényes
173.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Geresdlak
174.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Gilvánfa
175.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Gordisa
176.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Gödre
177.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Görcsöny
178.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Görcsönydoboka
179.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Gyöngyfa
180.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Gyöngyösmellék
181.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Hásságy
182.  Baranya vármegye   Komlói járás  Hegyhátmaróc
183.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Hegyszentmárton
184.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Helesfa
185.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Hetvehely
186.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Hidas
187.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Himesháza
188.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Hirics
189.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Hobol
190.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Homorúd
191.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Horváthertelend
192.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Husztót
193.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Ibafa
194.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Illocska
195.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Ipacsfa
196.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Ivánbattyán
197.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Ivándárda
198.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Kacsóta
199.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Kákics
200.  Baranya vármegye   Komlói járás  Kárász
201.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kásád
202.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Katádfa
203.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Kátoly
204.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Kékesd
205.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kémes
206.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Kemse
207.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Kétújfalu
208.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Királyegyháza
209.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Kisasszonyfa
210.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Kisbeszterce
211.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Kisbudmér
212.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kisdér
213.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Kisdobsza
214.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Kishajmás
215.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kisharsány
216.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Kisherend
217.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kisjakabfalva
218.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kiskassa
219.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kislippó
220.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Kisnyárád
221.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Kistamási
222.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kistapolca
223.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kistótfalu
224.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Kisvaszar
225.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Kisszentmárton
226.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Kórós
227.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Kovácshida
228.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Kovácsszénája
229.  Baranya vármegye   Komlói járás  Köblény
230.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Kökény
231.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Kölked
232.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Kővágószőlős
233.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Kővágótöttös
234.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Lánycsók
235.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Lapáncsa
236.  Baranya vármegye   Komlói járás  Liget
237.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Lippó
238.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Liptód
239.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Lothárd
240.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Lovászhetény
241.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Lúzsok
242.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Mágocs
243.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Magyarbóly
244.  Baranya vármegye   Komlói járás  Magyaregregy
245.  Baranya vármegye   Komlói járás  Magyarhertelend
246.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Magyarlukafa
247.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Magyarmecske
248.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Magyarsarlós
249.  Baranya vármegye   Komlói járás  Magyarszék
250.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Magyartelek
251.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Majs
252.  Baranya vármegye   Komlói járás  Mánfa
253.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Maráza
254.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Márfa
255.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Máriakéménd
256.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Markóc
257.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Marócsa
258.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Márok
259.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Martonfa
260.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Matty
261.  Baranya vármegye   Komlói járás  Máza
262.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Mecseknádasd
263.  Baranya vármegye   Komlói járás  Mecsekpölöske
264.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Mekényes
265.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Merenye
266.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Meződ
267.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Mindszentgodisa
268.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Molvány
269.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Monyoród
270.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Mozsgó
271.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Nagybudmér
272.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Nagycsány
273.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Nagydobsza
274.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Nagyhajmás
275.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Nagyharsány
276.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Nagynyárád
277.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Nagypall
278.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Nagypeterd
279.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Nagytótfalu
280.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Nagyváty
281.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Nemeske
282.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Nyugotszenterzsébet
283.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Óbánya
284.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Ócsárd
285.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Ófalu
286.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Okorág
287.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Okorvölgy
288.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Olasz
289.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Old
290.  Baranya vármegye   Komlói járás  Oroszló
291.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Ózdfalu
292.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Palé
293.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Palkonya
294.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Palotabozsok
295.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Páprád
296.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Patapoklosi
297.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Pécsbagota
298.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Pécsdevecser
299.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Pécsvárad
300.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Pereked
301.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Peterd
302.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Pettend
303.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Piskó
304.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Pócsa
305.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Rádfalva
306.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Regenye
307.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Romonya
308.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Rózsafa
309.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Sámod
310.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Sárok
311.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Sásd
312.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Sátorhely
313.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Sellye
314.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Siklósbodony
315.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Siklósnagyfalu
316.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Somberek
317.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Somogyapáti
318.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Somogyhárságy
319.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Somogyhatvan
320.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Somogyviszló
321.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Sósvertike
322.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Sumony
323.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Szabadszentkirály
324.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Szágy
325.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Szajk
326.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szalánta
327.  Baranya vármegye   Komlói járás  Szalatnak
328.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Szaporca
329.  Baranya vármegye   Komlói járás  Szárász
330.  Baranya vármegye   Komlói járás  Szászvár
331.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Szava
332.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Szebény
333.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Szederkény
334.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Székelyszabar
335.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Szellő
336.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szemely
337.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Szentdénes
338.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Szentegát
339.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Szentkatalin
340.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Szentlászló
341.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szilágy
342.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szilvás
343.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szőke
344.  Baranya vármegye   Pécsi járás  Szőkéd
345.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Szörény
346.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Szulimán
347.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Szűr
348.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Tarrós
349.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Tékes
350.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Teklafalu
351.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Tengeri
352.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Tésenfa
353.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Téseny
354.  Baranya vármegye   Komlói járás  Tófű
355.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Tormás
356.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Tótszentgyörgy
357.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Töttös
358.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Túrony
359.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Udvar
360.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Újpetre
361.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Vajszló
362.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Várad
363.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Varga
364.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Vásárosbéc
365.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Vásárosdombó
366.  Baranya vármegye   Hegyháti járás  Vázsnok
367.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Vejti
368.  Baranya vármegye   Komlói járás  Vékény
369.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Velény
370.  Baranya vármegye   Mohácsi járás  Véménd
371.  Baranya vármegye   Bólyi járás  Versend
372.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Villány
373.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Villánykövesd
374.  Baranya vármegye   Siklósi járás  Vokány
375.  Baranya vármegye   Szigetvári járás  Zádor
376.  Baranya vármegye   Sellyei járás  Zaláta
377.  Baranya vármegye   Pécsváradi járás  Zengővárkony
378.  Baranya vármegye   Szentlőrinci járás  Zók
379.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Almáskamarás
380.  Békés vármegye   Orosházi járás  Békéssámson
381.  Békés vármegye   Szarvasi járás  Békésszentandrás
382.  Békés vármegye   Békési járás  Bélmegyer
383.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Biharugra
384.  Békés vármegye   Szeghalmi járás  Bucsa
385.  Békés vármegye   Szarvasi járás  Csabacsűd
386.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Csabaszabadi
387.  Békés vármegye   Orosházi járás  Csanádapáca
388.  Békés vármegye   Gyomaendrődi járás  Csárdaszállás
389.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Csorvás
390.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Doboz
391.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Dombegyház
392.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Dombiratos
393.  Békés vármegye   Gyomaendrődi járás  Ecsegfalva
394.  Békés vármegye   Gyulai járás  Elek
395.  Békés vármegye   Orosházi járás  Gádoros
396.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Gerendás
397.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Geszt
398.  Békés vármegye   Gyomaendrődi járás  Hunya
399.  Békés vármegye   Békési járás  Kamut
400.  Békés vármegye   Szarvasi járás  Kardos
401.  Békés vármegye   Orosházi járás  Kardoskút
402.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Kaszaper
403.  Békés vármegye   Szeghalmi járás  Kertészsziget
404.  Békés vármegye   Gyulai járás  Kétegyháza
405.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Kétsoprony
406.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Kevermes
407.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Kisdombegyház
408.  Békés vármegye   Szarvasi járás  Kondoros
409.  Békés vármegye   Szeghalmi járás  Körösladány
410.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Körösnagyharsány
411.  Békés vármegye   Békési járás  Köröstarcsa
412.  Békés vármegye   Szeghalmi járás  Körösújfalu
413.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Kötegyán
414.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Kunágota
415.  Békés vármegye   Gyulai járás  Lőkösháza
416.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Magyarbánhegyes
417.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Magyardombegyház
418.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Medgyesbodzás
419.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Medgyesegyháza
420.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Méhkerék
421.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Mezőgyán
422.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Mezőhegyes
423.  Békés vármegye   Békési járás  Murony
424.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Nagybánhegyes
425.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Nagykamarás
426.  Békés vármegye   Orosházi járás  Nagyszénás
427.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Okány
428.  Békés vármegye   Szarvasi járás  Örménykút
429.  Békés vármegye   Orosházi járás  Pusztaföldvár
430.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Pusztaottlaka
431.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Sarkadkeresztúr
432.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Szabadkígyós
433.  Békés vármegye   Békési járás  Tarhos
434.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Telekgerendás
435.  Békés vármegye   Békéscsabai járás  Újkígyós
436.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Újszalonta
437.  Békés vármegye   Mezőkovácsházai járás  Végegyháza
438.  Békés vármegye   Sarkadi járás  Zsadány
439.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Abaújalpár
440.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Abaújkér
441.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Abaújlak
442.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Abaújszántó
443.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Abaújszolnok
444.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Abaújvár
445.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Abod
446.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Aggtelek
447.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Alacska
448.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Alsóberecki
449.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Alsódobsza
450.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Alsógagy
451.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Alsóregmec
452.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Alsószuha
453.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Alsótelekes
454.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Alsóvadász
455.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Arka
456.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Arló
457.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Arnót
458.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Ároktő
459.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Aszaló
460.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Baktakék
461.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Balajt
462.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Bánhorváti
463.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Bánréve
464.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Baskó
465.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Becskeháza
466.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Bekecs
467.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Berente
468.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Beret
469.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Bodroghalom
470.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Bodrogkeresztúr
471.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Bodrogkisfalud
472.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Bodrogolaszi
473.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Bódvalenke
474.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Bódvarákó
475.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Bódvaszilas
476.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Bogács
477.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Boldogkőújfalu
478.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Boldogkőváralja
479.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Boldva
480.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Borsodbóta
481.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Borsodgeszt
482.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Borsodivánka
