Lesz-e egy magyar középvállalatból olyan cég, mint egy német Mittelstand?
KRTK blog

Lesz-e egy magyar középvállalatból olyan cég, mint egy német Mittelstand?

A hazai feldolgozóipari középvállalatok nehéz pályán és bizonytalan körülmények között elért stabilitása értékes, mivel a magyar feldolgozóipar egyik még kiaknázatlan növekedési tartalékát, egyben a külföldi működőtőke-függőség enyhítésének potenciális forrását jelentik. Ez a vállalati réteg a német Mittelstandra jellemző kedvező fejlődési jegyek egy részével is rendelkezik, amelyek közül többek között kiemelhető a családi tulajdon jelentősége, a lokális, illetve regionális beágyazódás, valamint a lépésről lépésre megvalósuló inkrementális innovációs tevékenység. Ezek a cégek a versenyképesség magas útját követik, még ha annak korai stádiumában is helyezkednek el. Ez arra utal, hogy a középvállalatok egy része még nem kiforrott Mittelstand-cég, de az kijelenthető, hogy egy részük ebbe az irányba tart.
krtk blog A HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A hazai középvállalatok számának változásában a 2008-as válság sokkhatása és jelentős szelekciója után egyfajta konszolidációs időszakot látunk. A középvállalatok számának változásában a közép-dunántúli régió a válságot követően viszonylag dinamikus bővülést mutatott. Enyhébb ütemű növekedést figyeltünk meg a kiegyensúlyozott iparszerkezetű közép-magyarországi régióban. Ehhez képest a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön már nagyobb fluktuáció figyelhető meg. A 2008-as válság óta egyre nagyobb különbséget láthatunk három lemaradó régió, a dél-dunántúli, a dél-alföldi és az észak-magyarországi, valamint az ország többi része között (1. ábra).

A középvállalatok területi megoszlása szinte állandónak mondható a teljes vizsgált időszak (2000–2017) során. Megfigyelhető a Budapestet is magába foglaló közép-magyarországi régió túlsúlya, hiszen a cégek több mint 30%-a itt található. A vidéki térségek közül az észak-alföldi régiónak van a legnagyobb részesedése (14,9%), ezzel szemben a dél-dunántúli régióban található a legkevesebb középvállalat (8,7%). Ugyanakkor a középvállalatok földrajzi elhelyezkedése általában népességarányos, nem jellemzi a külföldi működőtőke-alapú iparnál, illetve az üzleti szolgáltató szektor esetében tapasztalható erős területi koncentráció (2. ábra).

A középvállalatok definíció szerint a legalább 50 és legfeljebb 250 főt foglalkoztató gazdasági szervezetek. Azonban vizsgálataink során a 30–49 fős potenciális középvállalati kört is bevontuk az elemzésbe, mivel feltételezésünk szerint ebben a körben jelentős számban találunk olyan cégeket, amelyek megfelelő piaci körülmények között egy erős középvállalati réteg tagjaivá fejlődhetnek. Az elemzés során, annak átláthatósága érdekében, a 24 TEÁOR szerinti feldolgozóipari ágazatot hat ágazatcsoportba vontuk össze. A kutatáshoz a KRTK Adatbank NAV adatbázisát használtuk a 2000–2017 közötti időszakra.

A feldolgozóipari tevékenységek térbeli koncentrációjára a lokációs hányados (LQ) mértékét alkalmaztuk, ezt egészítettük ki a feltárt komparatív előnyök mutatójának (RCA) alkalmazásával. A lokációs hányados értékei alapján a középvállalati szektorban jelentősen eltér a magyar régiók feldolgozóiparának szerkezete. Jelentősebb ágazati koncentráció figyelhető meg öt különböző régióban, más-más ágazatban. A Dél-Dunántúlon a hagyományos könnyűiparban, az Észak-Alföldön az élelmiszeriparban, míg az észak-magyarországi régióban a fémiparban figyelhető meg jelentős koncentráció. Ezek részben igazodnak a korábbi (örökölt) ipari szerkezethez. A Közép-Dunántúlon a járműiparban, míg a központi régióban az elektronikai ágazatban alakult ki a foglalkoztatottsági adatok alapján területi sűrűsödés. A lokációs hányadoshoz hasonlóan a feltárt komparatív előnyöket mérő RCA index is jelentős differenciálódást mutatott. A legmagasabb értékek a közép-magyarországi elektronikai ipar és az észak-alföldi élelmiszeripar esetében mutathatók ki. Viszonylag magas érték jellemezte a dél-alföldi hagyományos könnyűipart, a dél-dunántúli fémipart és elektronikai ipart, az észak-alföldi fémipart, illetve járműipart, valamint a közép-dunántúli járműipart. Sajátos képet mutatott az észak-magyarországi régió, amely két iparágban, az alapanyagiparban és a fémiparban magas, míg a további három iparág esetén rendkívül alacsony értéket ért el.

A lokációs hányados és a komparatív előnyök összevetése révén kialakíthatók olyan régió-iparág kapcsolatok, amelyeken keresztül megállapítható, mely régiókban tapasztalhatók a komparatív előny kiaknázása a foglalkoztatás térbeli koncentrációja révén (3. ábra). A két mutató összevetése révén négy csoportot tudunk megkülönböztetni:

  • Jobb felső negyed: A komparatív előny és a területi koncentráció egyszerre teljesül. Ebben az esetben a térség kiaknázza a komparatív előnyét, vagyis él feltételezhető versenyképességi előnyével, ilyen például a dél-alföldi élelmiszeripar vagy a dél-dunántúli fémipar.
  • Jobb alsó negyed: Itt ugyan megvan a komparatív előny, de ezt eddig nem sikerült kihasználni. Erre példa az észak-alföldi járműipar és az észak-magyarországi alapanyagipar.
  • Bal felső negyed: Nincs kimutatható komparatív előny, de területi koncentráció figyelhető meg, mint például a közép-dunántúli alapanyagiparban, valamint a nyugat-dunántúli könnyűiparban.
  • Bal alsó negyed: Nem mutatható ki komparatív előny, és nincs területi koncentráció sem, például az észak-alföldi elektronikai iparban vagy a dél-dunántúli alapanyagiparban.

