hatarido adozas naptár
Gazdaság

Fontos napok előtt állunk: megjött a nagy extraprofitadó-táblázat!

Csiki Gergely
A napokban válik effektívvé a kormány nyári bejelentése a különadókról: több új különadót, vagy azok emelt, extra összegét most kell az érintett vállalatoknak befizetniük a költségvetésbe. Az RSM Hungary adószakértőinek segítségével egy cikkbe összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a kormány által extraprofitadónak nevezett sarcokról és azok fizetési határidejéről.

Fontos adózási határidők közelegnek több, különadóval sújtott szektor számára is. A másik oldalról viszont, az állami költségvetés szempontjából a következő néhány hetet valóságos életmentő időszaknak is nevezhetjük. Havi alapon éppen ismét megbomolni látszó költségvetési egyensúly és a recessziós kilátásokkal, energiakrízissel, munkaerőpiacot érintő sokkal terhelt őszi hónapok sem ígérnek sok jót a büdzsé számára, ezért minden plusz, extra adóbevételre ki van éhezve az állam (főleg, ha még költekezni is szándékozik ilyen válságos időszakban).

A közelgő határidők adták az apropót számunkra ahhoz, hogy megkeressük az RSM Hungary adótanácsadó csapatát, akik egyetlen táblázatban összefoglaltak minden lényeges információt a már eddig is ismert, valamint az újonnan létrehozott extra vállalati sarcokról.

A szakértők a táblázathoz fűzve megjegyezték, hogy "bár a kormányzati törekvések korábban az adminisztráció egyszerűsítése felé mutattak, a külső és belső gazdasági hatások miatt új extraprofit adók is bevezetésre kerültek".

Ilyen mértékű és irányú extra adóterhekre nem voltak felkészülve a gazdasági szereplők

- vélekedtek értékelésükben.

A nyár elején bejelentett extraprofit adó ugyanis csak bizonyos ágazatokat érint negatívan, és még csak nem is kizárólag azokat, akik a legtöbbet (vagy egyáltalán) profitálnak a negatív gazdasági hatásokból és az áremelkedésekből. A legnagyobb rész az új terhekből a bankokra, a kőolaj és földgáz kitermelőkre, kőolajtermék-előállítókra és más energiatermelőkre hárul - emlékeztetnek az RSM Hungary szakemberei, de pluszban adózik a távközlés, a bányászat a kiskereskedelem, a gyógyszerforgalmazók is. Valamint a cégautóadón és a chips- és jövedéki adón keresztül a kisebb cégek, valamint a végső fogyasztók is. Az adószakértők külön kiemelték, hogy néhány extraprofittal érintett ágazat már eddig is fizetett valamilyen típusú különadót.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az extraprofitadóknak csak egy részére jellemző, hogy valamilyen új kötelezettséget tartalmaznak, egy másik részük a már meglévő kötelezettségekre épül rá. Ilyen adóemelés-jellege van a bányajáradéknak, a kiskereskedelmi-pótadónak, a cégautó-adónak, a jövedéki adónak és a chips-adónak is, de a pénzügyi tranzakciók esetén is az értékküszöb emelésnek, illetve az illetékköteles tranzakciókör kiterjesztésének. Az új adókötelezettségek közül az egyik legismertebb a légitársaságok hozzájárulása, ahol - bár a költségeket végső soron a légitársaságok viselik -, az adó alanya az ő földi kiszolgáló alvállalkozójuk. 

Egyetlen táblázatban megtalálható az összes különadó adóalapja, mértéke, de ami most nagyon aktuális, bevallási határideje és befizetési határideje. (A legutolsó oszlop felfedése érdekében érdemes a táblázat alatt lévő csúszkát használni.)