483.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Borsodnádasd
484.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Borsodszentgyörgy
485.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Borsodszirák
486.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Bózsva
487.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Bőcs
488.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Bükkábrány
489.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Bükkaranyos
490.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Bükkmogyorósd
491.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Bükkszentkereszt
492.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Bükkzsérc
493.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Büttös
494.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Cigánd
495.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Csenyéte
496.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Cserépfalu
497.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Cserépváralja
498.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Csernely
499.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Csincse
500.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Csobád
501.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Csobaj
502.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Csokvaomány
503.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Damak
504.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Dámóc
505.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Debréte
506.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Dédestapolcsány
507.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Detek
508.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Domaháza
509.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Dövény
510.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Dubicsány
511.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Egerlövő
512.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Égerszög
513.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Emőd
514.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Erdőbénye
515.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Erdőhorváti
516.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Fáj
517.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Fancsal
518.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Farkaslyuk
519.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Felsőberecki
520.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Felsődobsza
521.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Felsőgagy
522.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Felsőkelecsény
523.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Felsőnyárád
524.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Felsőregmec
525.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Felsőtelekes
526.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Felsővadász
527.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Filkeháza
528.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Fony
529.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Forró
530.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Fulókércs
531.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Füzér
532.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Füzérkajata
533.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Füzérkomlós
534.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Füzérradvány
535.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Gadna
536.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Gagyapáti
537.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Gagybátor
538.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Gagyvendégi
539.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Galvács
540.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Garadna
541.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Gelej
542.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Gesztely
543.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Gibárt
544.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Girincs
545.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Golop
546.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Gömörszőlős
547.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Gönc
548.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Göncruszka
549.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Györgytarló
550.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Halmaj
551.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Hangács
552.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Hangony
553.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Háromhuta
554.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Harsány
555.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Hegymeg
556.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Hejce
557.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Hejőbába
558.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Hejőkeresztúr
559.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Hejőkürt
560.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Hejőpapi
561.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Hejőszalonta
562.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Hercegkút
563.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Hernádbűd
564.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Hernádcéce
565.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Hernádkak
566.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Hernádkércs
567.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Hernádnémeti
568.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Hernádpetri
569.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Hernádszentandrás
570.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Hernádszurdok
571.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Hernádvécse
572.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Hét
573.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Hidasnémeti
574.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Hidvégardó
575.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Hollóháza
576.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Homrogd
577.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Igrici
578.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Imola
579.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Ináncs
580.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Irota
581.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Izsófalva
582.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Jákfalva
583.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Járdánháza
584.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Jósvafő
585.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Kács
586.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Kánó
587.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Kány
588.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Karcsa
589.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Karos
590.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Kázsmárk
591.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Kéked
592.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Kelemér
593.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Kenézlő
594.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Keresztéte
595.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Kesznyéten
596.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Királd
597.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Kiscsécs
598.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Kisgyőr
599.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Kishuta
600.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Kiskinizs
601.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Kisrozvágy
602.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Kissikátor
603.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Komjáti
604.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Komlóska
605.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Kondó
606.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Korlát
607.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Köröm
608.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Kovácsvágás
609.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Krasznokvajda
610.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Kupa
611.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Kurityán
612.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Lácacséke
613.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Ládbesenyő
614.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Lak
615.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Legyesbénye
616.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Léh
617.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Lénárddaróc
618.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Litka
619.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Mád
620.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Makkoshotyka
621.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Mályinka
622.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Martonyi
623.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Megyaszó
624.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Méra
625.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Meszes
626.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Mezőkeresztes
627.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Mezőnagymihály
628.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Mezőnyárád
629.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Mezőzombor
630.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Mikóháza
631.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Mogyoróska
632.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Monaj
633.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Monok
634.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Múcsony
635.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Muhi
636.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Nagybarca
637.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Nagycsécs
638.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Nagyhuta
639.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Nagykinizs
640.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Nagyrozvágy
641.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Négyes
642.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Nekézseny
643.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Nemesbikk
644.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Novajidrány
645.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Nyékládháza
646.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Nyésta
647.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Nyíri
648.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Nyomár
649.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Olaszliszka
650.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Ónod
651.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Ormosbánya
652.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Oszlár
653.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Pácin
654.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Pálháza
655.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Pamlény
656.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Pányok
657.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Parasznya
658.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Pere
659.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Perecse
660.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Perkupa
661.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Prügy
662.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Pusztafalu
663.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Pusztaradvány
664.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Radostyán
665.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Ragály
666.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Rakaca
667.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Rakacaszend
668.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Rásonysápberencs
669.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Rátka
670.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Regéc
671.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Répáshuta
672.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Révleányvár
673.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Ricse
674.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Rudabánya
675.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Rudolftelep
676.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajóbábony
677.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajóecseg
678.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Sajógalgóc
679.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajóhídvég
680.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Sajóivánka
681.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajókápolna
682.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Sajókaza
683.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajókeresztúr
684.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajólád
685.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajólászlófalva
686.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Sajómercse
687.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Sajónémeti
688.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajópálfala
689.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajópetri
690.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Sajópüspöki
691.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajósenye
692.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sajóvámos
693.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Sajóvelezd
694.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Sály
695.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Sárazsadány
696.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Sáta
697.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Selyeb
698.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Semjén
699.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Serényfalva
700.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Sima
701.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Sóstófalva
702.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szakácsi
703.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Szakáld
704.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Szalaszend
705.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szalonna
706.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Szászfa
707.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Szegi
708.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Szegilong
709.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Encsi járás  Szemere
710.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szendrő
711.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szendrőlád
712.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Szentistván
713.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szikszói járás  Szentistvánbaksa
714.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szin
715.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szinpetri
716.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Szirmabesenyő
717.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Szomolya
718.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szögliget
719.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szőlősardó
720.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Szuhafő
721.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Szuhakálló
722.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Szuhogy
723.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Taktabáj
724.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Taktaharkány
725.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Taktakenéz
726.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Taktaszada
727.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Tállya
728.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Tarcal
729.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Tard
730.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Tardona
731.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Telkibánya
732.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Teresztenye
733.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Tibolddaróc
734.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Tiszabábolna
735.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Tiszacsermely
736.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Tiszadorogma
737.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Tiszakarád
738.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Tiszakeszi
739.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Tiszaladány
740.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Szerencsi járás  Tiszalúc
741.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tiszaújvárosi járás  Tiszapalkonya
742.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Tiszatardos
743.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőcsáti járás  Tiszatarján
744.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Tiszavalk
745.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Tokaji járás  Tokaj
746.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Tolcsva
747.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tomor
748.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tornabarakony
749.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tornakápolna
750.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tornanádaska
751.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tornaszentandrás
752.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Tornaszentjakab
753.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Tornyosnémeti
754.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Trizs
755.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Újcsanálos
756.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Ózdi járás  Uppony
757.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Kazincbarcikai járás  Vadna
758.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Vágáshuta
759.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Vajdácska
760.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Vámosújfalu
761.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Miskolci járás  Varbó
762.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Varbóc
763.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Mezőkövesdi járás  Vatta
764.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Vilmány
765.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sátoraljaújhelyi járás  Vilyvitány
766.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Viss
767.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Viszló
768.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Vizsoly
769.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Zádorfalva
770.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Sárospataki járás  Zalkod
771.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Cigándi járás  Zemplénagárd
772.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Edelényi járás  Ziliz
773.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Putnoki járás  Zubogy
774.  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye   Gönci járás  Zsujta
775.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Ambrózfalva
