pénzügyi tudatosság befektetés
Gazdaság

A férfiak jobban állnak anyagilag és határozottabbak is a pénzügyekben

Portfolio
Érdekes eredményt hozott az Allianz felmérése, amely szerint a férfiak több bevétellel, több megtakarítással rendelkeznek, mint a nők, ráadásul magabiztosabbnak is tartják magukat a pénzügyekben. Az eredményekszerint minden második magyar tudatosnak tartja magát ezen a téren, ennek ellenére az összkép nem túl jó: a magyarok mintegy 80 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb pénzből él, mint az elmúlt 2-3 évben, és csak 16 százalékuk tudta növelni a pénzügyi tartalékait. Ami még lesújtóbb: közel 18 százalék az elmúlt évek nehézségei miatt felélte megtakarításait, több mint 15 százaléknak pedig nem volt, és most sincs semmiféle vésztartaléka.

A férfiaknak összességében több a bevétele és a megtakarítása, és magabiztosabban vallják magukat teljes mértékben tudatosnak pénzügyileg, mint a nők

– derül ki az Allianz Hungária áprilisi pénzügyi tudatosságot és megtakarítási szokásokat vizsgáló felméréséből. A biztosítótársaság nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók 77,4 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb bevételből gazdálkodik, mint az elmúlt 2-3 évben, miközben az infláció hatására az életünk lényegesen drágább lett, hiszen márciusban a fogyasztói árak átlagosan 25,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit a KSH adatai szerint. A kitöltők ötödének (22,6%) viszont ezen időszakban nőtt a bevétele.

Jellemző, hogy közel kétszer annyi férfi vallott jövedelem-növekedésről, mint nő.

Az árak emelkedése miatt azonban ez nem feltétlenül jelent pluszban elkölthető pénzt számukra, vagyis a nominális jövedelemnövekedés a magas inflációs környezet miatt nem feltétlenül jelenik meg a reálbérek emelkedésében.

Felélték a tartalékot, vagy nem is volt soha

„A felmérés eredményeiből azt látjuk, hogy a gazdaságpolitikai kihívások, például a Covid-19, a háború vagy az infláció hatással voltak a megtakarításainkra és befektetésinkre.

A megkérdezettek 17,9 százaléka vallott úgy, hogy a mindennapi megélhetés miatt felélte korábbi megtakarításait, 15,4 százaléknak pedig korábban sem volt és most sincs megtakarítása, ami a 43-58 évesekre jellemző a leginkább. Csupán 15,8 százalék azok aránya, akik növelni tudták a pénzügyi tartalékaikat, és 5,4 százalék, akik a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításaikat is.

A nemeket tekintve kirívó, hogy a férfiak a nőkhöz képest közel háromszoros arányban tudták növelni a tartalékaikat, miközben kétszer annyi nő élte fel a megtakarításait, mint férfi– mondta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

A férfiak jobban állnak

Az adatokból ugyanis kiderül:

míg a férfiak körében a tartalékaikat növelni tudók aránya 24,4 százalék volt, addig csak 9,4 százaléknyi volt a nők körében ez a szerencsésebb halmaz.

Vagyis az elmúlt évek turbulenciái közepette csaknem minden negyedik férfi, és csak kevesebb mint minden tizedik nő tudta növelni a megtakarításait.

A meglévő megtakarítások felélésében is a nők voltak a rosszabb helyzetben.

A nők több mint ötöde, 22,6 százaléka volt kénytelen a korábbi tartalékaira támaszkodni, míg a férfiak körében ez az arány csak 11,7 százalék.

Allianz felmérés megtakarítások férfi nő

Úgy érezzük értünk hozzá, de az összkép nem jó

A kitöltők közel fele, 49,1 százaléka pénzügyileg tudatosnak tartja magát, de beszédes, hogy az összes válaszadónak csak 19 százaléka állítja ezt teljes meggyőződéssel. Ennek kapcsán szintén érdekes a nemi megoszlás, a férfiak ugyanis magabiztosabban vallják magukat teljes mértékben tudatosnak, mint a nők – előbbiek körében 24,2, utóbbiak esetében csak 15,1 százalék vallott úgy, hogy jól eligazodik a pénzügyekben és átgondolt döntéseket tud hozni. Csupán 11,5 százalék azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem tartják magukat tudatosnak ilyen téren.