Különadók és tulajdonságaik
Megnevezés Bevallási határidő Befizetési határidő Adó alapja Adó mértéke
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 2022. október 10.  (2022-re)2023. június 10. (2023-ra) 2022. október 10. (2022. első részlet)2022. december 10. (2022. második részlet)2023. június 10. (2023. első részlet)2023. október 10. (2023. második részlet)2023. december 10. (2023. harmadik részlet)  2021 évi nettó árbevétel (főszabály)2022 évi nettó árbevétel (főszabály) 10% (2022-re)8% (2023-ra)
Bányajáradék Meghatározott esetben (pl. kőolaj, földgáz) havonta, a tárgyhót követő 20-áig, egyéb ásványi anyag, és geotermikus energia esetén negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig.  Meghatározott esetben (pl. kőolaj, földgáz) havonta, a tárgyhót követő 20-áig, első alkalommal 2022. szeptember 20-ig egyéb ásványi anyag, és geotermikus energia esetén negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig. első alkalommal 2022. október 20-ig.  A hatósági engedély alapján 2022-ben és 2023-ban kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték 2022, illetve 2023-ra vonatkozóan az alábbi megemelt bányajáradék mértékek a mérvadók: 48%: 2008. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén (bizonyos kivételekkel)42%: 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz esetében, feltéve,  hogy a bányajáradék Bányatörvény alapján számított mértéke nem éri el a 42%-ot36%: a próbatermelés során, valamint a 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén (bizonyos kivétellel)A Kormányrendelet további mértékre, illetve minimum kitermelési mennyiségre vonatkozó eltéréseket is tartalmaz. 
Kőolajtermék-előállító extraprofit adója 2022. január 1. és 2022. július 1. közötti időszak – 2022. szeptember 20.Utána minden tárgyhót követő hó 20-a 2022. január 1. és 2022. július 1. közötti időszak – 2022. szeptember 20.Utána minden tárgyhót követő hó 20-a Brent olaj napi jegyzések átlaga és az Orosz Föderációból származó nyersolaj beszerzési árának havi számtani átlaga közötti különbségének az Orosz Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségénak szorzata.   25%-a 2022 és 2023-as adóévek vonatkozásában
Cégautóadó  Negyedévet követő hónap 20-a  Negyedévet követő hónap 20-a, első alkalommal 2022. október 20-a. Gépjármű teljesítménye  2022. július 1-től 2022. december 31-ig a lényegesen magasabb cégautóadó mértékek mérvadók, amelyek modern személygépkocsik (Euro 5., Euro 6., hibrid, vagy gázüzemű gépjárművek) esetén az alábbi adókötelezettséget eredményezik:  Legfeljebb 90 kW (122 lóerő):      16 000 FtLegfeljebb  120 kW (163 lóerő):   20 000 Ft120 kW (163 lóerő) felett:               41 000 Ft.

A kötelezettség nem érvényes a környezetkímélő gépkocsikra, azaz az elektromos, illetve a nulla emissziós gépkocsikra.