776.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Apátfalva
777.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Árpádhalom
778.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Ásotthalom
779.  Csongrád-Csanád vármegye   Kisteleki járás  Baks
780.  Csongrád-Csanád vármegye   Kisteleki járás  Balástya
781.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Csanádalberti
782.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Csanádpalota
783.  Csongrád-Csanád vármegye   Csongrádi járás  Csanytelek
784.  Csongrád-Csanád vármegye   Kisteleki járás  Csengele
785.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Derekegyház
786.  Csongrád-Csanád vármegye   Szegedi járás  Dóc
787.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Eperjes
788.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Fábiánsebestyén
789.  Csongrád-Csanád vármegye   Csongrádi járás  Felgyő
790.  Csongrád-Csanád vármegye   Szegedi járás  Ferencszállás
791.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Forráskút
792.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Földeák
793.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Királyhegyes
794.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Kiszombor
795.  Csongrád-Csanád vármegye   Szegedi járás  Klárafalva
796.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Kövegy
797.  Csongrád-Csanád vármegye   Szegedi járás  Kübekháza
798.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Magyarcsanád
799.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Maroslele
800.  Csongrád-Csanád vármegye   Hódmezővásárhelyi járás  Mártély
801.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Nagyér
802.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Nagylak
803.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Nagymágocs
804.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Nagytőke
805.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Óföldeák
806.  Csongrád-Csanád vármegye   Kisteleki járás  Ópusztaszer
807.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Öttömös
808.  Csongrád-Csanád vármegye   Makói járás  Pitvaros
809.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Pusztamérges
810.  Csongrád-Csanád vármegye   Kisteleki járás  Pusztaszer
811.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Ruzsa
812.  Csongrád-Csanád vármegye   Szentesi járás  Szegvár
813.  Csongrád-Csanád vármegye   Hódmezővásárhelyi járás  Székkutas
814.  Csongrád-Csanád vármegye   Szegedi járás  Tiszasziget
815.  Csongrád-Csanád vármegye   Csongrádi járás  Tömörkény
815a.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Üllés
816.  Csongrád-Csanád vármegye   Mórahalmi járás  Zákányszék
817.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Aba
818.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Alap
819.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Alcsútdoboz
820.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Alsószentiván
821.  Fejér vármegye   Móri járás  Bakonycsernye
822.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Bakonykúti
823.  Fejér vármegye   Móri járás  Balinka
824.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Beloiannisz
825.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Besnyő
826.  Fejér vármegye   Móri járás  Bodajk
827.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Bodmér
828.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Cece
829.  Fejér vármegye   Móri járás  Csákberény
830.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Csősz
831.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Daruszentmiklós
832.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Dég
833.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Előszállás
834.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Füle
835.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Gánt
836.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Hantos
837.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Igar
838.  Fejér vármegye   Móri járás  Isztimér
839.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Iváncsa
840.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Jenő
841.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Káloz
842.  Fejér vármegye   Móri járás  Kincsesbánya
843.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Kisláng
844.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Lajoskomárom
845.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Lepsény
846.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Lovasberény
847.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Mátyásdomb
848.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Mezőfalva
849.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Mezőkomárom
850.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Mezőszentgyörgy
851.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Mezőszilas
852.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Moha
853.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Nádasdladány
854.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Nagykarácsony
855.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Nagylók
856.  Fejér vármegye   Móri járás  Nagyveleg
857.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Óbarok
858.  Fejér vármegye   Dunaújvárosi járás  Perkáta
859.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Sáregres
860.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Sárkeresztes
861.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Sárkeresztúr
862.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Sárkeszi
863.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Sárosd
864.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Sárszentágota
865.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Seregélyes
866.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Soponya
867.  Fejér vármegye   Móri járás  Söréd
868.  Fejér vármegye   Gárdonyi járás  Szabadegyháza
869.  Fejér vármegye   Enyingi járás  Szabadhídvég
870.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Szár
871.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Tabajd
872.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Újbarok
873.  Fejér vármegye   Sárbogárdi járás  Vajta
874.  Fejér vármegye   Gárdonyi járás  Vereb
875.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Vértesacsa
876.  Fejér vármegye   Bicskei járás  Vértesboglár
877.  Fejér vármegye   Székesfehérvári járás  Zámoly
878.  Fejér vármegye   Gárdonyi járás  Zichyújfalu
879.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Acsalag
880.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Árpás
881.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Babót
882.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Bágyogszovát
883.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Bakonygyirót
884.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Bakonypéterd
885.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Bakonyszentlászló
886.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Barbacs
887.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Beled
888.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Bezenye
889.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Bezi
890.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Bodonhely
891.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Bogyoszló
892.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Bőny
893.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Bősárkány
894.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Cakóháza
895.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Cirák
896.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Csáfordjánosfa
897.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Csapod
898.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Csér
899.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Csikvánd
900.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Darnózseli
901.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Dénesfa
902.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Dunaremete
903.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Dunaszentpál
904.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Ebergőc
905.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Edve
906.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Egyed
907.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Egyházasfalu
908.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Enese
909.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Farád
910.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Fehértó
911.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Felpéc
912.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Fenyőfő
913.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Fertőboz
914.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Fertőd
915.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Fertőendréd
916.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Gyalóka
917.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Gyóró
918.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Gyömöre
919.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Győrasszonyfa
920.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Győrsövényház
921.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Hidegség
922.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Himod
923.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Hövej
924.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Iván
925.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Jobaháza
926.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Kajárpéc
927.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Károlyháza
928.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Kimle
929.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Kisbabot
930.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Kisbodak
931.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Kisfalud
932.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Lázi
933.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Lipót
934.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Lövő
935.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Maglóca
936.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Magyarkeresztúr
937.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Markotabödöge
938.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Mecsér
939.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Mérges
940.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Mezőörs
941.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Mihályi
942.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Mórichida
943.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Mosonudvar
944.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Nagyszentjános
945.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Nemeskér
946.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Nyalka
947.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Osli
948.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Páli
949.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Pásztori
950.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Petőháza
951.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Pinnye
952.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Potyond
953.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Pusztacsalád
954.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Püski
955.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábacsanak
956.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Rábacsécsény
957.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Rábakecöl
958.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábapordány
959.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábasebes
960.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábaszentandrás
961.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Rábaszentmihály
962.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Rábaszentmiklós
963.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábatamási
964.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Rábcakapi
965.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Ravazd
966.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Répceszemere
967.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Répcevis
968.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Rétalap
969.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Románd
970.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Röjtökmuzsaj
971.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Sarród
972.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Sikátor
973.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Sobor
974.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Sopronhorpács
975.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Sopronnémeti
976.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Szakony
977.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Szany
978.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Téti járás  Szerecseny
979.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Szil
980.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Szilsárkány
981.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Táp
982.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Tápszentmiklós
983.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Tarjánpuszta
984.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Tárnokréti
985.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Újkér
986.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Újrónafő
987.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Und
988.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Vadosfa
989.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Vág
990.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Mosonmagyaróvári járás  Várbalog
991.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Vásárosfalu
992.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Győri járás  Vének
993.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Pannonhalmi járás  Veszprémvarsány
994.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Kapuvári járás  Vitnyéd
995.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Völcsej
996.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Csornai járás  Zsebeháza
997.  Győr-Moson-Sopron vármegye   Soproni járás  Zsira
998.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Álmosd
999.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Ártánd
1000.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Bagamér
1001.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Bakonszeg
1002.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Báránd
1003.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Bedő
1004.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Berekböszörmény
1005.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Bihardancsháza
1006.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Biharkeresztes
1007.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Biharnagybajom
1008.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Bihartorda
1009.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Bojt
1010.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Csökmő
1011.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Darvas
1012.  Hajdú-Bihar vármegye   Balmazújvárosi járás  Egyek
1013.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Esztár
1014.  Hajdú-Bihar vármegye   Hajdúnánási járás  Folyás
1015.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Földes
1016.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Furta
1017.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Fülöp
1018.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Gáborján
1019.  Hajdú-Bihar vármegye   Hajdúnánási járás  Görbeháza
1020.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Hajdúbagos
1021.  Hajdú-Bihar vármegye   Hajdúszoboszlói járás  Hajdúszovát
1022.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Hencida
1023.  Hajdú-Bihar vármegye   Balmazújvárosi járás  Hortobágy
1024.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Kismarja
1025.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Kokad
1026.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Komádi
1027.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Konyár
1028.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Körösszakál
1029.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Körösszegapáti
1030.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Magyarhomorog
1031.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Mezőpeterd
1032.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Mezősas
1033.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Monostorpályi
1034.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Nagykereki
1035.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Nagyrábé
1036.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Nyírábrány
1037.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Nyíracsád
1038.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Nyírmártonfalva
1039.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Pocsaj
1040.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Sáp
1041.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Sáránd
1042.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Sárrétudvari
1043.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Szentpéterszeg
1044.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Szerep
1045.  Hajdú-Bihar vármegye   Derecskei járás  Tépe
1046.  Hajdú-Bihar vármegye   Püspökladányi járás  Tetétlen
1047.  Hajdú-Bihar vármegye   Balmazújvárosi járás  Tiszacsege
1048.  Hajdú-Bihar vármegye   Hajdúnánási járás  Tiszagyulaháza
1049.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Told
1050.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Újiráz
1051.  Hajdú-Bihar vármegye   Nyíradonyi járás  Újléta
1052.  Hajdú-Bihar vármegye   Balmazújvárosi járás  Újszentmargita
1053.  Hajdú-Bihar vármegye   Hajdúnánási járás  Újtikos
1054.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Váncsod
1055.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Vekerd
1056.  Hajdú-Bihar vármegye   Berettyóújfalui járás  Zsáka
1057.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Abasár
1058.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Adács
1059.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Aldebrő
1060.  Heves vármegye   Egri járás  Andornaktálya
1061.  Heves vármegye   Hatvani járás  Apc
1062.  Heves vármegye   Hevesi járás  Átány
1063.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Atkár
1064.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Balaton
1065.  Heves vármegye   Egri járás  Bátor
1066.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Bekölce
1067.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Bélapátfalva
1068.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Besenyőtelek
1069.  Heves vármegye   Hevesi járás  Boconád
1070.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Bodony
1071.  Heves vármegye   Hatvani járás  Boldog
1072.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Bükkszék
1073.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Bükkszenterzsébet
1074.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Bükkszentmárton
1075.  Heves vármegye   Hatvani járás  Csány
1076.  Heves vármegye   Egri járás  Demjén
1077.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Detk
1078.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Domoszló
1079.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Dormánd
1080.  Heves vármegye   Hatvani járás  Ecséd