A felmérésben résztvevők gyakorlati tudatosságát tekintve ugyanakkor az eredmények árnyalt képet mutatnak. A pénzügyi tervezés fontosságát valamelyest alátámasztja, hogy a megkérdezettek komoly többségének, 67,4 százaléknak van vésztartaléka.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy 10-ből három embernek nincs ilyen, rosszabb időkre félretett pénze, amely még mindig magas arány.

A többség tájékozódik

Bíztató ugyanakkor, hogy a válaszadók háromnegyede (77,1%) alaposan utánanéz és összeveti a megtakarítási, illetve befektetési lehetőségeket, biztosítási típusokat mielőtt leköti valamibe a pénzét, illetve biztosítást köt. Közülük 29,7 százalék pedig személyre szabott pénzügyi tanácsot is kér szakembertől, ami a generációk tekintetében a 18-26 évesekre a legjellemzőbb (53,3%), nemek szerint pedig inkább a férfiakra.

Ám mintegy minden ötödik megkérdezett egyáltalán nem néz utána az ilyen típusú opcióknak, 4,3 százalék pedig nem is tudja, hol keresse az ezekkel kapcsolatos információkat. Erre vonatkozóan a nők aránya mindkét esetben magasabb, mint a férfiaké.

Ezenkívül a válaszadók több mint fele, 52,7 százaléka havonta átnézi a pénzügyi számláit, befektetéseit, biztosításait, minden hatodik válaszadó, (16,5 százalék) azonban csak ritkán vagy soha nem követi nyomon ezeket.

A válaszok alapján érdekes kép rajzolódik ki a kockázatkerüléssel kapcsolatban is: a kitöltők közel fele, mintegy 47,7 százaléka kockázatkerülőnek tartja magát, 14 százalékuk teljes mértékben így érez. Azoknak az aránya is magas (39,8 százalék), akik közepesen gondolják magukat annak. A kockázattűrők száma csupán 4,3 százalék.

Korosztályi bontásban a 18-26 évesek kerülik a legkevésbé a kockázatokat, az 59-77 évesek pedig a leginkább. A felmérésből kiderül továbbá, hogy a nők jóval kockázatkerülőbbek, mint a férfiak - a nők körében 54,1 százalék, míg a férfiak körében 39,2 százalék nyilatkozott így.

Nem változott sokat a biztosításokhoz való hozzáállás

A megkérdezettek körében a legismertebb öngondoskodási konstrukciók között a biztosítások és a nyugdíjmegtakarítások vezetnek. A válaszadók az életbiztosítást 71,3, a balesetbiztosítást 59,9, az önálló nyugdíjmegtakarítási formákat 59,5, az egészségbiztosítást pedig 56,3 százalékban említették az ismert módozatok között. A havi fix banki megtakarítást 49,1, az ingatlanbefektetést 47,7 százalék ismeri. Ezt követik a befektetési alapok (44,8%), az otthon tartott készpénz (36,2%), a kriptovaluták (22,6%), illetve az egyéb, értékálló vagy idővel értéknövelő tárgyak, így például az ékszerek, műkincsek, nemesfémek, 22,2 százalékos aránnyal.

Érdekesség, hogy a felmérés egyúttal arra is rámutat, hogy az élet-, baleset- és egészségbiztosításokat a nők valamivel jobban ismerik, mint a férfiak.

Az Allianz Hungária felmérése azt is vizsgálta, hogy milyen biztosítása, pénztári megtakarítása van jelenleg a magyaroknak.

A legtöbben, mintegy 68,8 százaléknyian, lakásbiztosítással rendelkeznek, ezt követi a kötelező gépjármű biztosítás (65,9%) és az életbiztosítás (50,9%).