További vizsgálatot igényelnek azon iparágak, amelyek esetén nem aknázták ki a meglévő komparatív előnyöket, valamint azon térségek iparágai, melyek a komparatív előnyök hiányában is területi koncentrációt mutatnak.

Korábbi kutatási eredményeink, és a 2019-ben zárult NKFIH kutatásunk arra mutatott rá, hogy a középvállalatok fejlődése kiemelt gazdasági kérdés, de sikerük nagy mértékben a helyi és regionális szinten érvényesülő tényezőkön alapul. Ezért nem egymástól elszigetelt ágazati politikákra, hanem a helyi szereplőket is aktívan bevonó, térségi gondolkodáson alapuló modellre van szükség, amelyhez a német Mittelstand cégek esete további tanulmányozásra és követésre érdemes referenciapontot kínálhat. A középvállalatok a jelenlegi növekedési környezetben elsősorban a következő gazdaságpolitikai lépésekre érdemes hangsúlyt fektetni:

  • a térségi tényezőkínálat (elsősorban a munkaerő-kínálat) tudatos fejlesztése, a lokális szinten képződő területi tőke megerősítése;
  • a vállalati menedzsment-képességek fejlesztése;
  • a vállalatok közötti lokális, regionális hálózatos együttműködés elősegítése;
  • az innovatív fejlődést elősegítő célprogramok: intelligens szakosodási stratégiák, innovációtranszfer.

Zárásként fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a bejegyzésben bemutatott eredmények a COVID-19 világjárványt megelőzően születtek, ezért a járvány okozta gazdasági válság hatásai nem jelennek meg az elemzésben. Az előzetes hatások becsléséhez a Magyar Nemzeti Bank által 2020. március végén végzett kérdőíves felmérést hivatkozzuk. Ennek eredményei azt mutatják, hogy a 4000 válaszadó kis- és középvállalat mintegy fele (47%) érzékelte úgy, hogy a járvány hatására több, mint 30%-kal csökkent a cég árbevétele, és a válaszadók 40%-a további jelentős árbevétel-csökkenésre számított a kitöltést követő 1–3 hónapban. A megkérdezett cégek mintegy fele nem tervez változtatást a foglalkoztatottak létszámával kapcsolatban. Ahogy ezekből az előzetes eredményekből is látható, a COVID-19 világjárvány befolyásoló hatása jelentős alapot szolgáltathat kutatásunk folytatásához, ugyanis egyelőre még feltárásra vár, hogy a járvány milyen hatással volt a hazai, különböző ágazatokban és régiókban működő feldolgozóipari középvállalatokra. Az ágazati és területi különbségek elemzése az általános gazdaságpolitikai lépések mellett elősegíthetik a célzott beavatkozásokat is.

A szerző a KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatója.

A bejegyzésben az NKFIH #115577 sz. szerződése („A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében”) keretében elkészült kutatás adatait és tanulmányait használtuk fel. A bemutatott elemzés kidolgozásában a szerző mellett Lux Gábor és Kovács Szilárd vett részt.

Címlapkép: Getty Images

Holdblog

Lelassult a globális vagyon növekedése

Eléggé lelassult a globális vagyon növekedése az elmúlt évtizedben. A UBS nemrég publikált Global Wealth Report 2024 című jelentése szerint míg 2000 és 2010 között... The post Lelassult a g

Kiszámoló

Mindent a CSOK Pluszról

Hitelügyintéző Gáborunk új videót csinált a CSOK Pluszról, ha gondolkodtál azon, hogy igénybe vedd, akkor érdemes végignézned. Ha kérdésed van, keresd meg őt, a honlapján megtalálod a tel

SPB Blog

Mi befolyásolja az olaj árát?

A kőolaj a világ egyik legfontosabb árucikke. Az árát sok paraméter befolyásolja és talán evidens lenne a kereslet-kínálat kapcsolatával kezdenünk, mégis jóval izgalmasabb tényező az olaj

Holdblog

Gombnyomásra működünk, mint a gépek

Emlékeinket, akár egy gép funkcióit, gyakorlatilag gombnyomásra elő lehet hívni. És nemcsak mi: külön szakma, külön tudomány, hogyan kell mások gombjait céltudatosan nyomogatni. De kik,... T

KonyhaKontrolling

Álom a megfizethető lakhatás

A naiv emberek körében terjeng a megfizethető lakhatás álma, amivel ráadásul szavazatokat is lehet vásárolni. Bár a politika mindig is teljesíthetetlen ígéretek játszótere volt, fontos, hogy

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Díjmentes előadás

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez

Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.

Díjmentes online előadás

Devizakereskedés alapjai, avagy mi lesz veled forint?

Miben különbözik a devizakereskedés a részvények adásvételétől? Mely devizapárokat érdemes egyáltalán figyelni? Hogyan zajlik le egy tranzakció a forex piacon? Hogyan lehet rövid vagy hosszabb távra spekulálni ezen a piacon?

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
menedzser öltöny nyakkendő