1081.  Heves vármegye   Egri járás  Egerbakta
1082.  Heves vármegye   Egri járás  Egerbocs
1083.  Heves vármegye   Egri járás  Egercsehi
1084.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Egerfarmos
1085.  Heves vármegye   Egri járás  Egerszólát
1086.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Erdőkövesd
1087.  Heves vármegye   Hevesi járás  Erdőtelek
1088.  Heves vármegye   Hevesi járás  Erk
1089.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Fedémes
1090.  Heves vármegye   Egri járás  Feldebrő
1091.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Gyöngyöshalász
1092.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Gyöngyösoroszi
1093.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Gyöngyöspata
1094.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Gyöngyössolymos
1095.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Gyöngyöstarján
1096.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Halmajugra
1097.  Heves vármegye   Hatvani járás  Heréd
1098.  Heves vármegye   Egri járás  Hevesaranyos
1099.  Heves vármegye   Hevesi járás  Hevesvezekény
1100.  Heves vármegye   Hatvani járás  Hort
1101.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Istenmezeje
1102.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Ivád
1103.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Kál
1104.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Kápolna
1105.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Karácsond
1106.  Heves vármegye   Egri járás  Kerecsend
1107.  Heves vármegye   Hatvani járás  Kerekharaszt
1108.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Kisfüzes
1109.  Heves vármegye   Hevesi járás  Kisköre
1110.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Kisnána
1111.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Kompolt
1112.  Heves vármegye   Hevesi járás  Kömlő
1113.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Ludas
1114.  Heves vármegye   Egri járás  Maklár
1115.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Markaz
1116.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Mátraballa
1117.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Mátraderecske
1118.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Mátraszentimre
1119.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Mezőszemere
1120.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Mezőtárkány
1121.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Mikófalva
1122.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Mónosbél
1123.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Nagyfüged
1124.  Heves vármegye   Hatvani járás  Nagykökényes
1125.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Nagyréde
1126.  Heves vármegye   Egri járás  Nagytálya
1127.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Nagyút
1128.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Nagyvisnyó
1129.  Heves vármegye   Egri járás  Novaj
1130.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Pálosvörösmart
1131.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Parád
1132.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Parádsasvár
1133.  Heves vármegye   Hevesi járás  Pély
1134.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Pétervására
1135.  Heves vármegye   Hatvani járás  Petőfibánya
1136.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Poroszló
1137.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Recsk
1138.  Heves vármegye   Hatvani járás  Rózsaszentmárton
1139.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Sarud
1140.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Sirok
1141.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Szajla
1142.  Heves vármegye   Egri járás  Szarvaskő
1143.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Szentdomonkos
1144.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Szihalom
1145.  Heves vármegye   Bélapátfalvai járás  Szilvásvárad
1146.  Heves vármegye   Egri járás  Szúcs
1147.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Szűcsi
1148.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tarnabod
1149.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Tarnalelesz
1150.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tarnaméra
1151.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tarnaörs
1152.  Heves vármegye   Egri járás  Tarnaszentmária
1153.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tarnaszentmiklós
1154.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tarnazsadány
1155.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tenk
1156.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Terpes
1157.  Heves vármegye   Hevesi járás  Tiszanána
1158.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Tófalu
1159.  Heves vármegye   Füzesabonyi járás  Újlőrincfalva
1160.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Vámosgyörk
1161.  Heves vármegye   Pétervásárai járás  Váraszó
1162.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Vécs
1163.  Heves vármegye   Egri járás  Verpelét
1164.  Heves vármegye   Gyöngyösi járás  Visznek
1165.  Heves vármegye   Hatvani járás  Zagyvaszántó
1166.  Heves vármegye   Hevesi járás  Zaránk
1167.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Abádszalók
1168.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Alattyán
1169.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Besenyszög
1170.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Cibakháza
1171.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Csataszög
1172.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Csépa
1173.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Cserkeszőlő
1174.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Hunyadfalva
1175.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jánoshida
1176.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Jászágó
1177.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jászalsószentgyörgy
1178.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Jászboldogháza
1179.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jászdózsa
1180.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Jászfelsőszentgyörgy
1181.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jászivány
1182.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Jászjákóhalma
1183.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jászkisér
1184.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászapáti járás  Jászszentandrás
1185.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Jásztelek
1186.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Karcagi járás  Kenderes
1187.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Törökszentmiklósi járás  Kengyel
1188.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Mezőtúri járás  Kétpó
1189.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Kőtelek
1190.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Törökszentmiklósi járás  Kuncsorba
1191.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Karcagi járás  Kunmadaras
1192.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Mezőtúri járás  Mesterszállás
1193.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Mezőtúri járás  Mezőhék
1194.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Nagyiván
1195.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Nagykörű
1196.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Nagyrév
1197.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Öcsöd
1198.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Törökszentmiklósi járás  Örményes
1199.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Jászberényi járás  Pusztamonostor
1200.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Rákócziújfalu
1201.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Szajol
1202.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Szászberek
1203.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Szelevény
1204.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Tiszabő
1205.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Tiszabura
1206.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Tiszaderzs
1207.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Tiszagyenda
1208.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Tiszaigar
1209.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Tiszainoka
1210.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Tiszajenő
1211.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Tiszakürt
1212.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Tiszaörs
1213.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Törökszentmiklósi járás  Tiszapüspöki
1214.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Tiszaroff
1215.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunszentmártoni járás  Tiszasas
1216.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Tiszasüly
1217.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Tiszaszentimre
1218.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Tiszafüredi járás  Tiszaszőlős
1219.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Törökszentmiklósi járás  Tiszatenyő
1220.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Tiszavárkony
1221.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Kunhegyesi járás  Tomajmonostora
1222.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Tószeg
1223.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Vezseny
1224.  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye   Szolnoki járás  Zagyvarékas
1225.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Ácsteszér
1226.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Aka
1227.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Almásfüzitő
1228.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Annavölgy
1229.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Ászár
1230.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Bábolna
1231.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Bajna
1232.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Bakonybánk
1233.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Bakonysárkány
1234.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Bakonyszombathely
1235.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Bana
1236.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Bársonyos
1237.  Komárom-Esztergom vármegye   Oroszlányi járás  Bokod
1238.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Császár
1239.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Csatka
1240.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Csém
1241.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Csép
1242.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Csolnok
1243.  Komárom-Esztergom vármegye   Oroszlányi járás  Dad
1244.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Dág
1245.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Dömös
1246.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatai járás  Dunaszentmiklós
1247.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Epöl
1248.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Ete
1249.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Kerékteleki
1250.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Kesztölc
1251.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Kisigmánd
1252.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatai járás  Kocs
1253.  Komárom-Esztergom vármegye   Oroszlányi járás  Kömlőd
1254.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Lábatlan
1255.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Máriahalom
1256.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Mocsa
1257.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Mogyorósbánya
1258.  Komárom-Esztergom vármegye   Komáromi járás  Nagyigmánd
1259.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Nagysáp
1260.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatai járás  Neszmély
1261.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Réde
1262.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Sárisáp
1263.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Súr
1264.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Süttő
1265.  Komárom-Esztergom vármegye   Oroszlányi járás  Szákszend
1266.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatabányai járás  Szomor
1267.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatai járás  Tardos
1268.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatabányai járás  Tarján
1269.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Tárkány
1270.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Tokod
1271.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Tokodaltáró
1272.  Komárom-Esztergom vármegye   Esztergomi járás  Úny
1273.  Komárom-Esztergom vármegye   Kisbéri járás  Vérteskethely
1274.  Komárom-Esztergom vármegye   Tatai járás  Vértestolna
1275.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Alsópetény
1276.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Alsótold
1277.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Bánk
1278.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Bárna
1279.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Becske
1280.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Bér
1281.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Bercel
1282.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Bokor
1283.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Borsosberény
1284.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Buják
1285.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Cered
1286.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Csécse
1287.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Cserháthaláp
1288.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Cserhátsurány
1289.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Cserhátszentiván
1290.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Csesztve
1291.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Csitár
1292.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Debercsény
1293.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Dejtár
1294.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Dorogháza
1295.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Drégelypalánk
1296.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Ecseg
1297.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Egyházasdengeleg
1298.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Egyházasgerge
1299.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Endrefalva
1300.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Erdőkürt
1301.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Erdőtarcsa
1302.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Érsekvadkert
1303.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Etes
1304.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Felsőpetény
1305.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Felsőtold
1306.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Galgaguta
1307.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Garáb
1308.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Héhalom
1309.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Herencsény
1310.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Hollókő
1311.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Hont
1312.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Horpács
1313.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Hugyag
1314.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Iliny
1315.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Ipolyszög
1316.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Ipolytarnóc
1317.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Ipolyvece
1318.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Jobbágyi
1319.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Karancsalja
1320.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Karancsberény
1321.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Karancskeszi
1322.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Karancslapujtő
1323.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Kazár
1324.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Keszeg
1325.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Kétbodony
1326.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Kisbágyon
1327.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Kisbárkány
1328.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Kisecset
1329.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Kishartyán
1330.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Kozárd
1331.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Kutasó
1332.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Legénd
1333.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Litke
1334.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Lucfalva
1335.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Ludányhalászi
1336.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Magyargéc
1337.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Magyarnándor
1338.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Márkháza
1339.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Mátramindszent
1340.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Mátranovák
1341.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Mátraszele
1342.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Mátraszőlős
1343.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Mátraterenye
1344.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Mátraverebély
1345.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Mihálygerge
1346.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Mohora
1347.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Nagybárkány
1348.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Nagykeresztúr
1349.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Nagylóc
1350.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Nagyoroszi
1351.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Nemti
1352.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Nógrád
1353.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Nógrádkövesd
1354.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Nógrádmarcal
1355.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Nógrádmegyer
1356.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Nógrádsáp
1357.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Nógrádsipek
1358.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Nógrádszakál
1359.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Nőtincs
1360.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Őrhalom
1361.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Ősagárd
1362.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Palotás
1363.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Patak
1364.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Patvarc
1365.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Piliny
1366.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Pusztaberki
1367.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Rákóczibánya
1368.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Rétság
1369.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Rimóc
1370.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Romhány
1371.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Ságújfalu
1372.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Sámsonháza
1373.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Somoskőújfalu
1374.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Sóshartyán
1375.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Szalmatercs