Casco biztosítása 30,5 százaléknak van, továbbá nyugdíj- és egészségpénztárral a kitöltők negyede rendelkezik - 23,7 és 22,6 százalék. A nyugdíj- és az egészségbiztosítás aránya még kevesebb, 15,8 és 19,4 százalék. Telefon készülékbiztosítása 11,8 százaléknak van, legmagasabb arányban a huszonéveseknek. 10 százalék felett van azok száma, akiknek semmilyen biztosítása nincs a felsoroltak közül.

Lenne még hova fejlődni

A kitöltők 93,2 százaléka ugyanannyira vagy kevésbé érdeklődik a biztosítások iránt, mint a Covid-időszak előtt, és csak 6,8 százalék azok aránya, akik számára fontosabb lett az ilyen típusú öngondoskodás.

Ezenfelül a válaszadók 90 százaléka nem tervez az idén öngondoskodási célú (nyugdíj- vagy megtakarítási célú) biztosítást kötni, pedig az ilyen típusú biztosítások már havi néhány ezer forint befizetéssel is hosszú távon jövedelmező kiegészítői lehetnek az egyéb típusú megtakarításoknak” – tette hozzá a szakember.

Az Allianz szakértői szerint a pénzügyi tudatosság területén minden olyan országban lenne hova fejlődni, ahol a biztosítótársaság jelen van, ráadásul a tudatosság különösen fontos lenne az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a jelenlegi gazdasági körülmények tükrében. A vállalat ezért március végén Magyarországon is elindította a „Start making Cents, azaz "Az öngondoskodó” című kampányt, amelynek célja a témára való figyelemfelhívás és ismeretbővítés.

Más országokban is ez a trend

Az Allianz egy korábbi, nemzetközi kutatása szintén megemlíti a nők és férfiak közötti különbséget, valamint a fiatalok eltérő helyzetét. Az "Allianz pénzügyi és kockázati ismeretek felmérése" olyan reprezentatív felmérés volt, amely országonként ezer válaszadóval készült Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Államokban a pandémia idején. A kutatásban résztvevőket a COVID-19 világjárvány időszaka alatt a jövedelemmel, fogyasztással, megtakarításokkal és befektetésekkel, pénzügyi műveltséggel és kockázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról kérdezték.

Ebben a felmérésben a válaszadók legalább 55 százaléka mind a hét országban úgy nyilatkozott, hogy a világjárvány volt élete legnagyobb hatással járó gazdasági eseménye. Az országok közötti különbségek elsősorban az egészségügyi és gazdasági válság mélységét tükrözik.

A német válaszadók mutatták a legmagasabb szintű ellenálló képességet, csak 20,0 százalékuk számolt be arról, hogy a világjárvány miatt csökkent a jövedelmük

- szemben a teljes minta 30,0 százalékával.

Két szempont azonban minden országban közös: a nőket és a millenial generációt aránytalanul nagy mértékben érintette a válság.

Az ezredfordulósok 37,8 százalékának, míg a nem ezredfordulósok 27,2 százalékának kellett alacsonyabb jövedelemmel megbirkóznia. A nemek közötti különbség ugyanilyen nagy: A női válaszadók 32,7 százaléka tapasztalta, hogy jövedelme jelentősen csökkent, szemben a férfi válaszadók 27,1 százalékával.

A cikk megjelenését az Allianz Hungária Zrt. támogatta.

Fotó: Getty Images

tőzsde
otp bankfiók belső és külső képek, logó
ray dalio usa hedge fund amerikai elnökválasztás 2024
Tematikus PR cikk
2023. november 29.
Agrárszektor Konferencia 2023
2023. december 5.
Otthonteremtés 2024-ben
2023. december 5.
Property Awards 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
Tanfolyam
22+1 órás komplex tanfolyam, ahol a tőzsdei kereskedés és befektetés alapjait sajátíthatod el.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Ez is érdekelhet
lengyel kamionosok fuvarozók blokád ukrajna