Kiskereskedelmi pótadó 2022-re vonatkozó pótadó bevallása 2022. november 30-ig. 2023-tól általános kiskereskedelmi adó törvény szabályai szerint történik a bevallás.  2022-re vonatkozó pótadó befizetése 2022. november 30-ig. 2023-tól a kiskereskedelmi adó törvény szerinti általános szabályok szerint történik az adó megfizetése. Kiskereskedelemből származó nettó árbevétel 2022- ben a jelenlegi kiskereskedelmi adóval megegyező összeg 80%-a, mint pótadó2023-ban új, megváltozott adótába szerinti magasabb kiskereskedelmi adómérték lesz mérvadó.
Energiaellátók jövedelemadója Feldolgozóipari gyártók esetén 2022-re várható adókötelezettség bevallása 2022. szeptember 20-áig esedékes, majd 2023-ra vonatkozó várható adóadókötelezettséget 2023. január 20-áig vallja be. A KÁT és METÁR engedélyesek, illetve támogatásban részesülő adókötelezettek 2022. január 1 és 2022. július 1- közötti időszakra 2022. szeptember 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő 20-áig kötelesek benyújtani a bevallást.  A feldolgozóipari gyártók 2022-re vonakozó adóelőleget 2022. szeptember 20-tól havonta egyenlő részletekben fizetik meg. 2023-ra vonatkozó befizetési kötelezettséget szintén havonta, minden hónap 20-áig szükséges teljesíteni. KÁT és METÁR engedélyes,  illetve támogatásban részesülő adókötelezettek 2022. január 1 és 2022. július 1- közötti időszakra 2022. szeptember 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő 20-áig fizetik meg az adót.  Új adókötelezettek (feldolgozóipari gyártók) esetén az adózás előtti eredménymeghatározott KÁT és METÁ R rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, valamint zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelők esetén jogszabályban rögzített, komplex módszerrel  meghatározott érték Feldolgozóipari gyártók esetén 31% (2022., és 2023. adóévek vonatkozásában) ; KÁT és METÁR egngedélyesek, illetve támogatásban részesülő adókötelezettek esetén: 65% (2022 és 2023 vonatkozásában)
Pénzügyi tranzakciós illeték Új adóalanyok szeptember 1-ig, illetve az adóalannyá válást követő hónap 1. napjáig kötelesek bejelentkezni! Bevallási határidő: tárgyhót követő hó 20-a azzal, hogy az első alkalom 2022. szeptember 20-a.  Tárgyhót követő hó 20-a azzal, hogy az első alkalom 2022. szeptember 20-a.  Bővül az illetékköteles tranzakciók köre. Az illeték alapja a tranzakció tárgyát képező pénzügyi eszköz ügyfélszámlán jóváírt összege. 0,3%, de maximum 10.000 Ft / tranzakció (bizonyos kivételekkel)
Biztosítási pótadó Adóelőleg bevallás 2022. november 30-ig, illetve 2023. május 31-ig., míg tényleges adókötelezettség bevallása 2023. január 31., illetve 2024. január 31-ig.  Adóelőleg fizetés 2022. november 30-ig, illetve 2023. május 31-ig., míg tényleges adókötelezettség és az előlegek különbözetésnek megfizetése 2023. január 31., illetve 2024. január 31-ig.  Biztosítási szolgáltatásból származó, valamint meghatározott biztosítási ágazatokba tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási díj összege. Az adókötelezettség 2022. július 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.  Az adó mértéke biztosítási szolgáltatás nyújtás esetén sávosan változik, 2022. július 1-től 2022. december 31-ig  4% (1 mrd Ft-ig) , 8% (1 és 18 mrd Ft között), illetv e 14% (18 mrd Ft felett), míg 2% (2mrd Ft-ig), 4% (2 és 36 mrd Ft között), és 7% (36 mrd Ft felett);Biztosítási díj esetén 2022-ban 2% (1mrd Ft-ig), 3% (1 és 18 mrd Ft között) és 6% (18 mrd Ft felett), míg2023-ban 1% (2 mrd Ft-ig), 1,5% (2 és 36 mrd Ft között), és 3% (36 mrd Ft felett).
Távközlési pótadó 2022. november 30-ig adóelőleg bevallás, majd tényleges adókötelezettség bevallása az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napja 2022. november 30-ig adóelőleg, következő év május 31-ig tényleges adó és adóelőleg közötti különbözet megfizetése.  Iparűzési adó alapját meghatározó nettó árbevétel 1 mrd Ft alatt 0%,1 mrd Ft és 50 mrd Ft között 1%,50 és 100 mrd Ft között 3%,100 mrd Ft-ot meghaladó része után 7%.
Légitársaságok hozzájárulása Tárgyhót követő hónap 20-a, így első kötelezettség 2022. augusztus 20.  Tárgyhót követő hónap 20-a így első kötelezettség 2022. augusztus 20.  Kiszolgált légi járművek utasainak száma 3 900 forint az Európai Unión belüli, vagy más meghatározott országba történő utazás esetén9 750 forint a fenti kategóriába nem tartozó, egyéb végső úti cél esetén
Gyógyszerforgalmazók különadója Első alkalommal 2022. július 20-a, utána a tárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20. napja Első alkalommal 2022. július 20-a, utána a tárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20. napja Közfinanszírozásban részesülő gyógyszer és tápszer forgalmazása esetén a vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral vagy importbeszerzési árral arányos része. 2022-ben és 2023-ban az általános szabályoktól eltérően az alábbi adókötelezettségek keletkeznek:  10 ezer forintot meg nem haladó termelői árú gyógyszerek esetén:  20%10 ezer forintot meghaladó termelői árú gyógyszerek esetén:             28%
Egyszerűsített foglalkoztatás Napi szintű bejelentés (22T1042E, EFO applikáció, NAV bejelentés telefonon) Tárgyhót követő hó 12-e, első alkalommal 2022 augusztus 12-e.  N/A 2022. július 1-től a korábbi mérték duplájára nő az adó mértéke, így foglalkoztatási formátől függően a minimálbér 0,5, 1, illetve 3%-ra nő. 
Jövedéki adó Tárgyhót követő hó 20-a Tárgyhót követő hó 20-a, első alkalommal 2022 augusztus 22-e.  Energiatermékek, alkoholtartalmú termékek, dohánytermékek értékesített mennyisége 2022. július 1-től terméktől függően változó, megnövekedett mérték. Bizonyos adóköteles termékek tekintetében az adó  mértéke 2023. január 1-től tovább nő. 
Népegészségügyi termékadó ÁFA bevallással egy időben ÁFA bevallással egy időben, havi bevallás esetén első alkalommal 2022. aug. 22-én. Egyes meghatározott termékcsoportok értékesített mennyisége (mely új termékkörökkel bővül) 2021. július 1-től alkalmazandó új, jellemzően megnövekedett adómértékek a terméktől függően váltonak
Forrás: RSM gyűjtés        