1376.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Szanda
1377.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Szarvasgede
1378.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Szátok
1379.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Szécsénke
1380.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Szécsényfelfalu
1381.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Szente
1382.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Szilaspogony
1383.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Szirák
1384.  Nógrád vármegye   Bátonyterenyei járás  Szuha
1385.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Szurdokpüspöki
1386.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Szügy
1387.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Tar
1388.  Nógrád vármegye   Balassagyarmati járás  Terény
1389.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Tereske
1390.  Nógrád vármegye   Rétsági járás  Tolmács
1391.  Nógrád vármegye   Pásztói járás  Vanyarc
1392.  Nógrád vármegye   Szécsényi járás  Varsány
1393.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Vizslás
1394.  Nógrád vármegye   Salgótarjáni járás  Zabar
1395.  Pest vármegye   Váci járás  Acsa
1396.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Apaj
1397.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Áporka
1398.  Pest vármegye   Aszódi járás  Bag
1399.  Pest vármegye   Monori járás  Bénye
1400.  Pest vármegye   Szobi járás  Bernecebaráti
1401.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Ceglédbercel
1402.  Pest vármegye   Váci járás  Csővár
1403.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Farmos
1404.  Pest vármegye   Váci járás  Galgagyörk
1405.  Pest vármegye   Aszódi járás  Galgahévíz
1406.  Pest vármegye   Aszódi járás  Galgamácsa
1407.  Pest vármegye   Aszódi járás  Iklad
1408.  Pest vármegye   Szobi járás  Ipolydamásd
1409.  Pest vármegye   Szobi járás  Ipolytölgyes
1410.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Jászkarajenő
1411.  Pest vármegye   Monori járás  Káva
1412.  Pest vármegye   Szobi járás  Kemence
1413.  Pest vármegye   Váci járás  Kisnémedi
1414.  Pest vármegye   Nagykőrösi járás  Kocsér
1415.  Pest vármegye   Szobi járás  Kóspallag
1416.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Kőröstetétlen
1417.  Pest vármegye   Szobi járás  Letkés
1418.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Lórév
1419.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Makád
1420.  Pest vármegye   Szobi járás  Márianosztra
1421.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Mikebuda
1422.  Pest vármegye   Szobi járás  Nagybörzsöny
1423.  Pest vármegye   Monori járás  Pánd
1424.  Pest vármegye   Budakeszi járás  Perbál
1425.  Pest vármegye   Szobi járás  Perőcsény
1426.  Pest vármegye   Szentendrei járás  Pilisszentkereszt
1427.  Pest vármegye   Dabasi járás  Pusztavacs
1428.  Pest vármegye   Váci járás  Püspökhatvan
1429.  Pest vármegye   Váci járás  Püspökszilágy
1430.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Szentlőrinckáta
1431.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Szentmártonkáta
1432.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Szigetbecse
1433.  Pest vármegye   Ráckevei járás  Szigetújfalu
1434.  Pest vármegye   Szobi járás  Szob
1435.  Pest vármegye   Váci járás  Sződ
1436.  Pest vármegye   Dabasi járás  Táborfalva
1437.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Tápiógyörgye
1438.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Tápióság
1439.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Tápiószőlős
1440.  Pest vármegye   Dabasi járás  Tatárszentgyörgy
1441.  Pest vármegye   Szobi járás  Tésa
1442.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Törtel
1443.  Pest vármegye   Dabasi járás  Újlengyel
1444.  Pest vármegye   Ceglédi járás  Újszilvás
1445.  Pest vármegye   Nagykátai járás  Úri
1446.  Pest vármegye   Aszódi járás  Vácegres
1447.  Pest vármegye   Váci járás  Váchartyán
1448.  Pest vármegye   Váci járás  Váckisújfalu
1449.  Pest vármegye   Szobi járás  Vámosmikola
1450.  Pest vármegye   Aszódi járás  Verseg
1451.  Pest vármegye   Gödöllői járás  Zsámbok
1452.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Ádánd
1453.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Alsóbogát
1454.  Somogy vármegye   Tabi járás  Andocs
1455.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Babócsa
1456.  Somogy vármegye   Tabi járás  Bábonymegyer
1457.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Bakháza
1458.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Balatonendréd
1459.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Balatonfenyves
1460.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Balatonőszöd
1461.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Balatonszárszó
1462.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Balatonszemes
1463.  Somogy vármegye   Marcali járás  Balatonszentgyörgy
1464.  Somogy vármegye   Marcali járás  Balatonújlak
1465.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Bálványos
1466.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Bárdudvarnok
1467.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Baté
1468.  Somogy vármegye   Tabi járás  Bedegkér
1469.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Bélavár
1470.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Beleg
1471.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Berzence
1472.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Bodrog
1473.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Bolhás
1474.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Bolhó
1475.  Somogy vármegye   Tabi járás  Bonnya
1476.  Somogy vármegye   Marcali járás  Böhönye
1477.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Bőszénfa
1478.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Buzsák
1479.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Büssü
1480.  Somogy vármegye   Marcali járás  Csákány
1481.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Cserénfa
1482.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Csokonyavisonta
1483.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Csoma
1484.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Csombárd
1485.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Csököly
1486.  Somogy vármegye   Marcali járás  Csömend
1487.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Csurgó
1488.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Csurgónagymarton
1489.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Darány
1490.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Drávagárdony
1491.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Drávatamási
1492.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Ecseny
1493.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Edde
1494.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Felsőmocsolád
1495.  Somogy vármegye   Tabi járás  Fiad
1496.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Fonó
1497.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Fonyód
1498.  Somogy vármegye   Marcali járás  Főnyed
1499.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Gadács
1500.  Somogy vármegye   Marcali járás  Gadány
1501.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Gálosfa
1502.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Gamás
1503.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Gige
1504.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Gölle
1505.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Görgeteg
1506.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Gyékényes
1507.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Gyugy
1508.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Hács
1509.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Hajmás
1510.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Háromfa
1511.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Hedrehely
1512.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Hencse
1513.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Heresznye
1514.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Hetes
1515.  Somogy vármegye   Marcali járás  Hollád
1516.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Homokszentgyörgy
1517.  Somogy vármegye   Marcali járás  Hosszúvíz
1518.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Igal
1519.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Iharos
1520.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Iharosberény
1521.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Inke
1522.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Istvándi
1523.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Jákó
1524.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Juta
1525.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kadarkút
1526.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Kálmáncsa
1527.  Somogy vármegye   Tabi járás  Kánya
1528.  Somogy vármegye   Tabi járás  Kapoly
1529.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposfő
1530.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposgyarmat
1531.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposhomok
1532.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposkeresztúr
1533.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposmérő
1534.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposújlak
1535.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kaposszerdahely
1536.  Somogy vármegye   Tabi járás  Kára
1537.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Karád
1538.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Kastélyosdombó
1539.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Kaszó
1540.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kazsok
1541.  Somogy vármegye   Marcali járás  Kelevíz
1542.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kercseliget
1543.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Kereki
1544.  Somogy vármegye   Marcali járás  Kéthely
1545.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kisasszond
1546.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Kisbajom
1547.  Somogy vármegye   Tabi járás  Kisbárapáti
1548.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Kisberény
1549.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kisgyalán
1550.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kiskorpád
1551.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Komlósd
1552.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Kőkút
1553.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Kőröshegy
1554.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Kötcse
1555.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Kutas
1556.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Lábod
1557.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Lad
1558.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Lakócsa
1559.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Látrány
1560.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Lengyeltóti
1561.  Somogy vármegye   Marcali járás  Libickozma
1562.  Somogy vármegye   Tabi járás  Lulla
1563.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Magyaratád
1564.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Magyaregres
1565.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Mernye
1566.  Somogy vármegye   Marcali járás  Mesztegnyő
1567.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Mezőcsokonya
1568.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Mike
1569.  Somogy vármegye   Tabi járás  Miklósi
1570.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Mosdós
1571.  Somogy vármegye   Tabi járás  Nágocs
1572.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Nagybajom
1573.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Nagyberény
1574.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Nagyberki
1575.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Nagycsepely
1576.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Nagykorpád
1577.  Somogy vármegye   Marcali járás  Nagyszakácsi
1578.  Somogy vármegye   Marcali járás  Nemesdéd
1579.  Somogy vármegye   Marcali járás  Nemeskisfalud
1580.  Somogy vármegye   Marcali járás  Nemesvid
1581.  Somogy vármegye   Marcali járás  Nikla
1582.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Nyim
1583.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Orci
1584.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Ordacsehi
1585.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Osztopán
1586.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Öreglak
1587.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Őrtilos
1588.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Ötvöskónyi
1589.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Pálmajor
1590.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Pamuk
1591.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Patalom
1592.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Patca
1593.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Patosfa
1594.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Péterhida
1595.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Pogányszentpéter
1596.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Polány
1597.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Porrog
1598.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Porrogszentkirály
1599.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Porrogszentpál
1600.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Potony
1601.  Somogy vármegye   Marcali járás  Pusztakovácsi
1602.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Pusztaszemes
1603.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Ráksi
1604.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Rinyabesenyő
1605.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Rinyakovácsi
1606.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Rinyaszentkirály
1607.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Rinyaújlak
1608.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Rinyaújnép
1609.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Sántos
1610.  Somogy vármegye   Marcali járás  Sávoly
1611.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Segesd
1612.  Somogy vármegye   Tabi járás  Sérsekszőlős
1613.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Simonfa
1614.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Siójut
1615.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Som
1616.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somodor
1617.  Somogy vármegye   Tabi járás  Somogyacsa
1618.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Somogyaracs
1619.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogyaszaló
1620.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Somogybabod
1621.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Somogybükkösd
1622.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Somogycsicsó
1623.  Somogy vármegye   Tabi járás  Somogydöröcske
1624.  Somogy vármegye   Tabi járás  Somogyegres
1625.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogyfajsz
1626.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogygeszti
1627.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogyjád
1628.  Somogy vármegye   Tabi járás  Somogymeggyes
1629.  Somogy vármegye   Marcali járás  Somogysámson
1630.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogysárd
1631.  Somogy vármegye   Marcali járás  Somogysimonyi
1632.  Somogy vármegye   Marcali járás  Somogyszentpál
1633.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Somogyszil
1634.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Somogyszob
1635.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Somogytúr
1636.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Somogyudvarhely
1637.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Somogyvámos
1638.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Somogyvár
1639.  Somogy vármegye   Marcali járás  Somogyzsitfa
1640.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Szabadi
1641.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Szabás
1642.  Somogy vármegye   Marcali járás  Szegerdő
1643.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Szenna
1644.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Szenta
1645.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Szentbalázs
1646.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Szentborbás
1647.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Szentgáloskér
1648.  Somogy vármegye   Marcali járás  Szenyér
1649.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Szilvásszentmárton
1650.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Szólád
1651.  Somogy vármegye   Tabi járás  Szorosad
1652.  Somogy vármegye   Marcali járás  Szőkedencs
1653.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Szőlősgyörök
1654.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Szulok
1655.  Somogy vármegye   Tabi járás  Tab
1656.  Somogy vármegye   Marcali járás  Tapsony
1657.  Somogy vármegye   Nagyatádi járás  Tarany
1658.  Somogy vármegye   Marcali járás  Táska
1659.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Taszár
1660.  Somogy vármegye   Siófoki járás  Teleki
1661.  Somogy vármegye   Tabi járás  Tengőd
1662.  Somogy vármegye   Marcali járás  Tikos
1663.  Somogy vármegye   Tabi járás  Torvaj
1664.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Tótújfalu
1665.  Somogy vármegye   Tabi járás  Törökkoppány
1666.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Újvárfalva
1667.  Somogy vármegye   Marcali járás  Varászló
1668.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Várda
1669.  Somogy vármegye   Marcali járás  Vése
1670.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Visnye
1671.  Somogy vármegye   Fonyódi járás  Visz
1672.  Somogy vármegye   Barcsi járás  Vízvár
1673.  Somogy vármegye   Marcali járás  Vörs
1674.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Zákány
1675.  Somogy vármegye   Csurgói járás  Zákányfalu
1676.  Somogy vármegye   Tabi járás  Zala
1677.  Somogy vármegye   Tabi járás  Zics
1678.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Zimány
1679.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Zselickisfalud
1680.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Zselickislak
1681.  Somogy vármegye   Kaposvári járás  Zselicszentpál
1682.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Ajak
1683.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Anarcs
1684.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Apagy
1685.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Aranyosapáti
1686.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Baktalórántháza
1687.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Balsa
1688.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Barabás
1689.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Bátorliget
1690.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Benk
1691.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Beregdaróc
1692.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Beregsurány
1693.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Berkesz
1694.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Besenyőd
1695.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Beszterec
1696.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Biri
1697.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Botpalád
1698.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Bököny
1699.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Buj
1700.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Cégénydányád
1701.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Csaholc
1702.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Csaroda
1703.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Császló
1704.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Csegöld
1705.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Csenger
1706.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Csengersima
1707.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Csengerújfalu
1708.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Darnó
1709.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Demecser
1710.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Dombrád
1711.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Döge
1712.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Encsencs
1713.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Eperjeske
1714.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Érpatak
1715.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Fábiánháza
1716.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Fényeslitke
1717.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Fülesd
1718.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Fülpösdaróc
1719.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Gacsály
1720.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Garbolc
1721.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Gávavencsellő
1722.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Géberjén
1723.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Gégény
1724.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Gelénes
1725.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Gemzse
1726.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Geszteréd
1727.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Gulács
1728.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Győröcske
1729.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Győrtelek
1730.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Gyulaháza
1731.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Gyügye
1732.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Gyüre
1733.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Hermánszeg
1734.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Hetefejércse
1735.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Hodász
1736.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Ilk
1737.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Jánd
1738.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Jánkmajtis
1739.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Jármi
1740.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Jéke
1741.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Kállósemjén
1742.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Kálmánháza
1743.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Kántorjánosi
1744.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Kék
1745.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Kékcse
1746.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Kemecse
1747.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kérsemjén
1748.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kisar
1749.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kishódos
1750.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Kisléta
1751.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kisnamény
1752.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kispalád
1753.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Kisvarsány
1754.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kisszekeres
1755.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Kocsord
1756.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Komlódtótfalu
1757.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Komoró
1758.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Kótaj
1759.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kölcse
1760.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Kömörő
1761.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Laskod
1762.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Levelek
1763.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Lónya
1764.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Lövőpetri
1765.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Magosliget
1766.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Magy
1767.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Mánd
1768.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Mándok
1769.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Máriapócs
1770.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Márokpapi
1771.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Mátyus
1772.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Méhtelek
1773.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Mérk
1774.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Mezőladány
1775.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Milota
1776.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Nábrád
1777.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Nagyar
1778.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Nagycserkesz
1779.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Nagydobos
1780.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Nagyhódos
1781.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Nagyszekeres
1782.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Nagyvarsány
1783.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Napkor
1784.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Nemesborzova
1785.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírbéltek
1786.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírbogát
1787.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Nyírbogdány
1788.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Nyírcsaholy
1789.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírcsászári
1790.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírderzs
1791.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírgelse
1792.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírgyulaj
1793.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Nyíribrony
1794.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Nyírjákó
1795.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Nyírkarász
1796.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Nyírkáta
1797.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Nyírkércs
1798.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Nyírlövő
1799.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírlugos
1800.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Nyírmada
1801.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Nyírmeggyes
1802.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírmihálydi
1803.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Nyírparasznya
1804.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírpilis
1805.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Nyírtass
1806.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Nyírtét
1807.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Nyírtura
1808.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Nyírvasvári
1809.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Ófehértó
1810.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Olcsva
1811.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Olcsvaapáti
1812.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Ópályi
1813.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Ököritófülpös
1814.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Ömböly
1815.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Őr
1816.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Panyola
1817.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Pap
1818.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Papos
1819.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Paszab
1820.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Pátroha
1821.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Pátyod
1822.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Penészlek
1823.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Penyige
1824.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Petneháza
1825.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Piricse
1826.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Pócspetri
1827.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Porcsalma
1828.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Pusztadobos
1829.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Rakamaz
1830.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Ramocsaháza
1831.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Rápolt
1832.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Rétközberencs
1833.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Baktalórántházai járás  Rohod
1834.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Rozsály
1835.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Sényő
1836.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Sonkád
1837.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Szabolcs
1838.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Szabolcsbáka
1839.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Szabolcsveresmart
1840.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nagykállói járás  Szakoly
1841.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Szamosangyalos
1842.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Szamosbecs
1843.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Szamoskér
1844.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Szamossályi
1845.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Szamostatárfalva
1846.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Szamosújlak
1847.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Szamosszeg
1848.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Szatmárcseke
1849.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Székely
1850.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Tiszavasvári járás  Szorgalmatos
1851.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tákos
1852.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tarpa
1853.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyírbátori járás  Terem
1854.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Tiborszállás
1855.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Timár
1856.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tiszaadony
1857.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tiszabecs
1858.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Tiszabercel
1859.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Tiszabezdéd
1860.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tiszacsécse
1861.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Tiszavasvári járás  Tiszadada
1862.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Tiszavasvári járás  Tiszadob
1863.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Tiszavasvári járás  Tiszaeszlár
1864.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Tiszakanyár
1865.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tiszakerecseny
1866.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tiszakóród
1867.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Tiszamogyorós
1868.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Nyíregyházai járás  Tiszanagyfalu
1869.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Tiszarád
1870.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tiszaszalka
1871.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Tiszaszentmárton
1872.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Ibrányi járás  Tiszatelek
1873.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Tiszavid
1874.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tisztaberek
1875.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tivadar
1876.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Tornyospálca
1877.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Tunyogmatolcs
1878.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Túristvándi
1879.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Túrricse
1880.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Tuzsér
1881.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Tyukod
1882.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Újdombrád
1883.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kisvárdai járás  Újkenéz
1884.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Csengeri járás  Ura
1885.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Uszka
1886.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Vaja
1887.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Mátészalkai járás  Vállaj
1888.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Vásárosnaményi járás  Vámosatya
1889.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Vámosoroszi
1890.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Kemecsei járás  Vasmegyer
1891.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Záhony
1892.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Zajta
1893.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Fehérgyarmati járás  Zsarolyán
1894.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Záhonyi járás  Zsurk
1895.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Alsónána
1896.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Alsónyék
1897.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Aparhant
1898.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Attala
1899.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Báta
1900.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Bátaapáti
1901.  Tolna vármegye   Tamási járás  Belecska
1902.  Tolna vármegye   Paksi járás  Bikács
1903.  Tolna vármegye   Tolnai járás  Bogyiszló
1904.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Bonyhádvarasd
1905.  Tolna vármegye   Paksi járás  Bölcske
1906.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Cikó
1907.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Csibrák
1908.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Csikóstőttős
1909.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Dalmand
1910.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Decs
1911.  Tolna vármegye   Tamási járás  Diósberény
1912.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Döbrököz
1913.  Tolna vármegye   Paksi járás  Dunaszentgyörgy
1914.  Tolna vármegye   Tamási járás  Dúzs
1915.  Tolna vármegye   Tamási járás  Értény
1916.  Tolna vármegye   Tolnai járás  Fácánkert
1917.  Tolna vármegye   Tolnai járás  Fadd
1918.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Felsőnána
1919.  Tolna vármegye   Tamási járás  Felsőnyék
1920.  Tolna vármegye   Tamási járás  Fürged
1921.  Tolna vármegye   Paksi járás  Gerjen
1922.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Grábóc
1923.  Tolna vármegye   Tamási járás  Gyönk
1924.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Györe
1925.  Tolna vármegye   Paksi járás  Györköny
1926.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Gyulaj
1927.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Harc
1928.  Tolna vármegye   Tamási járás  Hőgyész
1929.  Tolna vármegye   Tamási járás  Iregszemcse
1930.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Izmény
1931.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Jágónak
1932.  Tolna vármegye   Paksi járás  Kajdacs
1933.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Kakasd
1934.  Tolna vármegye   Tamási járás  Kalaznó
1935.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Kapospula
1936.  Tolna vármegye   Tamási járás  Keszőhidegkút
1937.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Kéty
1938.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Kisdorog
1939.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Kismányok
1940.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Kistormás
1941.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Kisvejke
1942.  Tolna vármegye   Tamási járás  Kisszékely
1943.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Kocsola
1944.  Tolna vármegye   Tamási járás  Koppányszántó
1945.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Kölesd
1946.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Kurd
1947.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Lápafő
1948.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Lengyel
1949.  Tolna vármegye   Paksi járás  Madocsa
1950.  Tolna vármegye   Tamási járás  Magyarkeszi
1951.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Medina
1952.  Tolna vármegye   Tamási járás  Miszla
1953.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Mórágy
1954.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Mőcsény
1955.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Mucsfa
1956.  Tolna vármegye   Tamási járás  Mucsi
1957.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Murga
1958.  Tolna vármegye   Paksi járás  Nagydorog
1959.  Tolna vármegye   Tamási járás  Nagykónyi
1960.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Nagymányok
1961.  Tolna vármegye   Tamási járás  Nagyszékely
1962.  Tolna vármegye   Tamási járás  Nagyszokoly
1963.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Nagyvejke
1964.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Nak
1965.  Tolna vármegye   Paksi járás  Németkér
1966.  Tolna vármegye   Tamási járás  Ozora
1967.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Őcsény
1968.  Tolna vármegye   Paksi járás  Pálfa
1969.  Tolna vármegye   Tamási járás  Pári
1970.  Tolna vármegye   Tamási járás  Pincehely
1971.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Pörböly
1972.  Tolna vármegye   Paksi járás  Pusztahencse
1973.  Tolna vármegye   Tamási járás  Regöly
1974.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Sárpilis
1975.  Tolna vármegye   Paksi járás  Sárszentlőrinc
1976.  Tolna vármegye   Tamási járás  Simontornya
1977.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Sióagárd
1978.  Tolna vármegye   Tamási járás  Szakadát
1979.  Tolna vármegye   Tamási járás  Szakály
1980.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Szakcs
1981.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Szálka
1982.  Tolna vármegye   Tamási járás  Szárazd
1983.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Szedres
1984.  Tolna vármegye   Paksi járás  Tengelic
1985.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Tevel
1986.  Tolna vármegye   Tamási járás  Tolnanémedi
1987.  Tolna vármegye   Tamási járás  Udvari
1988.  Tolna vármegye   Tamási járás  Újireg
1989.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Váralja
1990.  Tolna vármegye   Szekszárdi járás  Várdomb
1991.  Tolna vármegye   Dombóvári járás  Várong
1992.  Tolna vármegye   Tamási járás  Varsád
1993.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Závod
1994.  Tolna vármegye   Bonyhádi járás  Zomba
1995.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Acsád
1996.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Alsószölnök
1997.  Vas vármegye   Vasvári járás  Alsóújlak
1998.  Vas vármegye   Vasvári járás  Andrásfa
1999.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Apátistvánfalva
2000.  Vas vármegye   Körmendi járás  Bajánsenye
2001.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Balogunyom
2002.  Vas vármegye   Sárvári járás  Bejcgyertyános
2003.  Vas vármegye   Vasvári járás  Bérbaltavár
2004.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Boba
2005.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Borgáta
2006.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Bozzai
2007.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Bozsok