Az RSM szakemberei azt is hozzátették, hogy az új adók végső fogyasztókra történő áthárítása már az inflációs rátában is tükröződhet. Több bank már bejelentette a díjnövelést és a távközlési szektorban is várható áremelkedés, szerződéseik többnyire lehetőséget adnak az egyoldalú szerződésmódosításra. A chipsadó nagymértékű kiterjesztése az édes és sós termékek körében közvetlen árnövelő hatású lehet, míg a cégautó megemelése az innováció irányába is elmozdíthatta a cégeket. A tranzakciós illeték kiterjesztése ugyanakkor nem feltétlenül hoz ilyen pozitív változásokat; a Magyarországon amúgy is nagyon magas készpénzállományt tovább növelheti - vetítik előre a tanácsadó cég szakértői.

Idén a kormány összesen közel 900 milliárd forintnyi plusz bevételt vár a megemelt különadókból, valamint az új, "extraprofitadónak" nevezett intézkedésektől, amelyekre nagy szüksége is van. Az elszálló energiaárak ugyanis rendkívül megdrágítják a rezsicsökkentés rendszerét (még annak módosítása után is), és az állami intézmények energiaszámláit, amelyek emiatt kompenzációban reménykednek, ahogyan az önkormányzatok és a kkv-k is állami mentőövben bíznak.

Címlapkép forrása: Getty Images

kína holdújév sárkány getty stock
orosz ukrán háború kalasnyikov stock
imf épület
m2 bradley gyalogsági harcjármű ifv stock
parlament távcső getty stock

Holdblog Bolygótüdők

Az ENSZ adatai szerint a Föld szárazföldi területeinek 31 százalékát borítják erdőségek. Levegő- és víztisztító...

Tematikus PR cikk
2023. március 21.
Agrárium 2023
2023. március 8.
Biztosítás 2023
2023. március 30.
Építőipar 2023
2023. április 25.
Sustainable Tech 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Online előadás
Hogyan lehet a technikai képet egy értékalapú befektető szemléletével ötvözni?
Díjmentes online előadás
Hogyan csináld a gyakorlatban?
Ez is érdekelhet
kína holdújév sárkány getty stock