2008.  Vas vármegye   Sárvári járás 
2009.  Vas vármegye   Sárvári járás  Bögöt
2010.  Vas vármegye   Sárvári járás  Bögöte
2011.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Bucsu
2012.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Cák
2013.  Vas vármegye   Sárvári járás  Chernelházadamonya
2014.  Vas vármegye   Körmendi járás  Csákánydoroszló
2015.  Vas vármegye   Sárvári járás  Csánig
2016.  Vas vármegye   Vasvári járás  Csehi
2017.  Vas vármegye   Vasvári járás  Csehimindszent
2018.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Csempeszkopács
2019.  Vas vármegye   Sárvári járás  Csénye
2020.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Csepreg
2021.  Vas vármegye   Vasvári járás  Csipkerek
2022.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Csönge
2023.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Csörötnek
2024.  Vas vármegye   Körmendi járás  Daraboshegy
2025.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Dozmat
2026.  Vas vármegye   Körmendi járás  Döbörhegy
2027.  Vas vármegye   Körmendi járás  Döröske
2028.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Duka
2029.  Vas vármegye   Vasvári járás  Egervölgy
2030.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Egyházashetye
2031.  Vas vármegye   Körmendi járás  Egyházashollós
2032.  Vas vármegye   Körmendi járás  Egyházasrádóc
2033.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Felsőcsatár
2034.  Vas vármegye   Körmendi járás  Felsőjánosfa
2035.  Vas vármegye   Körmendi járás  Felsőmarác
2036.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Felsőszölnök
2037.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Gasztony
2038.  Vas vármegye   Sárvári járás  Gérce
2039.  Vas vármegye   Vasvári járás  Gersekarát
2040.  Vas vármegye   Sárvári járás  Gór
2041.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Gyanógeregye
2042.  Vas vármegye   Vasvári járás  Győrvár
2043.  Vas vármegye   Körmendi járás  Halastó
2044.  Vas vármegye   Körmendi járás  Halogy
2045.  Vas vármegye   Körmendi járás  Harasztifalu
2046.  Vas vármegye   Sárvári járás  Hegyfalu
2047.  Vas vármegye   Körmendi járás  Hegyháthodász
2048.  Vas vármegye   Körmendi járás  Hegyhátsál
2049.  Vas vármegye   Körmendi járás  Hegyhátszentjakab
2050.  Vas vármegye   Körmendi járás  Hegyhátszentmárton
2051.  Vas vármegye   Vasvári járás  Hegyhátszentpéter
2052.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Horvátlövő
2053.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Horvátzsidány
2054.  Vas vármegye   Sárvári járás  Hosszúpereszteg
2055.  Vas vármegye   Sárvári járás  Ikervár
2056.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Iklanberény
2057.  Vas vármegye   Körmendi járás  Ispánk
2058.  Vas vármegye   Körmendi járás  Ivánc
2059.  Vas vármegye   Sárvári járás  Jákfa
2060.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Jánosháza
2061.  Vas vármegye   Sárvári járás  Káld
2062.  Vas vármegye   Vasvári járás  Kám
2063.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Karakó
2064.  Vas vármegye   Körmendi járás  Katafa
2065.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Keléd
2066.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemeneskápolna
2067.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemenesmagasi
2068.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemenesmihályfa
2069.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemenespálfa
2070.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemenessömjén
2071.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kemenesszentmárton
2072.  Vas vármegye   Körmendi járás  Kemestaródfa
2073.  Vas vármegye   Sárvári járás  Kenéz
2074.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kenyeri
2075.  Vas vármegye   Körmendi járás  Kercaszomor
2076.  Vas vármegye   Körmendi járás  Kerkáskápolna
2077.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Kétvölgy
2078.  Vas vármegye   Körmendi járás  Kisrákos
2079.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Kissomlyó
2080.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Kisunyom
2081.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Kiszsidány
2082.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Kondorfa
2083.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Köcsk
2084.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Kőszegdoroszló
2085.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Kőszegpaty
2086.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Kőszegszerdahely
2087.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Lócs
2088.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Magyarlak
2089.  Vas vármegye   Körmendi járás  Magyarnádalja
2090.  Vas vármegye   Körmendi járás  Magyarszecsőd
2091.  Vas vármegye   Körmendi járás  Magyarszombatfa
2092.  Vas vármegye   Sárvári járás  Megyehíd
2093.  Vas vármegye   Sárvári járás  Meggyeskovácsi
2094.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Mersevát
2095.  Vas vármegye   Sárvári járás  Mesterháza
2096.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Mesteri
2097.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Meszlen
2098.  Vas vármegye   Vasvári járás  Mikosszéplak
2099.  Vas vármegye   Körmendi járás  Molnaszecsőd
2100.  Vas vármegye   Körmendi járás  Nádasd
2101.  Vas vármegye   Sárvári járás  Nagygeresd
2102.  Vas vármegye   Körmendi járás  Nagykölked
2103.  Vas vármegye   Körmendi járás  Nagymizdó
2104.  Vas vármegye   Körmendi járás  Nagyrákos
2105.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Nagysimonyi
2106.  Vas vármegye   Vasvári járás  Nagytilaj
2107.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Narda
2108.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Nemesbőd
2109.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Nemescsó
2110.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Nemeskeresztúr
2111.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Nemeskocs
2112.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Nemeskolta
2113.  Vas vármegye   Sárvári járás  Nemesládony
2114.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Nemesmedves
2115.  Vas vármegye   Körmendi járás  Nemesrempehollós
2116.  Vas vármegye   Sárvári járás  Nick
2117.  Vas vármegye   Sárvári járás  Nyőgér
2118.  Vas vármegye   Vasvári járás  Olaszfa
2119.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Ólmod
2120.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Orfalu
2121.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Ostffyasszonyfa
2122.  Vas vármegye   Vasvári járás  Oszkó
2123.  Vas vármegye   Sárvári járás  Ölbő
2124.  Vas vármegye   Körmendi járás  Őrimagyarósd
2125.  Vas vármegye   Körmendi járás  Őriszentpéter
2126.  Vas vármegye   Vasvári járás  Pácsony
2127.  Vas vármegye   Körmendi járás  Pankasz
2128.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Pápoc
2129.  Vas vármegye   Sárvári járás  Pecöl
2130.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Perenye
2131.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Peresznye
2132.  Vas vármegye   Vasvári járás  Petőmihályfa
2133.  Vas vármegye   Körmendi járás  Pinkamindszent
2134.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Pornóapáti
2135.  Vas vármegye   Sárvári járás  Porpác
2136.  Vas vármegye   Sárvári járás  Pósfa
2137.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Pusztacsó
2138.  Vas vármegye   Vasvári járás  Püspökmolnári
2139.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Rábagyarmat
2140.  Vas vármegye   Vasvári járás  Rábahídvég
2141.  Vas vármegye   Sárvári járás  Rábapaty
2142.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Rábatöttös
2143.  Vas vármegye   Körmendi járás  Rádóckölked
2144.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Rátót
2145.  Vas vármegye   Sárvári járás  Répcelak
2146.  Vas vármegye   Sárvári járás  Répceszentgyörgy
2147.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Rönök
2148.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Rum
2149.  Vas vármegye   Sárvári járás  Sajtoskál
2150.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Salköveskút
2151.  Vas vármegye   Vasvári járás  Sárfimizdó
2152.  Vas vármegye   Sárvári járás  Simaság
2153.  Vas vármegye   Sárvári járás  Sitke
2154.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Sorkifalud
2155.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Sorkikápolna
2156.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Sorokpolány
2157.  Vas vármegye   Sárvári járás  Sótony
2158.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Söpte
2159.  Vas vármegye   Körmendi járás  Szaknyér
2160.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Szakonyfalu
2161.  Vas vármegye   Körmendi járás  Szalafő
2162.  Vas vármegye   Körmendi járás  Szarvaskend
2163.  Vas vármegye   Körmendi járás  Szatta
2164.  Vas vármegye   Sárvári járás  Szeleste
2165.  Vas vármegye   Vasvári járás  Szemenye
2166.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Szentpéterfa
2167.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Szergény
2168.  Vas vármegye   Körmendi járás  Szőce
2169.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Tanakajd
2170.  Vas vármegye   Vasvári járás  Telekes
2171.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Tokorcs
2172.  Vas vármegye   Sárvári járás  Tompaládony
2173.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Tormásliget
2174.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Tömörd
2175.  Vas vármegye   Sárvári járás  Uraiújfalu
2176.  Vas vármegye   Sárvári járás  Vámoscsalád
2177.  Vas vármegye   Körmendi járás  Vasalja
2178.  Vas vármegye   Sárvári járás  Vásárosmiske
2179.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vasasszonyfa
2180.  Vas vármegye   Sárvári járás  Vasegerszeg
2181.  Vas vármegye   Sárvári járás  Vashosszúfalu
2182.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vaskeresztes
2183.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vassurány
2184.  Vas vármegye   Vasvári járás  Vasvár
2185.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vasszécseny
2186.  Vas vármegye   Szentgotthárdi járás  Vasszentmihály
2187.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vasszilvágy
2188.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vát
2189.  Vas vármegye   Kőszegi járás  Velem
2190.  Vas vármegye   Körmendi járás  Velemér
2191.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Vép
2192.  Vas vármegye   Körmendi járás  Viszák
2193.  Vas vármegye   Celldömölki járás  Vönöck
2194.  Vas vármegye   Sárvári járás  Zsédeny
2195.  Vas vármegye   Szombathelyi járás  Zsennye
2196.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Ábrahámhegy
2197.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Adásztevel
2198.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Adorjánháza
2199.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Apácatorna
2200.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Aszófő
2201.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Badacsonytomaj
2202.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Badacsonytördemic
2203.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Bakonybél
2204.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonyjákó
2205.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonykoppány
2206.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Bakonynána
2207.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Bakonyoszlop
2208.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonypölöske
2209.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonyság
2210.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonyszentiván
2211.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Bakonyszentkirály
2212.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonyszücs
2213.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Bakonytamási
2214.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Balatonakali
2215.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Balatonakarattya
2216.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Balatoncsicsó
2217.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Balatonederics
2218.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Balatonfőkajár
2219.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Balatonhenye
2220.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Balatonkenese
2221.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Balatonrendes
2222.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Balatonszepezd
2223.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Balatonudvari
2224.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Bánd
2225.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Barnag
2226.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Bazsi
2227.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Béb
2228.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Békás
2229.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Bodorfa
2230.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Borszörcsök
2231.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Borzavár
2232.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Csabrendek
2233.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Csajág
2234.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Csehbánya
2235.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Csesznek
2236.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Csetény
2237.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Csót
2238.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Csögle
2239.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Dabronc
2240.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Dabrony
2241.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Dáka
2242.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Devecser
2243.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Doba
2244.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Döbrönte
2245.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Dörgicse
2246.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Dudar
2247.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Egeralja
2248.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Egyházaskesző
2249.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Eplény
2250.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Farkasgyepű
2251.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Ganna
2252.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Gecse
2253.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Gic
2254.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Gógánfa
2255.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Gyepükaján
2256.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Gyulakeszi
2257.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Hajmáskér
2258.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Halimba
2259.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Hárskút
2260.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Hegyesd
2261.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Hegymagas
2262.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Herend
2263.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Hetyefő
2264.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Hidegkút
2265.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Homokbödöge
2266.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Hosztót
2267.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Iszkáz
2268.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Jásd
2269.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kamond
2270.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Kapolcs
2271.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Káptalanfa
2272.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Káptalantóti
2273.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Karakószörcsök
2274.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Kékkút
2275.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Kemeneshőgyész
2276.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Kemenesszentpéter
2277.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kerta
2278.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Királyszentistván
2279.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Kisapáti
2280.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kisberzseny
2281.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kiscsősz
2282.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Kislőd
2283.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kispirit
2284.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kisszőlős
2285.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Kolontár
2286.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Kővágóörs
2287.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Köveskál
2288.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Kup
2289.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Külsővat
2290.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Küngös
2291.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Lesencefalu
2292.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Lesenceistvánd
2293.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Lesencetomaj
2294.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Lókút
2295.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Lovas
2296.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Lovászpatona
2297.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Magyargencs
2298.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Malomsok
2299.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Marcalgergelyi
2300.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Marcaltő
2301.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Megyer
2302.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Mencshely
2303.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Mezőlak
2304.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Mihályháza
2305.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Mindszentkálla
2306.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Monostorapáti
2307.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Monoszló
2308.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nagyacsád
2309.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Nagyalásony
2310.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nagydém
2311.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Nagyesztergár
2312.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nagygyimót
2313.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Nagypirit
2314.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nagytevel
2315.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Nagyvázsony
2316.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nemesgörzsöny
2317.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Nemesgulács
2318.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Nemeshany
2319.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Nemesvita
2320.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nemesszalók
2321.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Németbánya
2322.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nóráp
2323.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Noszlop
2324.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Nyárád
2325.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Nyirád
2326.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Óbudavár
2327.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Olaszfalu
2328.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Oroszi
2329.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Öcs
2330.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Örvényes
2331.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Ősi
2332.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Öskü
2333.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Paloznak
2334.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Pápadereske
2335.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Pápakovácsi
2336.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Pápasalamon
2337.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Pápateszér
2338.  Veszprém vármegye   Balatonalmádi járás  Papkeszi
2339.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Pécsely
2340.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Pénzesgyőr
2341.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Pétfürdő
2342.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Porva
2343.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Pula
2344.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Pusztamiske
2345.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Raposka
2346.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Rigács
2347.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Salföld
2348.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Sáska
2349.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Sóly
2350.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Somlójenő
2351.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Somlószőlős
2352.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Somlóvásárhely
2353.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Somlóvecse
2354.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Sümegprága
2355.  Veszprém vármegye   Zirci járás  Szápár
2356.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Szentantalfa
2357.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Szentbékkálla
2358.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Szentgál
2359.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Szentimrefalva
2360.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Szentjakabfa
2361.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Szentkirályszabadja
2362.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Szigliget
2363.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Szőc
2364.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Tagyon
2365.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Takácsi
2366.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Taliándörögd
2367.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Tés
2368.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Tihany
2369.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Tüskevár
2370.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Ugod
2371.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Ukk
2372.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Úrkút
2373.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Uzsa
2374.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Vanyola
2375.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Várkesző
2376.  Veszprém vármegye   Ajkai járás  Városlőd
2377.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Vaszar
2378.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Vászoly
2379.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Veszprémfajsz
2380.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Veszprémgalsa
2381.  Veszprém vármegye   Devecseri járás  Vid
2382.  Veszprém vármegye   Tapolcai járás  Vigántpetend
2383.  Veszprém vármegye   Várpalotai járás  Vilonya
2384.  Veszprém vármegye   Pápai járás  Vinár
2385.  Veszprém vármegye   Veszprémi járás  Vöröstó
2386.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Zalaerdőd
2387.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Zalagyömörő
2388.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Zalameggyes
2389.  Veszprém vármegye   Sümegi járás  Zalaszegvár
2390.  Veszprém vármegye   Balatonfüredi járás  Zánka
2391.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Alibánfa
2392.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Almásháza
2393.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Alsónemesapáti
2394.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Alsórajk
2395.  Zala vármegye   Lenti járás  Alsószenterzsébet
2396.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Babosdöbréte
2397.  Zala vármegye   Lenti járás  Baglad
2398.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Bagod
2399.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Bak
2400.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Baktüttös
2401.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Balatonmagyaród
2402.  Zala vármegye   Letenyei járás  Bánokszentgyörgy
2403.  Zala vármegye   Lenti járás  Barlahida
2404.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Batyk
2405.  Zala vármegye   Letenyei járás  Bázakerettye
2406.  Zala vármegye   Letenyei járás  Becsehely
2407.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Becsvölgye
2408.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Belezna
2409.  Zala vármegye   Lenti járás  Belsősárd
2410.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Bezeréd
2411.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Bocska
2412.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Bókaháza
2413.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Boncodfölde
2414.  Zala vármegye   Letenyei járás  Borsfa
2415.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Böde
2416.  Zala vármegye   Lenti járás  Bödeháza
2417.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Börzönce
2418.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Búcsúszentlászló
2419.  Zala vármegye   Letenyei járás  Bucsuta
2420.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Csapi
2421.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Csatár
2422.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Csertalakos
2423.  Zala vármegye   Lenti járás  Csesztreg
2424.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Csonkahegyhát
2425.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Csöde
2426.  Zala vármegye   Lenti járás  Csömödér
2427.  Zala vármegye   Letenyei járás  Csörnyeföld
2428.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Dióskál
2429.  Zala vármegye   Lenti járás  Dobri
2430.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Dobronhegy
2431.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Döbröce
2432.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Dötk
2433.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Egeraracsa
2434.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Egervár
2435.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Eszteregnye
2436.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Esztergályhorváti
2437.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Felsőrajk
2438.  Zala vármegye   Lenti járás  Felsőszenterzsébet
2439.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Fityeház
2440.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Fűzvölgy
2441.  Zala vármegye   Lenti járás  Gáborjánháza
2442.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Galambok
2443.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Garabonc
2444.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Gellénháza
2445.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Gelse
2446.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Gelsesziget
2447.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Gétye
2448.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Gombosszeg
2449.  Zala vármegye   Lenti járás  Gosztola
2450.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Gősfa
2451.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Gutorfölde
2452.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Gyűrűs
2453.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Hagyárosbörönd
2454.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Hahót
2455.  Zala vármegye   Lenti járás  Hernyék
2456.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Homokkomárom
2457.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Hosszúvölgy
2458.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Hottó
2459.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Iborfia
2460.  Zala vármegye   Lenti járás  Iklódbördőce
2461.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Kacorlak
2462.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Kallósd
2463.  Zala vármegye   Lenti járás  Kálócfa
2464.  Zala vármegye   Lenti járás  Kányavár
2465.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Karmacs
2466.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kávás
2467.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kemendollár
2468.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Keménfa
2469.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Kerecseny
2470.  Zala vármegye   Lenti járás  Kerkabarabás
2471.  Zala vármegye   Lenti járás  Kerkafalva
2472.  Zala vármegye   Lenti járás  Kerkakutas
2473.  Zala vármegye   Letenyei járás  Kerkaszentkirály
2474.  Zala vármegye   Lenti járás  Kerkateskánd
2475.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Kilimán
2476.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kisbucsa
2477.  Zala vármegye   Letenyei járás  Kiscsehi
2478.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Kisgörbő
2479.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kiskutas
2480.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kispáli
2481.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Kisrécse
2482.  Zala vármegye   Letenyei járás  Kistolmács
2483.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Kisvásárhely
2484.  Zala vármegye   Lenti járás  Kissziget
2485.  Zala vármegye   Lenti járás  Kozmadombja
2486.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Kustánszeg
2487.  Zala vármegye   Lenti járás  Külsősárd
2488.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Lakhegy
2489.  Zala vármegye   Letenyei járás  Lasztonya
2490.  Zala vármegye   Lenti járás  Lendvadedes
2491.  Zala vármegye   Lenti járás  Lendvajakabfa
2492.  Zala vármegye   Letenyei járás  Letenye
2493.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Lickóvadamos
2494.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Ligetfalva
2495.  Zala vármegye   Letenyei járás  Lispeszentadorján
2496.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Liszó
2497.  Zala vármegye   Lenti járás  Lovászi
2498.  Zala vármegye   Lenti járás  Magyarföld
2499.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Magyarszentmiklós
2500.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Magyarszerdahely
2501.  Zala vármegye   Letenyei járás  Maróc
2502.  Zala vármegye   Lenti járás  Márokföld
2503.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Miháld
2504.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Mihályfa
2505.  Zala vármegye   Lenti járás  Mikekarácsonyfa
2506.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Milejszeg
2507.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Misefa
2508.  Zala vármegye   Letenyei járás  Molnári
2509.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Murakeresztúr
2510.  Zala vármegye   Letenyei járás  Murarátka
2511.  Zala vármegye   Letenyei járás  Muraszemenye
2512.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Nagybakónak
2513.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Nagygörbő
2514.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nagykapornak
2515.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nagykutas
2516.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nagylengyel
2517.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nagypáli
2518.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Nagyrada
2519.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Nagyrécse
2520.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nemesapáti
2521.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nemeshetés
2522.  Zala vármegye   Lenti járás  Nemesnép
2523.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Nemespátró
2524.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nemesrádó
2525.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nemessándorháza
2526.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Nemesszentandrás
2527.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Németfalu
2528.  Zala vármegye   Lenti járás  Nova
2529.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Óhíd
2530.  Zala vármegye   Letenyei járás  Oltárc
2531.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Orbányosfa
2532.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Ormándlak
2533.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Orosztony
2534.  Zala vármegye   Lenti járás  Ortaháza
2535.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Ozmánbük
2536.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pacsa
2537.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Padár
2538.  Zala vármegye   Lenti járás  Páka
2539.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Pakod
2540.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pálfiszeg
2541.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Pat
2542.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pethőhenye
2543.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Petrikeresztúr
2544.  Zala vármegye   Letenyei járás  Petrivente
2545.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pókaszepetk
2546.  Zala vármegye   Lenti járás  Pórszombat
2547.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pölöske
2548.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Pölöskefő
2549.  Zala vármegye   Lenti járás  Pördefölde
2550.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Pötréte
2551.  Zala vármegye   Lenti járás  Pusztaapáti
2552.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pusztaederics
2553.  Zala vármegye   Letenyei járás  Pusztamagyaród
2554.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Pusztaszentlászló
2555.  Zala vármegye   Lenti járás  Ramocsa
2556.  Zala vármegye   Lenti járás  Rédics
2557.  Zala vármegye   Lenti járás  Resznek
2558.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Rigyác
2559.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Salomvár
2560.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Sand
2561.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Sárhida
2562.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Sármellék
2563.  Zala vármegye   Letenyei járás  Semjénháza
2564.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Sénye
2565.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Sormás
2566.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Söjtör
2567.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Surd
2568.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Sümegcsehi
2569.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Szalapa
2570.  Zala vármegye   Lenti járás  Szécsisziget
2571.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Szentgyörgyvár
2572.  Zala vármegye   Lenti járás  Szentgyörgyvölgy
2573.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Szentkozmadombja
2574.  Zala vármegye   Letenyei járás  Szentliszló
2575.  Zala vármegye   Letenyei járás  Szentmargitfalva
2576.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Szentpéterfölde
2577.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Szentpéterúr
2578.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Szepetnek
2579.  Zala vármegye   Lenti járás  Szijártóháza
2580.  Zala vármegye   Lenti járás  Szilvágy
2581.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Tekenye
2582.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Tilaj
2583.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Tófej
2584.  Zala vármegye   Lenti járás  Tormafölde
2585.  Zala vármegye   Lenti járás  Tornyiszentmiklós
2586.  Zala vármegye   Letenyei járás  Tótszentmárton
2587.  Zala vármegye   Letenyei járás  Tótszerdahely
2588.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Türje
2589.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Újudvar
2590.  Zala vármegye   Letenyei járás  Valkonya
2591.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Vállus
2592.  Zala vármegye   Letenyei járás  Várfölde
2593.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Várvölgy
2594.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Vasboldogasszony
2595.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Vaspör
2596.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Vindornyafok
2597.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Vindornyalak
2598.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Vindornyaszőlős
2599.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Vöckönd
2600.  Zala vármegye   Letenyei járás  Zajk
2601.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalaapáti
2602.  Zala vármegye   Lenti járás  Zalabaksa
2603.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Zalabér
2604.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaboldogfa
2605.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalacsány
2606.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalacséb
2607.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaháshágy
2608.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaigrice
2609.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaistvánd
2610.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalakomár
2611.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalaköveskút
2612.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalalövő
2613.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalamerenye
2614.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalasárszeg
2615.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalaszabar
2616.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalaszántó
2617.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalaszentbalázs
2618.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaszentgyörgy
2619.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaszentiván
2620.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalaszentjakab
2621.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Zalaszentlászló
2622.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaszentlőrinc
2623.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalaszentmárton
2624.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalaszentmihály
2625.  Zala vármegye   Lenti járás  Zalaszombatfa
2626.  Zala vármegye   Zalaegerszegi járás  Zalatárnok
2627.  Zala vármegye   Nagykanizsai járás  Zalaújlak
2628.  Zala vármegye   Keszthelyi járás  Zalavár
2629.  Zala vármegye   Zalaszentgróti járás  Zalavég
2630.  Zala vármegye   Lenti járás  Zebecke
Forrás: Portfolio      

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Kiszámoló

Ez történt a héten 0526

Minden tőzsdei befektető az amerikai kamatvágást várja, de egyre valószínűbb, hogy a nyáron sem lesz még kamatvágás, marad a mostani, viszonylag magas dollár alapkamat. A hír hallatára az am

RSM Blog

SAP a HR és bérszámfejtés területén

Az SAP rendszer a pénzügy, a beszerzés, és az ügyfélkapcsolatok kezelése mellett a humánerőforrás (HR) és a bérszámfejtés területén is központosított keretet biztosít a vállalatok szám

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Magyar üzletlánc saját márkás terméke is felkerült a szégyenlistára
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Financial IT 2024
2024. június 11.
Portfolio Property X 2024
2024. május 29.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
Automotive Business in CEE Region Conference 2024
2024. június 5.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nappali szoba lakás belső